Contactgegevens

KerkgebouwSt. Domusstraat 31
4301 CM Zierikzee
T 0111-412445
Predikantvacant
PastorieVrije 47
4301 JX Zierikzee
T 0111-412230
Scriba KerkenraadTrees Kakebeke
Dulve 25
4303 BD Zierikzee
T 0111-416389
M scriba@thomaskerkzierikzee.nl
PenningmeesterWieske van Bleek
T 
M penningmeester@thomaskerkzierikzee.nl
DiaconieBenjamin Vrolijk
M diaconie@thomaskerkzierikzee.nl
Diaconie-penningmeesterSuzan Hanse-Karelse
M diaconie.penningmeester@thomaskerkzierikzee.nl
BankgegevensKerk
NL 96 RBRB 0898 5155 13 (Regiobank)
NL 52 INGB 0666 4139 16 (ING bank)Diaconie NL 08 INGB 0666 4137 38 (ING bank)Kerkblad RADAR NL 96 RBRB 0898 5155 13
t.n.v. Thomaskerk Zierikzee o.v.v. RADARVerjaardagsfonds NL 69 RBRB 8808 1558 62ZWO NL 68 INGB 0001 7566 30
Kamer van KoophandelGereformeerde kerk: 76445089
Diaconie Gereformeerde kerk: 76445208
PreekvoorzieningHenk Walraven
Kreeftstraat 67
4301 ZG Zierikzee
T 0111-414295
M henkwalraven@zeelandnet.nl
KostersgroepDhr. J.L. van Liere
Caustraat 5
4301 KZ Zierikzee
T 0111-417267
M janleen.vanliere@mccain.com
ZaalbeheerDhr. C. van Felius
’s Heer Arendstraat 20
4301 JR Zierikzee
T 0111-415268
M felius@kpnmail.nl
Contact persoon voor de Rouw dienstenWilly Schouls 
T 06-53140005
wisk@zeelandnet.nl 
Kerkelijk bureauDhr. J.P.M. Maassen
Mauritslaan 8
4301 NT Zierikzee
T 0111-416637
M kbgkzz@zeelandnet.nl
Kerkblad “Radar”M radar@zeelandnet.nl
NieuwsbriefredactieZie scriba
Kerkomroep
(voorheen kerktelefoon)
Jan Blom
0111-769044 of 06-46443880
jan1blom@gmail.com
WebbeheerKees Hanse
T 0111 412987
mailto:webbeheer@thomaskerkzierikzee.nl