Stille week en Pasen

STILLE WEEK en PASEN 2024

Paasfeest

 Johannes 20:1 
‘Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was …’ 

Pasen verkondigt dat Gods licht sterker is dan de duisternis. Jezus noemt Maria bij haar naam en zij wordt de eerste stralende getuige van de Opgestane.

Vanuit de opening van de bol stroomt het nieuwe leven. Voorjaarsbloemen en bloeiende ranken vormen samen een levensader.

‘een stroom van licht
verdrijft het duister
kleurrijke
geurende lente’


Goede Vrijdag

Klaagliederen 3:8
Ook al schreeuw en huil ik uit alle macht, Hij wil niet naar mijn gebeden luisteren!

‘Het houten kruis dat de wereld draagt. Oorverdovend stille zoute tranen’


Witte Donderdag

Witte Donderdag

Hierop zei Jezus: ‘(…) Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’ (Johannes 13:11) 

Jezus gebruikt het voeten wassen om de discipelen iets te leren en het is een oproep om te handelen. Hij inspireert degenen die het zien. Hij is het die zijn leven opoffert om ‘het vuil’ van de leerlingen (de wereld) op zich te nemen, en Hij schenkt de schoonheid van het eeuwige leven. Daarmee roept Hij de leerlingen op om een dienaar voor elkaar te zijn en zijn voorbeeld te volgen. 

In de bol zijn klokjes geplaatst, de oproep om dienaar te zijn. Hiervoor is een witte campanulaplant gebruikt,
een makkelijke plant met kleine sterke bloemen die eindeloos bloeit en groeit, zelfs in onherbergzame gebieden.
 Het is een dankbare bloem waarmee je kunt laten zien dat je dankbaar bent.
De witte doek verwijst naar de voetwassing.


STILLE WEEK en PASEN 2023

Paasfeest

Nieuw leven
De dood overwonnen
Kleuren, geuren
Kringloop
Begin zonder eind


STILLE WEEK en PASEN 2023

Stille Zaterdag


STILLE WEEK en PASEN 2023

Goede Vrijdag

Met het kruis en de doornenkroon denken we aan het lijden en sterven van Jezus.
De rode anemonen vertellen van het bloed dat vergoten werd.


STILLE WEEK en PASEN 2023

Witte Donderdag

Johannes 13:21-28
De judas penning verwijst naar de 30 zilverlingen!

Zonder licht geen donker
Zonder liefde geen verraad
30 zilverlingen
Zonde.


STILLE WEEK en PASEN 2022

Paasfeest


STILLE WEEK en PASEN 2022

Goede vrijdag

Uitleg voor de schikking van Goede Vrijdag.
De rode anemoon staat voor de bloeddruppels van Jezus die vielen op de grond.
Op die plek bloeiden er rode anemonen op.
Het kruis spreekt voor zich evenals de zwarte doek die staat voor rouw.


STILLE WEEK en PASEN 2022

Witte Donderdag

In de kruik een witte roos, verbeeldend Jezus die het brood, de matzes breekt.In de beker druiven, teken van de wijn.


STILLE WEEK en PASEN 2021

Paasfeest


STILLE WEEK en PASEN 2021

Goede vrijdag

De zwarte doek en het kruis spreken voor zich.
Het geknakte riet zal niet gebroken worden.


STILLE WEEK en PASEN 2021

Witte Donderdag

Bij de schikking van Witte Donderdag wordt met een aardewerken kruik en schaal en een witte doek de voetwassing gesymboliseerd. Erbij staat een bescheiden bloemschikking met witte Calla, blauwe druifjes en klimop.


STILLE WEEK en PASEN 2020

Witte Donderdag

Jezus kiest er voor om de ander te dienen.
Dit doet hij door een nederige taak uit te voeren, het wassen van de voeten.
Als symbool hiervoor gebruiken we viooltjes,
een teer bloemetje met grootse uitstraling, en een droogdoek !


Goede Vrijdag

Door de stip zijn drie rode kruizen zichtbaar, een verwijzing naar Golgotha.
Op de tafel voor de schikking zijn wat dobbelstenen gegooid.
Deze stenen herinneren aan het dobbelen op Golgotha.
We zien de verbeelding van de straf die de Romeinen gaven aan misdadigers.
Het was de wreedste en meest vernederende straf die men kon bedenken.
De diepe droefenis over de kruisiging wordt uitgebeeld in dit eenvoudige beeld.
Hoe de vredevorst ter dood werd gebracht.
Als alles gezegd lijkt, past alleen de eenvoud van die drie kruisen.


