ZWO

Algemeen:

De commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) coördineert de aandacht voor onze verre naaste. Via Kerk-in-Actie worden wereldwijd veel projecten van verbondenheid en hulp mogelijk gemaakt. De plaatselijke commissie ZWO brengt deze projecten onder de aandacht. De verbondenheid met de verre naaste kan overigens ook tot uitdrukking worden gebracht door klant te worden bij de Wereldwinkel, Mol (’t Gravensteen)in Zierikzee.

De ZWO-commissie functioneert als onderdeel van de diaconie en heeft kort gezegd een uitvoerende taak op het gebied van toerusting, fondsenwerving en informatieverstrekking en schrijfacties.

De ZWO-commissie bestaat uit de volgende personen:

  • Giel van Leeuwen
  • Johan Bin

Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar: zwo@thomaskerkzierikzee.nl


Sinds januari 2020 ondersteunt de ZWO-commissie het project “Delta voor Indonesië”:

Ruim vijftig gemeenten uit de ringen Zeeuws-Vlaanderen, De Bevelanden, Walcheren, Schouwen-Duiveland/Tholen, Goeree-Overflakkee/Voorne-Putten/Rozenburg en Hoeksche Waard zetten zich samen in voor drie Kerk in Actie-projecten in Indonesië.

De Delta & Indonesië: wat hebben ze met elkaar?

De meest opvallende overeenkomst die de inwoners van de Delta met Indonesiërs hebben, is dat ze beide eilandbewoners zijn! Hoewel Indonesië uit heel wat meer eilanden bestaat dan de Delta (maar liefst 17.508!) weten beiden wat het is om tussen het water te wonen en soms ook de strijd ermee aan te moeten gaan. Beiden bekend met visserij en vruchtbare landbouwgronden. Wat Nederland en Indonesië natuurlijk ook met elkaar verbindt is de geschiedenis. In 1596 voer het eerste schip vanuit Nederland naar Oost-Indië. De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) stichtte en veroverde vervolgens allerlei handelsplaatsen aan de kusten van de Indonesische eilanden. Onze koloniale geschiedenis is niet iets om trots op te zijn. Toch zult u als Nederlander in Indonesië enkel vriendelijkheid ontmoeten. En misschien wel een paar oudere mensen die nog vloeiend Nederlands spreken!

Hieronder vindt u een filmpje met een groet vanuit Indonesië

https://vimeo.com/771187100

Projecten.

De Delta steunt de volgende projecten in Indonesië:

  • Een beter inkomen voor Javaanse boeren.
  • Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta.
  • Sterke vrouwen in de kerk op Papoea.

Hieronder worden de drie projecten nader toegelicht:

Een beter inkomen voor Javaanse boeren.

Het Indonesische eiland Java is vruchtbaar door vulkanische grond, vooral het oosten en westen. Meer in het midden wonen veel arme boerengezinnen, die maar nauwelijks rond kunnen komen. Vooral in de dorpen Sumberejo en Gilangharjo zijn mensen erg arm. In Sumberejo leeft de helft van de 1.613 gezinnen in armoede en heeft hulp nodig om te overleven. In Gilanghargo treft 16 procent van de 3.749 gezinnen dit lot. Duurzame landbouw bevorderen Trukajaya is sinds 1966 de diaconale organisatie van de Javaanse Kerk (GKJ). De organisatie heeft veel kennis over duurzame landbouw. Trukajaya wil het inkomen van de boeren, boerinnen en landarbeiders in deze twee dorpen verbeteren door minder gebruik van chemicaliën en een betere prijs voor hun producten. De organisatie traint boeren en boerinnen, laat hen werken op demonstratie velden, zet extra koeien in en biogasinstallaties. Men helpt deze boeren om een coöperatie op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. Ook kunnen ze betere landbouwmaterialen gaan gebruiken. Javaanse kerken stimuleren gemeenteleden om duurzame landbouwproducten uit hun eigen omgeving te komen. Zo ontstaat een win-win-situatie.

