Nieuwsbrief

Zondag 9 januari – zaterdag 22 januari 2021
Liturgische kleur
 wit en groen

Informatie over kerkdiensten kunt u via de hoofdpagina openen of gaan naar Overzicht kerkdiensten .


Het beleid rond de kerkdiensten in de komende tijd

De kerkenraad heeft vanwege de onzekere ontwikkelingen rond de infectiegolf met de o-mikron-variant besloten de komende weken nog voorzichtig te blijven als het gaat om kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten. Tot en met zondag 6 februari worden de diensten nog zonder kerkgangers gehouden. Begin februari wordt er besloten wat vanaf 13 februari het beleid rond de kerkdiensten zal zijn. Dan zal er ook overleg plaatsvinden over koorrepetities, kringen en catechese in de kerk.”

Namens de kerkenraad,
Trees Kakebeke, scriba
en ds. Freek Schipper, voorzitter


Ds. Freek Schipper

Veilig op bezoek

De laatste tijd ben ik wat terughoudend in het brengen van bezoeken, maar er zijn veel gemeenteleden die ik hoognodig weer eens wil ontmoeten. Daarom beperk ik me niet tot thuiswerken en bellen. Uit voorzorg doe ik meerdere keren in de week een sneltest. Als dat ook gedaan wordt door de mensen die ik bezoek, stel ik dat erg op prijs. Een sneltest biedt geen waterdichte garantie, maar verkleint de risico’s toch een heel stuk. Mijn voorzichtigheid lijkt op dit moment misschien overdreven voor wie denkt dat ik vooral ouderen bezoek die net de boosterprik hebben gekregen en niet overspoeld worden door de o-mikrongolf. Maar over een paar weken kan het pandemieplaatje weer anders zijn. En ik kom in de gemeente en de familiekring ook in contact met jongeren, mensen die niet zijn ingeënt en kwetsbare zieken.

Dynamische vrije dag

Caroline past elke maandag op onze kleinzoon Lev. Meestal reist ze zondagmiddag of -avond al richting Utrecht. Ik ga mee als mijn werk dat toelaat. Als dochter en schoonzoon lange werkdagen maken en ik ’s avonds een kring of vergadering heb, kan ik niet op tijd weer in Zierikzee zijn en blijf ik thuis. De komende weken wil ik aanzien hoe het loopt, maar het kan zijn dat ik op den duur mijn vrije dag verplaats van de vrijdag naar de maandag. Voorlopig is het voor jullie misschien wat verwarrend wanneer ik al dan niet beschikbaar ben. Maar pastorale nood gaat voor en via de scriba ben ik altijd te bereiken.

Ds. Freek Schipper


Kerkomroep

Op zondag 9 januari was er een landelijke storing bij Kerkomroep. Daardoor is er geen live uitzending langs die weg geweest. De dienst is later wel via Kerkomroep te bekijken geweest. YouTube heeft wel alles live uitgezonden, maar we realiseren ons dat het met name voor ouderen onder ons wat lastiger is om daarop af te stemmen.

Namens het technisch team,

Jan Blom


Andere datum kinderactiviteit

De knutsel- en pannenkoekenmiddag stond gepland op 19 maart. Die dag wordt er op het eiland een cultureel evenement georganiseerd waar ook veel Thomaskinderen naartoe zullen willen gaan. Daarom is wordt het knutselen en pannenkoeken peuzelen een week eerder gedaan: zaterdagmiddag 12 maart van 16.00 tot ongeveer 17.45 uur.

Het Jeugdteam


Kosters gezocht

We zijn dringend op zoek naar mannen of vrouwen die op vrijwillige basis de taak van koster tijdens kerkdiensten op zich willen nemen.
Er zijn in korte tijd drie lege plaatsen ontstaan.
Heb je hier belangstelling voor of wil je er meer over weten, Jan Leen van Liere kan je hier alles over vertellen.

Het college van kerkrentmeesters


Zendingserfgoedkalender 2022

Het thema van de Zendingserfgoedkalender 2022 luidt: Van het duister naar het licht. Bijbelverhalen in sprekende kleuren geïnspireerd door het eigen levensverhaal van de kunstenares Mahboobeh Salem, een Iraanse vluchtelinge. De kalender geeft ook informatie over de geschiedenis van Iran, de positie van de aanhangers van de diverse religies in dat land, over vluchtelingen in Nederland en over de kunstenares zelf.

De Zendingserfgoedkalender 2022 kost € 9,00 per stuk en is te bestellen via de intekenlijst in de ontmoetingsruimte van de kerk of per e-mail: gielvleeuwen@zeelandnet.nl o.v.v. Zendingserfgoedkalender 2022.


