ZWO

Algemeen:

De commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) coördineert de aandacht voor onze verre naaste. Via Kerk-in-Actie worden wereldwijd veel projecten van verbondenheid en hulp mogelijk gemaakt. De plaatselijke commissie ZWO brengt deze projecten onder de aandacht. De verbondenheid met de verre naaste kan overigens ook tot uitdrukking worden gebracht door klant te worden bij de Wereldwinkel, Mol (’t Gravensteen)in Zierikzee.

De ZWO-commissie functioneert als onderdeel van de diaconie en heeft kort gezegd een uitvoerende taak op het gebied van toerusting, fondsenwerving en informatieverstrekking en schrijfacties.

De ZWO-commissie bestaat uit de volgende personen:

  • Giel van Leeuwen
  • Johan Bin

Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar: zwo@thomaskerkzierikzee.nl


Een ontroerende paasgroet uit Indonesië


Sinds januari 2020 ondersteunt de ZWO-commissie het project “Delta voor Indonesië”:

Ruim vijftig gemeenten uit de ringen Zeeuws-Vlaanderen, De Bevelanden, Walcheren, Schouwen-Duiveland/Tholen, Goeree-Overflakkee/Voorne-Putten/Rozenburg en Hoeksche Waard zetten zich samen in voor drie Kerk in Actie-projecten in Indonesië.

De Delta & Indonesië: wat hebben ze met elkaar?

De meest opvallende overeenkomst die de inwoners van de Delta met Indonesiërs hebben, is dat ze beide eilandbewoners zijn! Hoewel Indonesië uit heel wat meer eilanden bestaat dan de Delta (maar liefst 17.508!) weten beiden wat het is om tussen het water te wonen en soms ook de strijd ermee aan te moeten gaan. Beiden bekend met visserij en vruchtbare landbouwgronden. Wat Nederland en Indonesië natuurlijk ook met elkaar verbindt is de geschiedenis. In 1596 voer het eerste schip vanuit Nederland naar Oost-Indië. De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) stichtte en veroverde vervolgens allerlei handelsplaatsen aan de kusten van de Indonesische eilanden. Onze koloniale geschiedenis is niet iets om trots op te zijn. Toch zult u als Nederlander in Indonesië enkel vriendelijkheid ontmoeten. En misschien wel een paar oudere mensen die nog vloeiend Nederlands spreken!

Hieronder vindt u een filmpje met een groet vanuit Indonesië

Projecten.

De Delta steunt de volgende projecten in Indonesië:

  • Een beter inkomen voor Javaanse boeren.
  • Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta.
  • Sterke vrouwen in de kerk op Papoea.

Hieronder worden de drie projecten nader toegelicht:

Een beter inkomen voor Javaanse boeren.

Het Indonesische eiland Java is vruchtbaar door vulkanische grond, vooral het oosten en westen. Meer in het midden wonen veel arme boerengezinnen, die maar nauwelijks rond kunnen komen. Vooral in de dorpen Sumberejo en Gilangharjo zijn mensen erg arm. In Sumberejo leeft de helft van de 1.613 gezinnen in armoede en heeft hulp nodig om te overleven. In Gilanghargo treft 16 procent van de 3.749 gezinnen dit lot. Duurzame landbouw bevorderen Trukajaya is sinds 1966 de diaconale organisatie van de Javaanse Kerk (GKJ). De organisatie heeft veel kennis over duurzame landbouw. Trukajaya wil het inkomen van de boeren, boerinnen en landarbeiders in deze twee dorpen verbeteren door minder gebruik van chemicaliën en een betere prijs voor hun producten. De organisatie traint boeren en boerinnen, laat hen werken op demonstratie velden, zet extra koeien in en biogasinstallaties. Men helpt deze boeren om een coöperatie op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. Ook kunnen ze betere landbouwmaterialen gaan gebruiken. Javaanse kerken stimuleren gemeenteleden om duurzame landbouwproducten uit hun eigen omgeving te komen. Zo ontstaat een win-win-situatie.

Bekijk de video: Een beter inkomen voor Javaanse boeren: https://vimeo.com/405394966

Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta.

