Beeldspraak

.

BEELDSPRAAK – Kom op!

Dit schilderij van Laurent de la Hyre, tijdgenoot van Rembrandt, was verwerkt in een paneel van een kastje waarin de hostie, het Avondmaalsbrood, werd bewaard. Elia heeft daar een voorschot van gekregen: rechts achter hem ligt het brood dat God hem geeft als leeftocht voor een reis bergopwaarts. Maar Elia is levensmoe: ‘Laat me met rust, ik wil niet meer.’ Zijn hand is afwerend, maar juist daaraan trekt de engel hem overeind.

Er zijn voor wie in de put zit, vraagt fijngevoeligheid: wanneer is het beter de ander te ontzien en wanneer kun je zeggen: ‘Kom, ik help je opstaan; dan gaan we samen weer op weg’? We mogen invoelende engelen worden voor elkaar.


Ds. Freek Schipper