Overzicht kerkdiensten

De kerkenraad heeft besloten tot nader order de kerkdiensten online te houden zonder kerkgangers, met alleen de medewerkers.
Meer info
 Klik hier

Beluister via kerkomroep.nl
-of download de kerkomroep app

Zondag 11 april
10.00 uur ds. G. Sinke, Burgh-Haamstede
organist: Anton Weenink
koster: Gerard van Wagtendonk
Liturgie klik hier.

In de Stille Week en met Pasen volgden we het Evangelie zoals Johannes dat beschreven heeft. Daar gaan we nog even mee verder.

Zondag 18 april
10.00 uur ds. Freek Schipper
organist: Danny de Feijter
koster: Leo Schults

Op 18 april wordt het begin van hoofdstuk 21 gelezen. Daarin valt op dat Jezus zijn vrienden na zijn opstanding een paar keer in Jeruzalem bezoekt, maar dan een afspraak met hen maakt voor een ontmoeting in Galilea. Wat kan daar achter zitten?

Zondag 25 april
10.00 uur Ds. Freek Schipper
Organist: Danny de Feijter
Koster: Gerard van Wagtendonk

Op 25 april lezen we verder in Johannes 21. Petrus doet of er niets gebeurd is. Hij heeft Jezus diep verwond, maar lijkt er geen actieve herinnering aan te willen hebben. Jezus heeft voor Petrus geen functie elders op het oog, maar zegt ook niet zomaar ‘zand erover’. Hij herstelt het vertrouwen op een bijzondere manier.


Diensten in de zorgcentra:

Verpleeghuis Cornelia 10.30 uur
Geen nieuwe data bekend

Zorgcentrum De Wieken 15.30 uur
Geen nieuwe data bekend