In Yogyakarta leven veel kinderen op straat. Zij worden aan hun lot overgelaten en moeten zichzelf zien te redden. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoeken de kinderen op straat op. In het begin kunnen de straatkinderen terecht bij de noodopvang en overgangscentra. Kinderen die de straat definitief willen verlaten kunnen in een opvanghuis terecht. Ze gaan naar een plaatselijke school. Vrijwilligers helpen hen bij hun studie.
Dreamhouse wil niet alleen opvang bieden voor straatkinderen, maar ook structureler aan preventie werken: voorkomen dat kinderen op straat belanden. Ze willen zorgen dat kinderrechten beter nageleefd worden. Ze voeren met name campagne voor het recht op onderwijs en bestrijden geweld tegen kinderen. De organisatie werkt hierbij samen met andere organisaties. Dreamhouse verwijst ouders van de straatkinderen naar organisaties die hen kunnen helpen om hoe zij hun gezin financieel zouden kunnen onderhouden.

Sterke vrouwen in de kerk op Papoea.

Overal in West Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig maar niet vanzelfsprekend in een maatschappij, waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving.
Het grootste centrum van P3W staat in Padang Bulan, vlakbij Jayapura. Hier kunnen vrouwen terecht voor een cursus diaconaal werk van negen maanden. Wie niet (voldoende) kan lezen of schrijven, krijgt vooraf een alfabetiseringscursus van drie maanden. De meeste vrouwen die deze cursus volgen, komen van ver. Ze verblijven in het internaat van het centrum. Vaak hebben ze na de basisschool geen opleiding meer gevolgd. Ze weten nauwelijks hoe het leven er buiten hun dorp uit ziet.
Een opleiding bij het P3W levert hen geen diploma op, maar wel een brede basisvorming. Hierdoor kunnen ze hun leven beter inrichten. Vrijwel alle vrouwen die cursussen van de P3W hebben gevolgd, vervullen een voortrekkersrol in het dorp waar ze vandaan komen. Ze hebben meer kennis gekregen over de wereld buiten hun dorp. Zij richten vrouwenverenigingen op, leiden alfabetiseringscursussen en geven betrouwbare informatie over ziekten zoals aids. Ze zijn ook in staat om vrouwen te helpen die lijden onder geweld in hun gezinnen.
Wilt u meer weten over deze projecten kijk dan op: https://www.kerkinactie.nl/projecten/delta-voor-indonesie

Wilt u alles weten over deze projecten bekijk dan de Video: Delta voor Indonesië

Of de website Kerk in Actie: https://www.kerkinactie.nl/projecten/delta-voor-indonesie

Nieuws

Een aantal boeren in Trukajaya hebben ook hun werk weer op kunnen pakken. Ze hebben weer een aantal geiten kunnen kopen en worden begeleid bij de verzorging van het vee. Maar in Gilanghario ligt alles nog stil. Er zijn een aantal mensen besmet met corona, waaronder het dorpshoofd. Daarom heeft het dorpsbestuur besloten alle vergaderingen en activiteiten stil te leggen. Omdat er nog zoveel online gebeurd, zijn er ook een aantal video’s en brochure gemaakt om mensen wel te kunnen blijven ondersteunen. Zo is er nu een instructievideo over biologische landbouw en het telen van gewassen. Ook de kerk organiseert nog steeds online diensten, want samen komen en vieren is nog steeds niet mogelijk.

Vreugde en verdriet

In Papua zijn er 1.563 mensen positief getest, waarvan er 19 zijn overleden. Een HIV/Aids kliniek waar P3W nauw mee samenwerkt is ook begonnen met testen, zodat er meer mensen getest kunnen worden. P3W functioneert verder op halve kracht en houd met iedereen contact via de telefoon en whatsapp. Tegelijk gaan ‘gewone’ gebeurtenissen van vreugde en verdriet ook gewoon door in de hechte gemeenschap waarin P3W werkt. Zo is twee weken geleden een oude mevrouw overleden die ¾ van haar leven verbonden was aan P3W. Niet aan corona, maar gewoon van ouderdom. Ze was ’s morgens nog met een kleinzoon naar de markt geweest, ging ’s middags op bed liggen om uit te rusten en werd niet meer wakker. Met inachtneming van de coronaregels hebben de familie en P3W en de kerk haar een waardige afscheidsdienst gegeven. De tweede oude dame, ibu Thina, werd deze week 80. Voor haar heeft P3W, ook met de nodige beschermingsmaatregelen, een verjaardagsfeestje georganiseerd. Beide dames staan op de foto in dit bericht. Links Ibu Thina die 80 is geworden. Goed om te ontdekken hoe ‘gewone’ vreugde en verdriet ook een plek kunnen hebben in deze tijd.

