Nieuwsbrief

Zondag 2 mei– zaterdag 15 mei 2021
Liturgische kleur 
wit

Informatie over kerkdiensten kunt u via de hoofdpagina openen of gaan naar Overzicht kerkdiensten .

Beleid rond kerkdiensten in de komende weken

Nu de regering enkele coronamaatregelen versoepelt, komt het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken met nieuwe adviezen rond kerkdiensten: kerkgang met een maximum van 30 mensen en zang door een klein groepje.

Maar het is aan elke afzonderlijke kerkenraad om het beleid in de eigen gemeente te bepalen. De kerkenraad van de Thomaskerk vindt het nog te vroeg om deze adviezen volledig op te volgen, hoe jammer we het ook vinden dat we al zo lang niet als gemeente bij elkaar kunnen komen.

Bij het bepalen van ons beleid kijken we onder meer naar het volgende:

Mogen er elders in de samenleving al bijeenkomsten plaatsvinden die te vergelijken zijn met het samenkomen van kerkgangers in een kerkzaal? – dat is nauwelijks het geval.

Dalen de besmettingscijfers al flink? – dat doen ze niet bepaald. Het aantal coronapatiënten op de ic’s blijft erg hoog. De zorg in ziekenhuizen staat onder grote druk.

Daarom nodigen we de komende weken nog geen mensen uit om de kerkdiensten bij te wonen.

Wel zal aan de meeste diensten weer een zanggroepje meewerken. Dat gebeurt op 2, 16 en 23 mei; in de dienst op 9 mei klinkt muziek van internet.

De kerkenraad van de Gasthuiskerk (gewone wijkgemeente) volgt een iets ander beleid. In zijn diensten worden maximaal 30 kerkgangers toegelaten. Het staat leden van de Thomaskerk vrij om zich aan te melden voor het bijwonen van de gezamenlijke dienst op Hemelvaartsdag. Dat kan bij voorkeur via het formulier op de site van de Gasthuiskerk, www.hervormdzierikzee.nl/gw/dienstverzoek.php . Wie geen internet heeft, kan ook bellen naar echtpaar Van Beveren: 0111-414889 of 06-22529646.

In de tweede helft van mei zal de kerkenraad zich opnieuw buigen over het beleid rond kerkdiensten.

Namens de kerkenraad,

ds. Freek Schipper


Kerkdiensten online
Via www. kerkomroep.nl: Bij Vind uw kerk invullen Zierikzee. U krijgt vier kerken te zien. Kies hieruit de Geref. Thomaskerk. Daarna kunt u op de datum van uitzending een keuze maken: luisteren, kijken of opslaan.

De diensten op YouTube kunnen o.a. gevonden worden door op de website www.thomaskerkzierikzee.nl onderaan het menu Informatief te klikken op het logo van YouTube. Bij YouTube kan de ondertiteling ingeschakeld worden dan: radertje rechtsonder aanklikken, dan ondertiteling en Nederlands. De computer van YouTube begrijpt alleen niet altijd goed wat er gezegd wordt…

Helaas zijn er af en toe weer storingen in de uitzendingen van kerkdiensten. Die zijn beslist niet aan ons technisch team te wijten. De oorzaak ligt op landelijk niveau, bij de ondersteunende bedrijven. Daar wordt gewerkt aan verbetering en achter de schermen van de Thomaskerk wordt druk overlegd wat we ermee aan moeten. Een compliment is op zijn plaats voor de mensen die de PowerPoints maken, zondag aan zondag en vaak ook tussendoor aan de knoppen zitten om iedereen thuis in de gelegenheid te stellen de diensten mee te beleven.


Missionair Diaconaal Aandeel (MDA)

Volgende week (2 tot en met 8 mei) ontvangt u weer de uitnodiging om bij te dragen aan het MDA. Deze uitnodiging om te delen valt ook dit jaar samen met allerlei beperkingen door het coronavirus. Beperkingen die diep ingrijpen in het gemeenteleven van de Thomaskerk maar ook in ieders persoonlijk leven. Ook nu heeft de diaconie er voor gekozen de actie door te laten gaan. Juist nu we zelf met beperkingen te maken hebben is het belangrijk te delen met mensen die misschien hun hele leven minder kansen hebben.

In week 19 (9 tot en met 15 mei) wordt de brief weer bij u opgehaald. U kunt de antwoordstrook natuurlijk ook in de brievenbus doen bij degene die de brief bij u bezorgd heeft. Er is ook de mogelijkheid uw bijdrage te mailen naar: diaconie@thomaskerk.nl

Van harte aanbevolen,

Diaconie/ ZWO Thomaskerk


KINDERFILMPJES…

De Gasthuiskerk en de Thomaskerk hebben de draad weer opgepakt die tijdens de eerste lockdown gesponnen is. Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd worden er wekelijks filmpjes gemaakt. Daarin worden bijbelverhalen verbonden met verhalen uit onze tijd. Als ik er het script voor schrijf, spelen Aron, Talitha en hun vriendinnetje Amani daar de hoofdrol in. De stemmen zullen regelmatig ingesproken worden door gemeenteleden uit beide kerken. Ze maken de geluidsopname thuis en sturen die dan digitaal en coronaproof naar de montagecomputer. Na het ‘editen’ worden de filmpjes op de YouTube- en Kerkomroepkanalen van beide kerken gezet. Het is een bijzondere vorm van samenwerking die in deze donkere tijden voor lampjes van creativiteit en pretlichtjes in de ogen wil zorgen.


LEVEN IS MEELEVEN…

Deze rubriek wordt niet meer op het web gepubliceerd vanwege het persoonlijke karakter van deze mededelingen.


AGENDA…

Via de hoofdpagina is de agenda te raadplegen.

Wilt u iets op de agenda zetten in de nieuwsbrief?
Stuur het dan naar Gonnie Hordijk: h.hordijk@solcon.nl