Paasfeest

We zijn getuige van het lege graf, Jezus is opgestaan.
De dood heeft niet het laatste woord.
De leerlingen staan rondom de lege tombe, zij zijn de twaalf witte bloemen.
Wit als teken van een nieuw begin.
De bloesemtakken drukken de -nog een beetje ingehouden- vreugde
van dat nieuwe begin uit. Hier groeit ruimte voor een nieuw begin, nieuw leven.

Nadat de leerlingen totaal geschokt waren over de afloop van het Paasmaal,
de droefheid over de dood van hun geliefde leraar Jezus,
is er nu de grote verrassing van de nieuwe ruimte die de Opstanding voor ons kan zijn.
Ze staan met zijn allen om die ruimte heen.


Witte Donderdag

Marcus 14: 17 -25 Laatste Avondmaal

De witte calla’s verbeelden de 12 discipelen.
Temidden van hen de witte roos als Jezus
die het brood (de matzes) breekt en hen de wijn (druiven) te drinken geeft.


Goede Vrijdag

Marcus 15 vers 16-37 De kruisiging

De zeven flessen met anemonen vormen het kruis.
De kleur rood verwijst naar het bloed van Jesus.


Stille Zaterdag


Paasfeest

“Laat, Heer, ons hart U toebehoren. En laat ons door de wereld gaan met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan.”

Het is Pasen
een nieuw begin om te
leven met het hart.

De 8 flessen staan in de vorm van een hart. In de teksten voor Pasen gaat het om “zien met het hart.” De uitbundige witte bloemen zijn het teken van een nieuw begin, leven met het hart. Een teken van rijkdom in het leven is de schoonheid van de natuur. Nu alles bloeit, daagt het ons uit om de grootheid van God te zien.
De liefde te herkennen.


STILLE WEEK en PASEN 2018

Witte Donderdag

Het laatste avondmaal wordt gevierd, de tafel staat gereed.

De symbolische schikking verbeeldt de voetwassing.
Kruik met linnendoek en een schaal water.
De witte tulpen staan voor gebed.


Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus.
Het kruis is omwikkeld met prikkeldraad wat verwijst naar het lijden
evenals de rode anemonen.
De stenen symboliseren wat wij mensen als een steen op ons hart meedragen.


Stille Zaterdag


Paasfeest


STILLE WEEK en PASEN 2017

Witte Donderdag

Op deze dag gedenken we hoe Jezus voor de laatste keer de maaltijd deelt met zijn leerlingen. De voetwassing uit Johannes staat daarbij centraal. De nadruk ligt op het dienen van de ander.

De schikking bestaat uit Brood, Beker en Schaal met witte bloemen.
Jezus staat op en neemt de kom om de voeten te wassen.
Hij gaat in zijn kracht staan en roept de andere op om te doen als hij.


Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus.
Het kruis is omwikkeld met prikkeldraad wat verwijst naar het lijden evenals de rode anemonen. Na het doven van de paaskaars wordt een rode roos bij het kruis gestoken als teken van Gods liefde voor de mensen.
De stenen symboliseren wat wij mensen als een steen op ons hart meedragen.


Stille Zaterdag


Paasfeest

Gods kracht
Breekt door het donker
Van de dood heen
Licht raakt ons aan
Kom sta op
Deel het leven
Deel vertrouwen

God van licht en leven
In Jezus
Is de dood overwonnen
In die kracht
Mogen wij staan

Op deze paasmorgen zien we een schikking met witte bloemen.
We mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer,
Zijn Licht en Liefde zijn opstandingskracht mag onze kracht worden.


STILLE WEEK en PASEN 2016

Palmzondag

“Ontvangst in Jeruzalen”

Lucas 19:29-40

De lezing vertelt over de intocht in Jeruzalem. De mensen staan vol vreugde langs de weg.

De vreugde wordt gesymboliseerd door de hoog opgaande bloemen:
de witte tulpen en
de palmtakken.


Witte Donderdag

“De vrouw die olie over het hoofd van Jezus uitgoot”

Marcus 14:1-10
Een vrouw giet zeer kostbare olie uit over Jezus’ hoofd. Sommige van de aanwezigen in het huis van Simon waren geërgerd over de verkwisting van de dure olie.
Jezus zegt: de vrouw heeft iets goeds gedaan voor mij, ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd met het oog op mijn begrafenis.

De fles met olie in de schikking verwijst naar dit verhaal.

De rode anemonen zijn een vooruitwijzing naar Jezus’ lijden.

We vieren ook het Avondmaal; de witte bloemen verwijzen hiernaar, evenals de schaal met druiven en matzes.


