Advent en Kerst

Advent 2023

Advent 2022

Kerstfeest 2023


Kerstfeest 2022

Dit zal jullie teken zijn, jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld en in een voederbak ligt.

Het kind in de voederbak wordt uitgebeeld door de witte cyclaam bloemen, staat o.a. voor verlangen en bescherming, de met jute omklede cyclaam verbeeldt de doeken.


Eerste zondag van Advent 2022

Bij het Bijbelverhaal van Zacharias en Elizabeth.
Zij worden dagelijks geconfronteerd met een doodlopende toekomst.
De ronde vorm van de omzwachtelde vaas verbeeldt de buik die geen vrucht droeg.
De bindsels zijn een teken van het afgesloten zijn.
De dichtgebonden bloem verwijst naar de mond die niet kan spreken.


Tweede zondag van Advent 2022

In de schikking staat de amaryllis symbool voor de engel Gabriel, daaronder een gele ster die het licht weergeeft. Gabriel komt uit het licht, hij is de boodschapper van het grote geschenk, waarvoor God Maria heeft uitgekozen.
Maria wordt uitgebeeld door een maagdelijk witte roos.
De vaas is als een zwangere buik, waarvan een stuk van de zwachtel is afgerold. Onze verwachting wordt iets meer zichtbaar.


Derde zondag van Advent 2022

Hierbij de uitleg van de schikking van derde advent.Matheus1
De verwachting van Jozef:
De zaag en de tang symbool voor Jozef.
Door het paars schemert het licht van kerst.
De vaas is als een zwangere buik die wordt
 afgewikkeld.
Onze verwachting wordt steeds meer zichtbaar.


Vierde zondag van Advent 2022

Vrede verschijnt in een kwetsbaar kind.
Als witte bloemen in een koude wereld.
De kerstroos in de schikking verbeeld het pas geboren kind.
De vaas is omwikkeld met jute.
Boven het geheel een regenboog als teken van trouw


Kerstfeest 2021


Advent 2021


Eerste zondag van Advent 2021

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 001Eerste-Advent-1-1024x995.jpg

We horen het verhaal van Zacharias, die dienstdoet in de tempel.
De engel Gabriël komt naar hem toe.

De witte Amaryllis verbeeldt Zacharias,
hij trok die dag een wit priesterkleed aan.
Het touwtje om de bloem verbeeldt de stilte waarin Zacharias achterbleef
nadat de engel hem zijn boodschap gebracht had.


Tweede zondag van Advent 2021

Schriftlezing :  Lucas 1 vers 26—38

Maria (witte lelie tussen de eucalyptus ) krijgt bezoek van de engel Gabriël. Hij brengt haar groot nieuws. Ze zal een kind krijgen en ze moet hem Jezus noemen. Jezus zal de zoon van de Allerhoogste zijn, een heel bijzonder mens.
De hemel spreekt, Maria hoort,
Zij geeft zich over aan dat woord.


Derde zondag van Advent 2021

Lucas 1 :39/56

Ontmoeting van Maria met Elisabeth

In de schikking zien we beide vrouwen die elkaar ontmoeten.
De paarse bloem voor Elisabeth.
De witte lelie voor Maria.
De bolletjes verbeelden de ongeboren kinderen.
In de groene boog zien we steeds meer licht. Het witte gipskruid.


Vierde zondag van Advent 2021

Lucas 1 vers 57—80

Het is een wonder,
Zacharias en Elizabeth krijgen een kind.
Zacharias die nog steeds niet praten kan,
krijgt zijn stem terug nadat hij duidelijk heeft gemaakt
dat het kind Johannes moet heten.

Het wit van het kleed staat voor feest,
vreugde om de geboorte van Johannes.
Een open Amaryllis, want Zacharias kan weer praten.
Een schaal met water
met daarin een roos (Johannes de Doper).


Kerstfeest 2020

Johannes spreekt over een nieuw begin:
‘In het begin was het woord
en het woord was bij God
en het woord was God’.
Met de geboorte van het kerstkind
is er een nieuw begin
dat met kerst wordt gevierd.
De kleine schaal staat symbool
voor het nieuwe begin.

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met Gods nieuwe begin.

Hul mij in kleuren en geuren
van het uitbundige feest,

van Gods licht voor heel de wereld.
Oost, West, Noord en Zuid.

