ZWO

Nieuws uit Colombia – winter 2024:

Hieronder vind je app- en kerkbladberichten, foto’s, een paasgroet, een paaslezing, een video van het Onze Vader door Jose Ladino.

Paaslezing door Luisa Arce

Bekijk hieronder de paaslezing door Luisa Arce (Joh. 20:1-18).


Paasgroet van Decireth Guitierez

Bekijk hieronder de paasgroet van Decireth Guitierez.

Het Onze Vader door Jose Ladino

Bekijk hieronder het Onze Vader door Jose Ladino.

App- en kerkbladberichten


Project: Kinderen in achterstandswijken weerbaar maken 

Louis Cortis: “Zo mooi dat ik deze jongeren mag inspireren”
In Colombia biedt FPT, partnerorganisatie van Kerk in Actie, een veilige plek aan kinderen uit achterstandswijken vol armoede en geweld. Jongeren uit diezelfde wijken kunnen er een horecaopleiding volgen. Louis Cortis is er docent. “Ik heb 22 jaar lesgegeven op een hotelschool, maar toen ze hier een docent zochten, heb ik gelijk gesolliciteerd. FPT biedt een opleiding op hoog niveau aan jongeren die geen kans hebben elders een opleiding te volgen. Deze jongeren zitten in een cruciale fase van hun leven. Velen weten niet wat ze willen, of kunnen, en groeien op met armoede, geweld of drugs. Ik daag hen uit hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Ik kom zelf uit een heel arm gezin en vertel dat ook. Ik ben heel blij dat ik deze jongeren kan helpen, mag bemoedigen en zie groeien.”

Download hier de foto bij het app- en kerkbladbericht

Jeimy: ‘We zien kinderen echt veranderen’
De 26-jarige Jeimy Rodriguez (met bril) is sociaal werkster bij FPT, de partnerorganisatie van Kerk in Actie in Colombia die kinderen uit kwetsbare wijken in wijkcentra een liefdevolle plek biedt. “Ik heb hier stage gelopen, en ben gebleven”, vertelt ze gedreven. “Jongeren hebben hier zoveel problemen: geweld thuis of op straat, gezinnen waar onvoldoende eten is, uitval op school, criminaliteit. Bij FPT leren we kinderen en jongeren op een andere manier naar het leven te kijken. Hun omgeving zal niet veranderen, maar hoe zij met zaken omgaan, kan wel veranderen. Wij leren hen te ontdekken wat hun talenten zijn, om voor zichzelf op te komen en hoe ze goede beslissingen kunnen nemen. Ook stimuleren we hen om hun opleiding af te maken. We zien kinderen echt veranderen, doordat ze zien dat er veel meer mogelijk is dan ze denken!”

Download hier de foto bij het app- en kerkbladbericht

Project: Kansarme jongeren opleiden voor horeca

Yanilis: ‘Er is bijna geen werk’
“Ik kook traditionele gerechten uit onze eigen cultuur en ben daar heel trots op.” De 19-jarige Yanilis Gonzalez behoort tot de Wayuu-gemeenschap, een inheemse bevolkingsgroep in het noorden van Colombia. “Voor jongeren is hier nauwelijks toekomstperspectief. Er zijn geen goede scholen, er is weinig werk. Wel neemt het toerisme toe, maar daar waren we in ons dorp nog niet op voorbereid.” Met hulp van Conexión, partner van Kerk in Actie, is in het dorp een restaurant opgezet. “We volgden een koksopleiding en leerden koken met lokale en traditionele ingrediënten. Toeristen kunnen hier nu heerlijk eten, en daarnaast kennis maken met muziek en dans uit onze cultuur. Zo werken we als gemeenschap samen aan een beter bestaan.”