Goede Vrijdag

“Het geheimenis van het kruis”

Onder het kruis zie je de rode bloemen.
Deze verwijzen
naar de legende
dat de bloeddruppels die
van het lichaam van Jezus vielen,
onder het kruis veranderden
in bloemen.


Stille Zaterdag


Paasfeest

“De Heer is waarlijk opgestaan”


STILLE WEEK en PASEN 2015

Palmzondag

“Ontvangst in Jeruzalen”

De liturgische kleur is vandaag nog paars.
Dat zien we aan het kleed
en de kleur van de bloemen.

In de schikking zien we opgaande wilgentakken
als opgeheven handen.

Aan de voet verwijzen buxustakken
naar de intocht in Jeruzalem.

Door de takken heen verweven
is kronkelwilg en anemonen,
symbool voor doorgeven en verbondenheid.
Het doorgeven van de boodschap van Jezus,
als Helper en Inspirator.


Witte Donderdag

“Jezus wast de voeten van de leerlingen”


In de schikking zien we een dalende wilgentak,
verwijzend naar Exodus 3:8;
“daarom ben ik afgedaald……”

De kruik en de witte doek
verbeelden de voetwassing.

Het brood en de druiven
verwijzen naar het laatste avondmaal.


Goede Vrijdag

“Het geheimenis van het kruis”

Onder het kruis zie je de rode bloemen.
Deze verwijzen naar de legende
dat de bloeddruppels
die van het lichaam van Jezus vielen,
onder het kruis veranderden in bloemen.


Stille Zaterdag


Paasfeest

“De Heer is waarlijk opgestaan”

De basis is wit.
Wit, feest van het licht.

Daarop in het midden
een grafheuvel van mos.

Daaromheen witte violen
als open handen.

Maria kon Jezus
ook niet vasthouden.

De open handen met het lichtje.


STILLE WEEK en PASEN 2014


Palmzondag

“Ontvangst in Jeruzalen”

Jezus werd binnen gehaald als een vorst,
(witte bloem)

maar hij moet zich erg eenzaam hebben gevoeld
bij de intocht in Jeruzalem………….

want alleen hij wist wat hem te wachten stond,………..
GETHSEMANÉ !
(distels aan de overkant van de weg)


Witte Donderdag

“Jezus wast de voeten van de leerlingen”

Johannes 13: 1-15

Voor de poort, de weg naar pasen,
zien we op deze Witte Donderdag
de brug die Jezus aanlegt.
Daarmee valt ook een ander licht
op de verbindingen in onze samenleving.

De kruik en het brood,
als de verbondenheid met de Heer,
die we vieren in het Heilig Avondmaal.

Het water en de witte doek
wijzen op de voetwassing.
Deze dienstbaarheid van Jezus
is een voorbeeld voor ons.


Goede Vrijdag

“Het geheimenis van het kruis”

Het kruis en de zwarte doek spreeken voor zich.
De rode anemonen verwijzen naar de legende
dat de bloeddruppels
die van het lichaam van Jezus vielen,
onder het kruis veranderden in bloemen,
rode anemonen.


Stille Zaterdag


Paasfeest

“De Heer is waarlijk opgestaan”


STILLE WEEK en PASEN 2013

Palmzondag

“Ontvangst in Jeruzalen”

De witte roos symbool voor Jezus
die Jeruzalem binnen komt.
De stenen staan voor Jeruzalem.
Onder de schikking een paarse doek
die de kerk in gaat als een weg naar de stad.

De graankorrel komt in de aarde en sterft
en dient de vrucht, die anders niet kan leven.

Klimop verwijst naar de trouw van God
waar ook het projectlied over zingt.
De buigende palmtakken
in eerbied voor de koning.


Witte Donderdag

“Laatste Avondmaal”

Het brood en de kruik
symboliseren het laatste avondmaal.
De schaal en de doek
staan voor de voetwassing
van de disipelen door Jezus.
(Ik ben niet gekomen om gediend te worden
door de mensen maar om Zelf te dienen).
De rode annemonen staan voor het bloed
dat vergoten zal worden


Goede Vrijdag

“Het geheimenis van het kruis”

Het kruis en de zwarte doek spreeken voor zich.
De rode anemonen verwijzen naar de legende
dat de bloeddruppels
die van het lichaam van Jezus vielen,
onder het kruis veranderden in bloemen,
rode anemonen.


Stille Zaterdag

Een voorbode voor pasen


Paasfeest

“De Heer is waarlijk opgestaan”


STILLE WEEK en PASEN 2012


Palmzondag

“Ontvangst in Jeruzalen”

Ezechiel 33:30-33, Marcus 11:1-11

Het hart met de buxus staat voor het juichend binnenhalen van Jezus.
Daarachter zien we het kruis.
Heden Hosanna, morgen Kruisigt Hem.