Hemel en aarde zijn nu verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in Jezus, de Zoon, onze Heer.

Woord van leven, levend Woord.

Het Goede Leven doorgebroken,
voor iedereen!


Advent 2020

Eerste zondag van Advent

De basis voor de adventsschikkingen bestaat uit een open schaal, opgebouwd uit driehoekjes. De schaal is op vier pijlers geplaatst, vier wijnflessen.
Het getal 3 staat symbool voor de verbinding tussen het goddelijke, de mens en de andere mens daar tegenover. Het getal 3 komt terug in de driehoekjes waaruit de schaal is opgebouwd.
Het getal 4 verwijst naar de vier adventzondagen, maar ook naar de vier windrichtingen. Een Goed Leven voor eenieder, waar je dan ook geboren bent. Het getal 4 komt terug in de vier kaarsen en de vier pijlers. De schaal staat symbool voor de plek waar jouw wiegje of kribbe heeft gestaan. Een basis waaruit je, door de komst van Jezus Christus, dat Goede Leven mag ervaren, en tot bloei mag komen in Gods licht.

Eerste adventszondag 29 november

In de Marcuslezing 13,24-37 gaat het over de vijgenboom. ‘Leer van de vijgenboom deze les. Als er knoppen en blaadjes komen dan is de zomer in aantocht. Zo is het ook met de komst van de nieuwe wereld’. (Het Boek). De vijgentak staat voor het Goede Leven dat in aantocht is. Niet alleen in de toekomst, maar ook nu al.

Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met verwachting.
Hul mij in kleuren en geuren van groene hoop.
Ontsteek het eerste licht, dat daagt in het Oosten.
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van de vijgenboom;
nieuw leven breekt door, kome wat komt.


Tweede zondag van Advent

6 december

In de lezingen wordt er gesproken over de nieuwe aarde, een aarde waar gerechtigheid woont. De gerechtigheid wordt gesymboliseerd door het gebruiken van de kleur wit (witte berkenschors en de bloemen van de Helleborus niger). De gerechtigheid wordt ook gesymboliseerd door de rechte tak en de kronkeltak: wat krom geworden is zal recht worden. De bloem heeft een open vorm die min of meer gelijk is aan de schaal.

Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met verlangen.
Hul mij in kleuren en geuren van feestelijk wit.
Ontsteek het tweede licht, dat reikt naar het Westen.
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van de witte bloesem;

gerechtigheid breekt door, hoe kronkelig ook de weg


Derde zondag van Advent

13 december

In de lezingen wordt er gesproken over Johannes de Doper, een wegbereider naar een betere toekomst. Het groene mos doet denken aan groei, en groen is de kleur van het Goede Leven. De weg die men moet afleggen om dit Goede Leven te mogen ervaren is voor iedereen anders.

Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met blijdschap.
Hul mij in kleuren en geuren
van zacht mos.
Ontsteek het derde licht
dat buigt naar het Noorden.
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van zachte knoppen;

het goede leven breekt door, hoe ieders weg ook loopt.


Vierde zondag van Advent

20 december

Een bijzonder verhaal waarin Maria bezocht wordt door een engel die haar zwangerschap aankondigt. De bol met knop staat symbool voor de aankondiging: er is iets moois in aantocht voor de hele wereld, voor een ieder persoonlijk.

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met ontvankelijkheid.
Hul mij in kleuren en geuren
van gedroogd stro.
Ontsteek het vierde licht
dat gloort in het Zuiden.
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd
herkennen elkaar
in het teken van de bloembol;

nieuw leven breekt door,
hoe klein ook het begin.


Kerstfeest 2019

De kroon op al deze kransen
is de bol in top.
De tijd van wachten
wordt afgerond met een bol
vol licht en bloemen.

Wit als kleur van zuiverheid,
licht omdat léven
veel licht nodig heeft.

In de kersttijd
wachten we op het licht
dat terugkeert aan de hemel.
De bol die we hier zien
is een tegenhanger van de hemel
die wij als een koepel waarnemen.

De lichtjes zijn de sterren.
Kerst zegt dat het Woord levend wordt.

Woord, licht en leven
zijn de drie steunpunten
waarop ons geloof kan rusten.

Johannes bemoedigt ons met het licht
en dat zien we terug
in de versiering van de bol
met groen, lichtjes en geurende bloemen.