Horloge gevonden

Een voorbijganger heeft in de buurt van de Thomaskerk een goudkleurig dameshorloge gevonden. Is het misschien van een gemeentelid?

Informatie bij Gerard van Wagtendonk, tel. 415109


Ochtendwandeling

Beste mensen, helaas kan ook deze winter de op 8 januari geplande “Wandeling in het vroege morgenlicht” niet doorgaan vanwege de aangescherpte coronaregels. We hopen op nieuwe kansen in betere tijden!

Met vriendelijke groet,

Kees Ringelberg


Kerstcollecte Kerk in Actie 2021 – Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland.
Opvang voor gestrande vluchtelingen

Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt drie organisaties die hen opvangen en begeleiden en kleding, voedsel, zorg en onderwijs aan de kinderen geven.
Kerk in Actie werkt in Griekenland samen met Borderline op Lesbos, en met Synyparxis en Apostoli, twee projecten van de Grieks-Orthodoxe kerk, op het Griekse vasteland.
Borderline laat vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op krachten komen door ze eten en drinken aan te bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het invullen van officiële documenten. Op een eigen school kunnen vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en wiskunde volgen. Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen in vier opvangcentra op het Griekse vasteland.

In de voedsel-keuken van partner Apostoli in Athene krijgen vluchtelingen en dakloze Grieken elke dag een maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket en in vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen voor persoonlijke verzorging uitgedeeld.
Met het spaardoosje wat bij de vorige Radar zat kun je in de Adventsperiode sparen voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Wil je het spaardoosje op eerste Kerstdag mee naar de kerk nemen? Je kunt het ook afgeven bij de diaken bij jou in de buurt en bij Giel van Leeuwen, Plevierstraat 21 of overmaken op rekeningnr. NL68INGB0001756630 t.n.v. ZWO Thomaskerk, o.v.v. Kerstcollecte.
Doe mee, laat de vluchtelingenkinderen in Griekenland niet in de kou staan! Samen zij we Kerk-In-Actie.
Namens de diaconie/ZWO, Giel van Leeuwen.


Kerstmagazine “Geef Licht“
Kerk in Actie heeft een speciaal Kerstmagazine uitgebracht over vluchtelingenkinderen in Griekenland. Deze ligt in de kerk maar mocht je niet in de kerk komen dan kun je deze downloaden door hier te klikken:


Gemeenteleden / jeugd,


Ook in jaar 2021 heeft corona invloed gehad op ons doen en laten in de maatschappij. Zo heeft de Voedselbank Schouwen-Duiveland maar beperkt actie mogen voeren om noodzakelijke eerste levensbehoeften voor derden te verzamelen.

Winkelacties mochten we pas (beperkt) vanaf het 3e kwartaal houden. Het was dan ook een positief bericht dat de Thomaskerk gedurende een bepaald aantal weken levensmiddelen voor de Voedselbank ging verzamelen. Diaken Jan Heuseveldt was een bekend persoon binnen de Voedselbank. Vanaf dat moment kwam de Voedselbank weer wat ruimer in (keuze)middelen.

Naast deze eerste levensbehoeften ontvingen wij na de Dankdag veel vers fruit, dat door u was geschonken. We hebben de cliënten daardoor blij kunnen maken met een zak gecombineerd fruit.

Voor dit alles willen wij u bedanken en hopen in de toekomst nog meerdere malen op u te kunnen rekenen.

Namens de Voedselbank Schouwen-Duiveland,
Joop Bijl


De actie Kerkbalans komt eraan


Van 15 tot 29 januari 2022
wordt de jaarlijkse actie
Kerkbalans gehouden.

Wij zullen u dan weer om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2022 in de gelegenheid worden gesteld te doen wat nodig is. Wij willen als Thomaskerk van betekenis zijn voor iedereen die verdieping en ontmoeting zoekt. Dat kan niet zonder uw steun. Als kerk krijgen wij geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is van belang om de kosten te kunnen betalen die voor ons kerkzijn nodig zijn. Zo hebben wij behalve alle vaste kosten dit jaar ook moeten investeren in het buitenschilderwerk van de kerk, in het vernieuwen van de dakgoten en in het vervangen van de noodverlichting. In 2022 is het noodzakelijk op de 1e verdieping nieuwe buiten-kozijnen te plaatsen. Daarmee wordt ook de ventilatie in de bovenzaal verbeterd. Ook wordt er onderzoek gedaan naar het verbeteren van de ventilatie in de kerkzaal. Dit alles is nodig om ons kerkgebouw, mede vanwege corona, optimaal te houden. U begrijpt dat daar veel geld mee gemoeid is. Daarom vragen wij u om bij te dragen. Alleen met uw steun kunnen wij onze plannen uitvoeren en de taken doen waar we voor staan. Mogen we op u rekenen?


