Werelddiaconaat

Werelddiaconaat 2023

Hierbij de uitleg van de symbolische schikking bij de zondag van het werelddiaconaat.
Een zoutlamp verwijst naar het zout der aarde en het licht der wereld.
De veelkleurigheid van de tulpen verwijst naar de verschillende volken in de wereld. Op deze zondag van het werelddiaconaat.

Mattheus 5 vers. 13 tot 16


Werelddiaconaat 2022

De schikking symboliseert rijk en arm.
Rijke kleurenschakering van bloemen tegenover een armoedige schikking waar tussen sneeuwklokjes zich laten zien.
Sneeuwklokjes teken van hoop, hoop voor de wereld.
Het licht van de kaars, het licht wat we aan elkaar doorgeven.
We blijven hopen op een betere eerlijke verdeling voor iedereen wereldwijd ook in ons eigen land, stad en dorp.


Werelddiaconaat 2021

De amaryllis betekent vriendschap en genegenheid.
De wilgenkatjes staan voor nieuw leven.
De kronkelhazelaar, welke symbool staat voor gezag,
is gevormd in een bol die de aarde voorstelt.
Het blad, gevormd als een hart, symboliseert het handelen vanuit ons hart.

Werelddiaconaat 2020

De symbolische schikking is afgeleid van het beeldmerk van onze gastpedikant; een boom in de wind met veel kleur aan de takken.
Het staat voor staande blijven in de verdrukking
en voor de veelkleurigheid van de mensen
met wie ze te maken krijgt.


Werelddiaconaat 2019

Vandaag is de verborgenheid van God gesymboliseerd.
De witte margrietjes verbergen een rode roos,
soms is God verscholen, soms meer zichtbaar.


WERELDDIACONAAT 2013
Herdenking 60 jaar watersnoodramp

In de schikking
zien we op een blauw-groene doek,
verwijzend naar het water,
een grote vaas
met daarin stenen en dood hout.

De overstroming.

In het water drijft een roos.
Een symbool voor alle mensen en dieren
die verdronken zijn.

Aan een dode tak
zien we bolletjes die uitlopen,

nieuw leven.

We herdenken, maar gaan ook verder.

Aan de voet van de vaas ligt touw.
We voelen ons verbonden
met andere landen in de wereld
en helpen ze,
o.a.met touwpompen voor schoon drinkwater.


WERELDDIACONAAT
2012

In de vaas is een akker verbeeld
waarop is gezaaid.
Dit zaad is in goede aarde gevallen,
het is opgekomen en draagt vrucht.

Vandaag wordt gelezen uit
Lucas 8: 4-15; de gelijkenis van het zaad.
De gelijkenis betekent:
het zaad is het woord van God.
De zondag van het Werelddiaconaat
staat in het teken van Landbouwprojecten
in Burkina Faso. De omstandigheden in dit land
zijn heel moeilijk, de oogst mislukt vaak.

Met hulp van het project van
Kerk in Actie/Zondag Werelddiaconaat
is de oogst geslaagd, net zoals met deze schikking wordt verbeeld.


WERELDDIACONAAT
2011

(in het teken van de uitzending van Jasper Maas
met zijn vrouw Mary naar Tamale, Ghana)

Twee bollen verbeelden de aarde links de derde wereld (Ghana)
Rechts de westerse wereld (Nederland)

Het arme deel is geschikt met eenvoudige bloemen en kogeldistels als verwijzing naar de armoede in de derde wereld.
De andere bol is opgemaakt met witte rozen en bloesem als symbool voor de rijkdom in het westen.

Vanuit beide bollen is het zout verwerkt om de verbondenheid en onze gezamenlijke roeping het ‘zout der aarde’ te zijn te benadrukken.
Het wit van de rozen symbool van de reinigend werking van het zout.

Dan staat er tussen beide bollen een kaars op een standaard als oproep aan ons allen om je licht te laten schijnen in deze wereld.


WERELDDIACONAAT
2010
“GELOOF,BROOD EN LIEFDE”

Deze zondag van het Werelddiaconaat staan
Geloof, Brood en Liefde centraal.

In de schikking zijn de kleuren
rood en wit gebruikt.

De sneeuwklokjes steken hun kopjes weer boven de grond uit,
ze geloven in een nieuwe lente.

Een nieuwe start van het agrarisch seizoen.

De rode rozen staan voor liefde, liefde is delen met elkaar,
“het brood dat wij delen”.

We hopen en geloven op een betere verdeling in de wereld.


WERELDDIACONAAT
2009

HANDEN HEB JE
OM TE GEVEN
VAN JE EIGEN
OVERVLOED


Werelddiaconaat 2008

De gouden bal met de goudgele bloemen, verbeeldt onze rijke westerse wereld.
De andere bal de arme wereld van de kindsoldaten.
Over deze “werelden” loopt een brug. We moeten het verschil tussen arm en rijk zien te overbruggen.

DELEN
Zoals de aarde haar vruchten voortbrengt, zo laat de Heer de
gerechtigheid ontluiken, deel met hen die niets hebben deel met elkaar.


WERELDDIACONAAT 2007

Wereldwijd worden nog steeds vrouwen onderdrukt. Daarom vier takken die verwijzen naar de vier windstreken. De grote witte roos staat symbool voor al die verdrukte vrouwen. Tegelijk waaieren de witte zuidenwind lelies alle kanten op als teken van bemoediging om aan de onderdrukking te ontkomen.

is er een oor dat nog hoort
woorden van achter de leegte?
zie deze vrouw deze mens
is er een stem die herroept?


5 februari 2006 “Werelddiaconaat zondag”.

De vormgeving met daarin verwerkt de rode en witte bloem staan symbool voor de verzoening van verschillende partijen.
De praktische opbouwhulp ter plaatse bestaat o.a. uit het verstrekken van zaaigoed zodat de mensen zelf in hun voedsel kunnen voorzien.
De zonnebloempitten symboliseren de verbondenheid met de mensen in Sierra Leone.
Het licht van de wereldbol verwijst naar de altijddurende aanwezigheid van onze Schepper