Overzicht kerkdiensten

Beluister via kerkomroep.nl
-of download de kerkomroep app

Reserveren voor de diensten kan bij scriba Trees Kakebeke, telefoon 416389, vóór vrijdagavond. Geef je gerust op, ook als er bij een dienst staat dat bepaalde groepen voorrang krijgen. Trees zal per keer een zorgvuldige afweging maken wie het meest in aanmerking komen.

Deze zomer preek ik een paar keer uit het bijbelboek 1 Samuël. Op 4 juli is daar een begin mee gemaakt. Toen ging het over Hanna die God bidt om een kind. Als ze een zoon krijgt, Samuël, brengt ze hem na een aantal jaren naar het heiligdom in Silo.

zondag 26 september – Bevestiging ambtsdragers
10.00 uur ds. Freek Schipper
organist: Mar van der Veer
m.m.v.: Con Spirito
lector: Leonie Vrolijk
koster: Leo Schults en Hillie Steenstra
liturgie klik hier.

zondag 3 oktober
10.00 uur ds. Freek Schipper
organist: Danny de Feijter
lector: Nelly Maassen
koster: Jan van IJsseldijk en Hillie Steenstra

zondag 10 oktober
10.00 uur ds. J. W. Stam, Woerden
organist: Anton Weenink
lector: Anneke Visser
koster: Rien Schouls en Hillie Steenstra

zondag 17 oktober
10.00 uur ds. A. Jobsen, Goes
organist: Danny de Feijter
lector: Coby Bakker
koster: Kees Dane en Hillie Steenstra

zondag 24 oktober
10.00 uur ds. Freek Schipper
organist: Rein van der Kluit
lector: Arne Timmerman
koster: Jules van den Doel en Hillie Steenstra

zondag 31 oktober
10.00 uur ds. Freek Schipper
organist: Anton Weenink
lector: Hans Erbrink
koster: J an Leen van Liere en Hillie Steenstra

woensdag 3 november – Dankstond
19.30 uur ds. Freek Schipper
organist: Mar van der Veer
lector: Jan Heuseveldt
koster: Gerard van Wagtendonk en Hillie Steenstra

zondag 7 november – Nieuwe Kerkviering
10.00 uur ds. Freek Schipper
muziek: Eline & Friends
lector: Fleur Leenheer
koster: Gerard van Wagtendonk
en Hillie Steenstra


Diensten in de zorgcentra:

Verpleeghuis Cornelia 10.30 uur
Geen nieuwe data bekend

Zorgcentrum De Wieken 15.30 uur
Geen nieuwe data bekend