Witte Donderdag

“De Voetwassing”
Brood en wijn, het lichaam dat gebroken wordt en sterft,
het bloed dat vergoten wordt om ons te bevrijden uit de macht zonde en dood.
Door te eten van dit brood en te drinken van deze wijn krijgen we deel van dit nieuw verbond.

Johannes 13: 1-15


Goede Vrijdag


“Het geheimenis van het kruis”

Jezus lijden is op een diepe wijze verbonden
met waar wij aan lijden.
Een ieder mag naar voren komen
en een steen bij het kruis neer leggen
Het symboliseert wat jij
als een steen op het hart meedraagt.


De zwarte doek drukt de verlatenheid uit.
Het geknakte riet zal niet gebroken worden.


Stille Zaterdag


Paasfeest

“De Heer is waarlijk opgestaan”


STILLE WEEK en PASEN 2011


Palmzondag

“Een veelzeggende ontvangst”

Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisigt Hem.


Matteüs 21: 1-11

In deze schikking zien we de intocht in Jeruzalem. Aan het begin van de weg zien we de juichende mensen in de vorm van groene takjes. Dit juichend binnenhalen verandert in kale rode takken die eindigen bij het kruis.


Witte Donderdag

God in ons midden zoals Hij beloofd had:
“Ik zal er zijn.”
Het Laatste Avondmaal

De witte bloemen in het midden
die naar beneden hangen verwijzen naar zijn aanwezigheid in ons midden,
Hij is neergedaald.
De kruik en de schaal
symboliseren de voetwassing
en het laatste avondmaal. 

Exodus 3: 7-14 Johannes 13: 1-15


Goede Vrijdag

“Het geheimenis van het kruis”

Jezus lijden is op een diepe wijze verbonden
met waar wij aan lijden.
Een ieder mag naar voren komen
en een steen bij het kruis neer leggen
Het symboliseert wat jij
als een steen op het hart meedraagt.


De zwarte doek drukt de verlatenheid uit.
Het geknakte riet zal niet gebroken worden.
De rode anemonen staan voor het lijden.


Stille Zaterdag


Paasfeest

“De Heer
is waarlijk opgestaan”


STILLE WEEK en PASEN 2010


Palmzondag

“Sta op voor een betere wereld”
Exodus 11:1-10
Onderweg in ons leven waarin beproeving aanwezig is raken wij onworteld van God, maar Hij blijft trouw en geef ons de moed, er is hoop.

Alle rotzooi- chaos is weg gehaald en is vervangen door kleine witte bloemetjes als teken van nieuwe begin en licht als teken van hoop. De jutte zak is breder gemaakt, onze pad waarin God met zijn staf is voorgegaan.

Wil uw zalig werk volenden,
waar G’ een nieuwe schepping maakt,
wil ons arme leven wenden:
smett’loos zij ‘t, tot U ontwaakt.


Witte Donderdag

“Gedenken en Doen
Laatste Avondmaal

Op de tafel staat een stronk met druiven en een schaal met matzes.
Daarbij een linnen doek en een kruik
die verwijzen naar de voetwassing. 

Lucas 22: 39 – 65.


Goede Vrijdag


Is hij de koning???

…koning…..
goed. we geven Hem een kroon.

Een kroon van doornen

Verdriet.
liefde
vijfwonden bracht men Hem toe
daarvan spreken de rozen.

is Hij de Koning?


Stille Zaterdag


Paasfeest

“De Heer is waarlijk opgestaan”


STILLE WEEK en PASEN 2009


Palmzondag

“Zie de mens”
Marcus 11:1-11 “Intocht in Jeruzalem.”

De witte roos staat centraal voor Jezus.
Palmblad en Buxus zijn gebruikt
als verwijzing naar de tocht van Jezus
naar de beloofde stad.

Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.


Witte Donderdag

“Gedenken en Doen
Laatste Avondmaal

Jezus staat centraal, 1 witte roos in het midden
omringt door 12 witte rozen symbool voor de discipelen.

De witte en rode kleur van de bloemen
verwijzen naar het Avondmaal.

De kruik en de schaal met water
verwijzen naar de voetwassing. 

Het paasfeest was op handen
—– het gebeurde tijdens de maaltijd —–
Jezus goot water in een waskom
en begon de voeten van zijn leerlingen te wassen. 

Johannes 13: 3 – 5.


