AANBOD

Thomaskerk Zierikzee
Aanbodkrant seizoen 2021 – 2022
“Samen één”

We zijn lang uit elkaar gehouden door de
pandemie en de veiligheidsmaatregelen. Te
lang? Of zal de kerk veerkrachtig genoeg zijn om
weer een ruimte van samenhang en eenheid te
worden? Ook dan is het belangrijk erover na te
denken wat ons verbindt.

Het beeldmerk van het nieuwe jaarthema doet
een handreiking. De handen van mensen reiken
naar het middelpunt, naar het symbool van de
God die zelf samen één is. Bij de zegenende
hand staat de naam Abba, Vader. Het lam met
de kruisvlag verbeeldt Christus en de duif de
Heilige Geest. Joden, moslims, maar ook veel
christenen hebben moeite met de gedachte dat Vader, Zoon en Geest een goddelijke drie-eenheid
vormen. Bij lezingen en in themapreken zal naar voren komen: in plaats van een onverteerbaar
dogma kan het ook een inspirerend geheimenis zijn: God zelf is al een eenheid in een dynamische
persoonlijke wisselwerking.

Dat is hoopvol voor de mensen. Als we naar Gods beeld geschapen zijn, kan onze innerlijke verdeeldheid ook tot een eenheid worden. Mensen leven in onze maatschappij vaak gefragmentariseerd. Elk lijkt opgeknipt in meerdere persoontjes. Op het werk is men een ander dan thuis; op social media doet men zich anders voor dan in het echt; aan kennissen wordt een ander
beeld getoond dan aan de eigen partner. Ook vóór onze tijd konden mensen al vaten vol tegenstrijdigheden zijn. Dat zien we aan David over wie het komend seizoen een aantal keren gepreekt zal worden. Hoe wordt een mens weer heel?
De wereld heeft het meer dan ooit nodig een samenleving te worden. Nu lijkt het motto van veel landen ‘ieder voor zich’. Wie het meeste biedt, kaapt vaccins weg voor de ogen van de armste landen. Maar daar woekert het virus dan voort in nieuwe varianten – die weer een bedreiging vormen voor de rijkste landen. Als er van meet af aan was gedacht en gehandeld in termen van ‘Samen één’ was dat beter geweest voor iedereen. En zo is het met alles. Alleen als we onszelf zien als deel van
de schepping waarin ook dieren, schone lucht, zuiver water en rijke aarde onmisbaar zijn, kunnen we
samen overleven.

Thomaskerk, St. Domusstraat 35 – dienst zondags om 10 uur – www.ThomaskerkZierikzee.nl


Presentaties


Avonden met lezingen en beeldpresentaties zullen meestal plaatsvinden in de kerkzaal. Onderdeel van sommige bijeenkomsten zal de bestudering van teksten in kleine groepen zijn.
In het najaar van 2021 zijn er vier bijeenkomsten over het jodendom en de islam. Als christenen hebben we samen met joden en moslims één stamouder: Abraham, de vader van alle gelovigen. We delen het geloof in één God. Maar we denken niet hetzelfde over God en we beleven het geloof erg verschillend.
Je kunt kiezen aan welke van de avonden je deel wilt nemen. Je meldt je aan voor de afzonderlijke bijeenkomsten. Maar deelname aan alle vier is wel aan te raden om een beter beeld te krijgen van ‘de andere kinderen van Abraham’.


Geheiligd – Een inleiding op het jodendom

Gelovige joodse mensen zien zichzelf als geheiligd: toegewijd aan God. Heel hun leven stemmen ze af op hem en zijn richtlijnen. Het ritme van de week, de opbouw van het jaar en hun levensloop vormen één proces van doorgaande heiliging.
Hun gelovig leven wordt in beeld gebracht met foto’s en filmpjes van rituelen thuis en in de synagoge, van gebeurtenissen op de levensweg (zoals besnijdenis, bar-mitswa en bruiloft) en van de joodse feesten.
Bij de beelden wordt veel verteld over achtergrond en beleving. Zo wordt een inkijkje geboden in het joodse geloof.


