AANBOD 2022-2023

Thomaskerk Zierikzee
Aanbodkrant seizoen 2022 – 2023
“Daar zit wat in!”

Over het jaarthema

Het is vreemd: in de kerk gaat het om geloven, maar het gaat er eigenlijk niet zo heel vaak óver geloven. Ja, in de erediensten wel, maar als we buiten de kerkzaal met elkaar in gesprek gaan, komt het geloof minder ter sprake dan je zou verwachten. We kunnen het wel en wee van de gemeenteleden, de organisatie van de kerk en de activiteiten, de muziek en de geprojecteerde beelden uitgebreid bespreken, en dat mag ook best. Maar soms gaat het net wat te veel over de vorm en te weinig over de inhoud van het geloof.
Dat is best te begrijpen, want het verzoek om eens te vertellen wat we nu geloven, brengt ons in verlegenheid. ‘Het leeft wel in me, maar ik kan het moeilijk uiten, want hoe breng je dat nu onder woorden? Ik heb nooit zo over gevoel leren praten, en dan is praten over geloof dubbel moeilijk.’
En áls we over ons geloof gaan praten, wordt het dan niet te spannend? Want daarbij komen onze twijfels en onderlinge verschillen ook aan het licht. Het jaarthema is een uitnodiging om toch in gesprek te gaan over de inhoud van ons geloof. De sfeer in onze gemeente is gelukkig goed. Het klimaat is veilig genoeg om kwetsbaar te kunnen zijn; om te delen wat je houvast is of waar je echt niet meer in kunt geloven. Als we bij de uitwisseling met een open houding naar de ander luisteren, kan de reactie zijn: ‘Zo had ik er nog niet tegenaan gekeken, maar er zit wat in, in wat je daar zegt!’
Zo oefenen we met elkaar om ons vertrouwen op God te verwoorden. En dat is meer dan ooit nodig.
Juist omdat geloven in onze samenleving niet bepaald vanzelfsprekend is, worden we vaker dan voorheen uitgedaagd om ons te verantwoorden over ons geloof. Het is en blijft belangrijk om Gods liefde te laten doorwerken in onze daden en onze levenshouding. Maar in het contact met onze
kinderen, vrienden, belangstellende collega’s en anderen zal de inhoud ook ter sprake moeten komen. In de hoop dat mensen ontdekken: Geloof – daar zit wat in!

Thomaskerk, St. Domusstraat 35 – dienst zondags om 10 uur – www.ThomaskerkZierikzee.nl

Presentaties

Dit seizoen worden enkele activiteiten georganiseerd door de Gasthuiskerk en de Thomaskerksamen. De Gasthuiskerk sluit zich aan bij de landelijke kerk die als jaarthema ‘Aan tafel!’ aanreikt. In wat we samendoen, zoals in onderstaande presentaties, wordt geprobeerd aan beide jaarthema’s
recht te doen.


Tieners grootbrengen in het geloof

We lopen er allemaal tegen aan bij het opvoeden van oudere kinderen en tieners: je moet als ouders beslissen hoeveel vrijheid je ze geeft om zelf dingen te leren en fouten te maken. Ook als het gaat om geloof. Je kunt ze veel meegeven. Maar moet je ook dwingen om naar de kerk of catechisatie te gaan? Of mogen ze zelf kiezen? Houd je invloeden van buiten het liefst op afstand of leer je ze liever
om te gaan met wat er in de wereld te koop is?
De insteek van deze avond, verzorgd door een spreker van de HGJB, is Positief Opvoeden. Is dat je kind in alle vrijheid de wereld laten ontdekken? Of juist binnen een besloten omgeving je kind leren hoe het hoort? Hoe vind je de juiste balans? Welke waarden en normen spelen in jullie gezin een rol?


Woensdag 12 oktober 2022, 19.30 in de Thomaskerk
Gezamenlijke activiteit
Leiding: ds. Leon de Borst en Willemien Kloet

Aan tafel bij Jezus – De Maaltijd van de Heer in de kunst

Het Laatste Avondmaal van Da Vinci is zo bekend, dat het gebruikt (of misbruikt) wordt in reclames.
Van een gewijde sfeer blijft weinig over in varianten met Disney-figuren, pop- en filmsterren. Dan Brown heeft er in ‘De Da Vinci-code’’ een heel eigen interpretatie van gegeven. Zou het nog lukken om door te dringen tot het overbekende beeld en te ontdekken wat er in zit? We doen een poging.
Niet alleen door de muurschildering van Da Vinci te bestuderen, maar ook door goed te kijken naar oudere en jongere verbeeldingen van de maaltijd die Jezus met zijn leerlingen hield aan de vooravond van zijn dood. Op foto’s van Raouf Mamedov laten mensen met het syndroom van Down op ontroerende manier zien welke emoties er op die donderdagavond moeten hebben geleefd.
Kunstenares Marjan Beuker heeft een keer midden in Leeuwarden een avondmaalstafel neergezet.
Ze nodigde voorbijgangers uit om eraan plaats te nemen.
Wees van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijeenkomst.

