Beeldspraak

Cees van Brugge – Jona

BEELDSPRAAK uit de pastorie – Jona

Het gesprek in mijn kamer leek afgelopen, maar in de deuropening draaide de bezoeker zich nog een keer om en vroeg: ‘Wat stelt dat schilderij eigenlijk voor dat je daar hebt hangen?’
‘Wat zie jíj erin?’ kaatste ik terug.
Hij bekeek het van dichtbij: ‘Daar rechts een schip, denk ik, een schip in nood… in de storm… hoge golven… Beetje pessimistisch schilderij dus.’ ‘Dat valt wel mee. Zie je de grote vis?’ ‘Een vis?! Waar dan? O wacht, daar! Ik zag hem eerst niet; hij leek wel een deel van de golvende zee. En wat zit er nou ín die vis? Het lijkt wel een mannetje… met een kaarsje!’

symbool van het bidden dat die man doet. Hij is in een storm verzeild geraakt, maar hij wordt gered. Die vis betekent: hij zit nu nog in een zee van problemen, maar hij heeft toch hoop dat hij weer boven water zal komen. Herken je daar misschien iets in? –

Toen vertelde de man staande bij het kunstwerk méér dan hij zittend op een stoel had gedaan: wat de golven in zíjn leven waren; wat het gammele scheepje was waarop hij teveel vertrouwd had; waar hij juist in de crisis een lichtje zag en hoe hij uitkeek naar een nieuw begin.

Jezus als Jona
licht daagt op de derde dag
opgediept leven

Ds. Freek Schipper