Nieuwsbrief

Zondag 18 september – zaterdag 1 oktober 2022
Liturgische kleur
 groen

Informatie over kerkdiensten kunt u via de hoofdpagina openen of gaan naar Overzicht kerkdiensten .


Kom naar de startzondag!

Op 18 september beginnen we het nieuwe seizoen met een gezellige zondag.

Na de dienst die om 11.00 uur begint, is er een kort maar levendig programma:

  • 12.00 uur – koffie, thee en limonade met iets lekkers.
  • 12.30 uur – activiteiten. Er kan gekozen worden uit:
  • ‘Kun je zien wat erin zit?’ – de kinderen gaan iets moois maken
  • ‘Ik wist niet dat je het in je had’ – prikkelende vragen helpen om elkaar beter te leren kennen
  • Proeven uit Psalmen Anders – zingen met Mar van der Veer
  • Gerechten met inhoud – een culinair-creatieve workshop met een heerlijke vulling

Wil je niet deelnemen aan een workshop, blijf dan toch bij ons. Een half uur vliegt om en dan kunnen we elkaar weer ontmoeten bij het eten.

  • 13.00 – Gezamenlijke maaltijd. Voor eten en drinken wordt gezorgd (onder andere van te voren bereide heerlijke quiches en de resultaten van de keukenworkshop).

Neem elk een eigen bord, bestek en beker mee in een tas waarin je na afloop je vuile spullen weer mee naar huis kunt nemen.

  • 13.30 – afsluiting

Tot zondag! Werkgroep Startzondag


Koffieschenken

Wat is het toch fijn dat we als gemeente na afloop van de zondagsdienst met elkaar weer koffie en thee kunnen en mogen drinken.

Iedere zondag zijn er 2 gemeenteleden die voor ons de koffie en thee verzorgen. Helaas is het lijstje koffieschenkers erg ingekort en zijn we dus op zoek naar gemeenteleden die ons willen helpen…

Wat houdt het in:
•           Op de zondag dat u ingepland bent komt u rond 9.00-9.15 uur naar de kerk.
•           U zet dan koffie en thee en schenkt dit in thermoskannen.
•           U zet kop en schotels, melk en suiker klaar.
•           U maakt limonade voor de kinderen en zet glazen voor hen klaar
•           Na afloop zorgt u dat de kop en schotels en glazen in de vaatwasser staan. Hetgeen er niet inpast wast u even met de hand af.
•           U zorgt dat u de keuken achterlaat zoals u hem voor de dienst aantrof.

Afhankelijk van hoeveel gemeenteleden er mee willen helpen bent u 1x in de 2 a 3 maanden een keer aan de beurt. Dit komt dus neer op zo’n 4-6 keer per jaar. Hoe meer gemeenteleden bereid zijn om te helpen, des te minder vaak u aan de beurt bent…

U kunt zich als tweetal (echtpaar, samen met een vriendin/ kennis, enz.) maar ook alleen aanmelden. Gemeenteleden die zich alleen aanmelden zullen we in overleg aan elkaar koppelen, zodat er een tweetal ontstaat.

Wanneer u zich aan wilt melden kunt u bellen (0111-410841, ’s avonds de meeste kans) of mailen (jaarid@zeelandnet.nl) naar Sigrid den Boer.


Startzondag
Bakkers gevraagd!


Op 18 september beginnen we het nieuwe seizoen met een gezellige zondag. We hopen op goed weer, want dan kunnen we de startdag in de tuin
van familie Colijn aan de Platteweg houden.

Na de dienst die om 11 uur begint en waaraan Waisisi meewerkt, is er een kort maar levendig programma met onder meer activiteiten voor
mensen van alle leeftijden. Bij het nieuwe jaarthema past het om verwend te worden met ‘gevulde’ gerechten. Daarom
zoeken we mensen die iets willen bakken voor bij de koffie. En wie heeft er zin om voor bij de lunch quiches te bakken, of een ander soort hartige taarten die goed te snijden zijn en ook goed smaken als ze lauw of koud zijn?

Geef het door aan Isabel van der Krieke, telefoon 06-83226867, mail isabel@krieke.nl .

In de afgelopen jaren was het vanwege de coronamaatregelen nodig om zich aan te melden voor de openluchtdienst. We hebben goede hoop dat dat nu niet nodig zal zijn. Maar noteer de datum alvast in de agenda. Want we kijken uit naar een druk bezochte vrolijke gemeentedag!

Werkgroep Startdag


Missionair Diaconaal Aandeel

Afgelopen maand is de MDA-actie weer gehouden. Er zijn brieven bezorgd met de vraag of we ook dit jaar met uw bijdrage het verschil kunnen maken voor activiteiten binnen onze gemeente en voor mensen en organisaties wereldwijd.
Op dit moment is er veel onzekerheid over prijsontwikkelingen voor voedsel en energie voor ieder van ons. Toch blijkt de betrokkenheid bij het werk van de diaconie enorm. Ook dank aan de lopers die de brieven verspreid en opgehaald
hebben.

Totaal is er een bedrag van € 19.034,– toegezegd (dat is € 1.272,– meer dan vorig jaar), waarvan € 10.746,54 voor de diaconie en € 8.287,46 voor de ZWO/Zendingscommissie. Als diaconie willen wij u hartelijk danken voor dit mooie resultaat en het vertrouwen dat u geeft om met uw bijdrage diverse doelen te ondersteunen.


