Agenda komende tijd

Geplande activiteiten:

Maart
Dinsdag 5 maart 19.30 uur:
Diaconie, Thomaskerk
Dinsdag 5 maart 19.30 uur: Coll. van kerkrentmeesters, Thomas
Dinsdag 12 maart 14.30 uur: Tijd voor elkaar, Thomaskerk