Uitleg website

Op de beginpagina staat bovenin het navigatie menu, hiermee kun je snel naar de diverse pagina’s toe gaan.

Door op welkom of op het logo te klikken kom je altijd weer terug op de hoofdpagina.

Door gebruik te maken van het vergrootglas kun je alle informatie op de website vinden.

Hieronder een overzicht van alle pagina’s die onder de menu’s te vinden zijn:

Wie zijn wij ?

 • Visie en Missie: Op deze pagina is de visie en missie van de Thomaskerk te vinden.
 • Typering van de gemeente: pagina die kort weergeeft wat voor gemeente de Thomaskerk is.
 • Filmpje kerk en gemeente: Voor een project van de jongerencatechese is de Thomaskerk door twee jongens in beeld gebracht.
 • Kerkelijk Zierikzee: informatie over de kerken in Zierikzee.
 • Geschiedenis: korte samenvatting over de geschiedenis van de Thomaskerk.

Kerkdiensten

 • Overzicht kerkdiensten: informatie over de komende kerkdiensten.
 • Online kijken en luisteren: uitleg online kijken en luisteren naar de kerkdienst
 • Algemene informatie: informatie over de kerkdiensten.
 • Het liturgisch centrum: beschrijving van het liturgisch centrum.
 • Liturgische schikkingen: op deze pagina kun je informatie vinden over de liturgische schikking en een archief van alle schikkingen door de jaren heen.
  • Advent en Kerst
  • Bevestiging van Ambtsdragers
  • Jaarwisseling
  • Week van het gebed voor de eenheid van Christenen
  • Werelddiaconaat
  • Stille week en Pasen
  • 40 dagentijd
  • Biddag voor gewas en arbeid
  • Laatste zondag van het kerkelijk jaar, gedachtenisdienst
  • Doop
  • Huwelijk
  • Uitvaart
  • Diverse
 • Waisisi: informatie over Waisisi.

Agenda

 • Agenda komende tijd: overzicht actuele en komende activiteiten.
 • Aanbod: overzicht van alle activiteiten in het nieuwe kerkjaar.
 • Aanbod aanmeldformulier
 • Jeugd: impressie de jeugdactiviteiten.

Nieuwsbrieven

 • Nieuwsbrief: Actuele nieuwsbrief.
 • Nieuwsbrief aanvragen: formulier voor het aanvragen van de nieuwsbrief.
 • Nieuwsbrief wijzigen of opzeggen: formulier voor het wijzigen gegevens of het opzeggen van de nieuwsbrief.
 • Kerkblad Radar
 • Beeldspraak: Beeldspraak uit de pastorie

Organisatie

 • Structuur kerk: Structuur van de kerkelijke organisatie
 • Kerkraad: Wie zitten er in de kerkraad.
 • Plaatselijke regeling
 • Pastoraat: Omschrijving hoe het pastoraat is vormgegeven in de Thomas kerk
 • Diaconie: Omschrijving hoe het diaconie is vormgegeven in de Thomas kerk
 • ZWO: Op deze pagina lees je wat de commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking allemaal doet.
  • Ik ben er voor jou: Project 40 dagentijd van de ZWO
 • Het Jeugdteam: wat is de taak van het jeugdteam in de gemeente.
 • Kerkrentmeesters: op deze pagina worden de taken van de kerkrentmeesters beschreven.
 • Kerkelijk bureau: wat kan het kerkelijk bureau voor u betekenen?
 • ANBI: Beschrijving van de Thomaskerk dit is verplicht voor alle algemeen nut beogende instellingen. 
 • Privacyverklaring