Donderdag 21 oktober 2021, 19.30 uur in de Thomaskerk
Leiding: ds. Freek Schipper
Schrijf je in via het aanmeldformulier klik hier.

Het wezen van het jodendom, verwoord door Abraham Joshua Heschel

De inleiding op het jodendom loopt met al z’n plaatjes het risico net iets teveel aan de oppervlakte te blijven. Tijdens deze avond gaan we meer de diepte in: Wat vormt nu de eenheid achter alle gebruiken en verschijningsvormen?
Iemand die daar veel over heeft nagedacht en geschreven is Abraham Joshua Heschel. In ons land is deze rabbijn niet zo bekend, maar in de Verenigde Staten is hij een beroemdheid. Hij liep samen met Martin Luther King voorop in demonstraties voor mensenrechten. Hij protesteerde tegen de oorlog in Vietnam. Zijn maatschappelijke stellingname kwam voort uit zijn diepe joodse geloof. En zijn denken over God en godsdienst kwam voort uit verwondering. Hij kon oprecht verbaasd zijn over een boom, over het feit dat hij er was of dat hij kon denken. Hij was er diep van overtuigd dat de verwondering in het mensenhart is gelegd door ‘the ineffable’, dat wat niet onder woorden gebracht kan worden of de Onzegbare. Maar juist de onbeschrijfelijke God heeft zichzelf en zijn bedoelingen kenbaar gemaakt in de Tora, de bron van het joodse leven.
Na een inleiding met onder meer een filmpje over Heschels leven, lezen we in groepen enkele stukjes uit zijn boek ‘God zoekt de mens’.


Donderdag 4 november 2021, 19.30 uur in de Thomaskerk
Leiding: ds. Freek Schipper
Schrijf je in via het aanmeldformulier klik hier.

‘God is de grootste’ – Een inleiding in de islam

De islam is een veelbesproken godsdienst, onderwerp van heftige controverses. Alleen al de vraag in wie moslims geloven – mogen we hem ‘God’ noemen, of is het beter van ‘Allah’ te spreken, omdat hij iemand anders is dan de God van joden en christenen?
Tijdens deze avond maken we kennis met de islam en de rol ervan in het leven van moslims. Foto’s en filmpjes laten er iets van zien. Citaten uit de Koran laten er iets van horen. Maar ook wordt stilgestaan bij de belangrijke rol van de Soenna, de verzameling overleveringen (hadieths) over wat Mohammed heeft
gezegd, gedaan en goedgekeurd.


Donderdagavond 18 november 2021, 19.30 uur in de Thomaskerk
Leiding: ds. Freek Schipper
Schrijf je in via het aanmeldformulier klik hier.

De islam – oorlog of vrede, Isa of Jezus?

Tijdens deze bijeenkomst wordt dieper ingegaan op enkele aspecten van de islam.
Veel moslims zeggen dat de islam een godsdienst van vrede is en dat je dat al aan de naam kunt zien: ‘Islam’ zou komen van ‘salaam’, vrede. Maar er zijn ook moslims die zich beroepen op hun godsdienst om het gebruik van terreur te verdedigen. Wie hebben er nu gelijk? We lezen teksten over oorlog en vrede uit de Koran en de Soenna. En we vergelijken dat met wat de Bijbel over geweld zegt.
Die vergelijking valt niet los te zien van de rol die Jezus speelt in de Koran. Onder de naam Isa komt hij er zo’n 25 keer in voor. Er worden dingen over hem geschreven die opmerkelijker zijn dan wat er over Mohammed verteld wordt – terwijl die toch de belangrijkste profeet van de islam is. Maar er wordt ook veel weggelaten of ontkend van wat de Bijbel over Jezus zegt.

Donderdagavond 2 december 2021, 19.30 uur in de Thomaskerk
Leiding: ds. Freek Schipper

Schrijf je in via het aanmeldformulier klik hier.

