Overzicht kerkdiensten

Beluister via kerkomroep.nl
-of download de kerkomroep app

Reserveren voor de diensten kan bij scriba Trees Kakebeke, telefoon 416389, vóór vrijdagavond. Geef je gerust op, ook als er bij een dienst staat dat bepaalde groepen voorrang krijgen. Trees zal per keer een zorgvuldige afweging maken wie het meest in aanmerking komen.

Zondag 5 december 2e Advent
10.00 uur ds. Freek Schipper
organist Mar van der Veer
lektor Ingrid Leenheer
koster Kees Dane & Hillie Steenstra
liturgie klik hier.

Op 5 december is het verhaal vol hoop en goede moed dat van het bezoek van Gabriël aan Maria. Hij zegt wat er met haar gaat gebeuren en vraagt niet om haar toestemming. Maar Maria is mondig. Op oude schilderijen die deze ontmoeting in beeld brengen, staat vlak bij haar mond het Latijnse woord ‘Fiat’. Het automerk bestond toen nog niet; het betekent iets anders. Het woord vertelt iets over de levenshouding van Maria waarmee ze ook ons tot voorbeeld kan zijn.

Zondag 12 december 3e Advent
10.00 uur ds. Freek Schipper
organist Danny de Feijter
lektor Jos Maassen
koster Jules van den Doel & Hillie Steenstra

Zondag 19 december 4e Advent met Kinderkerstspel
10.00 uur ds. Freek Schipper
organist Anton Weenink
koster Jan Leen van Liere & Hillie Steenstra


Diensten in de zorgcentra:

Verpleeghuis Cornelia 10.30 uur
Geen nieuwe data bekend

Zorgcentrum De Wieken 15.30 uur
Geen nieuwe data bekend