Download hier de foto bij het app- en kerkbladbericht

Adrian: ‘Ik wil een voorbeeld voor anderen zijn’ 
“Zeven jaar geleden ben ik vanuit Venezuela naar Colombia gevlucht. Toen ik de grens over was, had ik echter geen idee waar ik naartoe kon. Ik heb drie maanden op straat geslapen. Het was heel verleidelijk om mijn toevlucht te zoeken tot drugs of alcohol, maar dat heb ik bewust niet gedaan. Ik wilde werken aan een beter leven.” Via een hulporganisatie die hem opvang bood, kwam Adrian in aanraking met de horecaopleiding van Conexión, partnerorganisatie van Kerk in Actie. “Als ik straks klaar ben, wil ik mijn eigen restaurant openen, en andere jongeren uit Venezuela een baan kunnen bieden. Ik wil een voorbeeld voor hen zijn, en laten zien dat er ook voor ons kansen zijn.”

Download hier de foto bij het app- en kerkbladbericht

Project: Seksueel misbruik van jongeren stoppen

 

Jhomar: ‘Ik let ook op andere kinderen’Door armoede en het opkomend toerisme zijn kinderen in Colombia kwetsbaar voor seksueel misbruik en huiselijk geweld. Renacer, partnerorganisatie van Kerk in Actie, trekt kwetsbare wijken in om kinderen via speelse werkvormen voor te lichten. Aan die voorlichtingsactiviteiten doen zowel jongens als meisjes mee. “Ik leer hier heel veel”, vertelt de 13-jarige Jhomar. “Bijvoorbeeld wat je rechten zijn, dat andere mensen je niet zomaar aan mogen raken en hoe je ‘nee’ kunt zeggen. Maar we leren ook dat je beter niet alleen op straat kunt lopen als het donker is. Onze ouders krijgen daar ook voorlichting over. Ik merk dat ik nu ook op andere kinderen let. Als ik kinderen alleen op straat zie, let ik erop dat hen niets overkomt. En soms zeg ik tegen ouders dat ze hun kinderen beter niet alleen kunnen laten.”

Download hier de foto bij het app- en kerkbladbericht

 

Sindy: ‘Als kerk geven we via ons kinderwerk voorlichting’In Colombia zijn kinderen en jongeren in toeristische steden zoals de veelbezochte kustplaats Cartagena extra kwetsbaar voor seksueel misbruik. Renacer, partnerorganisatie van Kerk in Actie, werkt aan voorlichting en preventie, en betrekt ook kerken daarbij. “Onze kerk ligt in een wijk tussen het toeristische stadscentrum en het havengebied in”, vertelt kindernevendienstleidster Sindy Castro. “Er is veel misbruik, verwaarlozing, armoede en schooluitval. Ouders zijn lang aan het werk, en laten kinderen alleen thuis achter. Wij bieden voor- en naschoolse activiteiten, waar krijgen een maaltijd en bijbelonderwijs krijgen, maar ook voorlichting over seksueel misbruik. We leren hen meer over hun eigen lichaam, hoe je grenzen aangeeft, hoe je risico’s op misbruik herkent en waar je hulp kunt vragen. Via oudergroepen en huisbezoeken leren we ouders wat zij kunnen doen om het risico op misbruik terug te dringen. Renacer ondersteunt ons met hun uitgebreide kennis en ervaring bij al deze voorlichtingsactiviteiten.” 

Download hier de foto bij het app- en kerkbladbericht

 

Project: Sociaal bewogen predikanten opleiden 

 

Bijdragen aan maatschappelijke veranderingenStudenten die in Cali, Colombia, theologie studeren leren te onderzoeken wat er speelt in de samenleving, en daarmee ook in de kerk. Docent Betty Luz stimuleert haar studenten om onderzoek te doen naar het thema ongelijkheid, waaronder racisme en genderongelijkheid. “Iedereen met een donkere huidskleur in Colombia heeft te maken met racisme”, vertelt ze. “Onze vicepresident is voor het eerst een Afro-Colombiaanse vrouw, maar zij heeft enorm veel te maken met discriminatie. Die ongelijkheid komt vooral door onze koloniale geschiedenis. Ik wil mijn studenten leren gevoelig te zijn voor dergelijke sociale thema’s en hen laten zien dat zij kunnen bijdragen aan maatschappelijke veranderingen. Juist vanuit de theologie. De Bijbel leert ons dat we allemaal geschapen zijn naar Gods beeld, dat we mogen omzien naar de ander en dat als iemand lijdt, we allemaal lijden. Ik wil mijn studenten uitdagen om vanuit die overtuiging in actie te komen.” 