Jeugd deelt uit tijdens corona

Nieuws

11 maart 2021

Meneer Dodi Kurniawan (42) woont met zijn vrouw en twee kinderen in Midden-Java, vlakbij Yogyakarta. In zijn kerk en dorp zijn veel jonge mensen en er is veel armoede. Mensen hebben weinig kennis over hoe het anders kan. Via zijn kerk kwam Dodi in contact met Trukajaya.

Trukajaya ondersteunt kerken om niet alleen bezig te zijn met de spirituele nood in de gemeenschap, maar om ook op sociaal vlak een bijdrage te leveren aan een beter leven. Dodi Kurniawan was meteen enthousiast over die aanpak.

Met hulp van Trukajaya zette hij met zijn kerk een meerval-kwekerij op, waar jonge mensen kunnen leren wat het is om een eigen bedrijfje te hebben en waar zij het vak van viskweker kunnen leren. Om de kwekerij te realiseren werd eerst een kredietgroep opgericht, die gezamenlijk de  benodigde investering bij elkaar bracht. Hierdoor leerden mensen over financiële planning en groeide het onderling vertrouwen. 

De viskwekerij bestaat nu ruim een jaar. De eerste oogsten zijn geweest en er zijn goede afspraken gemaakt met vishandelaren over de prijs. Acht mensen uit de gemeenschap zijn actief betrokken bij het onderhoud en runnen van de kwekerij. De winst wordt gebruikt om te investeren in het bedrijf en om de lening bij de kredietgroep af te lossen. 

Vak leren

Meneer Dodi krijgt hoop als hij de ontwikkelingen in de viskwekerij ziet. Jonge mensen leren een vak en leren te bouwen aan hun toekomst. Ze zien dat verandering mogelijk is. Maar ook dat het daarvoor belangrijk is om samen te werken. Meneer Dodi: “Ik zal altijd opkomen voor het gezamenlijk belang”. Want samen krijg je veel meer voor elkaar dan alleen. 

10 maart 2021

Het jaar 2020 was een jaar vol onzekerheid en onvoorspelbaarheden. Maar, het jaar bracht ook verrassingen en verwondering.

Welke voorspelling die je had voor 2020 is uitgekomen? Waarschijnlijk zijn dat er niet zo veel. Het jaar dat achter ons ligt maakte korte metten met ons ‘maakbaarheidsidee’. Het bracht ons bij onzekerheid en onvoorspelbaarheid, twee aspecten die in veel landen die de Nederlandse kerken via Kerk in Actie steunen dagelijkse en jaarlijkse kost zijn. 

Mooie opbrengst voor Indonesië-projecten

De onvoorspelbaarheid van 2020 brengt ook verrassingen en verwondering met zich mee. Eén van die verrassingen was de opbrengst voor de projecten in Indonesië die binnen Delta voor Indonesië worden gesteund. Waar er een schitterend bedrag van €95.000,- was begroot, is dit uitgekomen op €102.241,77! Zeker de Ring Walcheren overtrof alle verwachtingen met een bijdrage van maar liefst €50.102,-. Wat een bijzonder bedrag in zo’n moeilijk jaar. 

Heel hartelijk dank!

De gulheid en betrokkenheid van de gemeenten in de classis Delta is hartverwarmend. Het is een mooi teken dat we met elkaar sterk staan, ook als het gemeenteleven moeizaam is. Namens de straatkinderen die hulp krijgen van Dreamhouse, de boeren die ondersteunt worden door Trukajaya en de vrouwen die onderwijs ontvangen van P3W: heel hartelijk dank!

9 maart 2021

In het gebied Intan Jaya in Papoea leven mensen in angst voor legeracties en geweld. Zij hebben hun toevlucht gezocht in de bergen en de bossen, maar ook in de kerk. Bid u mee om bescherming, kracht en troost?

Gebed

Heer, wij bidden voor de mensen in het gebied Intan Jaya in Papua. Zij leven in angst voor legeracties en hebben hun toevlucht gezocht in de bergen en de bossen, maar ook in de kerk. Wil bij hen zijn in hun angst en ontbering. Wil de katholieke pastor, die hen opvangt, bijstaan in zijn gastvrijheid en zorg voor al deze mensen op zoek naar hulp en bescherming. 

