Kerkelijk bureau

Een correcte ledenadministratie is voor het goed functioneren van de kerkelijke organisatie van groot belang. Het bijhouden van veranderingen in de ledengegevens gebeurt door de ledenadministratie van het kerkelijk bureau.
De landelijke administratie van de kerk geeft onze gemeente bericht wanneer u naar het ‘gebied’ van de Thomaskerk verhuisd. Een wijkambtsdrager neemt dan contact met u op over nadere kennismaking.
Als u verhuist naar buiten het geografische gebied van de Thomaskerk dan wordt u automatisch overgeschreven naar de nieuwe woongemeente. Wanneer u na een verhuizing (bijvoorbeeld tijdelijke verhuizing voor studie) toch lid wilt blijven van de Thomaskerk of ingeschreven wil worden van een andere gemeente dan waar u naar bent overgeschreven, dan kunt u dit aangeven door een verzoek tot voorkeurlidmaatschap.
Bij wijzigingen in uw burgerlijke staat, woon- of gezinssituatie is het wenselijk om het kerkelijk bureau hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij geboorte, overlijden, huwelijk, verhuizing, wijziging telefoonnummer etc.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot het kerkelijk bureau;
Ledenadministratie: dhr. Jos Maassen, e-mail: kbgkzz@zeelandnet.nl , tel. (0111)-416637.