Download hier de foto bij het app- en kerkbladbericht

 

‘Je leert hier om theorie ook in de praktijk te brengen’Ze werkte jarenlang als docent op een basisschool, maar besloot het roer om te gooien. Luz Ospina (39) ging theologie studeren aan de universiteit in Cali, Colombia, en haalde vier jaar geleden haar diploma. “Het voelde echt als een roeping. Ik ben van jongs af aan christen, ben opgegroeid in de kerk en wilde deze stap al heel lang zetten. Toen ik eenmaal was begonnen, nam mijn motivatie alleen maar toe. Je leert hier echt de theorie ook in de praktijk te brengen. Bijvoorbeeld om met mensen op te trekken wanneer er verdriet, verlies of rouw is. Ik heb veel geleerd over pastoraat, maar ook over psychologie en traumaverwerking. Ik kijk nu vanuit een holistisch perspectief naar bijbelverhalen, en die verhalen zijn voor mij de sleutel om me in te zetten voor kwetsbare groepen in onze samenleving. Zo heb ik tijdens mijn studie in mijn eigen kerk een opvanghuis voor Venezolaanse vluchtelingen opgezet. Inmiddels is dat uitgegroeid tot een stichting die uiteenlopende praktische en psychosociale hulp biedt aan vluchtelingen uit Venezuela.” 

Download hier de foto bij het app- en kerkbladbericht

Algemeen:

De commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) coördineert de aandacht voor onze verre naaste. Via Kerk-in-Actie worden wereldwijd veel projecten van verbondenheid en hulp mogelijk gemaakt. De plaatselijke commissie ZWO brengt deze projecten onder de aandacht. De verbondenheid met de verre naaste kan overigens ook tot uitdrukking worden gebracht door klant te worden bij de Wereldwinkel, Mol (’t Gravensteen)in Zierikzee.

De ZWO-commissie functioneert als onderdeel van de diaconie en heeft kort gezegd een uitvoerende taak op het gebied van toerusting, fondsenwerving en informatieverstrekking en schrijfacties.

De ZWO-commissie bestaat uit de volgende personen:

  • Giel van Leeuwen
  • Johan Bin

Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar: zwo@thomaskerkzierikzee.nl


Delta voor Colombia

Vanaf 1 september 2023 zijn de gemeenten in de classis Delta gestart met het project ‘Delta voor Colombia’.

Colombia: Kerk in een land met geweld en grote ongelijkheid

Kom in actie voor Colombia. Een land waar het verschil tussen arm en rijk extreem groot is. Dat heeft tot een 50 jaar durende burgeroorlog geleid. Alleen als er meer gelijkheid komt, kan de recente vrede behouden blijven. Een land waar nog veel huiselijk geweld is en inheemse inwoners, Afro-Colombianen en vluchtelingen achtergesteld worden. Kom samen met Colombianen in actie om kinderen en christenen te leren hoe samenleven ook anders kan.

Via het MDA (Missionair en Diaconaal Aandeel) ondersteunt de Thomaskerk de ZWO (zending-werelddiaconaat-ontwikkelingssamenwerking) classis Delta in de volgende drie projecten in Colombia:

  • Kinderen in achterstandswijken weerbaar maken.
  • Sociaal bewogen predikanten opleiden.
  • Duurzame agrarische ontwikkeling door Afro-Colombianen.

Hieronder worden de drie projecten nader toegelicht:

Project 1: Kinderen in achterstandswijken weerbaar maken

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. In wijkcentra van Bogotá zet partnerorganisatie FPT zich in voor kinderen en jongeren in een achterstandswijk vol criminaliteit. De medewerkers bieden hen een veilige plek en een toekomst. Ze kunnen er terecht voor sport en spel, ontmoeten er leeftijdsgenootjes, leren samenwerken, conflicten oplossen, krijgen begeleiding om schooluitval te voorkomen. De medewerkers helpen kinderen te begrijpen wat hun rechten zijn en ondersteunen hen bij het nemen van de juiste beslissingen om een goede toekomst op te kunnen bouwen, zonder criminaliteit en geweld.