Wij bidden u om inzicht en wijsheid bij regering en legerleiding, dat zij inzien dat geweld tegen onschuldige burgers niet de weg is die leidt tot een oplossing voor dit conflict. 

En wij bidden U ook om kracht en troost voor onze partnerkerk in Papua, de GKI en de vrouwenorganisatie P3W met wie wij verbonden zijn; dat zij in tijden van spanning en geweld van betekenis kunnen zijn voor hun leden en allen daaromheen. 

We bidden U om vrede en verzoening; en om Uw nabijheid bij de mensen die lijden onder dit conflict.

Achtergrondinformatie

De politieke strijd in Papoea – het voormalig Nederlands Nieuw Guinea – voor een betere wetgeving voor het zelfbeschikkingsrecht voor Papoea’s, wordt ver van stedelijke gebieden uitgevochten in een bergachtig gebied Intan Jaya. In het najaar werden hier onder andere een predikant en een katholieke catecheet gedood door het leger. Als reactie op al dan niet reële dreiging van een kleine groep gewapende “onafhankelijkheidsstrijders” (TPN PB of West Papua National Liberation Army) is de militaire aanwezigheid in het gebied flink opgevoerd en worden burgers vermoord terwijl anderen het gebied ontvluchten. Zo werden er op 15 februari drie broers vermoord binnen in een gezondheidspost, waar ze naartoe waren gegaan voor de medisch behandeling van een van hen, die een schotwond in zijn arm had. Op 27 februari werd een 36 jarige man doodgeschoten. Volgens de dorpsbewoners een dove en een beetje verwarde man, die nog rondscharrelde in het dorp waaruit andere bewoners al waren gevlucht. Hij had niets te maken met onafhankelijkheidsstrijders. Op 6 maart werd een 17-jarige scholier doodgeschoten. Ondertussen hebben rond de 700 dorpelingen van verschillende dorpen al sinds 10 februari hun toevlucht gezocht in de katholieke kerk van het dorp Bilogai, uit angst voor represailles van het leger, nadat de onafhankelijkheidsstrijders een handelaar hadden vermoord. Andere dorpelingen zijn de bossen en bergen in gevlucht, wat hulpverlening moeilijk maakt. Voor zover bekend onderneemt de regering nog geen initiatieven om vrede en veiligheid voor de bewoners van het gebied te herstellen.

Jubileum: Marijke Werimon-Bakker 50 jaar in Papoea!

18 februari 2021

Op 17 februari 1971, vijftig jaar geleden, kwam Marijke Werimon-Bakker aan in Papua. Ze ging werken bij Vrouwencentrum P3W. Inmiddels is Marijke al lang en breed met pensioen, maar ze is nog steeds hecht verbonden met P3W. Ook houdt ze nauw contact met mensen in Nederland en elders op de wereld. De vrouwen van P3W zette Marijke met een verrassings-jubileumviering in het zonnetje.

Ook vanuit Nederland hebben veel mensen Marijke gefeliciteerd en toegesproken, via filmpjes die zij vooraf hadden opgenomen en toegestuurd. Rommie Nauta, manager van Kerk in Actie, stuurde namens Kerk in Actie een felicitatiekaart met de volgende woorden:

Lieve ibu Marijke,

Vijftig jaar in Papua! Van harte gefeliciteerd met dit bijzondere jubileum. Je inzet voor de kerk van Papua, voor vrouwen en meisjes, voor familie en vrienden is een reden voor grote dankbaarheid.
Voor Kerk in Actie ben je een vraagbaak, wijze raadsvrouw, ambassadeur voor Papua en hartelijke gastvrouw. Wat zou het fijn zijn weer op de waranda van het guesthouse van P3W te kunnen zitten!
We bidden om een zegen voor jou, je gezin en allen in Papua die we in ons hart meedragen.
Warme groeten van je collega’s van Kerk in Actie, Rommie Nauta.
Op de foto is Marijke te zien op het jubileumfeest, samen met haar jongste zoon en kleindochter. 