Woensdag 29 maart 2023, 19.30 uur in de Gasthuiskerk
Gezamenlijke activiteit
Leiding: ds. Freek Schipper

Struikelzinnen – gesprekken over lastige stukjes geloof

Op een gewelf van de Walburgiskerk in Zutphen zijn de 12 apostelen geschilderd. Elk heeft een banderol, een breed lint met een tekst, met daarop een van de 12 ‘artikelen’ uit de Apostolische Geloofsbelijdenis. Hier is Johannes te zien met de zin “die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria” in het Latijn.
“Als we de geloofsbelijdenis moeten zingen en we komen bij ‘om te oordelen de levenden en de doden’, houd ik altijd
stijf mijn mond. Daar kan ik echt helemaal niks mee!’ – Herkenbaar?

Al vroeg in de geschiedenis van de kerk ontstond de behoefte om de inhoud van het geloof samen te vatten. De beginnetjes daarvan zijn in de Bijbel te vinden. De samenvatting die wij de Apostolische Geloofsbelijdenis noemen, is pas in de 8ste eeuw voltooid, al heeft ze verschillende voorvormen gehad. Soms is beweerd dat elk van de 12 apostelen een van de 12 ‘artikelen’ heeft bijgedragen aan de geloofsbelijdenis. Die indruk wordt bijvoorbeeld gewekt op de gewelfschildering in de Walburgiskerk in Zutphen: elke apostel met z’n eigen geloofszinnetje. Maar de naam ‘Apostolische Geloofsbelijdenis’ geeft aan dat men ervan overtuigd was dat wat er in staat, aansluit op wat de apostelen geloofden.

We gaan met elkaar in gesprek over aanstootgevende zinnetjes uit de geloofsbelijdenis. Stephan Sanders is op latere leeftijd tot geloof gekomen. Hij kijkt daardoor fris aan tegen de geloofsbelijdenis.Waar sommige christenen niets mee kunnen, daarvan zegt hij: ‘Daar zit wat in!’ Hij is een van de
schrijvers die ons kunnen inspireren.

De gesprekken worden (in-)geleid door ds. Schipper. Wat op een gespreksbijeenkomst naar voren komt, wordt een paar weken later verwerkt in een themadienst.

Je mag deelnemen aan de hele serie bijeenkomsten, maar ook een keuze maken. Geef dat goed aan op de antwoordkaart. Het maximum aantal deelnemers per avond is 15. De avonden vinden plaats in de Thomaskerk en beginnen om 19.30 uur.

1 De wederopstanding van de doden – donderdag 6 oktober 2022
Krijgen we echt ooit een nieuw lichaam? Is lichaamloos leven in de hemel niet genoeg?

2 De maagdelijke geboorte – donderdag 3 november 2022
‘Maria was nog maagd toen ze Jezus baarde’ – kwestie van een verkeerde vertaling?

3 De nederdaling ter helle – woensdag 1 maart 2023
Ging Jezus tussen kruis en opstanding echt even naar de hel? Of gaat het niet om de hel, maar om
het dodenrijk en wordt er gewoon bedoeld dat hij echt dood ging?

4 Het Laatste oordeel – woensdag 12 april 2023
Hoe kan de liefdevolle Jezus nu dezelfde zijn als de grimmige rechter die een oordeel velt vol hel en
verdoemenis?

Workshop bijbels koken


Wat is er leuker dan samen te koken tijdens een kookworkshop? En wat is er gezelliger dan jouw gerechten
samen op te eten met gezinsleden of vrienden?

Voor wie van koken houdt, of misschien nog het een en ander te leren heeft: We gaan koken met een Bijbels tintje. Met
ingrediënten uit het Midden-Oosten en aandacht voor hun betekenis.

Er is plaats voor ca. 10 personen, dus geef je tijdig op!