Advent 2019

Eerste zondag van Advent

Micha 2:12
“Ik zal ze samenbrengen
als schapen en geiten
binnen de omheining,
als een kudde in de wei;
het zal daar gonzen van de mensen.”

Het geheel van deze schikking
rust op drie steunen.
Een oneindige cirkel van stekelig groen
is als de omheining voor de kudde,
beschermend.
De drie steunen zijn stevig genoeg
om alles te dragen en staan symbool
voor de Drieëenheid of zelfs voor het gezin;
moeder, vader, kind.
Micha beschouwt mensen als een kudde
die beschermd wordt in de kring.
Dat zien we hier.
Met hier en daar een plukje schapenwol.

Een cirkel is een sterke constructie
en moeilijk te verbreken.


Tweede zondag van Advent

Micha 4:3
“Geen volk zal nog het zwaard trekken
tegen een ander volk,
geen mens zal meer weten wat oorlog is.”

Advent is toeleven naar de komst
van de Vredebrenger bij uitstek.

De tweede krans
is er een met eucalyptusblad.
De olie die je daaruit kunt winnen
is reinigend en te gebruiken
als je verkouden bent.
De bladen met de opgerolde,
scherpe punten, verwijzen naar wapens
die onklaar zijn gemaakt.
Mensen zullen vrede leren
en weten dat dát
leven dichtbij het hart
van de Allerhoogste is.
Het visioen van de wapens
die zijn omgesmeed tot nuttige werktuigen,
hebben de heelheid van het volk op het oog
en zijn daarom alleen al goed.


Tweede zondag van Advent

Micha 4:3
“Geen volk zal nog het zwaard trekken
tegen een ander volk,
geen mens zal meer weten wat oorlog is.”

Advent is toeleven naar de komst
van de Vredebrenger bij uitstek.

De tweede krans
is er een met eucalyptusblad.
De olie die je daaruit kunt winnen
is reinigend en te gebruiken
als je verkouden bent.
De bladen met de opgerolde,
scherpe punten, verwijzen naar wapens
die onklaar zijn gemaakt.
Mensen zullen vrede leren
en weten dat dát
leven dichtbij het hart
van de Allerhoogste is.
Het visioen van de wapens
die zijn omgesmeed tot nuttige werktuigen,
hebben de heelheid van het volk op het oog
en zijn daarom alleen al goed.


Derde zondag van Advent

Zondag Verheug je!!

De derde krans is bovenop
nummer een en twee geplaatst.
Zo stijgt de schikking omhoog.
Versierd met takken van de levensboom de Thuja.
Er ligt een snoer pinda`s op
voor de vogels van de hemel.

We weten dat we op onze levensweg
alleen maar hoeven te letten op:
Hoe doen we recht.
Onze levensopdracht is het,
om mens, dier en schepping
goed tegemoet te treden.
Vogels leven van wat ze vinden, genadebrood.
Wij helpen ze door naar hen om te zien
en natuurlijk naar de mensen.

Het is iets om ons te verheugen
en ruimhartig te delen
van wat wij ontvangen.


Vierde zondag van Advent

Gods belofte van zegen en genade

De vierde en laatste krans
is groen van de klimop,
een kleur van hoop en nieuw leven.
Klimop kan altijd overal groeien
en is een taaie plant
die makkelijk een weg vindt.
Het is een laatbloeier,
die voor bijen en hommels
nog voedsel geeft
als de rest al is uitgebloeid.
De plant is veelzijdig
maar we kijken er ook makkelijk overheen.

Klimop staat symbool voor trouw
door de sterke hechtwortels.
Micha zegt
dat de Eeuwige niet woedend blijft
maar liever trouw blijft
aan wie op de weg ten leven wil gaan.

Dit is geen rechte weg,
maar een met omwegen,
zoals de kronkelige klimop.


Kerstfeest 2018

De aarde heeft een lichte kleur gekregen. In vier weken tijd van donker naar licht
Rondom de aarde zweven witte orchideeën als vlinders
Als symbool van het nieuwe leven
Daarmee kijken we ook al vooruit naar Pasen
De kleur wit is het teken van feest, het licht van de witte kaars verdrijft de duisternis.


Advent 2018

Eerste zondag van Advent
Van het donker naar het licht”

De basis van de schikking is de aarde met haar 4 windstreken.
Veel paars in de schikking.
Paars kan worden gezien als zwart waar al een klein beetje licht in zichtbaar is.
Het komende licht symboliseren we met kaarsen in de kleuren paars en roze.
De tule in de schikking is een verwijzing naar de engelen
die met een bericht uit de hemel naar de aarde komen.


