kerkelijk Zierikzee

De Thomaskerk in kerkelijk Zierikzee

Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. In Zierikzee zijn ook andere gemeenten die daarbij horen: de gewone en de vrijzinnige wijkgemeente van de Hervormde Gemeente (die hun diensten houden in de Gasthuiskerk) en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zierikzee-Zeeland.

Leden van de gemeente wonen niet alleen in Zierikzee, maar ook in andere plaatsen op Schouwen-Duiveland, en enkele zelfs verder weg.

Sinds er is gekozen voor de naam ‘Thomaskerk’ wordt er minder nadruk op gelegd dat we een gereformeerde kerk zijn. De naam verwijst onder meer naar Thomas, de leerling van Jezus die niet alleen twijfels had bij het nieuws dat Jezus uit de dood was opgestaan maar ook tot een prachtige belijdenis kwam toen hij Jezus aansprak met ‘Mijn Heer, mijn God!’

Binnen het Platform voor de Kerken in Zierikzee wordt in een goede verstandhouding samengewerkt met de gewone wijkgemeente van de Hervormde Gemeente, de Evangelisch-Lutherse Gemeente, de Christengemeente, de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Rooms-Katholieke parochie ‘Pater Damiaan’.

De samenwerking met de gewone hervormde wijkgemeente wordt gaandeweg intensiever. Er vindt kanselruil plaats, er zijn enkele gezamenlijke diensten en gezamenlijke activiteiten op het gebied van diaconaat, jeugdwerk, vorming en toerusting.


Gedurende de vacante periode is de voorganger van de gewone hervormde wijkgemeente, ds. Leon de Borst, consulent van de Thomaskerk.

Websites van andere kerken in Zierikzee en omgeving:

http://www.lutherszeeland.nl

https://hervormdzierikzee.nl

https://www.paterdamiaanparochie.nl/schouwen-duiveland

https://www.cgkzierikzee.nl

https://christengemeentezierikzee.nl

https://www.legerdesheils.nl/locatie/buurthuiskamerzierikzee

https://https://vrijzinnigegemeentezierikzee.nl/