Bekijk de video: Een beter inkomen voor Javaanse boeren: https://vimeo.com/405394966

Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta.

In Yogyakarta leven veel kinderen op straat. Zij worden aan hun lot overgelaten en moeten zichzelf zien te redden. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoeken de kinderen op straat op. In het begin kunnen de straatkinderen terecht bij de noodopvang en overgangscentra. Kinderen die de straat definitief willen verlaten kunnen in een opvanghuis terecht. Ze gaan naar een plaatselijke school. Vrijwilligers helpen hen bij hun studie.
Dreamhouse wil niet alleen opvang bieden voor straatkinderen, maar ook structureler aan preventie werken: voorkomen dat kinderen op straat belanden. Ze willen zorgen dat kinderrechten beter nageleefd worden. Ze voeren met name campagne voor het recht op onderwijs en bestrijden geweld tegen kinderen. De organisatie werkt hierbij samen met andere organisaties. Dreamhouse verwijst ouders van de straatkinderen naar organisaties die hen kunnen helpen om hoe zij hun gezin financieel zouden kunnen onderhouden.

Sterke vrouwen in de kerk op Papoea.

Overal in West Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig maar niet vanzelfsprekend in een maatschappij, waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving.
Het grootste centrum van P3W staat in Padang Bulan, vlakbij Jayapura. Hier kunnen vrouwen terecht voor een cursus diaconaal werk van negen maanden. Wie niet (voldoende) kan lezen of schrijven, krijgt vooraf een alfabetiseringscursus van drie maanden. De meeste vrouwen die deze cursus volgen, komen van ver. Ze verblijven in het internaat van het centrum. Vaak hebben ze na de basisschool geen opleiding meer gevolgd. Ze weten nauwelijks hoe het leven er buiten hun dorp uit ziet.
Een opleiding bij het P3W levert hen geen diploma op, maar wel een brede basisvorming. Hierdoor kunnen ze hun leven beter inrichten. Vrijwel alle vrouwen die cursussen van de P3W hebben gevolgd, vervullen een voortrekkersrol in het dorp waar ze vandaan komen. Ze hebben meer kennis gekregen over de wereld buiten hun dorp. Zij richten vrouwenverenigingen op, leiden alfabetiseringscursussen en geven betrouwbare informatie over ziekten zoals aids. Ze zijn ook in staat om vrouwen te helpen die lijden onder geweld in hun gezinnen.
Wilt u meer weten over deze projecten kijk dan op: https://www.kerkinactie.nl/projecten/delta-voor-indonesie

Wilt u alles weten over deze projecten bekijk dan de Video: Delta voor Indonesië

Of de website Kerk in Actie: https://www.kerkinactie.nl/projecten/delta-voor-indonesie

Nieuws

Javaanse kerk stimuleert duurzame landbouw en gezond eten

14 okt 2022

Op het Indonesische eiland Java stappen steeds meer boeren over op biologische, duurzame landbouw. Met hulp van Kerk in Actie ondersteunt de Javaanse kerk hen daarbij, en stimuleert gemeenteleden deze lokale producten te kopen.

Moeite om rond te komen

Het Indonesische eiland Java is bijzonder vruchtbaar door vulkanische grond, vooral het oosten en westen. In het midden van het eiland wonen echter veel arme boerengezinnen. Zij gebruiken soms dure bestrijdingsmiddelen, krijgen van tussenhandelaren vaak een veel te lage prijs voor hun producten en hebben moeite om rond te komen.

Samen met Kerk in Actie wil de Javaanse kerk daar verandering in brengen. De kerk leert boeren en boerinnen op Java, onder meer via demonstratievelden, hoe ze met minder pesticiden en met duurzame landbouwmethoden hun oogst kunnen vergroten. Ook helpt de kerk boeren om coöperaties op te zetten. Hierdoor staan boeren sterker in hun werk, kunnen ze gezamenlijk betere gereedschappen en machines kopen, zijn ze minder afhankelijk van tussenhandelaren en kunnen ze een hogere prijs vragen voor hun producten. En dankzij microkredieten die de kerk verstrekt, kunnen boeren hun producten bewerken, verpakken en verkopen.