Koksopleiding, moestuin, filigraan

Het centrum is voor honderd kinderen en jongeren een veilige haven temidden van een omgeving vol armoede, geweld en (drugs)criminaliteit. Kinderen leren prachtige producten van papier maken (filigraan) en leren groenten verbouwen in de moestuin op het dakterras van het gebouw. Ieder jaar kunnen 45 jongeren een koksopleiding van een half jaar volgen, waarin ze leren koken met gezonde Colombiaanse producten. Ook tienermoeders vinden hier hun plek. De medewerkers onderhouden contact met ouders, verzorgers en leraren van de kinderen.

Kinderen zelfvertrouwen bieden

Als je het gebouw van het centrum binnenloopt, word je vrolijk van de kleuren, de lichte ruimtes en grote ramen. De medewerkers zien de kinderen niet als zielig, maar als kinderen met veel veerkracht. Ze geven de kinderen vertrouwen in zichzelf en hun gemeenschap, leren hen trots zijn op zichzelf. Ze gaan beseffen dat de tweedeling in hun samenleving niet rechtvaardig is, dat onderwijs belangrijk is en kinderarbeid niet toegestaan.

Tweede familie

De medewerkers vormen een soort tweede familie voor hen en blijven kinderen trouw tot hun volwassenheid. Velen blijven zich later inzetten voor de stichting. De positieve herinneringen die ze samen opbouwen inspireren en gaan hun leven lang mee.

Project 2: Sociaal bewogen predikanten opleiden

Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale taak? In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische theologie aan de universiteit in Cali. Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving én kerk. Zo rust ze deze toekomstige predikanten toe om straks samen met hun gemeenteleden om te zien naar anderen.

Praktische theologie

Studenten kunnen praktische cursussen volgen op de Baptisten-universiteit (Fundación Universitaria Bautista), die hen van pas kunnen komen als ze in de regio aan de slag gaan als predikant of kerkelijk werker. De cursussen gaan onder andere over gezinspsychologie, jeugdwerk, conflictoplossing, vredesopbouw, contextueel bijbellezen, geloof in het dagelijks leven, pastoraat en diaconaat.

Stage lopen bij kansarme jongeren

De studenten lopen ook stage, onder andere in de havenstad Buenaventura. Daar geven ze iedere maand zestig jongeren uit een achterstandswijk een cursus persoonlijke vorming aan de hand van bijbelverhalen. Ze leren deze jongeren steviger in hun schoenen staan, om te voorkomen dat ze in de (drugs)criminaliteit belanden. Ook organiseren ze een weekendkamp voor deze jongeren.

Project 3:Duurzame agrarische ontwikkeling door Afro-Colombianen

De Chocó-regio in Colombia is één van de armste en meest onveilige gebieden van Colombia. De bewoners van deze regio zijn meestal zwart. Zij worden in Colombia ernstig gediscrimineerd. De regio heeft een enorme biodiversiteit, maar kampt ook met illegale mijnbouw, houtkap en geweld van rebellen, paramilitairen en drugsmaffia. De lokale bevolking zit altijd klem tussen deze groepen. Cocomopoca, partnerorganisatie van Kerk in Actie, helpt inwoners van deze regio om via duurzame landbouw, met goed bosbeheer, hun inkomen te verhogen.

Cocomopoca

Cocomopoca bevordert in 46 dorpen de kleinschalige, duurzame, landbouwproductie. In nauwe samenwerking met kerken betrekt Cocomopoca ook jongeren hierbij.

Kerk in Actie ondersteunt de volgende activiteiten van Cocomopoca:

  • verbeteren van een productie-unit voor het verwerken van suikerriet
  • bevorderen van kleinschalige cacaoproductie en teelt van suikerriet met respect voor biodiversiteit
  • bevorderen van groenteteelt door (vooral) jongeren en vrouwen in drie dorpen
  • basistraining voor jongeren over duurzaamheid en agrarischeontwikkeling, waardoor ze actief mee gaan doen aan dorpsbestuur. Hierbij wordt intensief samengewerkt met de lokale kerken.