Het Jeugdteam

Onze gemeente kent een ruim aanbod van jeugdwerk. In het Jeugdteam wordt dit aanbod gecoördineerd. In dit overleg zijn de jeugdouderlingen, de  predikant, een lid van de crèche en het kinderdienstteam en enkele betrokken gemeenteleden vertegenwoordigd.

Kinderactiviteiten
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd worden allerlei activiteiten georganiseerd. Dit gebeurt meer en meer in samenwerking met de hervormde gemeente.

Een greep uit het aanbod:

De verhalenmiddag – er wordt een verhaal met een al dan niet verborgen bijbelse boodschap verteld en dit wordt op een creatieve manier verwerkt

De knutsel- en pannenkoekenmiddag

Sirkelslag Kids – met hulp van landelijk uitgegeven materiaal wordt een spel gedaan dat een beroep doet op samenwerken en improviseren

Het voorbereiden van het kerstspel dat op de laatste zondag van Advent wordt uitgevoerd – het repeteren na de dienst op zondagmorgen en het schilderen van de decors

Kinderleerhuis – op een speelse manier verdiepen kinderen zich in de betekenis van het Avondmaal. Ook andere onderwerpen die met ons geloof te maken hebben, komen aan bod.

Palmpasenstokken maken – die worden de volgende dag tijdens een gezamenlijke dienst in optocht de kerkzaal binnengedragen

Slotfeest – een leuke afsluiting van het seizoen.

Jeugdactiviteiten
Voor jongeren in de middelbare-schoolleeftijd wordt onder meer het volgende georganiseerd:

De jeugdclub – samen met jongeren van de hervormde gemeente, een keer in de maand op zaterdagavond, in het jeugdhonk van de Thomaskerk. Wat hier gedaan wordt, is erg divers: Sirkelslag en andere spelen, gezellige uitjes, avonden met nadruk op gesprek en ontmoeting.

Catechese – om jongeren in te wijden in de rijkdom van het christelijk geloof.  In de periode tussen de startzondag en het Paasfeest vinden 10 tot 12 bijeenkomsten plaats. Er wordt gebruik gemaakt van allerlei creatieve vormen, zoals filmpjes, popmuziek en spelopdrachten.