Nieuwsbrief

Zondag 22 januari – zaterdag 4 februari 2023
Liturgische kleur
 Paars en Wit

Informatie over kerkdiensten kunt u via de hoofdpagina openen of gaan naar Overzicht kerkdiensten .


Uit de pastorie
Licht voor het nieuwe jaar

De kosteres die op zondag 1 januari dienst deed gaf aan de hulpkosteres die (bijna) elke zondag paraat staat, de eretaak om op de eerste morgen van het nieuwe jaar de paaskaars aan te steken. Zo is ook 2023 door Hillie symbolisch in het licht van Christus gezet.


Ds. Freek Schipper


Vanuit het College van Kerkrentmeesters
Actie Kerkbalans 2023


Van 14 tot 28 januari vindt de jaarlijkse actie Kerkbalans plaats om geld in te zamelen voor onze kerk. Er zijn weer veel vrijwilligers bereid gevonden de bekende enveloppen te bezorgen om u zo met informatie te bereiken. Misschien heeft u die zelfs al ontvangen. Voor het eerst dit jaar is er ook de mogelijkheid uw bijdrage digitaal toe te zeggen. Tot
nu toe hebben 54 gemeenteleden aangegeven hiervan gebruik te willen maken. In de brief en de toelichtende folder kunt u lezen waarom uw bijdrage nodig is. Denk nu vooral aan de gestegen energieprijzen. Is de kerk ook voor u een plek van ontmoeting en inspiratie, doe dan mee met de actie Kerkbalans en vul uw antwoordkaartje ruimhartig in.


Vanuit de diaconie
Rectificatie


In de vorige Nieuwsbrief in het stukje over beschikbaar stellen van de Thomaskerk voor diensten van de Eritrese gemeenschap werd Ria Schoof per vergissing genoemd als zijnde medewerker van Vluchtelingenwerk Schouwen
Duiveland. Ria is niet in dienst van Vluchtelingenwerk; ook is zij geen vrijwilliger van deze organisatie. Ria doet al het werk voor vluchtelingen en het werk vanuit de ‘opslag’ met hulp van vrijwilligers om vluchtelingen op allerlei
gebied te helpen. Zij doet dat nog steeds als verlengstuk van de diaconie van de Thomaskerk.
Daar zijn we geweldig blij mee. Het is een mooie kans om op deze manier aanwezig te zijn in de samenleving op Schouwen Duiveland.


Campingbedjes

Op dit moment worden campingbedjes voor kinderen ingezameld voor Oekraïne. Deze zijn nodig voor in de schuilkelders zodat de kindjes niet op de koude vloer hoeven te zitten. Hoe meer hoe liever. U kunt de bedjes meenemen naar de Thomaskerk.

Van harte aanbevolen!


De diensten op YouTube kunnen o.a. gevonden worden door op de website www.thomaskerkzierikzee.nl onderaan het menu Informatief te klikken op het logo van YouTube. Bij YouTube kan de ondertiteling ingeschakeld worden dan: radertje rechtsonder aanklikken, dan ondertiteling en Nederlands. De computer van YouTube begrijpt alleen niet altijd goed wat er gezegd wordt…

Helaas zijn er af en toe weer storingen in de uitzendingen van kerkdiensten. Die zijn beslist niet aan ons technisch team te wijten. De oorzaak ligt op landelijk niveau, bij de ondersteunende bedrijven. Daar wordt gewerkt aan verbetering en achter de schermen van de Thomaskerk wordt druk overlegd wat we ermee aan moeten. Een compliment is op zijn plaats voor de mensen die de PowerPoints maken, zondag aan zondag en vaak ook tussendoor aan de knoppen zitten om iedereen thuis in de gelegenheid te stellen de diensten mee te beleven.


LEVEN IS MEELEVEN…

Deze rubriek wordt niet meer op het web gepubliceerd vanwege het persoonlijke karakter van deze mededelingen.


AGENDA…

Via de hoofdpagina is de agenda te raadplegen.

Wilt u iets op de agenda zetten in de nieuwsbrief?
Stuur het dan naar Gonnie Hordijk: h.hordijk@solcon.nl