Er wordt een eigen bijdrage gevraagd voor de kosten van de ingrediënten en huur van de keuken/eetzaal.

Richtprijs: € 12,50 per deelnemer en per gast (max 2 gasten per deelnemer).

Gezamenlijke activiteit Thomaskerk – Gasthuiskerk

Datum: donderdag 11 mei 2023 koken vanaf 16.00 uur, eten om 18.30 uur.

Locatie: CJV gebouw Renesse, Rampweg 10

Chefkok: ds. Leon de Borst


Samen naar de film
Als er op de agenda van theater fiZi een film komt te staan waarvan ik denk ‘Daar kon wel eens wat
in zitten!’ komt er in de Nieuwsbrief een oproepje te staan om er samen naartoe te gaan. Na afloop
kunnen we er in de foyer bij een lekker drankje over doorpraten.

Leiding: ds. Freek Schipper

Activiteiten voor kinderen en jongeren
Kinder- en jeugdactiviteiten

Voor de kinderen in de leeftijd van de basisschool organiseert het Jeugdteam jaarlijks een
programma met o.a. een verhalenmiddag, een pannenkoeken-/ knutselmiddag, palmpasenstokken
maken en een gezellige afsluiting van het seizoen aan de hand van het jaarthema.

Jeugdclub
Voor de oudere jeugd vindt ongeveer 10 keer per jaar een clubbijeenkomst plaats op zaterdagavond.
We hebben een leuk afwisselend programma. Sportief, actief, nadenken of lekker niksen. Voor elk
wat wils.

Zaterdagavond 19.30-21.30 uur Thomaskerk,
15 oktober, 19 november, 17 december, 28 januari
4 maart, 8 april, Paaschallenge, 27 mei, 1 juli afsluiting.

Verhalenmiddag
Een mooi verhaal horen en hiermee aan de slag gaan, onder het genot van warme chocolademelk.
8 oktober om 15.00 uur in de Thomaskerk.De Pannenkoeken- en knutselmiddag
Een leuke knutselactiviteit, en dan smullen!
11 maart 2023, vanaf 15.00 uur in de Thomaskerk.


Schoenmaatjes
Ook dit jaar doet de Thomaskerk mee met de actie van Edukans om kinderen in landen waar het minder goed is, blij te maken met een vrolijk versierde en goed gevulde schoenendoos!
Inleveren in november. Verdere informatie volgt.


Palmpasenstokken maken
Hoe zat het ook alweer met het Paasverhaal? En waarom rijgen we 30 rozijnen aan een ketting?
We maken de palmpasenstokken op 1 april. Dit doen we gezamenlijk met de kinderen van de Hervormde gemeente.
De volgende morgen, zondag 2 april, worden de versierde stokken de Nieuwe Kerk binnengedragen in een gezamenlijke Palmpasenviering van de Gasthuiskerk en de Thomaskerk.


Kinderleerhuis
We praten samen over het Avondmaal en over andere dingen die met geloven in God en samen kerk zijn te maken hebben. Daarna eten we gezellig met z’n allen iets lekkers.
Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. Op woensdagmiddag 10 mei, van 16.00 tot ongeveer 17.45 uur in
de Thomaskerk.

Brood bakken
In de pastorie aan het ’t Vrije 47 kneden we het deeg voor het brood dat de volgende dag gebruikt wordt bij het vieren van de Maaltijd van Jezus.
Terwijl het deeg rijst doen we een leuk spel met elkaar. Zaterdag 13 mei om 14.00 uur.

Zomers eindfeest
Zaterdag 1 juli: Een gezellige afsluiter van het
seizoen. Voor kinderen van alle leeftijden.
Het programma volgt nog.

Gespreksgroepen
Voor wie samen met anderen het geloof wil verdiepen, zijn er verschillende kringen. Soms hebben die een bepaalde doelgroep op het oog, soms zijn ze er voor mensen van allerlei leeftijd en achtergrond.


Verder is een kring van jonge volwassenen die ongeveer eens in de maand vanaf 20.00 uur bij elkaar komt. Voor meeleven met elkaar wordt ruim de tijd genomen. Daarna worden er allerlei onderwerpen besproken die te maken hebben met geloof en actualiteit.


Contactpersoon van Verder is Wieske van Bleek, mail wieskevanbleek@live.nl
Wil je je aansluiten bij deze groep, dan kun je dat aan haar laten weten.

