Beeldspraak

BEELDSPRAAK – Als zwakke diertjes

Aad de Haas was een tegendraadse kunstenaar. De bezetter bestempelde zijn werk als ‘ontaard’. De bisschop keurde de panelen af die hij voor de Sint Cunibertuskerk in Wahlwiller had geschilderd. Gelukkig bood de kerk daar later excuses voor aan. De kunstwerken kregen alsnog een kans.
Het interieur van het Limburgse kerkje ademt een bijzondere sfeer door de zachte tinten van de muurschilderingen en de verbeeldingen van de lijdensweg van Jezus. Iemand met wie ik ze bekeek, zei over de figuren die daarop te zien zijn: “Het lijken wel stokstaartjes!” En inderdaad… Aad de Haas wilde niet mooi of realistisch schilderen, maar tot uitdrukking brengen hoe hij het lijdensverhaal van Jezus beleefde.
Als Jezus naar het kruis geleid wordt, is hij net een kwetsbaar diertje. Maar de mensen die hem dat aandoen, óók. Zij gaan alleen heel anders met hun zwakheid om dan Hij. Ze denken te moeten overleven door net iets sterker te zijn dan de ander. Door hun overmacht te ondergaan doet Jezus ook aan hen zijn aanbod van leven en vergeving.


Ds. Freek Schipper