Goede Vrijdag


Een beker met rode Anemonen
brengt de hartenkreet van Jezus in herinnering:

“Vader, neem deze beker van mij weg.
Maar laat niet wat ik wil, maar wat U wilt gebeuren.”

Het geknakte riet als teken van gebroken leven


Stille Zaterdag


Paasfeest

“De Heer is waarlijk opgestaan”


STILLE WEEK en PASEN 2008


Palmzondag

“Heden: Hosanna
Morgen: Kruisig Hem”

naar Matteüs 21: 1 – 11

Palmpasen is het hoofd van de stille week. De intocht van Jezus in Jeruzalem. In de komende week gedenken we het lijden en sterven van onze heer.

Vandaag staan de mensen te juichen als Jezus Jeruzalem binnenkomt. Maar het juichen zal veranderen in “Kruisig Hem”
Dit wordt in de schikking gesymboliseerd door de takken vooraan en het kruis op de achtergrond.


Witte Donderdag

“Het laatste Avondmaal

Het brood en de druiven staan centraal, omringd door witte bloemen met nog een vleugje paars. Daarnaast de kruik en opgerolde doek als teken van de voetwassing. De vraag lijkt gesteld te worden:
“Het draait allemaal om het brood, het draait allemaal om de manier van delen”

Hoe er gedeeld wordt en waar dat delen plaatsvindt vertelt het verhaal van Witte Donderdag.


Goede Vrijdag

Onze ogen worden gevangen door dit kruis.
De brokstukken van deze wereld houden het opgericht.
Wat heeft dat met mij te maken?

Een beker met rode Anemonen
brengt de hartenkreet van Jezus in herinnering:
“Vader, neem deze beker van mij weg.
Maar laat niet wat ik wil, maar wat U wilt gebeuren.”

Blijft dit kruis ook opgericht door de brokstukken van mijn leven? Wonderlijk hoe die vraag even pijnlijk als uitnodigend kan zijn.
Durf ik de steen die op mijn hart drukt hier achter te laten?
Hoef ik mij er niet langer aan te vertillen?

Dan brengt iemand één steen, samenballing van verdriet en lijden,
en legt die neer aan de voet van dit kruis.
Iemand anders voegt haar steen daarbij
en zo volgt steeds opnieuw één steen.

Die ene mens weet wat daar wordt neergelegd… en God weet het.


Stille Zaterdag

“Nacht Aller Nachten”

Jezus is gestorven en begraven.
Is dat het einde?

De schikking verbeeldt de Paaswake bij het graf van Jezus. Dit is de nacht van de opstanding. Het is niet afgelopen maar het begin van nieuwe kansen, voortgezet op Paasmorgen.


Paasfeest


“Zoek de balans”


Goede Vrijdag 2007

Gevangen genomen,
geslagen,gekruisigd.
Druppels bloed
vallen neer.
Geknakt als riet
buigt hij
het hoofd.
Roept God aan,
zoekt de balans
om het contact
te herstellen.

De zwarte doek op de balans drukt de verlatenheid uit. Aan de rechterkant is het geknakte leven te zien, met druppels bloed, de anemonen, in de zwarte aarde. De balans is doorgeslagen naar de andere kant. Jezus brengt ons door zijn sterven uit balans, om onze balans in het leven met God in evenwicht te brengen.


Paasfeest 2007

Pasen
Ook wij mogen opstaan
en met Hem meegaan
Hij heeft de balans hersteld.
Dat vieren wij op deze paasmorgen
DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN HALLELUJA

De witte bloemen staan voor reinheid,feest en overwinning

Pasen
Feest van overwinning
op het onrecht
de disbalans
in ons leven
het kwaad
en de verdrukking
in de wereld
Verlangen om
in evenwicht te komen
Opstaan
liefde geven
en ontvangen
Samen delen,
de vruchten
van de schepping
van God


Witte Donderdag 2006


“Samen eten”

naar Johannes 13: 1-15

Avondmaal

Wie hier van eet
en deelt met een ander
gaat niet verloren.
Kom allen
eet en deel van dit brood
het brood des levens…


Goede Vrijdag 2006

“Dood van Jezus”
naar Johannes 18: 1-19: 42

Zij voerden Jezus weg;
hij droeg zelf het kruis
naar de zogeheten Schedelplaats,
in het Hebreeuws Golgota.
Daar kruisigden ze hem.


Paaszondag 2006

“De hof van Lof”
naar Johannes 20: 1-18

Maria van Magdala gaat naar de hof waar Jezus is begraven. Daar ontdekt zij het lege graf en ontmoet Jezus. De zon breekt door en de hof van lof bloeit als nooit tevoren.