AANBOD

Aanbodkrant seizoen 2020- 2021

Het kruis staat in het komende seizoen centraal bij veel activiteiten van de Thomaskerk.

Het kruis is een weerbarstig teken, Jezus is er aan gestorven. Het is een martelwerktuig waar we het liefst met een grote boog omheen zouden willen lopen. Maar dat doen we nu bewust niet. We gaan juist óp dat kruispunt van de wereldgeschiedenis staan. Om erbij stil te staan wat het voor ons betekent. Wat vertellen hedendaagse theologen erover? Wat laat Johann Sebastian Bach ons ervan horen?

Een kruis aan de muur, een kruisje om de hals, een hand die een kruisvormige beweging maakt over hoofd en hart – tekens waarmee iemand ervoor uit kan komen bij God te willen horen. Hebben wij de moed om te laten zien in wie we geloven? Laten we ons meevoeren op de stroom van de tijd, die door corona in een versnelling is gekomen, of maken we op het kruispunt een bewuste keuze waar we heen zullen gaan?

Het kruis is ook buiten de kerk een veelzeggend teken. De eenvoud van de compositie – een verticale en een horizontale lijn – spreekt kunstenaars aan. Ze kunnen er van alles in zien: de dimensies van het heelal, symbool van menselijk lijden of juist van veerkracht.

Het kruis is die houten staander met dwarsbalk 2000 jaar geleden op een heuvel bij Jeruzalem. En tegelijk is het een grenzen- en tijdloos teken dat iedereen kan herkennen.

Thomaskerk, St.Domusstraat 35 – dienst zondags om 10.00 uur – www.ThomaskerkZierikzee.nl


PRESENTATIE-AVONDEN

Bijeenkomsten met lezingen en presentaties zullen worden gehouden met inachtneming van de corona-maatregelen. Het ziet er voorlopig naar uit dat ze zullen plaatsvinden in de kerkzaal. Daar zal – net als bij kerkdiensten – de anderhalvemeterregel worden gehanteerd. Daarom kan er alleen aan worden deelgenomen na reservering. Het maximum aantal deelnemers is 40. De Mattheüs Passion van Bach: “Verstaat gij wat gij hoort?” is een gezamenlijke bijeenkomst met de Gasthuiskerk die gehouden wordt in de Gasthuiskerk, kunnen maximaal 80 mensen deelnemen.

Het kruis in de kunst

Eeuwenlang is het kruis afgebeeld om te laten zien hoe Jezus zich voor ons heeft opgeofferd. Maar toen de kunst zich ging losmaken van de kerk, nam ze de vorm van het kruis mee en gaf ze er nieuwe inhoud aan. Het kruis werd symbool van menselijk lijden, van onrecht en vervolging. Of van de doorgang naar een nieuw bestaan. Of van de eenheid van het heelal: De horizontale en verticale lijnen reiken tot aan de uitersten van de werkelijkheid maar kruisen elkaar in het midden ervan.

In deze presentatie wordt zichtbaar hoe kunstenaars aan het kruis een nieuwe vorm en inhoud hebben gegeven. We maken een reis door de tijd, van graffiti in het oude Rome tot een eigentijdse kunstenaar die ergens in het huidige Rome Jezus afbeeldt als iemand die zowel gekruisigd als opgestaan is.

Donderdag 15 oktober 2020, 19.30 uur in de Thomaskerk.
Leiding: ds. Freek Schipper


Het kruis na de opstanding – De visie van Tomáš Halík

Eén van de meest gelezen theologen van dit moment is de Tsjechische priester Tomáš Halík. Hij is van huis uit niet gelovig en weet daardoor hoe hij mensen aan moet spreken die niet vertrouwd zijn met het christendom. Maar ook wie dat wel zijn weet hij te raken met zijn wijze en tegelijk gevoelige boeken.

Een daarvan is ‘Raak de wonden aan’. Het neemt zijn uitgangspunt in de ontmoeting van Thomas met Jezus die hem na zijn opstanding uitnodigt de wonden van het kruis in zijn lichaam aan te raken. Pasen is voor Halík geen happy end dat Golgotha achter zich laat. Juist de Opgestane laat zien dat hij de Gekruisigde is. We herkennen zijn wonden in de wereld van nu en in onszelf. We moeten er niet van wegkijken maar ze aanraken. Alleen dan kan er iets van verlichting, misschien zelfs genezing ontstaan.

In deze bijeenkomst wordt gezocht naar een lijn in de soms springerige gedachtegangen van Halík. Daarbij staan we telkens stil bij citaten uit het boek; Halík brengt zijn ideeën treffend onder woorden. Ook kijken we naar een deel van een vraaggesprek dat hij voor de Nederlandse televisie heeft gehouden. Om te kunnen deelnemen, is het geen voorwaarde het boek eerst gelezen te hebben.