Geloof en Duurzaamheid
Lezing op gezamenlijke avond Gasthuiskerk – Thomaskerk

Veel mensen maken zich zorgen over de toekomst van de aarde en de teloorgang van de schepping. Ze vragen zich af wat ze kunnen doen en of er nog wat te redden valt.
Wat valt er vanuit het geloof en de Bijbel te zeggen over duurzaamheid en onze omgang met de schepping? Wat is onze opdracht, als daar al sprake van is? Hoe vinden wij een weg in het woud van tegenstrijdige berichten en adviezen?
Hoe houden wij het hoofd koel maar de harten warm?

Theanne Boer verdiepte zich in het milieuvraagstuk toen zij trouwde met een ecoloog en naar Zeeland verhuisde. Als tekstschrijver en redacteur is zij betrokken bij publicaties over dit onderwerp, zoals de Groene Bijbel en de Michacursus. Ze schreef het boekje ‘Hoe kan ik groener leven’ en het kinderboek ‘Kleur je wereld groen’. Samen met haar man richtte zij de Zeeuwse afdeling van de internationale christelijke natuurbeweging A Rocha op.


Woensdagavond 26 januari 2022, 19.30 uur
in de kerkzaal van de Gasthuiskerk

Schrijf je in via het aanmeldformulier klik hier.

De ‘Mattheuspassion’ met nieuwe oren

In het Leipziger Tagesblatt van 1841 staat op de voorpagina van de editie van 19 april de aankondiging dat voor het eerst sinds de dood van stadgenoot J.S. Bach (1685-1750) zijn vergeten ‘Matteüspassie’ in de Thomaskirche zal worden uitgevoerd. Het is dan 112 jaar na de eerste uitvoering. De auteur vraagt zich af of men ‘in onze moderne tijd’ de muzikale taal, maar ook de gebruikte teksten, nog wel zal verstaan. Weer twee eeuwen later heeft de ‘Matteüspassie’ Nederland veroverd en nog altijd lijkt daar geen einde aan de komen. Het is een inspiratiebron die gelovigen met niet gelovigen verbindt. Onlangs promoveerde aan de Theologische Universiteit van Apeldoorn een predikant van de Gereformeerde Gemeenten, dr. G.J. Baan, op het onderwerp Der Heiland lebt. De drie vroegste Paascantates van Bach. Tijdens de ondervraging verdedigde hij de stelling dat hij voor de muziek van Bach zelfs een plaats zag in de erediensten van de Gereformeerde Gemeenten vanwege de overeenkomst in de geloofsbeleving. Het bracht een flinke discussie in die kerken op gang. Dit alles brengt ons op dezelfde vraag die de redacteur van het Leipziger Tagesblatt van 1841 ook stelde. Begrijpen wij in onze moderne tijd deze muziek en teksten nog wel? Iets daarvan wordt duidelijk tijdens twee avonden waarin de passiemuziek van Bach, met name vanuit de tekst en de theologie van de 18e eeuw, zal worden benaderd. Dit gebeurt met behulp van beelden, teksten en muziek. Muzikale voorkennis is niet nodig. Na afloop zal men met nieuwe oren en nog grotere verbazing luisteren naar deze muziek uit ‘het vijfde evangelie’.

Gezamenlijke bijeenkomsten van de Gasthuiskerk (gewone wijkgemeente) en de Thomaskerk
Woensdag 16 maart 2022, 19.30 uur in de Gasthuiskerk
Woensdag 30 maart 2022, 19.30 uur in de Thomaskerk
Leiding: Mar van der Veer

Schrijf je in via het aanmeldformulier klik hier.

“Tijd voor elkaar in de Thomas”


Om 15.00 uur staan thee en koffie klaar en is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Hoe kostbaar is het om weer even naar elkaar te kunnen luisteren en gewoon weer wat te kunnen vertellen. Wat hebben we dat gemist! Met elkaar kunnen het weer fijne middagen worden waar iedereen welkom is.