Het college van kerkrentmeesters


De Zeeuwse week in het Hydepark in Doorn

Bij velen van u is deze week inmiddels wel bekend.
Het is een week voor ouderen en voor mensen, die lichte zorg nodig hebben.
Ziet u er tegenop om alleen op vakantie te gaan dan is dit misschien een mooie gelegenheid om er een weekje tussen uit gaan.
De week is gepland van zaterdag 19 t/m zaterdag 26 maart 2022.
Wij vertellen u er graag meer over.
Omdat de voorbereidingen tijd vergen beginnen wij de komende week met inschrijvingen. Inschrijven kan tot 1 december a.s. Heeft u belangstelling vraag het ons gerust in de Thomaskerk of neem telefonisch contact op met Fam. J. Bijl (telefoon: 415704).


Inge en Joop Bijl


Crècheleiding gezocht!


Voor de bezetting van de crèche in de kerk ben ik dringend op zoek naar mensen die een keer per 6 tot 8 weken willen oppassen tijdens de kerkdienst. Het aantal jonge ouders die meedraaien loopt terug. Toch willen we de crèche graag behouden, om die jonge ouders juist de gelegenheid te geven naar de kerk te komen en ook als welkom voor kinderen van verder weg of logees bij opa en oma. Hoe meer mensen er meedraaien, hoe minder vaak u/ je aan de beurt bent. Naast een volwassene is er ook altijd een middelbare scholier bij aanwezig. Bent u geïnteresseerd? Mail irenevrolijk@gmail.com of 0111-417105. Iedereen is welkom!

Groet, Irene Vrolijk


PARKEREN


Zoals u misschien al hebt vernomen, heeft de gemeente Schouwen-Duiveland het parkeerbeleid drastisch veranderd. Dat betekent dat het parkeren in de binnenstad voortaan ALLE DAGEN van de week alleen vergunningen-parkeren is geworden. Uitgezonderd daarvan zijn de parkeerplaatsen Gasthuisboomgaard (achter de AH) en de Mosselboom-gaard. Deze zijn vrij op de tijden dat je ook niet bij een betaalautomaat hoeft te betalen. Dus ook op zondag.
Concreet houdt dit in dat parkeren op de parkeerplaats in de Nieuwe Bogaardstraat en de straten bij de kerk NIET meer mogelijk is. Er worden al boetes uitgeschreven!
Parkeren is op zondag is dus alleen mogelijk op de genoemde parkeerplaatsen of ‘buiten de gracht’. Parkeren met een invalidepas blijft mogelijk op de daarvoor aangewezen plaatsen.


Het College van Kerkrentmeesters


Kerkdiensten online
Via www. kerkomroep.nl: Bij Vind uw kerk invullen Zierikzee. U krijgt vier kerken te zien. Kies hieruit de Geref. Thomaskerk. Daarna kunt u op de datum van uitzending een keuze maken: luisteren, kijken of opslaan.

De diensten op YouTube kunnen o.a. gevonden worden door op de website www.thomaskerkzierikzee.nl onderaan het menu Informatief te klikken op het logo van YouTube. Bij YouTube kan de ondertiteling ingeschakeld worden dan: radertje rechtsonder aanklikken, dan ondertiteling en Nederlands. De computer van YouTube begrijpt alleen niet altijd goed wat er gezegd wordt…

Helaas zijn er af en toe weer storingen in de uitzendingen van kerkdiensten. Die zijn beslist niet aan ons technisch team te wijten. De oorzaak ligt op landelijk niveau, bij de ondersteunende bedrijven. Daar wordt gewerkt aan verbetering en achter de schermen van de Thomaskerk wordt druk overlegd wat we ermee aan moeten. Een compliment is op zijn plaats voor de mensen die de PowerPoints maken, zondag aan zondag en vaak ook tussendoor aan de knoppen zitten om iedereen thuis in de gelegenheid te stellen de diensten mee te beleven.


LEVEN IS MEELEVEN…

Deze rubriek wordt niet meer op het web gepubliceerd vanwege het persoonlijke karakter van deze mededelingen.


AGENDA…

Via de hoofdpagina is de agenda te raadplegen.

Wilt u iets op de agenda zetten in de nieuwsbrief?
Stuur het dan naar Gonnie Hordijk: h.hordijk@solcon.nl