Donderdag 14 januari 2021, 19.30 uur in de Thomaskerk.
Leiding: ds. Freek Schipper

Aanmelden via formulier >>>


Het kruis als overwinning– de visie van Reinier Sonneveld

“Ik ben gelovig opgevoed, maar het geloof glipte me later uit de vingers. Het kwam na jaren zoeken terug, langzaam, beetje bij beetje. Ik herinner me lange gesprekken met gelovige en niet-gelovige vrienden en familieleden over wat ik nu aan het hervinden was, of beter gezegd, wat mij aan het vinden was, want zo voelde het. We liepen vaak vast bij de kruisiging. Ik wist nog van vroeger dat die gebeurtenis ‘het’ moest zijn, daar moest de kern liggen, maar ik snapte het niet meer, niemand kon het me uitleggen en ik kon het zeker zelf niet uitleggen.”

Een eerlijke bekentenis van Reinier Sonneveld. Hij is opgegroeid en heeft gestudeerd in gereformeerd-vrijgemaakte kring, maar kreeg steeds meer moeite met wat daar en elders in de protestantse wereld zo centraal staat: verzoening door voldoening. Dat is de gedachte dat Jezus ons met God heeft verzoend door in onze plaats de straf te voldoen voor de zonden die God vertoornd hebben gemaakt.

Sonneveld heeft een oude christelijke traditie herontdekt waar hij veel beter mee uit de voeten kan: de Christus-Victorgedachte. Aan het kruis heeft Christus de macht van het kwade overwonnen. Hij voert ons binnen in een nieuwe werkelijkheid; hij is het positieve nieuwe opschrift boven ons leven.

In zijn boek ‘Het vergeten evangelie’ zet hij dat uiteen.

De hoofdlijn van dat boek wordt in deze bijeenkomst geschetst. Maar er wordt vooral stilgestaan bij de gedeelten over de betekenis van het kruis van Christus.

Ook kijken we naar een voordracht die Reinier Sonneveld heeft gehouden tijdens een studiedag over zijn visie.

Wie deelneemt, hoeft het boek niet eerst te hebben gekocht of gelezen.

Donderdag 18 februari 2021, 19.30 uur in de Thomaskerk.

Leiding: ds. Freek Schipper

Aanmelden via formulier >>>


De Mattheüs Passion van Bach: “Verstaat gij wat gij hoort?”

In 1829 werd in Berlijn na honderd jaar een vergeten muziekstuk uitgevoerd: de Matthäus-Passion, gecomponeerd door een zekere ‘Johann Sebastian Bach’ in 1729. Dit initiatief kwam van een groepje jonge mannen van een jaar of twintig. Eén ervan was Felix Mendelssohn Bartholdy. De jonge mannen waren tijdens de voorbereidingen buiten zichzelf en Felix riep gekscherend dat het nu een ‘jodenjong en een acteur’ moesten zijn die de mensheid‘ de grootste christelijke muziek’ zouden teruggeven. Niemand kende het werk, maar de jonge mannen hadden het door. De uitvoering was een daverend succes. Het was een ‘storm en gedrang’ zoals er nog nooit bij een religieus concert te zien was geweest. Vanaf dat moment begon de passie de wereld te veroveren en die verovering gaat nog altijd door. Wat is het geheim van deze muziek, die in maart De Wereld Draait Door nog haalde? We kennen er allemaal wel iets van. De vraag is echter of we de muziek…verstaan. De muziek behelst meer dan een muzikale weergave van het lijdensevangelie. Het is een werk vol symbolen en verwijzingen en maakt de luisteraar tot deelnemer in het verhaal. Kennis van de theologie van de 18e eeuw is onmisbaar voor het goed begrijpen van deze teksten en deze muziek. Een tipje van de sluier wordt opgelicht.

Woensdag, 3 en 17 maart, in de Gasthuiskerk.
Leiding: drs. Mar van der Veer.

Aanmelden via formulier >>>


GESPREKSGROEPEN

Voor wie samen met anderen het geloof wil verdiepen, zijn er verschillende kringen. Soms hebben die een bepaalde doelgroep op het oog, soms zijn ze er voor mensen van allerlei leeftijden en achtergronden. Veel van de kringen kwamen gewoonlijk bij iemand thuis samen. Vanwege de corona-maatregelen zal per kring en gelegenheid gekeken worden wat de beste locatie is. Dat kan bijvoorbeeld een ruimte van de Thomaskerk worden waar, met anderhalve meter tussenruimte, meer mensen samen kunnen komen dan in de meeste huiskamers.

Verder is een kring van jonge volwassenen die ongeveer eens in de maand vanaf 20.00 uur bij elkaar komt. Voor meeleven met elkaar wordt ruim de tijd genomen. Daarna worden er allerlei onderwerpen besproken die te maken hebben met geloof en actualiteit. De eerste avond is op maandag 21 september.

Contactpersoon van Verder is Wieske van Bleek, mail wieskevanbleek@live.nl Wil je je aansluiten bij deze groep, dan kun je dat aan haar laten weten.