Papua (Indonesië): Mondkapjes, zeep en verse groente

14 jan 2021

Op het Indonesische eiland Papua richt het vrouwencentrum P3W van de kerk zich, met steun van Kerk in Actie, op het voorkomen van coronabesmettingen. De vrouwen naaien mondkapjes en delen die, samen met zeep en voedsel, uit in sloppenwijken waar mensen geen geld meer hebben om dit zelf te kopen. Speciale aandacht is er voor een groep ontheemden die gevlucht is voor militair geweld en nu in de bergen woont. De vrouwen vergeten ook hun eigen gemeenteleden niet. De kerk heeft een distributiesysteem van verse groenten opgezet: de vrouwen halen de producten bij de boer op en brengen het bij ouderen en kwetsbare mensen thuis.

20 december 2020

Het afgelopen jaar is totaal anders verlopen dan we vorig jaar met oud & nieuw hadden kunnen bedenken. Dat geldt zeker ook voor de mensen van Dream house in Jogjakarta.

Hoewel het totaal aantal bekende Covid-19 besmettingen in Indonesië lijkt mee te vallen is Jogjakarta in verhouding hard getroffen. De maatregelen waren, en zijn, daarom streng. Mensen moeten zoveel mogelijk thuis werken, scholen zijn dicht en verkoop van producten op straat mag niet meer. Sommige dorpen in de regio zijn een periode helemaal afgesloten geweest om besmetting van buitenaf te voorkomen. 

Inkomens vielen weg

Dit betekende voor veel, al arme, gezinnen dat het beetje inkomen wat ze hadden ook wegviel. Online onderwijs was voor veel kinderen niet beschikbaar door gebrek aan wifi en een apparaat wat online lessen volgen mogelijk maakte. Ook was de kennis in veel van deze arme en laaggeletterde gezinnen over hoe jezelf tegen Covid-19 te beschermen beperkt.

Stijging aantal straatkinderen

De medewerkers van Dreamhouse zagen het afgelopen jaar het aantal straatkinderen sterk stijgen. Ouders verloren hun inkomen en stuurden hun kinderen de straat op om geld te verdienen. De medewerkers van Dream house gingen de straat op om met deze kinderen te praten. Ze te leren over Covid-19 en hoe zich te beschermen. Ze gingen langs bij de 350 gezinnen die ze al begeleiden om hun uit te leggen wat Covid-19 is, wat ze kunnen doen voor bescherming en om eten uit te delen.

Vrijwilligers bieden corona-proof hulp

En met een thermometer, mondmasker en desinfectiegel op zak gingen vrijwilligers van Dreamhouse bij gezinnen langs, in samenwerking met de lokale overheid, om kinderen te ondersteunen in hun schoolwerk en ouders te begeleiden. Zonder school of laptop voor online onderwijs slaat de verveling snel toe en komen kinderen op achterstand. De vrijwilligers hielpen de kinderen om met een laptop toch wat online onderwijs te ontvangen, hielpen met het maken van schoolwerk en met het bedenken van leuke activiteiten om te doen. Zo zijn ze onder andere met de kinderen een moestuin begonnen op het terrein van Dreamhouse. 

Bagus, een van de kinderen die hulp krijgt

Eén van de kinderen die wordt geholpen door de medewerkers van Dreamhouse is Bagus. Hij woont bij zijn adoptiemoeder. Zijn biologische vader is overleden en zijn moeder is prostitué in de stad en is vaak dronken. Zijn adoptiemoeder kan hem echter ook niet geven wat hij nodig heeft en verwaarloost Bagus. Bagus is daarom veel op straat op zoek naar eten en geld. Begeleiding bij schoolwerk was er nooit. De buurvrouw had echter wel aandacht voor Bagus en zij probeert Bagus te helpen. Via de buurvrouw kwamen de medewerkers van Dreamhouse in contact met Bagus en zij proberen nu Bagus te helpen met schoolwerk, met leuke activiteiten, maar vooral ook door zijn situatie kenbaar te maken bij maatschappelijk werk en hulp voor hem te krijgen vanuit de overheid.

Van betekenis zijn

De uitdagingen van Dreamhouse zijn groter geworden het afgelopen jaar, maar ze konden ook van grote betekenis zijn voor heel veel kinderen en gezinnen in Jogjakarta. Heel veel dank dat u dit heeft helpen mogelijk maken. 

Deze kaart is gemaakt door Rudi, één van de kinderen die meedoet aan het programma van Dream house.
Rudi wil later kunstenaar worden.

