Dankdag voor gewas en arbeid

Dankdag voor gewas en arbeid 2023

Thomaskerk

We hebben een Hoorn van overvloed gemaakt,
Als verwijzing naar de overvloed die wij hebben in ons land.
Waarvoor wij dankbaar moeten zijn maar wat wij zo vaak vanzelfsprekend vinden.
Tegelijk zijn er ook zoveel mensen die niet zoveel overvloed hebben.
Daarvoor brengen we onze gaven mee in de winkelwagen in de gang.


Dankdag voor gewas en arbeid 2022

Dankbaarheid voor de opbrengst van het land.
Genoeg om te delen.


Dankdag voor gewas en arbeid 2021


Dankdag voor gewas en arbeid 2020


Dankdag voor gewas en arbeid 2019


Dankdag voor gewas en arbeid 2018

Wij zijn dankbaar voor de vele gaven die wij uit Gods handen hebben ontvangen.


Dankdag voor gewas en arbeid 2017

Een mand vol vruchten
van het land.
Een rijke oogst.

De zonnebloem
en de gele gerbera
verwijzen
naar het licht van de zon
zonder welk niets kan groeien.


Dankdag voor gewas en arbeid 2016


De dankdagschikking is geïnspireerd door de
fruit inzameling
voor de voedselbank.

Dankbaarheid
voor de opbrengst
van het land,
genoeg om te delen.


Dankdag voor gewas en arbeid 2015

De schikking voor dankdag verbeeldt de rijke oogst van ons eigen land en van de producten die de vele mensen, gedwongen komend uit hun onveilige land, met zich mee brengen. Dit wordt verbeeldt door aubergines en granaatappels.
Op de voorgrond de vele peulvruchten die de stroom vluchtelingen moet voorstellen.

De overige producten spreken voor zich.

De kleur rood voor het lijden en de klimop verbeeldt het vertrouwen.

De opgaande lijnen reiken naar het licht dat nodig is om alles te doen groeien.


Dankdag voor gewas en arbeid 2014

wij zijn dankbaar voor de vele gaven die wij uit Gods handen hebben ontvangen…


Dankdag voor gewas en arbeid 2013


Dankdag voor gewas en arbeid 2012

…de overvloed van de oogst is bij elkaar gebracht.


Dankdag voor gewas en arbeid 2011

…de overvloed van de oogst is bij elkaar gebracht.
Veelzijdigheid aan groei.


Dankdag voor gewas en arbeid 2010

…de overvloed van de oogst is bij elkaar gebracht.
Veelzijdigheid aan groei.
De zonnebloemen verwijzen naar het licht.
Zonder licht groeit er niets.
We denken ook aan het Licht van God,
het Licht van ons leven.
Zonder dat Licht komt niets tot bloei…


Dankdag voor gewas en arbeid 2009

Dank God onder alle omstandigheden

…dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.

1 Tessalonicenzen 5:1


Dankdag voor gewas en arbeid 2008

Oogstschikking

De spiegel is gebruikt zodat de rijkdom van de oogst zich verdubbelt.

Het handvormige blad onder de schikking verbeeldt enerzijds de vele handen die ondanks machines voor de oogst nodig zijn en anderzijds het ontvangen van de rijkdom van de oogst.


Dankdag voor gewas en arbeid 2007

Bij u, Heer, is ontferming, u beloont ieder mens naar zijn daden. (Ps. 62: 13) Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem. (Kolossenzen 3: 17)


Alle dingen en gebeurtenissen in ons leven hebben in zichzelf nauwelijks betekenis. Pas wanneer ze in dankbaarheid verbonden kunnen worden met God, de bron van leven, komen ze zinvol aan het licht. Dan wordt een (groen) verband zichtbaar tussen ons zaaien en de oogst. Tussen ons werken en de voltooiing, die uit God is. Paaskaars en doopvont markeren de weg van die voltooiing.