Tweede zondag van Advent
“Van het donker naar het licht”

Kinderen in donker
Bogota
vinden soms graag
lichtstralen
het kromme wordt recht,
een nieuw begin


Derde zondag van Advent
“Van het donker naar het licht”

De basis van de schikking verbeeldt de aarde.
Het donkerpaars van 1e en 2e advent heeft plaatsgemaakt
voor meer roze in de schikking.
Het komende licht symboliseren we ook met een roze kaars


Kerstfeest 2017


Advent 2017

Eerste zondag van Advent

Jesaja 40

Van stenen is een weg verbeeld. Onder de schikking een paarse doek
die verwijst naar de kleur paars van advent.
Advent beleven is op weg gaan en uitzien naar een nieuw perspectief.
De stenen verwijzen naar de `hardheid` van deze tijd
en daar tegenin het roepen van een nieuwe verwachting.
Ondanks alle chaos onrust en geweld is er toch het licht van de verwachting.


Tweede zondag van Advent

Jesaja 2:2-5

Het visioen van vrede:
Zwaarden omgesmeed tot ploegijzers…
Het prikkeldraad staat voor oorlog, onrecht in de wereld.
De kaars en witte rozen, als teken van hoop op vrede en gerechtigheid.


Derde zondag van Advent

Jesaja 35:1-7

De kleur is roze. Paars wijkt voor het licht dat doorkomt.

Laat het dorre land zich verheugen, weelderig bloeien,
Laat haar uitbundig juichen en jubelen,
De dorstige grond wordt een waterrijke fontein.
Kijk een teken van hoop: Water welt op, aarde wordt vruchtbaar.


Vierde zondag van Advent

Een kleurrijke schikking bij het kerstspel:

‘Welkom bij tuinderij Bloemenrijk, waar u de mooiste, kleurige bloemen kunt kopen!’


Kerstfeest 2016

Jesaja 52: 7-10 ; Lucas 2:1-20

dromen
van vrede
de wereld
omgekeerd

goede God
wij danken u
dat wij in Jezus
het visioenen de wereld
omgekeerd
kunnen herkennen
heelheid
te midden van alle
gebrokenheid

Voluit vieren we vandaag
dat God in de geboorte van Jezus
de wereld omkeert.
Licht breekt ontstuitbaar door.
Op de spiegel zien we nog een een stukje gebroken glas;
de wereld omgekeerd is er,
en tegelijk ook nog niet.
We blijven dromen
en vergezichten zien.


Advent 2016

Eerste zondag van Advent

Jesaja 2:1-5, Matteüs 24:32-44

Op deze eerste adventzondag horen we over het visioen van vrede
en hoe dat visioen handen en voeten kan krijgen.

Aan de voorkant van de schikking zijn maar weinig bloemen te zien
– waar je alleen voor jezelf leeft bloeien weinig bloemen.
Daar waar het visioen werkelijkheid wordt, bloeit de aarde.


Tweede zondag van Advent

Op de tweede adventzondag horen we Jesaja en Johannes vertellen over een nieuw begin.
Zichtbaar teken daarvan is de doop, gesymboliseerd door het water en de schelp.
De waarschuwing van Johannes dat de tijd dringt,
dat de bijl aan de wortel ligt, zien we ook terug in de schikking.
Licht schijnt in de spiegel en kaatst terug !


Derde zondag van Advent

Op de derde adventszondag breekt het licht van Gods koninkrijk door.
We zien de lelie bloeien en water dat leven geeft,
midden tussen de stenen van de woestijn.
We zien, al is het maar voor even.


Vierde zondag van Advent

Jesaja 7: 10-17 – Mattheus 1: 18-25

We horen hoe de droom van Jozef in duizend stukjes uiteenvalt,
dit wordt verbeeld door het gipskruid.
De engel brengt Jozef op andere gedachten. In de spiegel zien we dat verbeeld.

‘Dromen van vrede
de wereld omgekeerd
nieuwe hoop
waar hopeloosheid
de dag kleurt

goede God
versterk in ons de droom
van liefde
die de wereld omkeert’


Kerstfeest 2015

De gouden ster als symbool voor de geboorte van Jezus.
De witte bloemen symboliseren de reinheid
van het pasgeboren Kind.