Winkelwagen

Op zondag 26 juni en zondag 3 juli zal de winkelwagen voor de Voedselbank weer in de kerk staan.
Er is behoefte aan houdbaar broodbeleg in de ruimste zin van het woord. Weer een mogelijkheid om voluit te delen Van harte aanbevolen door uw diakenen.


Fietsen op de binnenplaats naast de kerk

Afgelopen paasdienst stonden er, ondanks een bord dat dat niet mag, fietsen voor de nooduitgang op het plateau, de binnenplaats tussen de kerk en de schutting van de buurtuinen. De nooduitgang moet altijd vrij blijven! Om bij een ontruiming genoeg ruimte te hebben bij de nooduitgang willen wij eigenlijk geen fietsen op de binnenplaats aan de kant van de kerk hebben. Dus alleen aan de kant van de schutting. Als het daar vol is, is er altijd een mogelijkheid om de fiets op de Vismarkt te zetten.

Het College van kerkrentmeesters


Kosters gezocht

We zijn dringend op zoek naar mannen of vrouwen die op vrijwillige basis de taak van koster tijdens kerkdiensten op zich willen nemen.
Er zijn in korte tijd drie lege plaatsen ontstaan.
Heb je hier belangstelling voor of wil je er meer over weten, Jan Leen van Liere kan je hier alles over vertellen.

Het college van kerkrentmeesters


Zendingserfgoedkalender 2022

Het thema van de Zendingserfgoedkalender 2022 luidt: Van het duister naar het licht. Bijbelverhalen in sprekende kleuren geïnspireerd door het eigen levensverhaal van de kunstenares Mahboobeh Salem, een Iraanse vluchtelinge. De kalender geeft ook informatie over de geschiedenis van Iran, de positie van de aanhangers van de diverse religies in dat land, over vluchtelingen in Nederland en over de kunstenares zelf.

De Zendingserfgoedkalender 2022 kost € 9,00 per stuk en is te bestellen via de intekenlijst in de ontmoetingsruimte van de kerk of per e-mail: gielvleeuwen@zeelandnet.nl o.v.v. Zendingserfgoedkalender 2022.


Crècheleiding gezocht!


Voor de bezetting van de crèche in de kerk ben ik dringend op zoek naar mensen die een keer per 6 tot 8 weken willen oppassen tijdens de kerkdienst. Het aantal jonge ouders die meedraaien loopt terug. Toch willen we de crèche graag behouden, om die jonge ouders juist de gelegenheid te geven naar de kerk te komen en ook als welkom voor kinderen van verder weg of logees bij opa en oma. Hoe meer mensen er meedraaien, hoe minder vaak u/ je aan de beurt bent. Naast een volwassene is er ook altijd een middelbare scholier bij aanwezig. Bent u geïnteresseerd? Mail irenevrolijk@gmail.com of 0111-417105. Iedereen is welkom!

Groet, Irene Vrolijk


PARKEREN


Zoals u misschien al hebt vernomen, heeft de gemeente Schouwen-Duiveland het parkeerbeleid drastisch veranderd. Dat betekent dat het parkeren in de binnenstad voortaan ALLE DAGEN van de week alleen vergunningen-parkeren is geworden. Uitgezonderd daarvan zijn de parkeerplaatsen Gasthuisboomgaard (achter de AH) en de Mosselboom-gaard. Deze zijn vrij op de tijden dat je ook niet bij een betaalautomaat hoeft te betalen. Dus ook op zondag.
Concreet houdt dit in dat parkeren op de parkeerplaats in de Nieuwe Bogaardstraat en de straten bij de kerk NIET meer mogelijk is. Er worden al boetes uitgeschreven!
Parkeren is op zondag is dus alleen mogelijk op de genoemde parkeerplaatsen of ‘buiten de gracht’. Parkeren met een invalidepas blijft mogelijk op de daarvoor aangewezen plaatsen.


Het College van Kerkrentmeesters


Kerkdiensten online
Via www. kerkomroep.nl: Bij Vind uw kerk invullen Zierikzee. U krijgt vier kerken te zien. Kies hieruit de Geref. Thomaskerk. Daarna kunt u op de datum van uitzending een keuze maken: luisteren, kijken of opslaan.

De diensten op YouTube kunnen o.a. gevonden worden door op de website www.thomaskerkzierikzee.nl onderaan het menu Informatief te klikken op het logo van YouTube. Bij YouTube kan de ondertiteling ingeschakeld worden dan: radertje rechtsonder aanklikken, dan ondertiteling en Nederlands. De computer van YouTube begrijpt alleen niet altijd goed wat er gezegd wordt…

Helaas zijn er af en toe weer storingen in de uitzendingen van kerkdiensten. Die zijn beslist niet aan ons technisch team te wijten. De oorzaak ligt op landelijk niveau, bij de ondersteunende bedrijven. Daar wordt gewerkt aan verbetering en achter de schermen van de Thomaskerk wordt druk overlegd wat we ermee aan moeten. Een compliment is op zijn plaats voor de mensen die de PowerPoints maken, zondag aan zondag en vaak ook tussendoor aan de knoppen zitten om iedereen thuis in de gelegenheid te stellen de diensten mee te beleven.


LEVEN IS MEELEVEN…

Deze rubriek wordt niet meer op het web gepubliceerd vanwege het persoonlijke karakter van deze mededelingen.


AGENDA…

Via de hoofdpagina is de agenda te raadplegen.

Wilt u iets op de agenda zetten in de nieuwsbrief?
Stuur het dan naar Gonnie Hordijk: h.hordijk@solcon.nl