ZWO

Algemeen:

De commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) coördineert de aandacht voor onze verre naaste. Via Kerk-in-Actie worden wereldwijd veel projecten van verbondenheid en hulp mogelijk gemaakt. De plaatselijke commissie ZWO brengt deze projecten onder de aandacht. De verbondenheid met de verre naaste kan overigens ook tot uitdrukking worden gebracht door klant te worden bij de Wereldwinkel, Mol (’t Gravensteen)in Zierikzee.

De ZWO-commissie functioneert als onderdeel van de diaconie en heeft kort gezegd een uitvoerende taak op het gebied van toerusting, fondsenwerving en informatieverstrekking en schrijfacties.

De ZWO-commissie bestaat uit de volgende personen:

  • Giel van Leeuwen
  • Johan Bin

Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar: zwo@thomaskerkzierikzee.nl


Een ontroerende paasgroet uit Indonesië


Sinds januari 2020 ondersteunt de ZWO-commissie het project “Delta voor Indonesië”:

Ruim vijftig gemeenten uit de ringen Zeeuws-Vlaanderen, De Bevelanden, Walcheren, Schouwen-Duiveland/Tholen, Goeree-Overflakkee/Voorne-Putten/Rozenburg en Hoeksche Waard zetten zich samen in voor drie Kerk in Actie-projecten in Indonesië.

De Delta & Indonesië: wat hebben ze met elkaar?

De meest opvallende overeenkomst die de inwoners van de Delta met Indonesiërs hebben, is dat ze beide eilandbewoners zijn! Hoewel Indonesië uit heel wat meer eilanden bestaat dan de Delta (maar liefst 17.508!) weten beiden wat het is om tussen het water te wonen en soms ook de strijd ermee aan te moeten gaan. Beiden bekend met visserij en vruchtbare landbouwgronden. Wat Nederland en Indonesië natuurlijk ook met elkaar verbindt is de geschiedenis. In 1596 voer het eerste schip vanuit Nederland naar Oost-Indië. De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) stichtte en veroverde vervolgens allerlei handelsplaatsen aan de kusten van de Indonesische eilanden. Onze koloniale geschiedenis is niet iets om trots op te zijn. Toch zult u als Nederlander in Indonesië enkel vriendelijkheid ontmoeten. En misschien wel een paar oudere mensen die nog vloeiend Nederlands spreken!

Hieronder vindt u een filmpje met een groet vanuit Indonesië

Projecten.

De Delta steunt de volgende projecten in Indonesië:

  • Een beter inkomen voor Javaanse boeren.
  • Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta.
  • Sterke vrouwen in de kerk op Papoea.

Hieronder worden de drie projecten nader toegelicht:

Een beter inkomen voor Javaanse boeren.

Het Indonesische eiland Java is vruchtbaar door vulkanische grond, vooral het oosten en westen. Meer in het midden wonen veel arme boerengezinnen, die maar nauwelijks rond kunnen komen. Vooral in de dorpen Sumberejo en Gilangharjo zijn mensen erg arm. In Sumberejo leeft de helft van de 1.613 gezinnen in armoede en heeft hulp nodig om te overleven. In Gilanghargo treft 16 procent van de 3.749 gezinnen dit lot. Duurzame landbouw bevorderen Trukajaya is sinds 1966 de diaconale organisatie van de Javaanse Kerk (GKJ). De organisatie heeft veel kennis over duurzame landbouw. Trukajaya wil het inkomen van de boeren, boerinnen en landarbeiders in deze twee dorpen verbeteren door minder gebruik van chemicaliën en een betere prijs voor hun producten. De organisatie traint boeren en boerinnen, laat hen werken op demonstratie velden, zet extra koeien in en biogasinstallaties. Men helpt deze boeren om een coöperatie op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. Ook kunnen ze betere landbouwmaterialen gaan gebruiken. Javaanse kerken stimuleren gemeenteleden om duurzame landbouwproducten uit hun eigen omgeving te komen. Zo ontstaat een win-win-situatie.

Bekijk de video: Een beter inkomen voor Javaanse boeren: https://vimeo.com/405394966

Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta.

In Yogyakarta leven veel kinderen op straat. Zij worden aan hun lot overgelaten en moeten zichzelf zien te redden. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoeken de kinderen op straat op. In het begin kunnen de straatkinderen terecht bij de noodopvang en overgangscentra. Kinderen die de straat definitief willen verlaten kunnen in een opvanghuis terecht. Ze gaan naar een plaatselijke school. Vrijwilligers helpen hen bij hun studie.
Dreamhouse wil niet alleen opvang bieden voor straatkinderen, maar ook structureler aan preventie werken: voorkomen dat kinderen op straat belanden. Ze willen zorgen dat kinderrechten beter nageleefd worden. Ze voeren met name campagne voor het recht op onderwijs en bestrijden geweld tegen kinderen. De organisatie werkt hierbij samen met andere organisaties. Dreamhouse verwijst ouders van de straatkinderen naar organisaties die hen kunnen helpen om hoe zij hun gezin financieel zouden kunnen onderhouden.