Iedere 2de dinsdagmiddag van de maand, het hele jaar door.

Kinder- en jeugdactiviteiten


Voor de kinderen in de leeftijd van de basisschool organiseert het Jeugdteam jaarlijks een programma met o.a. een verhalenmiddag, een pannenkoeken- knutselmiddag, palmpasenstokken maken en een gezellige afsluiting van het seizoen aan de hand van het jaarthema. Vanwege de coronamaatregelen is het nog onduidelijk of dit allemaal door kan gaan en welke vorm dit dan zou moeten krijgen. Daarom hebben we een aantal data in de agenda van de Aanbodkrant opgenomen die alle: “kinderactiviteit 4-12 jaar” genoemd zijn. Hieronder zullen we een beeld schetsen van de mogelijke invullingen. Tegen het naderen van de datum zullen we via de nieuwsbrief vertellen wat we gaan doen en hoe.


Jeugdclub van 19.30-21.30


Een keer per maand hebben we een gezellige zaterdagavond met jongeren vanaf 11 jaar. Ook dit jaar hebben we weer een tal van leuke activiteiten van relaxed tot actief en indien nodig digitaal. In het Paasweekend is er een PaasChallenge. Zaterdagavond 19.30-21.30 uur Thomaskerk.
Zaterdag 25 september voor één keer om 11 uur. Neem een hele dag vrij als het kan. 16 oktober, 20 november Sinterklaas, 11 december helpen decor schilderen, 22 januari, 19 februari mee pannenkoeken eten, 16 april PaasChallenge, 14 mei, 18 juni.

Verhalenmiddag


En mooi verhaal horen en hiermee aan de slag gaan, onder het genot van warme chocolademelk.
Verhalenmiddag 9 oktober. Aansluitend bij de Kinderboekenweek 15.30 uur

Schoenendoosactie


In oktober start de
“Schoenendoosactie”:
Vul een schoenendoos
met nuttige dingen en wat speelgoed voor kansarme kinderen. Het inleveren van de doos gebeurt in november. De data worden via de Nieuwsbrief bekend gemaakt. Actie schoenendoos oktober/november

Kerstspel


Als de coronamaatregelen dit toelaten willen we op de vierde zondag van Advent weer een kerstspel in de dienst vertonen. Het decor schilderen we samen met zo veel mogelijk kinderen.
Opgeven 14 november
Decor schilderen 11 december
Generale 18 december Kerstspel opvoeren 19 december

Sirkelslag


Sirkelslag Kids (9-12) en Sirkelslag Young (12-16) zijn wedstrijden tussen jeugdgroepen uit kerken in Nederland. We strijden via internet om de beker. Aan de hand van een thema beantwoorden we vragen en voeren we opdrachten uit. Deze avond is altijd een gezellig samenzijn in de Thomaskerk. De datum van Young is op dit moment helaas nog niet bekend door de coronacrisis, maar valt meestal in februari. 19 november Kids

Pannenkoeken- en knutselmiddag

Een leuke knutselactiviteit, en dan smullen!
Zaterdag 19 maart


Palmpasenstokken maken


Hoe zat het ook alweer met het Paasverhaal?
En waarom rijgen we 30 krenten aan een ketting?
We maken de palmpasenstokken op zaterdag 9 april; op zondag 10 april Palmpasen laten we ze zien in de kerkdienst.


Kinderleerhuis


We praten samen over het Avondmaal en over andere dingen die met geloven in God en samen kerk zijn te maken hebben. Daarna eten we gezellig met z’n allen iets lekkers.
18 mei

Avondmaalsbrood bakken


In de pastorie aan ’t Vrije 47 kneden we het deeg
voor het brood dat de volgende dag gebruikt wordt
bij het vieren van de Maaltijd van Jezus. Terwijl het
deeg rijst doen we een leuk spel met elkaar.
21 mei

Overstapdienst


De jongeren van groep 8 die de stap maken naar
het voortgezet onderwijs nemen in deze kerkdienst
afscheid van de kinderdienst.
3 juli

Zomers eindfeest

Een gezellige afsluiter van het seizoen.
Voor kinderen en jongeren van alle leeftijden.
15 juli

Catechese


Zoals in voorgaande seizoenen komen we bij elkaar in de Thomaskerk. Daar zullen we goed rekening houden met de coronamaatregelen.


