Con Spirito

Het koor Con Spirito dat op hoogtijdagen de diensten ondersteunt, komt voort uit het Thomaskoor, dat op zijn beurt weer voortkomt uit het Gereformeerd Kerkkoor.

Het koor bestaat sinds de laatste naamwisseling niet meer alleen uit leden van de Thomaskerk, maar ook uit leden van buiten de kerk en van andere kerkgemeenschappen. De naamwisseling is gekomen nadat de bezetting van het koor in de coronatijd flink achteruitgegaan was, terwijl er nog wel veel enthousiasme bleek om wat ingewikkelder koormuziek te maken. Dat lukt nu ook, dankzij een goede bezetting van alle stemmen.

Het koor wordt al meer dan 40 jaar gedirigeerd door Mar van der Veer. Dat lijkt te lang om nog steeds inspirerend te zijn, maar het tegendeel blijkt waar: het koor trekt nog steeds nieuwe (ook jonge) leden aan vanwege de enthousiaste (bege-)leiding en de elke keer weer verrassende muzikale invulling.

Recente uitvoeringen:

 • De hoogtijdagen: 1e Kerstdag, Pasen, Pinksteren, laatste zondag van het kerkelijk jaar
 • Christmas Carols (jaarlijks, al meer dan 25 jaar)
 • Concert rond Fauré (het Requiem en de Cantique de Jean Racine)
 • Krönungsmesse, Laudate Dominum en Ave Verum van Mozart en Gloria van Vivaldi
 • Cantate nr. 180 (‘Schmücke dich, oh liebe Seele’) van J.S. Bach
 • Diverse koralen uit de Mattheus Passion in het ‘Kerkje onder d’n diek’ in Bruinisse
 • Ondersteuning bij een kerkdienst in Wilhelminadorp
 • Enkele liederen bij het jubileum van ds. A. Jobsen, oud-predikant in Zierikzee

Toekomstige uitvoeringen:

 • Dienst in zorgcentrum Emergis in Goes
 • Pinksteren
 • Laatste zondag van het kerkelijk jaar
 • Le petitie messe solenelle van Giacomo Rossini (eerste kwartaal 2025)

De repetitieavond is op maandagavond om 19.30 uur in de Thomaskerk. Meezingen als vast lid heeft uiteraard de voorkeur, maar voor projectleden is ook vaak plaats.

Aanmelden kan via de website: www.conspiritozierikzee.nl, via de mail: conspiritozierikzee@gmail.com of bij Sjoerd Ennenga: 06 5380 2828.