4 december 2020

‘Bzz. Bzz.’ ‘Bzz. Bzz.’ Mijn telefoon. Twee keer, twee korte trillingen. Een nieuwe mail. Doorgestuurd, vanuit Indonesië. De afzender blijkt de predikant te zijn die aan het hoofd staat van de kerk in Indonesië waar de Protestantse Kerk in Nederland partner van is. Het onderwerp van de mail is ‘Mijn kleine gebed’.

De predikant schrijft dat hij die ochtend opstond en nadacht over de moeizame tijd waarin de wereld verkeert. Ter bemoediging stuurt hij Kerk in Actie zijn kleine gebed van die dag:

“Father, we are tempted to worry about so many things.
Our world is a mess! Forgive us for focusing on anything or anyone but You. Thank You for the Bible that equips and empowers us to live each day.
Right now, we declare that You are our only Hope. Please help us remember that You really are in control. In Jesus’ Name, Amen”

“Vader, we maken ons zorgen om zoveel dingen. Onze wereld is een rotzooi. Vergeef ons dat we ons op vanalles richten, behalve op u. Dank U voor de Bijbel die ons iedere dag weer toerust en versterkt. Juist nu erkennen we dat U onze enige Hoop bent. Help ons er aan herinneren dat U echt in controle bent. In Jezus’ Naam. Amen.”

Mijn ogen rustten bij de zin ‘Please help us remember that You really are in control’. Met de verhalen van Dreamhouse, Trukajaya en P3W hieronder in gedachten blijft die zin terugkomen. ‘Please help us remember…’ Hoewel het ‘in control’ zijn niet altijd makkelijk te verklaren is, helpen de verhalen uit Indonesië mij. Wellicht zijn het herinneringen aan het ‘in control’ zijn…

Menno Hanse, consultent Kerk in Actie

Dreamhouse

Het hart van de medewerkers van Dreamhouse klopt voor straatkinderen. In deze periode met de pandemie is dat uitdagend. Yogyakarta is namelijk een van de regio’s met de meeste besmettingen. De cijfers liegen er niet om: er zijn zo’n 2700 positieve gevallen, 73 mensen zijn overleden aan het virus en 1957 genazen ervan (cijfers van 2 oktober). Gelukkig laten ze weten dat het op dit moment goed met ze gaat. Tijdens de corona-crisis startte ze bijvoorbeeld met het leren handen wassen van de kinderen. Ze kunnen inmiddels weer opvang bieden voor een klein groepje kinderen. Daarbij merken ze dat er extra aandacht nodig is voor het huiswerk. Daarvoor hebben ze een aparte klas ingericht. De medewerkers van Dreamhouse merken dat de ouders behoefte hebben aan een luisterend oor en een plek om hun verhalen kwijt te kunnen. Door restricties kan dat op dit moment slechts minimaal.

Trukajaya

Ook de Javaanse boeren hebben de impact van de corona-crisis gemerkt. Dat betekende extra werk voor Trukajaya. Ze zijn druk bezig geweest met het opzetten van een online winkel. Op die manier kunnen de producten van de boeren blijvend worden aangeboden. Naast veel online activiteiten en ondersteuning, zijn er ook – heel praktisch – geiten bijgekomen. De regio’s waar Trukajaya werkt, hebben verschillende restricties gehad. De wonogiri regio is groen; alle activiteiten konden daar doorgang vinden. Zuid-Jojga is alleen sinds september weer toegankelijk. Ze zijn dankbaar voor de goede deelname van de gemeenschappen op de activiteiten. En, zeer belangrijk: iedereen bij Trukajaya is veilig en in goede gezondheid!

P3W
Op Papoea steunt Delta voor Indonesië het vormingscentrum P3W. Het doel is even helder als belangrijk: vrouwen opleiden zodat ze kunnen bouwen aan de samenleving en de kerk. De nood van de corona-crisis bracht ze ertoe om de afgelopen periode mondkapjes te naaien, dit ter vervanging van andere werkzaamheden die niet door konden gaan. Daarnaast hebben ze via de kerk een distributiesysteem opgezet voor groente. Door het met een vrachtwagentje buiten de stad bij de producenten in te kopen, hoeven die vrouwen nu niet zelf naar de markt om de groente te verkopen. Besmetting met Covid is daardoor minder groot. Door het distributiesysteem worden ouderen en een aantal organisaties van de kerk van groenten voorzien. Ook zij hebben daarmee minder kans op besmetting.

[Foto: Dreamhouse]

Voor meer informatie kijk op: https://www.kerkinactie.nl/actueel/nieuws