Jongerengroepen


Dit seizoen komen we 10 keer bij elkaar. We bespreken allerlei thema’s. Een paar voorbeelden:

• Valt het idee ‘schepping’ te combineren met het idee ‘evolutie’?
• Moet er strenger gestraft worden in Nederland? En
wat is daar dan het doel van?
• Hoe vrij ben je om te vrijen? (ook als je zelf geen relatie hebt, goed om eens over na te denken)
• Heb je de kerk nodig om te geloven?
• Films over het leven van Jezus.

We komen bij elkaar op de dinsdagavonden 21 september, 5 oktober, 2 en 23 november, 14 december, 11 januari, 1 en 22 februari, 15 maart en 5 april.

Er worden twee groepen gevormd. De groep die om 19.00 uur begint, is in principe voor jongeren die net begonnen zijn aan de eerste of tweede klas van de middelbare school. De groep die om 20.00 uur begint is voor wie aan een hogere klas begonnen is. Maar er wordt van te voren overlegd over de indeling.

Bijbelgesprekskring ‘De Kaars’


Aan deze groep wordt deelgenomen door mensen met een verstandelijke beperking, maar bij de gesprekken en activiteiten blijkt juist hoeveel mogelijkheden ze hebben.

‘De Kaars’ wordt begeleid door vrijwilligers uit verschillende kerken, want het is een oecumenische groep.

De naam ‘De Kaars’ verwijst naar de ruimte waar we samenkomen: De Kaersekamer in de Kaersemakerstraat. Maar de naam wijst ook op de grote kaars die aan het begin van elke bijeenkomst wordt aangestoken. Daarmee wordt verbeeld dat Jezus in ons midden wil zijn.

We gebruiken een werkboek met afbeeldingen en bijbelverhalen.

De data: 20 september, 18 oktober, 15 november, 20 december, 17 januari, 21 februari, 21 maart, 25 april (knutselavond).

Op zondagmiddag 8 mei is er de ‘Kleurrijke dienst’ die wordt voorbereid door de deelnemers aan De Kaars.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met ds. Schipper, tel. 412230, mail fschipper@zeelandnet.nl


Gespreksgroepen

Voor wie samen met anderen het geloof wil verdiepen, zijn er verschillende kringen. Soms hebben die een bepaalde doelgroep op het oog, soms zijn ze er voor mensen van allerlei leeftijd en achtergrond.


Mail of bel voor meer informatie:ds. Freek Schipper, tel. 0111 412230, mail fschipper@zeelandnet.nl

Verder


Verder is een kring van jonge volwassenen die ongeveer eens in de maand vanaf 20.00 uur bij elkaar komt. Voor meeleven met elkaar wordt ruim de tijd genomen. Daarna worden er allerlei onderwerpen besproken die te maken hebben met geloof en actualiteit.

De eerste avond is op 13 september.
Contactpersoon van Verder is Wieske van Bleek, mail wieskevanbleek@live.nl
Wil je je aansluiten bij deze groep, dan kun je dat aan haar laten weten.

De Huiskring

De Huiskring bestaat uit een aantal gemeenteleden van diverse leeftijden, beginnend bij eind veertig. Ze komen bij elkaar bij een van de leden thuis (vandaar de naam). Nieuwe leden zijn van harte welkom. Ongeveer eens in de 6 weken is er een ontmoeting, van 19.30 tot 21.30 uur. Eerst is er ruimte voor een rondje ‘Hoe gaat het met je?’ Daarna wordt een onderwerp besproken om het geloof te verdiepen met het oog op het dagelijks leven.
De eerste avond is op donderdag 23 september.

