Beeldspraak

BEELDSPRAAK
uit de pastorie
“Een echte Chagall”


Dat was de stellige toe-zegging die mijn vader en andere leden van een liefdadigheids-ver-eniging kregen tijdens een jaarvergadering: “Als dank voor uw trouwe inzet: een echte Chagall. U krijgt het cer-tificaat erbij!” Het bleek te gaan om één van de 5000 exemplaren van een reproductie van een schets van Marc Cha-gall voor een raam van het Hadassah Zieken-huis in Jeruzalem.
Het verbeeldt wat Jakob tegen zijn zoon Simeon zei: “Omdat jouw drift verdeeldheid heeft gezaaid, zal jouw stam verstrooid over Israël wonen.” De meerkleurige bol onderaan is de verdeeldheid; het dier erboven is de drift, zegt de toelichting. Die heb je wel nodig om er iets in te ontdekken.
Schets en uitleg blijven behelpen. Je moet de ramen zelf zien om de ‘echte Chagall’ te ervaren. Bij het zien van zijn kunstwerken in de kathe-dralen van Reims en Mainz, voelde ik me opgenomen in zijn kleuren.
Met kerkbladartikelen, dagboekjes, preken en zelfs de Bijbel is het ook zo: ze zijn niet het origineel, maar ze verwijzen naar de Levende. Het zijn soms vage afdrukken van kopieën van schetsen van wat mensen ooit met God hebben meegemaakt. Blijf er niet bij hangen. Zie ze als uitnodi-gingen om zelf te verlangen naar de ontmoeting met God.

tekst wordt transparant
alleen het licht zelf doorstraalt
gebrandschilderd glas


Ds. Freek Schipper