Pastoraat

In de gemeente van de Thomaskerk vinden we omzien naar elkaar erg belangrijk. Op allerlei manieren leven we met elkaar mee: Door voor elkaar te bidden, elkaar een kaartje te sturen, bij een ontmoeting met aandacht te luisteren naar het antwoord op de vraag hoe het gaat.

We zijn allemaal geroepen om herderlijk – pastoraal – met elkaar om te gaan. Dat blijkt ook uit wat we het reisgenotenpastoraat noemen. Naast dat wat de predikant verricht, wordt het meeste pastoraat niet door ouderlingen maar door ‘reisgenoten’ uitgevoerd. Dat zijn gemeenteleden die contact onderhouden met mede-gemeenteleden. Dat contact kan allerlei vormen aannemen: niet alleen bezoekjes, maar ook wandelingen of praktische hulp. De mensen met wie de reisgenoten contact onderhouden, worden ‘reisgenootontvangers’ genoemd.

De pastoraal ouderlingen brengen ook wel bezoekjes, maar dat doen ze vaak omdat ze ook zelf reisgenoten zijn voor enkele adressen. Ze hebben vooral de taak om de reisgenotencontacten te coördineren en te stimuleren, navraag te doen of alles goed verloopt en waar nodig nieuwe reisgenoten te zoeken.

Groothuisbezoeken

De predikant en de pastoraal ouderlingen organiseren een keer per jaar, meestal in februari en maart, ‘groothuisbezoeken’. Dat zijn huiskamerbijeenkomsten waarin gemeenteleden die bij elkaar in een sectie (wijk) wonen elkaar (beter) kunnen leren kennen, onder meer aan de hand van een gespreksonderwerp.

Nieuw ingekomenen

Als iemand lid wordt van onze gemeente, brengt de predikant of een van de pastoraal ouderlingen een bezoek. Dan wordt gevraagd of iemand prijs stelt op een reisgenoot. Ook worden nieuwe gemeenteleden uitgenodigd om zichzelf voor te stellen door middel van een foto en een stukje in het kerkblad.