Sterke vrouwen in de kerk op Papoea.

Overal in West Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig maar niet vanzelfsprekend in een maatschappij, waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving.
Het grootste centrum van P3W staat in Padang Bulan, vlakbij Jayapura. Hier kunnen vrouwen terecht voor een cursus diaconaal werk van negen maanden. Wie niet (voldoende) kan lezen of schrijven, krijgt vooraf een alfabetiseringscursus van drie maanden. De meeste vrouwen die deze cursus volgen, komen van ver. Ze verblijven in het internaat van het centrum. Vaak hebben ze na de basisschool geen opleiding meer gevolgd. Ze weten nauwelijks hoe het leven er buiten hun dorp uit ziet.
Een opleiding bij het P3W levert hen geen diploma op, maar wel een brede basisvorming. Hierdoor kunnen ze hun leven beter inrichten. Vrijwel alle vrouwen die cursussen van de P3W hebben gevolgd, vervullen een voortrekkersrol in het dorp waar ze vandaan komen. Ze hebben meer kennis gekregen over de wereld buiten hun dorp. Zij richten vrouwenverenigingen op, leiden alfabetiseringscursussen en geven betrouwbare informatie over ziekten zoals aids. Ze zijn ook in staat om vrouwen te helpen die lijden onder geweld in hun gezinnen.
Wilt u meer weten over deze projecten kijk dan op: https://www.kerkinactie.nl/projecten/delta-voor-indonesie

Wilt u alles weten over deze projecten bekijk dan de Video: Delta voor Indonesië

Of de website Kerk in Actie: https://www.kerkinactie.nl/projecten/delta-voor-indonesie

Nieuws

Javaanse kerk ondersteunt boeren bij omschakeling naar online marketing

(Een beter inkomen voor Javaanse boeren Indonesië)

26 jan 2022

Trukajaya, de diaconale organisatie van de Javaanse Kerk, ziet het niet alleen als rol van de kerk om gemeenten geestelijk te ondersteunen, maar ook om hen te helpen economische zelfredzaam te zijn. Recentelijk startte Trukajaya daarom ook om met trainingen in online marketing.

Trukajaya stimuleert ondernemerschap binnen en van lokale gemeenten. Dat deed Trukajaya al met (landbouw)trainingen, proeftuinen en het opzetten van coöperaties, zodat boeren hun productie kunnen verhogen en betere prijzen krijgen hun gewassen. In aanvulling hierop richtte Trukajaya in 2019 ook een gezamenlijk marketingkantoor op, om producten uit lokale gemeenten in 12 classes via offline en online winkels te verkopen.

Marketing verandert door pandemie

Door de coronapandemie, die ook in Indonesië hevig woedt, zijn marketingtechnieken veranderd. Door maatregelen als afstand houden en het beperken van (groeps)-activiteiten, heeft online marketing en verkoop een vlucht genomen. Via het nieuwe marketingkantoor ondersteunt Trukajaya ondernemers en gemeenten met online marketing en verkoop, bijvoorbeeld door producten van boeren via mobiele apps te verkopen.

Meer inkomen voor boeren

Kernactiviteit van Trukajaya blijft het ondersteunen van boeren, zodat zij hun inkomen kunnen verhogen. Dat doet Trukajaya ondermeer door boeren, met gelden via Kerk in Actie, te helpen bij de aankoop van een of meerdere geiten. In maart 2020 ondersteunde Trukajaya vijftig boeren bij de aankoop van een jong geitje. Een van deze boeren was meneer Parno (foto): hij kocht drie geitjes. Hij verzorgde de geitjes goed en kon deze onlangs voor een mooie prijs verkopen. Van de opbrengst kocht hij een aantal houtbewerkingsmachines, omdat hij naast boer ook timmerman is. Trukajaya kon de vijftig boeren steunen bij de aankoop van in totaal 114 geiten.


Delta plukt peren voor Indonesië.

4 nov 2021

De ZWO-commissie in het Zeeuwse Kapelle-Biezelinge (Zeeland) organiseerde in september voor de derde keer een Perenpluk. Vrijwilligers plukken peren voor de verkoop, met de opbrengst worden projecten in Indonesië ondersteund.

In Kapelle-Biezelinge (Zeeland) is in september 2021 de jaarlijkse ZWO-Perenpluk gehouden. De plaatselijke ZWO-commissie, een samenwerking tussen de Hervormde Gemeente Kapelle en de Protestantse Gemeente Kapelle-Biezelinge-Eversdijk (de Mozeskerk), organiseerde deze Perenpluk voor het derde opeenvolgende jaar.