Contactpersoon is Theresia Koelewijn, mail info@theresiakoelewijn.nl
Wil je je aansluiten bij deze groep, dan kun je dat aan haar laten weten.

Er zijn nog een paar andere gespreksgroepen, onder andere kringen die een vervolg zijn op een gezamenlijke voorbereiding op een belijdenisdienst. Deelname daaraan vindt plaats in overleg met de betreffende kring. Mail of bel voor de mogelijkheden: ds. Freek Schipper, tel. 0111 412230, mail fschipper@zeelandnet.nl

Groothuisbezoek


Groothuisbezoeken zijn bijeenkomsten waar je andere gemeenteleden kunt ontmoeten, bij een van hen thuis.
Aan de hand van cartoons en andere plaatjes gaan we na hoe we als gemeente samen één kunnen zijn. Welk beeld van de kerk past daar het beste bij? Een tankstation, een herberg, een lichaam, een kudde, een werkplaats, een koffiekransje?
Elk beeld legt weer andere accenten als het gaat om vrijheid, verbondenheid, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid.
De groothuisbezoeken worden gehouden in februari en maart. Er zullen uitnodigingen verspreid worden waarin meer staat over het onderwerp, data, tijden en locaties.
Schrijf je in via het aanmeldformulier klik hier.

Vogelen

Nu het er naar uit ziet, dat er veel weer kan, willen we ook dit seizoen de traditie als het mogelijk is voortzetten. We hopen ons dan ook dit jaar weer te laten verrassen door de vogels die zich laten zien. We gaan dit doen op een ochtend van 9 tot ca 12 uur. Omdat het volop in de vogeltrek is hopen we veel vogels te zien die de reis naar het zuiden weer gaan maken en bij ons even uit komen rusten. Op zaterdag 30 oktober gaan we vogels kijken, wil je mee vul dan de kaart in.


Zaterdag 30 oktober
Schrijf je in via het aanmeldformulier klik hier.

Workshop textiel en drukken


Het samenzijn in de kerk wordt in dit mozaïek uit Ravenna mooi verbeeld.
Je ziet hier Sint Appolinaris als een goede herder met zijn schapen in een groene weide.

In deze workshop gaan we creatief aan de slag met textiel. Het eindresultaat is een wandkleed, met een schaapskudde op een Zeeuwse dijk. Bonte schapen, zwarte schapen, ieder schaap hoort erbij.

De start is begin 2022. We werken in twee of drie bijeenkomsten met textiel en druktechnieken. Iedere deelnemer kan zijn of haar eigen werkstuk maken. Tenslotte worden alle ‘schapen’ samengevoegd tot één wandkleed: samen één!

Coby Bakker en Theresia Koelewijn
Schrijf je in via het aanmeldformulier klik hier.

Samen eten

Een mooie plek om “Samen één” zijn te ervaren is aan tafel. Tijdens het samen eten is het mogelijk om elkaar na zo’n lange tijd weer te ontmoeten en met elkaar van gedachten te wisselen. Wilt u anderen aan tafel uitnodigen of zelf graag bij iemand eten?
Op de antwoordkaart kunt u aangeven met hoeveel personen u bij iemand anders wilt eten of thuis wilt ontvangen.

Schrijf je in via het aanmeldformulier klik hier.

Wandelen in het vroege morgenlicht


Vorige keer kon de wandeling, vanwege
Covid-19, geen doorgang vinden. Begin volgend jaar hopen we weer met elkaar op pad te gaan en te genieten van de opkomende zon en de ontwakende natuur.
Wilt u mee wandelen en mee beleven, geeft u zich dan op.
De wandeling staat gepland op:


zaterdag 8 januari 2022
Schrijf je in via het aanmeldformulier klik hier.

