Overzicht kerkdiensten

Beluister via kerkomroep.nl
-of download de kerkomroep appZondag 29 januari
10:00 uur drs. Mar van der Veer
organist: Clemens Pronk
lector: Suzan Hanse
koffie: Ariene van Westen & Piter Godijk
koster: Jan Leen van Liere & Hillie Steenstra
Liturgie klik hier.

Op 29 januari gaat Mar van der Veer bij ons voor. Hij schrijft over die dienst: “Zeventig jaar geleden was er de watersnoodramp. Er wordt in de Nieuwe Kerk een bijzondere herdenking gehouden. De dienst waarin ik hoop voor te gaan zal dat niet zijn. Wel wil ik ingaan op de vragen die kort na de ramp alom oprezen. Ze kwamen al aan de orde in de eerste kerkdienst na de ramp in de Nieuwe Kerk van Zierikzee op 8 februari 1953. Kerkgrenzen waren weggespoeld. Een hervormde predikant (ds. Van Roon) en een christelijke gereformeerde predikant (ds. Van der Klis) gingen voor. Wat gaven zij de getroffen bewoners op dat moment mee?
Maar tegelijk: hoe ervaren wij die boodschap 70 jaar later? Het zijn de moeilijke vragen naar het waarom. De tekst van de preek zal zijn: Toen antwoordde de HEER Job vanuit een storm (Job 38 : 1). Verder lezen we dezelfde schriftlezingen, zingen we bijzondere liederen waaronder een psalm in de oude berijming die in de dienst van 8 februari
gezongen werd. Ik besef dat de ramp zo ingrijpend was dat nog steeds mensen de pijn daarvan voelen.
Zelf heb ik de ramp niet bewust meegemaakt; daarom ben ik voorzichtig. Maar juist in een ontmoeting met God in een kerkdienst mogen we ons uiten opdat – volgens de tekst van ds. Van der Klis uit 1953 – we de moeite en het verdriet van ons leven in Uw hand geven.”

Vrijdag 3 februari
herdenking 70 jaar Watersnoodramp
Inloop vanaf 19:00 aanvang 19:30

De Stuurgroep Kerk & Overheid organiseert namens de kerken op Schouwen-Duiveland een Herdenking rond 70 jaar Watersnoodramp op 1 februari 1953. In deze herdenking, die plaats zal vinden in de Nieuwe Kerk in Zierikzee, wordt met woorden, liederen en gebeden stilgestaan bij de intense ervaringen van wanhoop, verdriet en gemis die de Watersnood tijdens de Ramp en in de jaren daarna teweegbracht en dat nog steeds doet.
Daarbij zullen ook woorden van hoop op een leefbare toekomst gedeeld worden.
Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 en afronding 20.30 uur. Muzikale medewerking zal worden verleend door Marjolein Kloet (zang), Nienke Bakker (piano), Hans Biesma (orgel) en het Zeeuws
Kamerorkest.

Zondag 5 februari
10:00 uur dhr. J.W. Westdorp, Tholen
organist: Danny de Feijter
lector: Arne Timmerman
koffie: Piet & Anneke Dekker
koster: Mathé Berrevoets & Hillie Steenstra

Zondag 12 februari
11:00 uur ds. Freek Schipper Nieuwe kerkviering
organist: Rein van der Kluit
lector: Leonie Vrolijk


Diensten in de zorgcentra:

Verpleeghuis Cornelia 10.30 uur
Geen nieuwe data bekend

Zorgcentrum De Wieken 15.30 uur
Geen nieuwe data bekend