De Perenpluk werd georganiseerd in samenwerking met een fruitteler die het perceel peren ieder jaar ter beschikking stelt en de ZWO-commissie het vertrouwen geeft de pluk te organiseren.

De fruitkweker biedt alle benodigde ondersteuning bij de pluk, vrijwilligers zorgen dat de peren geoogst worden. Sommige vrijwilligers nemen daar met veel plezier een paar snipperdagen voor op, anderen komen één dagdeel plukken – alles is goed. Jong en oud kan meedoen, al zijn de plukkers zijn voor een groot deel (ruim) 50+…

Het plukloon – een bedrag per kilo, vastgesteld door de fruitkweker, gaat naar het goede doel dat is vastgesteld door de ZWO-commissie. Dit jaar – met een relatief magere oogst in kilo’s, veroorzaakt door het koude voorjaar – was de opbrengst EUR 6.250,=. Vanuit die opbrengst worden onder meer de projecten van Delta voor Indonesië gesteund.

Naast deze prachtige financiële opbrengst is er een mooie bijvangst: verbinding, saamhorigheid en veel gezelligheid. Plukken en praten gaat prima samen! Ook deze pluk werd, net als voorgaande jaren, afgesloten met een leuke herinnering voor de vrijwilligers: een potluck-dinner in de boomgaard, waar op ludieke wijze de opbrengst van de actie bekend werd gemaakt.

Grote belangstelling cursussen P3W.
(Project: Sterke vrouwen in de kerk (Papoea) in Indonesië)

14 okt 2021

In Papoea heeft – net als elders in Indonesië – corona hard toegeslagen. Kwamen er in het begin van de pandemie nog weinig besmettingen onder de Papoea-bevolking voor, afgelopen zomer sloeg de pandemie toch toe, vooral door de deltavariant. Nu ook in Papoea met vaccineren is begonnen, kan P3W weer cursussen verzorgen. En daar is veel belangstelling voor.

In Papoea kunnen mensen zich inmiddels op een groot aantal locaties laten vaccineren. De hele staf van P3W is inmiddels ingeënt, maar de staf merkt dat er onder de Papoea-bevolking veel onwetendheid of angst heerst rond het vaccineren. Daarom probeert de staf van P3W via haar toerustingsblad dat vier keer paar jaar wordt toegestuurd naar alle vrouwengroepen, en in (online) ontmoetingen deze onwetendheid en angst weg te nemen.

Dankzij het vaccineren geldt voor het werkgebied van P3W inmiddels geen code rood meer, en mogen er weer ontmoetingen en cursussen plaatsvinden. Daardoor kon P3W onlangs bijvoorbeeld gehoor geven aan een verzoek van de classis Sarmi om een toerustingscursus te komen geven aan 100 vrouwen uit Sarmi en omgeving. P3W ging mede op dit verzoek in, omdat Sarmi, een groot maar verafgelegen dorp, nog coronavrij was.

Omdat het om een grote groep ging, kostte het P3W wel even tijd voor alle deelnemers cursusmateriaal klaar te maken: stof inkopen en alvast knippen voor de naailessen, het kopiëren van recepten voor de kooklessen en het materiaal voor het toerustingswerk. Toen de P3W-staf echter met een volgeladen auto op locatie in Sarmi arriveerde, stonden daar geen 100 maar 150 vrouwen enthousiast te wachten. Dat was even slikken: voor de theorielessen was dat geen bezwaar: materiaal kon daar gekopieerd worden, maar stof voor de naaimodule was er niet te koop. Het plan was om iedere deelneemster een bloes met bijpassende rok te laten naaien. Na overleg met de organisatoren legde P3W de vrouwen een keuze voor: ”Iedereen naait een bloes of een rok, of anders moeten de niet-aangemelde vrouwen helaas terug naar huis.” Die keuze bleek niet moeilijk: niemand wilde dat er iemand naar huis zou moeten, dus iedereen naaide een van beide kledingstukken in plaats van alle twee. Op de foto’s is te zien hoe een grote groep vrouwen enthousiast met de hand aan het naaien is.

Sine (Papoea) geeft voedingsvoorlichting in afgelegen bergregio.
(Project: Sterke vrouwen in de kerk (Papoea) in Indonesië).

23 juli 2021

Sine is een jonge, intelligente vrouw met een sterke geest en wil. Sinds vijf jaar is ze coördinatrice van het P3W-voedingsprogramma in de district waar ze woont, Ubahak. Een district dat alleen per vliegtuig en twee dagen lopen bereikbaar is.

Het district Ubahak ligt hoog in de bergen en ver afgelegen van de bewoonde wereld. Het is alleen bereikbaar door er per vliegtuig heen te vliegen en vervolgens nog twee dagen te lopen. De grond is er erg vruchtbaar, waardoor de oogsten goed zijn, bijvoorbeeld de aardappeloogst. Toch is de voedingssituatie er zorgelijk, doordat mensen te eenzijdig eten. Dat maakt het werk van Sine zo belangrijk.