Tweede rijstoogst

Daarnaast helpt de kerk bij de aanleg van irrigatiesystemen, ook in het dorp waar Soligan woont. Hier legden boeren samen met de kerk vier irrigatiesystemen aan. “Vroeger was een tweede rijstoogst nooit haalbaar, maar nu wel, en misschien zelfs een derde met cassave, maïs en pinda’s”, vertelt Soligan trots. De verwachting is dat maar liefst 275 boeren in het dorp van Soligan de komende jaren meer opbrengsten hebben dankzij de irrigatiesystemen.


Gezond koken met streekproducten

De Javaanse kerk steunt boerengezinnen ook op een andere manier: Javaanse gemeenten stimuleren hun gemeenteleden om duurzame streekproducten uit de eigen omgeving te kopen en leren mensen hoe je met die lokale gewassen gevarieerd kunt koken. “Zo helpen we niet alleen boerengezinnen, maar zorgen we er ook voor dat onze bevolking weet hoe ze gezond kan eten, en zich goed kan ontwikkelen”, vertelt Indah Triyassanti, stafmedewerker van de Javaanse kerk.

Inheemse vrouwen uit Papoea laten hun stem horen tegen ontbossing

6 okt 2022

Rosita woont in West-Papoea, in een gebied dat illegaal is ingenomen door palmoliebedrijven. “Ons bos wordt vernield, bijna alle vogels zijn verdwenen,” vertelt ze. Samen met predikante Magda Kafiar en drie andere vrouwen uit Papoea is Rosita in Nederland om aandacht te vragen voor de ontbossing en schending van mensenrechten in haar leefgebied.

Rosita woont met haar man en vier kinderen in de hooglanden van Papoea. “Wij leven in en met het bos. Wij halen er ons voedsel en onze medicijnen uit. Wij kennen het bos als geen ander: we weten waar we kunnen verbouwen, en welke stukken bos we met rust moeten laten voor de dieren. Het bos heeft ook een grote culturele en spirituele waarde voor ons. Het is Gods schepping, en bepalend voor onze identiteit.”

Grootschalige houtkap

Grootschalige ontbossing, door (internationale) bedrijven die daarvoor toestemming krijgen van de Indonesische overheid, vormt een directe bedreiging voor de leefwijze van Rosita en haar gemeenschap. “Maar”, benadrukt Rosita, “ontbossing is niet alleen ons probleem, maar van de hele wereld. Behoud van bossen is cruciaal om klimaatverandering tegen te gaan.”

Drie na grootste regenwoud

Indonesië heeft het op drie na grootste regenwoud ter wereld, na het Amazonegebied en Congo. Daarvan ligt 40% in West-Papoea. In de afgelopen twee decennia is daar bijna 750.000 hectare bos gekapt. Alleen al in de eerste helft van dit jaar is 1.150 hectare bos – 1.643 voetbalvelden- verdwenen.

Kerk staat vrouwen bij

Magda Kafiar, predikant bij de Evangelisch Christelijke kerk in Papoea (een partnerkerk van Kerk in Actie) en vrouwenrechtenactiviste, ziet de gevolgen van ontbossing voor inheemse vrouwen en staat hen bij. “Als kerk zitten wij in heel Papoea. We documenteren de verhalen van slachtoffers van ontbossing, maar ook van bedreigingen en geweld waar zij mee te maken krijgen. Daarnaast willen we vrouwen bewust maken van hun rechten en van hun kracht: zij weten hoe je duurzaam met het bos kunt omgaan.”

Bewustwording

Rosita bevestigt dat het belangrijk is dat vrouwen voor hun rechten opkomen: “Wij leven het meest direct met het bos. Als wij niet spreken over wat er in Papoea gebeurt, verdwijnt ons bos, en verdwijnt ons volk.” Samen met vrouwen uit haar gemeenschap heeft ze een vrouwengroep opgericht. “Als groep willen we ook vrouwen uit andere gemeenschappen bewust maken van wat er gaande is, en samen onze stem te laten horen.”