Advent 2015

Eerste zondag van Advent

Lucas 1:5-25

De bol,
verborgen binnen de bladeren,
verwijst naar de verwachting
van Elisabeth en Zacharias.
Zij leefden in deze tijd in afzondering.

De stenen
verwijzen naar het zwijgen van Zacharias.
Zij wachtten op de nieuwe toekomst
die hen is aangezegd:
de geboorte van het kind.
Dit heeft betrekking op de mensentijd
(chronos; de tijd van de klok).

De kaars
verwijst naar Gods licht
en Gods tijd (kairos).
Het gaat er in de Adventstijd om,
om jezelf te openen
voor de verwachting,
het nieuwe begin.


Tweede zondag van Advent

Bovenop de schikking zien we een scepter als teken van koninklijkheid.
Waar zoeken- of vinden we die?
In de kerk horen we hoe Jezus een zoon van David is
Jezus heeft iets koninklijks

Er is een bloembol nog erg in de knop met een vermoeden welke kleur het wordt.
Symbool voor het verlangen naar wat nog komen moet.

Aan de zijkant de Davidster als verwijzing naar Davids zoon
die stralend in ons leven komt.


Derde zondag van Advent

Lucas 1 : 39-56

Deze derde advent staat in het teken
van de lofzang van Maria.
De tijd van op weg gaan.
Volgens Lucas zong de zwangere Maria
toen ze op weg was naar Elisabeth
het “Magnificat”

De lelie symboliseert barmhartigheid
en staat ook symbool voor Maria.


Vierde zondag van Advent

Bij het kerstspel
“Slopen kan altijd nog”

De ronde bol
staat voor de veiligheid
en geborgenheid van een huis.

In de bol verschillende bloemen
die symbool staan
voor de verschillende mensen.

De ster en lichtjes
symboliseren de komst
van het kindje Jezus


Kerstfeest 2014

De gouden doek en het kroontje
symbool voor de pasgeboren Koning.
De gouden ster verwijst naar de wijzen
die op zoek waren naar de Koning.
De witte bloemen
symboliseren de reinheid van het pasgeboren Kind.


Advent 2014

Eerste zondag van Advent

Joh. 1 : 23
Ik ben de stem die roept in de woestijn..Het paneel met de deurbellen geeft aan
dat je geroepen wordt.
Ook jouw naam kan op het naambordje staan.

De Amaryllis is wijd open
en verbeeldt Johannes de Doper
die roept in de woestijn.


Tweede zondag van Advent
Doop van Mira Kristelijn

Jesaja 65: 17 t/m 25

Op een basis van paars,
de kleur van de voorbereidingstijd,
tijd van inkeer,
om bij jezelf na te denken wat er allemaal gaande is,
zien we vooraan
allemaal oude en bijna doodse stukken hout,
beelden van wat niet meer lukt,
waar bijna geen leven meer in lijkt te zitten.

Maar daar achter zien we
hoe er nieuw gebouwd wordt.
Nieuw hout, keurig rechtgezaagd
als vertellend van een plan iets op te bouwen.
En daar weer achter
witte bloemen
verwijzend naar de doop
die in deze dienst gevierd wordt.
Hoe God nadrukkelijk laat weten:

“Ik verbind me met jou bestaan”.

7 december 2014


Derde zondag van Advent

De paarse doek verwijst naar advent,
de roze doek kondigt aan dat het niet lang meer duurt voor Jezus wordt geboren.
Maria krijgt de aankondiging van de geboorte van de engel.

Door de boog kijken we verder,
naar de geboorte van het Kind,
gesymboliseerd door een witte amaryllis


Kertfeest 2013


Advent 2013

Eerste zondag van Advent

De schikkingen voor de advent gaan over vrouwen in het geslachtsregister van Jezus. De eerste vrouw die daar een rol in speelt is Tamar die moedig en vol lef het onrecht aan de kaak stelt.
In de takken die rechtop staan en zich uitstrekken naar het licht, zijn bloemen, leeuwenbek geplaatst als teken van de moed van Tamar. De sluier over de bloemen vertelt van haar heimelijk treffen met Juda. Het geheel staat aan het begin van een weg, gevormd door de rechte takken, met aan het eind een bol die de verwachting van de toekomst verbeeldt.

