Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente. In de kerkenraad wordt het beleid voor de lange en korte termijn bepaald. Doordat in de kerkenraad de lijnen van de verschillende werkvelden samen worden gebracht, kunnen de diverse activiteiten daar gecoördineerd worden.

Freek Schipper
Predikant / Preses

Trees Kakebeke-v.d. Heijden
Ouderling-scriba

Leanne Lodders-Knook 
Ouderling

Gonnie Hordijk
Ouderling

Sjoerd Ennenga
Ouderling

Hans de Rooij
Ouderling kerkrentmeester

Hans Elfferich
Ouderling kerkrentmeester

Sigrid den Boer-Dekker
Jeugdouderling

Wilco Nuijens
Jeugdouderling

Maria Muller – v. d. Berg
Diaken

Anja van Iwaarden
Diaken

Contactgegevens vindt u HIER