Pinksteren

Pinksteren 2024

” In naam van ons geloof 
hebben we het recht en plicht
In vuur te raken
voor de dingen op deze aarde.”


Pinksteren 2023

De kleuren rood en wit staan daar symbool voor.

In vuur en vlam de Geest van Pinksteren,

Vuur dat niet dooft.

Liefde voor elkaar


Pinksteren 2022

Gedoopt worden verwijst naar Gods nabijheid.
De rood/oranje gerbera’s verbeelden de vuurtoren van Pinksteren.
De witte roos symboliseert de doop.
De kleur wit geeft betekenis aan een feest.
De klimop staat voor Gods trouw.


Pinksteren 2021


Pinksteren 2020
“Vuur van de geest”

Het rood van de bloemen en de rode kaarsen
verwijzen naar de discipelen
die in vuur en vlam staan.


Pinksteren 2018

De drie oranjerode bloemen
staan voor het vuur
van Pinksteren

Het getal drie voor eenheid,
Vader, Zoon en Heilige Geest

De waaierbladen
achter de schikking
symboliseren geborgenheid

De witte bloemen
het licht van Pinksterfeest,
dat we als gemeente vieren.


Pinksteren 2017

Gods Geest daalt neer
in tongen van vuur (Gloriosa)
op de hoofden van zijn discipelen.

Het Joodse “Sjavoeot”
is zowel een oogst- als een gedenkfeest.
Men deelt en eet tarwebrood.


PINKSTEREN 2016

De kleuren in de schikking verwijzen naar het vuur dat niet dooft
 en de liefde die blijft.
De paarse floxen worden ook wel vlambloemen genoemd.
De vlammen van het Pinksterfeest.
De takken klimop
vertellen over Gods trouw.


PINKSTEREN,
Doop en
belijdenis 2015

Gedoopt worden verwijst naar Gods nabijheid.
De rode calla’s verbeelden de vuurtongen
uit het Pinksterverhaal.
Wij zijn vervuld van de Heilige Geest.
Dit geeft aan hoe dicht God
in ons bestaan aanwezig wil zijn.

De drie rode rozen verwijzen naar de volheid
van Gods aanwezigheid:
Vader, Zoon en Heilige Geest.

De witte roos symboliseert de dopeling,
de kleur wit geeft uitdrukking
aan de feestelijke gebeurtenis.
De klimop staat voor Gods trouw.

Het kleed onder de schikking
verwijst naar Pinksteren en de doop.

Gezang 686: 2
Wij zijn in Hem gedoopt
hij zalft ons met zijn vuur
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur
Wie weet vanwaar Hij komt
Wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

Doop & belijdenis Hanny Prins, 24 mei 2015


PINKSTEREN 2014

Drie rode rozen symbool
voor Vader Zoon en Geest.

De oranje bloemen
en de Aronskelken
staan voor de vuurtongen
van de uitstorting
van de Heilige Geest.

Neergaande lijnen
als verwijzing
naar de uitstorting van de Geest.

Tenslotte
komen vanuit de schikking
gekleurde linten
als verwijzing
naar de verschillende talen
waarin mensen spraken.


PINKSTEREN 2013

In de schikking worden allerlei kanten
van het pinksterfeest belicht.
Het is een feest om te ontdekken
hoe God ons leven draagt.
Hoe zijn hand,
vaak op een verborgen manier,
in ons leven aanwezig is,
het blad dat de schikking draagt,
om ons te laten weten dat wij veilig zijn
en verder kunnen.
We zien in de witte bolletjes
hoe de Heilige Geest verbeeld is
die rond wil gaan in ons leven.
Klimop gaat door heel de schikking heen
als uitleg hoe Gods trouw
juist op onverwachte momenten daar is.
De rode bloemen vertellen
van de kleur van Pinksteren
en een verwijzing
naar de vlammende tongen van vuur
zijn verbeeld in de bloemen bovenaan.


PINKSTEREN 2012

Genesis 11:1-9
“Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken…”

Handeling 2:1-13
“…Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de heilige Geest…”

Rood is de kleur van Pinksteren, vuur en liefde.
De uitstorting van de Heilige Geest is verbeeld in roodkleurige bloemen, (12 stuks, de 12 apostelen),
die over de hele wereld is verspreid. Door de werking van de Geest, het wonder dat we elkaar kunnen verstaan.


PINKSTEREN 2011


Handelingen 2: Er verschenen aan hen
een soort vlammen
die zich als vuurtongen verspreidden
en zich op ieder van hen neerzetten,
en allen werden vervuld
van de heilige Geest

De vurige bloemen in de schikking verbeelden de tongen.
De uitstorting van de heilige geest
wordt verbeeldt door de neerdalende lijnen.


PINKSTEREN 2010

De schikking beeldt het pinkstervuur uit.
Het vuur verspreidt zich door de rozen die uitwaaieren buiten het boeket.
De rode doek loopt vanuit het pinkstervuur
de kerk in als een lopend vuur.

In naam van ons geloof
Hebben wij het recht en de plicht
In vuur te raken
Voor de dingen van deze aarde.
(P.Telhard de Chardin)


PINKSTEREN 2009

Vuur
verwarmt
verlicht
zet in beweging


De schikking verbeeldt een vlam omhoog in bloemen. Vlammen als bij tongen van vuur.
8 Kaarsjes onderaan verwijzen naar de
8 gemeenteleden die belijdenis doen.
Symbool voor de boodschap van het Pinksterfeest, waarbij Gods goede nieuws
als een lopend vuur door de wereld mag gaan.
De uitstorting van de Heilige Geest
wordt verbeeldt door de neerdalende lijnen.
De Drie-eenheid is zichtbaar gemaak
in de 3 rode Gerbera’s.


PINKSTEREN 2008

Vuur
het licht dat ontvlamt
warm maakt
inspireert

Pinksteren:
Het begin van de geloofsgemeenschap. Het vuur dat mensen aaneensmeedt.


7 rozen symboliseren hier het getal van de volheid. Alles wat nodig is, wordt ons geschonken. De rode kleur is een verwijzing naar het vuur, het licht dat ontvlamt, De uitstorting van de Heilige Geest is verbeeld in neerdalende lijnen.


PINKSTEREN 2007

12 jonge takken, nog helemaal groen bij elkaar gebracht zoals eens de discipelen. Samengebracht in opdracht van Jezus om te wachten, om die moed, dat geduld op te brengen zo uit te zien naar de kracht van omhoog. Zij staan als een voorbeeld voor ons. Reikend naar de hemel om kleur te ontvangen, bloei als verrassing.