Stiltewandeling

Dit seizoen willen we ook samen gaan wandelen om te genieten onder het licht van de volle maan.
We komen weer bij elkaar in “Strandpaviljoen de Buurman” van Janneke en Leon op het strand van Westerschouwen. Eerst genieten we van een kopje koffie of thee. Daarna vertrekken we in stilte om te genieten van een rustige wandeling, waar we op verschillende plaatsen stoppen, om de stilte op ons in te laten werken. We gaan over strand en door de boswachterij. Bij terugkomst komen we weer rustig binnen en luisteren we naar meditatieve muziek. Onder het genot van een kop soep kunnen we onze ervaringen delen. Daarna is er nog gelegenheid om met elkaar na te praten. Er zal een pot staan om de kosten te dekken. Na aanmelding krijgt u nog bericht over de aanvangstijd.


Vrijdag 18 februari 2022
Schrijf je in via het aanmeldformulier klik hier.

Landelijke Opschoondag

Schouwen-Duiveland is een prachtige plek om te wonen. We kunnen er genieten van de rust en de mooie natuur. We beseffen met elkaar steeds meer de noodzaak om die natuur te beschermen. En dat begint bij onze directe leefomgeving, hoe we daar mee omgaan. Hoe storend is het om te zien hoe overal om ons heen afval achteloos wordt achtergelaten.

Op zaterdag 20 maart 2022 vindt de 20e editie van de Landelijke Opschoondag plaats. Met handschoenen, een afvalgrijper en een afvalzak gaan we de straat op om mee te werken aan een schone leefomgeving. Als gemeenteleden jong en oud kunnen we ons steentje hieraan bijdragen. Met elkaar op pad gaan en er een gezamenlijk project van maken. Doe je ook mee?

Nadere informatie volgt in de loop van het seizoen.
Schrijf je in via het aanmeldformulier klik hier.

Zaterdag 19 maart 2022 Landelijke Opschoondag

Op stap met een verhaal


Hoe verschillend we ook zijn, we vormen samen een eenheid. We hebben allemaal onze mogelijkheden en talenten om in te zetten voor kerk en samenleving. Waarin kunnen we voor elkaar van betekenis zijn? Tijdens de wandeling gaan we in tweetallen uit elkaar om in gesprek te gaan over een aantal vragen bij een hierbij passend bijbelgedeelte. Na afloop delen we onze ervaringen bij een kopje koffie.


Donderdag 7 april 2022, 19 uur Thomaskerk

Schrijf je in via het aanmeldformulier klik hier.

Van de activiteiten in de Seizoenskalender staat alleen de eerste datum vermeld!

Seizoenskalender


13 sept.
Gespreksgroep Verder
20 sept. Bijbelgespreksgroep “de Kaars”
21 sept. Catechese
23 sept. De Huiskring
25 sept. Start Jeugdclub
okt. Start Schoenendoosactie
5 okt. Catechese
21 okt. Geheiligd: Een inleiding in het jodendom
30 okt. Vogelen
2 nov. Catechese
4 nov. Het wezen van het jodendom
14 nov. Kerstspel opgeven
18 nov. Een inleiding in de islam
19 nov. Sirkelslag Kids
23 nov. Catechese
2 dec. De islam
11 dec. Kerstspel decor schilderen
14 dec. Catechese
18 dec. Kerstspel generale
19 dec. Kerstspel
8 jan. Wandelen in de vroege morgen
26 jan. Geloof en Duurzaamheid
11 jan. Catechese
febr. Cirkelslag Young

1 febr. Catechese
22 febr. Catechese
18 febr. Stiltewandeling
15 mrt. Catechese
16 mrt. De ‘Matteüspassie’
19 mrt. Pannenkoeken- en knutselmiddag
20 mrt. Landelijke Opschoondag
30 mrt. De ‘Matteüspassie’
5 apr. Catechese
7 apr. Op stap met een verhaal
9 apr. Palmpasenstokken maken
16 apr. PaasChallenge
18 mei. Kinderleerhuis
21 mei. Avondmaalsbrood bakken
3 juni. Overstapdienst
15 juli. Zomers eindfeest