Typering van de gemeente

De Thomaskerk is een open en saamhorige, door God bewogen en bevlogen gemeente.

Enkele kenmerken, die niet alles zeggen maar wel een indruk kunnen geven van wat voor soort kerk we zijn:

De gemeente is niet al te groot (zo’n 450 leden), maar veel van de leden zijn betrokken en actief.

In de diensten klinken liederen uit het Liedboek (‘Zingen en bidden in huis en kerk’, 2013), maar ook uit andere bundels, onder meer uit een met liederen van de hand van Mar van der Veer, musicus, en Michiel de Zeeuw, een van de vorige predikanten.

Er wordt gebruik gemaakt van beamerprojectie. De diensten worden uitgezonden via Kerkomroep en YouTube.

Kinderen nemen deel aan de viering van het Avondmaal.

Tijdens elke kerkdienst is er crèche voor de kleinsten en kinderdienst voor kinderen tussen 4 en 12 jaar.

Bij de vraag wie mag voorgaan in diensten en wie ambtsdrager mag worden, maken we geen onderscheid in gender en geaardheid.

Ook niet-heteroseksuele relaties kunnen kerkelijk ingezegend worden.