Diaconie

De diaconie kent verschillende aandachtsvelden: gemeentediaconaat, binnenlands diaconaat en werelddiaconaat.

Via het kerkblad Radar wordt van elk van deze terreinen verslag gedaan. Jaarlijks worden gemeenteleden benaderd met de vraag om een financiële bijdrage voor diaconaal en voor missionair werk. Dit heet uw ‘missionair-diaconaal aandeel’ (MDA). Met deze bijdragen kan de diaconie projecten in binnen- en buitenland blijvend ondersteunen.

Gemeentediaconaat

Hieronder valt onder meer:

‘Tijd voor elkaar in de Thomas’ – ontmoetingsbijeenkomsten op de tweede dinsdagmiddag van de maand, met allerlei presentaties en activiteiten.

Ouderendiaconaat – ontmoetingsbijeenkomsten voor ouderen, het jaarlijkse ouderenreisje en een adventsattentie.

Stille hulp binnen en buiten de gemeente 

Binnenlands diaconaat

Ooit bezat de kerk enkele woningen in de Minderbroederstraat. Toen deze ‘Lucaskamers’ werden verkocht, ontstond een diaconaal fonds. Jaarlijks wordt vanuit dit fonds een aantal maatschappelijke doelen ondersteund, waaronder veel stichtingen die een connectie hebben met ons eiland.

Onze gemeente ontving in 2013 de aanduiding ‘Fair Trade kerk’. Het bordje met die woorden hangt als een gedeelde uitdaging in de hal van de Thomaskerk. Graag dragen we ons steentje bij in het bevorderen van eerlijke kansen door eerlijke handel. Zo benutten we voor en bij activiteiten van onze kerkgemeenschap als regel producten met het Fair Trade keurmerk. Zulke producten zijn in steeds meer winkels verkrijgbaar. Een ruim assortiment hiervan treft u bovendien aan in de Wereldwinkel, Mol 25 in Zierikzee.