Tamar
fier rechtop
neemt ze het recht
in eigen hand
gaat
tot de grens
van haar vermogen

Eeuwige God
geef ons de moed
op te komen voor recht
kwetsbaar en toch zo sterk


Tweede zondag van Advent

Jozua 2 en Mattheüs 3: 1-6

We volgen nog steeds de weg van bevrijding.

Halverwege zie je de poort met het rode koord waarmee Rachab de verspieders de weg wees.

Een brood wat ze deelde met de vreemdelingen en als verwijzing naar het avondmaal.

Aan het eind van de weg een amaryllis in knop als symbool voor bevrijding en toekomst.
De amaryllis bloem in de vaas symbool voor Rachab’s gastvrijheid en zorg voor haar familie.


Derde zondag van Advent

Wij hebben voor derde advent
de schikking gemaakt over Ruth.

In de schikking is te zien
de lange weg die Ruth moest gaan.

De korenaren zijn door Ruth gezocht,
de klimop staat voor trouw
en de ster wijst naar wat komen gaat:
het kerstfeest.


Kerstfeest 2012


Advent 2012

Eerste zondag van Advent

Romeinen 13 vs 11 en 12

De tijd is gekomen
om klaarwakker te worden
en het donker achter ons te laten.

Het schilderij
toont ons het licht in de duisternis.
Omkleed u met de Heer Jezus Christus.
De Bijbel wijst ons hierin de weg.


Tweede zondag van Advent

Een verbeelding bij de woorden van de profeet Maleachi (3: 1 – 4)

Uit vette, vervuilde wol is een weg zichtbaar.
Het gangbare pad van onze samenleving.
De boodschapper
die door de profeet wordt aangekondigd
zal die weg veranderen
zoals een wolwasser
vroeger witte wol tevoorschijn bracht.

Er komt een nieuw en puur begin,
hier verbeeld door een witte bol wol,
met daarin een paarse bloem
met een kleine witte bloemknop.
De boodschapper confronteert ons
met onze wegen.
Daagt ons met Gods trouw uit
om terug te keren naar wat echt en zuiver is:

‘In de dagen van Advent
vraagt Gods liefde wie jij bent’.


Derde zondag van Advent

De schikking is gemaakt
bij de schriftlezing uit
Fillipenzen 4 en Sefanja 3 vers 14-20:

“Voorbij is het kwaad het verdriet”

De stenen verwijzen naar het kwaad
en verdriet in de wereld.
De witte tulpen
staan voor gebed.
We worden opgeroepen
in Fillipenzen om God te danken.

Het glazen object verwijst
naar het volmaakt Goddelijke
en de vrede van God
Onder de schikking
een paars en roze doek.
Het roze doek symboliseert
dat er een eind komt
aan het uitzien
naar de komst van de Here Jezus.


Advent 2011

Eerste zondag van Advent

We zijn in verwachting van de komst van Jezus. Dit wordt verbeeldt door de witte rozen met gipskruid.
De takken drukken de verwachting uit.
De stronken verbeelden de aarde
die als ’t ware op slot zit.


De paarse sleutelbloemen zijn als teken van de sleutel waarmee wij ons kunnen openen voor zijn komst.
De brandende lantaarn wil zeggen
dat we waakzaam moeten zijn.


Tweede zondag van Advent

Jes. 40-1-5 en Joh.1-19-23

De basis van de schikking
is een weg
die aan het begin
onbegaanbaar is.

De amaryllis
verbeeld de stem
die roept in de woestijn
” maak recht
de weg des Heren.
Laat ruig land
vlak worden”.


Derde zondag van Advent

Jesaja 40:1-11

In de schikking zien we
hoe we vaak klem zitten.
We zitten vast in patronen
en hebben beperkingen.
Dit is uitgebeeld
door de samengebonden takken
met bolletjes.

De bloemen uit de bollen
richten zich naar de ster-amaryllis,
als teken van hoop op de toekomst.
We maken ons los uit de klem
en richten ons naar het licht.
Niet alles blijft zoals het was.

”Eens zit de wereld niet meer vast
in woede of verleden
Als zachtheid bij een panter past
is alle leed geleden”


Vierde zondag van Advent

De schikking is gemaakt bij het kerstspel
“Lieke en de gebroken sleutel”


Kerst 2010

Stro verwijst naar de stal.
De ster roept het beeld op
van de hemel.
Tulpjes symbool van nieuw leven.
Witte amarylissen
verwijzen naar het licht van kerst,
wit staat voor feest.
Amandelbloesem
is het beeld van reinheid.