De Huiskring bestaat uit een aantal gemeenteleden van diverse leeftijden, beginnend bij eind veertig. Ze komen bij elkaar bij een van de leden thuis (vandaar de
naam). Nieuwe leden zijn van harte welkom. Ongeveer eens in de 6 weken is er een ontmoeting, van 19.30 tot 21.30 uur. Eerst is er ruimte voor een rondje ‘Hoe gaat
het met je?’ Daarna wordt een onderwerp besproken om het geloof te verdiepen met het oog op het dagelijks leven.

Contactpersoon is Theresia Koelewijn, mail info@theresiakoelewijn.nl Wil je je aansluiten bij deze groep, dan kun je dat aan haar laten weten.

Er zijn nog een paar andere gespreksgroepen, onder andere kringen die een vervolg zijn op een gezamenlijke voorbereiding op een belijdenisdienst. Deelname daaraan vindt plaats in overleg met de betreffende kring. Mail of bel voor de mogelijkheden: ds. Freek Schipper, tel. 0111 412230, mail fschipper@zeelandnet.nl

Bijbelgesprekskring ‘De Kaars’
Aan deze groep wordt deelgenomen door mensen met een verstandelijke beperking, maar bij de gesprekken en
activiteiten blijkt juist hoeveel mogelijkheden ze hebben.
‘De Kaars’ wordt begeleid door vrijwilligers uit verschillende kerken, want het is een oecumenische groep.
De naam ‘De Kaars’ verwijst naar de ruimte waar we samenkomen: De Kaersekamer in de Kaersemakerstraat.
Maar de naam wijst ook op de grote kaars die aan het begin van elke bijeenkomst wordt aangestoken. Daarmee wordt
verbeeld dat Jezus in ons midden wil zijn.
We doen dit seizoen mee met het jaarthema van de Thomaskerk, ‘Daar zit wat in!’ We gebruiken een werkboek
met afbeeldingen en bijbelverhalen over bijzondere voorwerpen waar iets in zit.


De data: de maandagavonden 19 september, 17 oktober, 21 november en 19 december 2022,
16 januari, 20 februari, 20 maart en 17 april 2023.


Op zondagmiddag 7 mei is er de ‘Kleurrijke dienst’ die wordt voorbereid door de deelnemers aan
De Kaars.


Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met ds. Schipper, tel. 412230, mail
fschipper@zeelandnet.nl

Jongerengroepen
(catechisatie)

Samen praten over wat God in jouw leven kan betekenen.
In spel en discussie verkennen wat de Bijbel te
zeggen heeft over wat er nu speelt in de wereld.
Dat heeft zin, én je kunt er zin in krijgen!
Dit seizoen komen we 10 keer bij elkaar. We
bespreken allerlei thema’s.

Een paar voorbeelden:
• Jouw beeld van God
• Hoe vrij ben je om te vrijen? (ook als je zelf geen relatie hebt, goed om eens over na te
denken)
• Heb je de kerk nodig om te geloven?
• Films over het leven van Jezus

We komen bij elkaar op de dinsdagavonden 20 september, 4 oktober, 1 en 22 november,
13 december, 10 en 31 januari, 14 februari, 7 en 28 maart.

Er worden twee groepen gevormd.
De jongeren krijgen een persoonlijke uitnodiging waarin staat bij welke groep ze zijn ingedeeld, bij die
van 19.00 tot 19.45 uur of bij die van 20.00 tot 20.45 uur.

“Tijd voor elkaar in de Thomas”
Om 15.00 uur staan thee en koffie klaar en is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Hoe kostbaar is het om weer even naar elkaar te kunnen luisteren en gewoon weer wat te kunnen vertellen. Wat hebben we dat gemist! Met elkaar kunnen het weer fijne middagen worden waar iedereen welkom is.

Iedere 2de dinsdagmiddag van de maand, het hele jaar door.

Groothuisbezoeken
Op een gewelf van de Walburgiskerk in Zutphen zijn de 12 apostelen geschilderd. Elk houdt een banderol vast, een breed lint met een tekst, met daarop een van de 12 ‘artikelen’ uit de Apostolische Geloofsbelijdenis. Hier is Thomas te zien met de zin “nedergedaald ter helle, ten derden dage wederom opgestaan uit de doden” in het Latijn.
Groothuisbezoeken zijn bijeenkomsten waar je andere gemeenteleden kunt ontmoeten, bij een van hen thuis.
Als we in onze tijd de inhoud van ons geloof zouden willen samenvatten, zouden we dat vast anders doen dan met de Apostolische Geloofsbelijdenis is gebeurd. Wat zouden we weglaten? Wat zouden we toevoegen? Wat zouden we heel anders onder woorden brengen? Op een speelse en toch serieuze manier bouwen we samen een nieuwe geloofsbelijdenis op. En ondertussen vertellen we elkaar wat we daarbij beleven.
De groothuisbezoeken worden gehouden in februari en maart. Er zullen uitnodigingen verspreid worden waarin meer staat over data, tijden en locaties.

