Hemelvaart

Hemelvaart 2018

Aan de basis is de aarde gesymboliseerd met mos,stenen en takken.
Onder de aarde het blad van de vingerplant, als symbool van Gods liefde voor de aarde.
De Gerbera’s staan voor de 11 apostelen omhoog kijkend naar de hemel.
Een witte roos in een wolk van gipskruid symboliseert Christus
die opstijgt naar de hemel.


Hemelvaart 2017

In een wolk van gipskruid stijgt de witte roos, verbeeldend Jezus, op naar de hemel.
12 gekleurde bloemen geven de leerlingen weer
die in de windstreken worden heengezonden.
Het in bogen geschikte gras stelt de aarde voor.


Hemelvaart 2016

‘Lied 666 : 2.’

De Heer is in de wolken,
onttrokken aan ons oog.
Maar Hij heeft alle volken
zijn koninkrijk beloofd.
Al blijft Hij nu verborgen
in teken en in taal,
straks, op de nieuwe morgen,
zien wij Hem allemaal.


Hemelvaart 2014

‘De Heer is opgetogen.’

Henoch wandelde met God
en Jezus is de zoon van God.
Beiden zijn door God weggenomen.

De roos boven de wolk is Jezus
die opgevaren is ten Hemel.

De mensen blijven op aarde achter.


Hemelvaart 2012

‘Mij is gegeven alle macht op aarde’

De schikking is gemaakt
bij Mattheüs 28: 16-20 en
Handelingen 1: 1-11.

‘Mij is gegeven alle macht op aarde’.

Met Hemelvaart vieren we dat Jezus Zijn plek aan de rechterhand van God inneemt. Dat is de hand die regeert en recht doet. Dit koningschap onttrekt zich weliswaar vaak aan ons oog (daarop duidt de wolk fluitekruid) omdat wij afgeleid worden door de macht van de wereld. Toch is de belijdenis van de kerk door de eeuwen heen dat de macht van God zal overwinnen.


Hemelvaart 2011

Jezus onttrekt zich aan de ogen van de apostelen.

Jezus is niet meer daar waar we Hem willen zien. Een witte roos omgeven door gipskruid. Daaronder de apostelen,
bloemen met een open hart naar de hemel,
als beeld voor het openstaan
voor de komst van de Geest


Hemelvaart 2010

De ene bloem op de glazenplank verbeeldt het omhoog gaan van onze Heer.

In de liturgische bloemschikking op tafel staan de twee Agapantus centraal als symbool voor de 2 mannen in de witte gewaden en 11 kleine witte bloemen om de discipelen op de olijfberg na de Hemelvaart van Jezus te verbeelden. De 2 mannen spreken vanuit de Bijbel de discipelen en Ons aan:

“Wat staan jullie naar de Hemel te kijken, Hij die uit jullie is opgenomen zal op dezelfde wijze terugkeren”.

De 4 calla’s wijzen naar het vier winstrekenen, staan voor de opdracht van Christus om niet af te wachten, maar de wereld in te gaan en ieder te verkondigen alles wat Hij ons heeft geleerd en vast te houden aan Zijn belofte:

“Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld”.

Hij vertrouwde ons dat wij ermee verder gaan.


Hemelvaart 2009

De vier windstreken zijn uitgebeeld door de Campanula:

“Ga uit naar alle windstreken en vertel de blijde boodschap”

Deze boodschap kregen de leerlingen mee.Een boodschap die heden ten dage nog steeds actueel is. Hemelvaart heeft te maken met loslaten, iets wat niet gemakkelijk is ook voor de leerlingen niet. De drie hoge bloemen verbeelden het loslaten van hun Heer en Meester.

Maar wij mogen geloven, al heeft hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen.


HEMELVAART 2007

De elf leerlingen worden bijeengehouden door ervaringen met de Opstanding. De Heer verscheen hen na Pasen op verschillende momenten. Nu Jezus Christus zo nadrukkelijk aan hun zicht wordt onttrokken – een wolk verspert ons als een voorhangsel het doorzicht-
rust de aarde op een nieuwe manier in hun handen. Jezus maakt ruimte zodat ieder van ons het vertrouwen voelt om met eigen talenten en geschiedenis te bouwen aan deze schepping, deze herschepping. Om royaal bij te dragen aan Gods koninkrijk.


HEMELVAART 2006

De schikking bestaat uit twee delen, De hoge schikking is om aan te geven dat Jezus niet meer is daar waar we hem willen zien.
De calla`s in de lagere schikking staan symbool voor de leerlingen van Jezus die benadrukt dat zij in het leven staan met open hart en ogen voor Gods goedheid. Vier kaarsen verbeelden de vier windstreken van de aarde waarheen de leerlingen gezonden worden.