Advent 2010

Eerste zondag van Advent

bij Micha 3


Micha vertelt hoe mensen zich zonder aarzeling toeëigenen waar ze hun zinnen op hebben gezet.
Deze ´graaiende´ manier van leven is verbeeld in de stronk met wortels die alle kanten op grijpen.

De chaos die ontstaat, het onrecht en geweld, wordt zichtbaar gemaakt in de stenen.

Is er hoop? God zal voorop gaan als koning die zijn volk uitleidt en een andere weg wijst.
De witte roos die vooruit wijst is van deze woorden symbool.


Tweede zondag van Advent

bij Micha 4: 1-8

Micha spreekt over de vijgenboom.
Een boom van vrede.

De graaiende stronk is deze week
veranderd in zo´n boom van vrede.

Mensen zitten eronder en genieten van een leven waarin voor iedereen plaats is.

Het licht onder de boom vertelt van de hoop gedurende Advent op deze plek voor mensen.


Derde zondag van Advent

Micha 6:8

Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen,
trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. ()

We zien een weg uitgebeeld met aan het einde witte rozen als teken van God.
Op de weg gebogen figuren, nederigheid.
Langs de weg klimop, Hem trouw betrachten.


Vierde zondag van Advent

De vier verschillende bloemen ( 4e advent ) staan symbool voor mensen, veelzijdig maar in de boom komen ze allen samen. Net als bij de boom van Jesse in het kerstspel !


Kerst 2009

Het wit, de kleur van feestelijkheid, de kleur van zuiverheid staat in volle bloei.
Deze bloei kan ons verrassen en onze aandacht vragen…


Advent 2009

Eerste zondag van Advent

De boodschap van God
bereikt mensen die al zo lang
wachten op verlossing.
Zij liggen geknield
te wachten op die boodschapper,
de Amaryllis

De kleine, net uitlopende bollen
verwijzen naar de verwachting
van het nieuwe licht.

De klimop verwijst naar de trouw van God die ons steeds weer wil bereiken met zijn licht.


Tweede zondag van Advent

We zien het figuur van mos. Deze verbeeldt vandaag Maria.

De witte roos is de boodschapper.

Deze staat tussen een chaos
van takjes en stenen.

De boodschapper vertelt
van een grens aan de chaos.

De witte roos
staat dan ook voor zuiverheid.

Bij Maria staan olijftakjes
als teken van hoop.


Derde zondag van Advent

In de schikking van de 3e advent
is het teken van hoop zichtbaar.

Dat kunnen wij zien in de kleur roze, de lichtjes en de olijftakken.

God ziet om naar de mens,
die weergegeven wordt
in de vorm van één witte roos.

De mens die in de chaos staat ontvangt de boodschap


Vierde zondag van Advent

Het licht van God
schijnt over onze aarde.


Advent 2008

Eerste zondag van Advent

De schikking van Advent is gemaakt bij de bijbelverhalen 1 Samuël 1: 1-17 en Lucas 1: 5-23. In beide verhalen is er sprake van mensen die een bericht van nieuwe verwachting ontvangen. En dat na een lange tijd waarin elke mogelijkheid van toekomst afgesloten leek.

Hanna en Zacharias worden elke dag geconfronteerd met hun doodlopende toekomst. De vruchteloosheid van hun bestaan is pijnlijk. Kan er wel iets nieuws beginnen? Dat zijn ook onze vragen in een wereld waar voor zoveel mensen deuren dichtvallen.

De ronde vorm van de omzwachtelde vaas verbeeldt de buik die geen vrucht droeg. De bindsels zijn een teken van het afgesloten zijn. De dichtgebonden bloem verwijst naar de mond die niet kan spreken, en naar de mond die niet verstaan wordt.


Tweede zondag van Advent

Op de tweede zondag van Advent herkennen we hoe de verhulling van ons leven wordt teruggedrongen. Hoe de omzwachteling van onze verwachting een beetje is afgerold. Dit is zichtbaar door het doek dat gedeeltelijk van de vaas is afgerold. Een begin van herkenning van hoe de verwachting weer een plaats krijgt in ons dagelijks bestaan. Daar vertellen ook de twee bladeren van de vingerplant over. Hebben wij onze handen vol aan hebben en houden, of durven we ons te oefenen in ontvangen? Is er ruimte in je leven, voor wat God aan ons wil geven?