Sine is opgegroeid in een nabijgelegen district waar ze een basis- en middelbareschoolopleiding kon volgen. Via een vrouwengroep kwam ze in contact met P3W, een vormingscentrum dat vrouwen opleidt, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving.

Omdat Sine graag verder wilde leren, ging ze naar het P3W-centrum in Aphapsili, waar ze deelnam aan bijbelstudies, maar ook trainingen volgde in naaien en koken. Dit was een belangrijke stap voor haar. Ze ontdekte dat ze niet alleen zelf graag verder wilde ontwikkelen, maar dat ze haar kennis ook heel graag met anderen wilde delen.

Daarom startte ze als veldwerker bij het voedingsprogramma in het Ubahak-district en inmiddels coördineert ze dit programma. Ze geeft niet alleen voorlichting over gezonde voeding in de drie dorpsgemeenschappen die tot haar regio behoren, maar ook in negen omliggende kerkgemeenschappen. Ook organiseert ze kleinschalige bijeenkomsten op classis-niveau om informatie over het belang van gezonde en gevarieerde voeding te verspreiden.

De afgelopen tijd kon Sine, ondanks corona, haar activiteiten blijven uitvoeren, vooral omdat haar district zó ver afligt van de grote stad dat corona er geen bedreiging vormt. Ook de andere medewerkers van P3W konden in de eerste helft van het jaar een deel van de activiteiten weer uitvoeren. Inmiddels neemt het aantal besmetting in Indonesie, en ook op Papoea, weer toe en is er opnieuw een lockdown afgekondigd. Op dit moment (juli 2021) moet P3W een deel van haar activiteiten helaas weer staken.

Fotoverslag: ga mee de straat op om straatkinderen in Yogyakarta te ontmoeten.
 (project:  Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta in Indonesië)

5 aug 2021

In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. Partnerorganisatie Dreamhouse ziet naar hen om, onder meer door hen op straat te bezoeken.
Dreamhouse zoekt kinderen op straat op, bouwt een band met hen op en kijkt samen met het kind, en met de ouders als die in beeld zijn, welke begeleiding en hulp het beste is voor het kind.
Ga mee de straat op met twee medewerkers van Dreamhouse en ontmoet de kinderen die zij deze avond opzoeken.


Dreamhouse-medewerker Arie bezoekt de zusjes Riska en Riski. Zij wonen bij hun ouders, maar zwerven ‘s avonds vaak op straat. Arie haalt tekenspullen tevoorschijn. Tekenen en kleuren is vaak een goede manier om met kinderen in contact of gesprek te komen.Arie helpt Riska ook bij het maken van rekensommen.

Arie en zijn collega rijden door naar de wijk El Tari. Daar onmoeten zij een groep kinderen en hun ouders. De ouders zijn straatverkopers: zij verkopen ‘s avonds kranten en tijdschriften, en nemen hun kinderen mee. Arie legt contact met de ouders en vraagt hen toestemming om wat spelletjes te doen en puzzels te maken met de kinderen.

De kinderen, die afkomstig blijken te zijn uit verschillende delen van Indonesië, waaronder Timor, Sumba en Sabu, zijn erg blij met het bezoek van Dreamhouse, en vragen of Arie en zijn collega elke week kunnen komen. Dat belooft Arie.

Hier nog een filmpje:

Delta verzamelt!

1 jul 2021

De avond voor Kerk in Actie-consulent Menno Hanse naar de classis Delta zou afreizen, ontvangt hij een WhatsApp-bericht: of hij met de auto zou komen vanwege postzegels, cartridges en oude mobiele telefoons…

“Als consulent was ik aanwezig bij de vergadering van de Zeeuwse ZWO. Een fijn moment om een heel aantal bevlogen ZWO’ers te ontmoeten,” verlelt Hanse. “Het WhatsApp-bericht de avond van tevoren bleek achteraf een schitterende aankondiging van de verzamelkracht van de classis Delta. Met een auto vol postzegels, cartridges en oude mobiele telefoons keerde ik huiswaarts. De oogst van de ochtend was – naast mooie ontmoetingen – een volle kar!

Kerken en gemeenteleden zamelen voor Kerk in Actie en de GZB (Gereformeerde Zendingsbond) kaarten, postzegels, cartridges, oud geld en mobiele telefoons in. Vrijwilligers sorteren de kaarten en postzegels en verkopen die. Net als bij de andere spullen komt de opbrengst ten goede aan werk dat Kerk in Actie en de GZB doen.

Delta verzamelt, zoveel is mij wel duidelijk! Heel veel dank daarvoor!”