De rubriek Beeldspraak uit Radar

.
BEELDSPRAAK – De diaconale taken van een christen:
de zeven werken van barmhartigheid

Dit schilderij uit 1580 van een anonieme kunstenaar
uit museum Boijmans van Beuningen beeldt de tekst
af uit Matteüs 25:35-45. ‘Want ik had hon-
ger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.
Ik was een vreemdeling en jullie na men mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’
Deze tekst is de oertekst van het diakenambt, samen met de instelling
van dit ambt in Handelingen 6; in het begin van de eerste gemeentes
richtten de apostelen zich alleen op het vertellen van de goede boodschap, maar later is er hulp nodig bij het uitdelen van voedsel en daarzijn mensen voor nodig.
De belangrijkste figuren op het schilderij vormen het echtpaar vooraan.
De man met de rode hoed geeft geld aan de bedelaar, zijn vrouw geeft
hem een warme jas. Meer kleding en schoenen liggen klaar op de grond. Achter de man herken je Jezus, die lijkt te zeggen: ‘Alles wat jullie voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders en zusters
hebben gedaan, dat hebben jullie voor mij gedaan.’ (Matt. 25: 40).
Een ander echtpaar, links, deelt eten en drinken uit. Misschien krijgt het hondje ook wat?
Op de achtergrond zie je (van links naar rechts): het ziekenbezoek, het gevangenisbezoek, het begraven van de doden (dit ‘werk’ is later toegevoegd aan de lijst van zeven werken) en het herbergen van vreemdelingen.

Bron: www.boijmans.nl

Theresia