Derde zondag van Advent

De derde zondag van advent staat in het teken van de hoop.
Hoop in het verborgene.
De schikking is gemaakt n.a.v. samual 3:1-15 en lucas 2:39-56
 
Herkennen en horen wij
de stem die roept?

 
De zwachtel is verder opgerold. De hoop wordt zichtbaar in de kleur roze.
De oren worden uitgebeeld door twee opgerolde bladeren.


Vierde zondag van Advent

Vrede verschijnt in een kwetsbaar kind
Als kleine witte bloemen
In een koude wereld.

Lucas 2 :12
Dit zal jullie het teken zijn:  
jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.

Het kind in de voederbak wordt uitgebeeld door de witte bloemetjes
liggend in het stro.

De vaas is omwikkeld met een doek.

Boven het geheel een regenboog
als teken van trouw en hoop.

Ook verwijst de regenboog naar het verhaal van het kerstspel,
het manteltje met de regenboog


Advent 2007

Eerste zondag van advent

Bij de lezing uit Jesaja 40: 1-11:

Advent beleven is op pad gaan en uitzien naar een nieuw perspectief. Ondanks alle chaos, onrust en geweld van deze tijd is er toch het licht van de verwachting.

De stenen in de schikking verwijzen naar de ´hardheid´ van de tijd, het riet naar ons gevoel van kwetsbaarheid om daar tegenin te ´roepen´ van een nieuwe verwachting.


Tweede zondag van advent

De kaars met prikkeldraad
verwijst naar het onrecht en kwaad
in deze wereld.

De rozen tussen het prikkeldraad
zijn symbool
voor het omsmeden
van zwaarden tot snoeimessen


Derde zondag van advent

n.a.v. Jesaja 35 1-10

Op deze derde advent zien we in de schikking de aarde met daarin de tekenen van hoop.

De lichtpuntjes die uit het donker omhoog wijzen

De roze bloeiende takken.

Water dat opwelt, de aarde die vruchtbaar wordt.

En bolletjes die uitlopen, verwachting komt aan het licht.


Advent 2006

Eerste zondag van advent

We horen het verhaal van Zacharias,
die dienst doet in de tempel.
De engel Gabriël komt naar hem toe.

De witte Amaryllis verbeeldt Zacharias,
hij trok die dag een wit priesterkleed aan.
Het touwtje om de bloem verbeeldt de stilte,
waarin Zacharias achterbleef
nadat de engel hem zijn boodschap gebracht had.


Tweede zondag van advent

Maria (witte lelie tussen de eucalyptus ) krijgt bezoek van de engel Gabriël. Hij brengt haar groot nieuws. Ze zal een kind krijgen en ze moet hem Jezus noemen. Jezus zal de zoon van de Allerhoogste zijn, een heel bijzonder mens.
De hemel spreekt, Maria hoort,
Zij geeft zich over aan dat woord.


Derde zondag van advent

Mijn ziel verheft Gods eer;
mijn geest mag blij den Heer
mijn Zaligmaker noemen,
die, in haar lage staat,
zijn dienstmaagd niet versmaadt,
maar van zijn gunst doet roemen.De lofzang van Maria wordt hier gesymboliseerd.
De gekrulde takken, die de lelie omvatten,
beelden de blijdschap van Maria uit.


Vierde zondag van advent

Het is een wonder,
Zacharias en Elizabeth krijgen een kind.
Zacharias die nog steeds niet praten kan,
krijgt zijn stem terug nadat hij duidelijk heeft gemaakt
dat het kind Johannes moet heten.

Het wit van het kleed staat voor feest,
vreugde om de geboorte van Johannes.
Een open Amaryllis, want Zacharias kan weer praten.
Een schaal met water
met daarin een roos (Johannes de Doper).


KERSTFEEST 2006

Een engel spreekt, een herder ziet
het donker wijken voor een lied.
En even staat door dit bericht
de aarde in een hemels licht!

Onder de schikking ligt een groen kleed
dat de velden rondom Betlehem uitbeeld.
De plukken wol verbeelden de schapen.
De engel verkondigt het goede nieuws.
Naast de engel lichtjes
die de groep engelen verbeelden.