Vrouwen niet gehoord

Omdat journalisten niet welkom zijn op Papoea, werd die stem van vrouwen lange tijd niet gehoord. Vorig jaar verscheen echter het onderzoek ‘All the birds are gone’, uitgevoerd door een aantal maatschappelijke organisaties. Op basis van interviews met honderd inheemse vrouwen laat het onderzoek zien wat de vernietigende gevolgen van ontbossing zijn en hoe vrouwen zich verzetten. Met dit onderzoek in de hand reist de delegatie van Rosita en Magda door Nederland, Duitsland en België om bij overheden en het Europese Parlement aandacht te vragen voor hun situatie. Dat is niet ongevaarlijk. Zo mag dit stuk pas gepubliceerd worden wanneer de delegatie weer veilig terug is in Papoea. Of Rosita dan niet bang is? “Ja, er is altijd angst, maar we willen niet in angst leven en bij de pakken neerzitten. Dan verliezen we. We willen sterk zijn en vechten voor onze toekomst.” 

De delegatie was in Nederland op uitnodiging van de Stichting Solidariteit met Papua.

Meilany Alfons – P3W, Video: https://vimeo.com/764100817?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=34798707.

Classis Delta haalt met bloembollenactie ruim €13.000,- op voor Indonesië.

8 sep 2022

Een half jaar geleden vroeg de classicale ZWO-commissie Delta zich af of het mogelijk zou zijn om met zo veel mogelijk kerken uit de classis in actie te komen voor Indonesië. Onder de naam ‘Delta voor Indonesië’ zet de classis zich al een aantal jaar in voor dit Aziatische land.

Een half jaar later is het antwoord duidelijk: ja dat is mogelijk! De classicale ZWO-commissie zocht voor haar actie contact met firma Dogterom uit Oude-Tonge, en wist vervolgens hoe de actie eruit zou gaan zien: bloembollen verkopen!

In de afgelopen zes maanden hebben meer dan 40(!) kerken in de classis meegedaan: van de Zuid-Hollandse eilanden tot Zeeuws-Vlaanderen. Op elk eiland waren er kerken die er voor gingen. En met succes! Er werden ruim 54.000 bloembollen verkocht. De opbrengst? Een verbluffend bedrag van €13.202,24!

 In heel veel kerken hebben vrijwilligers zich met hart en ziel ingezet voor de verkoop, voor het inpakken en voor het vervoer. De classicale ZWO-commissie is daar enorm dankbaar voor, net als voor de gastvrijheid en bijzondere vrijgevigheid van de firma Dogterom (alle bloembollen werden gesponsord!). Heel classis Delta staat volgend voorjaar in bloei, een schitterend teken van de gezamenlijke betrokkenheid bij Indonesië!

Dreamhouse ondersteunt straatkinderen met educatieve activiteiten

18 aug 2022

Met zes stafmedewerkers, negentien veldwerkers en veertig vrijwilligers zet Dreamhouse, Indonesië, zich in voor straatkinderen, onder meer door hun op straat te bezoeken. De veldwerkers en vrijwilligers gaan daarbij vooral op zoek naar kinderen in de knel, zoals kinderen die misbruikt worden, die moeten bedelen of die geen onderdak hebben.

Een van de kinderen die Dreamhouse op straat ontmoette, is Doni. Een vrijwilliger van Dreamhouse trof hem aan terwijl hij aan het zingen was bij een stoplicht, om wat geld te verdienen.

Ze raakten in gesprek. Doni vertelde dat hij veel huiswerk had en het hem niet lukte dat thuis te maken, omdat zijn moeder vaak dronken is. De vrijwilliger bood aan dat Doni z’n huiswerk kon maken bij Dreamhouse en dat hij Doni iedere dag op zou halen en weer thuis zou brengen. Het gaat nu veel beter met Doni: hij kan in alle rust z’n huiswerk maken en veel beter meekomen op school. 