Samen eten
Ontmoetingen aan tafel leiden tot andere gesprekken. Een mooi moment om tijdens de maaltijd in kleine kring door te praten over de betekenis van het geloof.
Op de antwoordkaart kunt u aangeven of u bij iemand uitgenodigd wilt worden of hoeveel gasten u thuis wilt ontvangen.

Vogelen
Een paar jaar is het er niet van gekomen: Corona! En alhoewel we toch nog geprobeerd hebben er iets van te maken door beelden van vogels uit te zenden via internet, zijn we blij weer gewoon op stap te kunnen. Levende beelden spreken immers meer aan dan plaatjes.
Als het gaat als de laatste keer kunnen we weer een mooie morgen verwachten.
Enthousiaste deelnemers, mooie waarnemingen, goed weer en nog koffie of thee en iets erbij.
De tocht duurt van 9 tot ongeveer 12 uur. Mocht het uitstapje om wat voor reden ook niet door kunnen gaan, dan kijken we uit naar een andere datum en wordt daar uiteraard over bericht.


Zaterdag 12 november

Wandelen in het vroege morgenlicht
We hopen dat we, na twee jaar corona, weer een vroege ochtendwandeling kunnen maken met elkaar.

Het mooiste moment van de dag is vaak als de eerste zonnestralen over de ontwakende natuur strijken.
Gaat u mee wandelen om te ervaren hoe mooi alles dan is?

Geeft u zich dan op.

Zaterdag 10 december 2022

Stiltewandeling
Als het coronavirus ons niet dwars zit, willen we ook dit seizoen gaan wandelen in stilte om samen te genieten
onder het licht van de volle maan.
Zoals gebruikelijk komen we bij elkaar in Strandpaviljoen de Buurman van Janneke en Leon op het strand van
Westerschouwen. Eerst genieten we van een kopje koffie of thee. Daarna vertrekken we in stilte om te genieten van een
rustige wandeling over strand en door de boswachterij. Bij terugkomst komen we binnen en luisteren we naar meditatieve muziek. Onder het genot van een kop soep is er nog gelegenheid om met elkaar na te praten. Er zal een pot staan om de kosten te dekken. Na aanmelding krijgt u nog bericht over de aanvangstijd.

Vrijdag 3 februari 2023.

Een creatieve manier van bijbel ’lezen’ door middel van tekenen, schrijven, schilderen, stempelen, plaatjes/foto’s plakken in een bijbel of liedboek. Door een tekst op deze manier weer te geven, verwerk je de woorden op een andere
manier dan wanneer je de tekst alleen leest.
Ontdek hoe verrijkend het kan zijn om een zelf uitgekozen tekst te verbeelden.

Wietske Ennenga en Marijke Babijn


februari 2023

Landelijke Opschoondag
In het afgelopen seizoen hebben we met een aantal enthousiastelingen meegedaan met de Landelijke
Opschoondag. Hoe noodzakelijk dat was lieten de volle zakken zien die we in een klein stukje van
Zierikzee verzameld hebben.
Help je mee op zaterdag 18 maart om de leefomgeving en Schouwen-Duiveland mooi en
schoon te houden? Jong en oud, iedereen is welkom!


Zaterdag 18 maart 2023 van 10 tot 12 uur

Workshop bloemschikken
In het voorjaar houdt de bloemengroep een workshop om nieuwe ideeën te ontwikkelen. Wij nodigen je van harte uit om daar aan deel te nemen.

Marijke Babijn en Wietske Ennenga

april 2023

Op stap met een verhaal
Al wandelend in gesprek zijn is een manier om met elkaar in verbinding te komen. Tijdens een
wandeling bespreken we in tweetallen de vragen rond een bijbelverhaal.
Van elkaar kunnen we horen hoe geloven en twijfelen deel uit maken van ons leven, hoe we
daarmee omgaan en hoe we elkaar daarbij tot steun kunnen zijn.


Datum dinsdag 18 april ’s Middags of ’s avonds
in overleg.