Educatieve activiteiten

Naast het bezoeken van kinderen op straat biedt Dreamhouse ook educatieve activiteiten aan, bijvoorbeeld over afval. Kinderen leren er verschillende soorten afval te herkennen, en ontdekken hoe ze afvalmaterialen kunnen gebruiken om voorwerpen voor in en om het huis te maken, zoals bloembakken of bewaardozen, of afval zoals plastic kunnen inzamelen om daar wat geld mee te verdienen.

Het belang van een identiteitsbewijs

22 juni

Partnerorganisatie Dreamhouse in Indonesië richt zich niet alleen op straatkinderen, maar werkt ook nauw samen ouders. Een van de zaken waar Dreamhouse zich voor inzet, is er samen met ouders voor zorgen dat kinderen een identiteitsbewijs krijgen. 2022

Het hebben van een identiteitsbewijs is belangrijk. In Indonesië moet iedereen vanaf 6 jaar een identiteitsbewijs hebben, maar nog belangrijker is dat kinderen alleen met een ID-bewijs naar school kunnen, of naar het ziekenhuis wanneer dat nodig is.

Het aanvragen van een identiteitsbewijs is voor veel kinderen waar Dreamhouse contact mee heeft, echter complex. Beide ouders moeten namelijk meewerken aan zo’n aanvraag. Veel kinderen komen uit gebroken gezinnen, waar een van beide ouders vertrokken is, of een nieuwe relatie is aangegaan. Het kost vooral veel tijd om een vertrokken ouder te achterhalen. Eenmaal getraceerd willen de meeste ouders gelukkig wel meewerken.

Dreamhouse organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten voor ouders, zoals hier in Wonocatur, waarbij Dreamhouse uitlegt waarom een ID-bewijs zo belangrijk is en ouders vertelt waar en hoe ze een ID-bewijs voor kun kinderen kunnen aanvragen.


Javaanse kerk ondersteunt boeren bij omschakeling naar online marketing

(Een beter inkomen voor Javaanse boeren Indonesië)

26 jan 2022

Trukajaya, de diaconale organisatie van de Javaanse Kerk, ziet het niet alleen als rol van de kerk om gemeenten geestelijk te ondersteunen, maar ook om hen te helpen economische zelfredzaam te zijn. Recentelijk startte Trukajaya daarom ook om met trainingen in online marketing.

Trukajaya stimuleert ondernemerschap binnen en van lokale gemeenten. Dat deed Trukajaya al met (landbouw)trainingen, proeftuinen en het opzetten van coöperaties, zodat boeren hun productie kunnen verhogen en betere prijzen krijgen hun gewassen. In aanvulling hierop richtte Trukajaya in 2019 ook een gezamenlijk marketingkantoor op, om producten uit lokale gemeenten in 12 classes via offline en online winkels te verkopen.

Marketing verandert door pandemie

Door de coronapandemie, die ook in Indonesië hevig woedt, zijn marketingtechnieken veranderd. Door maatregelen als afstand houden en het beperken van (groeps)-activiteiten, heeft online marketing en verkoop een vlucht genomen. Via het nieuwe marketingkantoor ondersteunt Trukajaya ondernemers en gemeenten met online marketing en verkoop, bijvoorbeeld door producten van boeren via mobiele apps te verkopen.

Meer inkomen voor boeren

Kernactiviteit van Trukajaya blijft het ondersteunen van boeren, zodat zij hun inkomen kunnen verhogen. Dat doet Trukajaya ondermeer door boeren, met gelden via Kerk in Actie, te helpen bij de aankoop van een of meerdere geiten. In maart 2020 ondersteunde Trukajaya vijftig boeren bij de aankoop van een jong geitje. Een van deze boeren was meneer Parno (foto): hij kocht drie geitjes. Hij verzorgde de geitjes goed en kon deze onlangs voor een mooie prijs verkopen. Van de opbrengst kocht hij een aantal houtbewerkingsmachines, omdat hij naast boer ook timmerman is. Trukajaya kon de vijftig boeren steunen bij de aankoop van in totaal 114 geiten.