Nieuwsbrief

Zondag 3 juli – zaterdag 16 juli 2022
Liturgische kleur
 groen

Informatie over kerkdiensten kunt u via de hoofdpagina openen of gaan naar Overzicht kerkdiensten .


Beleid rond de kerkdiensten

We gaan (bijna) terug naar het goede, oude normaal!

De kerkenraad volgt de landelijke adviezen op die verregaande versoepelingen voorstellen. Met ingang van 27 februari geen reserveringen en geen anderhalve meter tussen toegewezen zitplaatsen meer. Het gebruik van mondkapjes bij verplaatsing staat vrij, maar is niet verplicht.
Enkele veiligheidsmaatregelen blijven gelden:

  • Bij binnenkomst graag de handen ontsmetten.
  • Geen handdruk, ook niet tussen voorganger en ouderling van dienst.
  • Geen zaalcollecte, maar collectebokalen bij de zaaluitgangen (en natuurlijk kunnen de QR-code of andere manieren van overschrijven gebruikt worden).

De kerkrentmeesters kijken wat voor onze kerk het beste ventilatiesysteem is. Zolang dat nog niet is aangebracht, worden de zijdeuren en de deuren tussen kerkzaal en hal gebruikt, rekening houdend met de weersomstandigheden.

De gastheren en -vrouwen die de kerkgangers bij de ingang verwelkomen, gaan weer dienstdoen.
Met ingang van 27 maart is er weer koffiedrinken na afloop van de kerkdienst – ook iets waar we naar uitkijken.

Dat reserveren niet meer nodig is, zal de drempel van de kerk flink verlagen. Voor sommigen is het misschien nog wennen om weer naast anderen in de kerkbanken te schuiven. De huiver voor het virus is diep in ons gaan zitten. Maar het verlangen om God en elkaar in de kerk te ontmoeten, zal vast en zeker de overhand krijgen. Een mooie gedachte dat we met steeds meer medepelgrims op weg kunnen gaan naar Pasen.

Namens de kerkenraad,
Trees Kakebeke, scriba
en ds. Freek Schipper, voorzitter


Uit de pastorie

Windhoos

Op een totaal onverwachte manier is Zierikzee landelijk nieuws geworden. Sommige inwoners hebben nauwelijks iets gemerkt, terwijl anderen met veel verdriet en schade zaten. Enkele gemeenteleden hebben puin in de tuin of zelfs in huis gekregen. De Thomaskerk heeft nogal wat schade opgelopen aan het dak. Een schutting en een deel van de schuur van de buren zijn in de kerktuin beland. Met de Thomaspastorie was niets aan de hand, terwijl iets verderop de daken van de Willibrorduskerk en -pastorie zwaar beschadigd raakten. Meteen gebeld met pastor Van Hees. Die stond nog te trillen op zijn benen. Hij was blij met het aanbod van onderdak in andere kerkgebouwen, maar het was niet nodig om daarvan gebruik te maken.

De aanblik van de enorme ravage was onthutsend, maar het was mooi om te zien hoeveel saamhorigheid er is ontstaan.

Ds. Freek Schipper


Missionair Diaconaal Aandeel

Afgelopen maand is de MDA-actie weer gehouden. Er zijn brieven bezorgd met de vraag of we ook dit jaar met uw bijdrage het verschil kunnen maken voor activiteiten binnen onze gemeente en voor mensen en organisaties wereldwijd.
Op dit moment is er veel onzekerheid over prijsontwikkelingen voor voedsel en energie voor ieder van ons. Toch blijkt de betrokkenheid bij het werk van de diaconie enorm. Ook dank aan de lopers die de brieven verspreid en opgehaald
hebben.

Totaal is er een bedrag van € 19.034,– toegezegd (dat is € 1.272,– meer dan vorig jaar), waarvan € 10.746,54 voor de diaconie en € 8.287,46 voor de ZWO/Zendingscommissie. Als diaconie willen wij u hartelijk danken voor dit mooie resultaat en het vertrouwen dat u geeft om met uw bijdrage diverse doelen te ondersteunen.


Winkelwagen

Op zondag 26 juni en zondag 3 juli zal de winkelwagen voor de Voedselbank weer in de kerk staan.
Er is behoefte aan houdbaar broodbeleg in de ruimste zin van het woord. Weer een mogelijkheid om voluit te delen Van harte aanbevolen door uw diakenen


Fietsen op de binnenplaats naast de kerk

Afgelopen paasdienst stonden er, ondanks een bord dat dat niet mag, fietsen voor de nooduitgang op het plateau, de binnenplaats tussen de kerk en de schutting van de buurtuinen. De nooduitgang moet altijd vrij blijven! Om bij een ontruiming genoeg ruimte te hebben bij de nooduitgang willen wij eigenlijk geen fietsen op de binnenplaats aan de kant van de kerk hebben. Dus alleen aan de kant van de schutting. Als het daar vol is, is er altijd een mogelijkheid om de fiets op de Vismarkt te zetten.

Het College van kerkrentmeesters


Kosters gezocht

We zijn dringend op zoek naar mannen of vrouwen die op vrijwillige basis de taak van koster tijdens kerkdiensten op zich willen nemen.
Er zijn in korte tijd drie lege plaatsen ontstaan.
Heb je hier belangstelling voor of wil je er meer over weten, Jan Leen van Liere kan je hier alles over vertellen.

Het college van kerkrentmeesters


Zendingserfgoedkalender 2022

Het thema van de Zendingserfgoedkalender 2022 luidt: Van het duister naar het licht. Bijbelverhalen in sprekende kleuren geïnspireerd door het eigen levensverhaal van de kunstenares Mahboobeh Salem, een Iraanse vluchtelinge. De kalender geeft ook informatie over de geschiedenis van Iran, de positie van de aanhangers van de diverse religies in dat land, over vluchtelingen in Nederland en over de kunstenares zelf.

De Zendingserfgoedkalender 2022 kost € 9,00 per stuk en is te bestellen via de intekenlijst in de ontmoetingsruimte van de kerk of per e-mail: gielvleeuwen@zeelandnet.nl o.v.v. Zendingserfgoedkalender 2022.


Crècheleiding gezocht!


Voor de bezetting van de crèche in de kerk ben ik dringend op zoek naar mensen die een keer per 6 tot 8 weken willen oppassen tijdens de kerkdienst. Het aantal jonge ouders die meedraaien loopt terug. Toch willen we de crèche graag behouden, om die jonge ouders juist de gelegenheid te geven naar de kerk te komen en ook als welkom voor kinderen van verder weg of logees bij opa en oma. Hoe meer mensen er meedraaien, hoe minder vaak u/ je aan de beurt bent. Naast een volwassene is er ook altijd een middelbare scholier bij aanwezig. Bent u geïnteresseerd? Mail irenevrolijk@gmail.com of 0111-417105. Iedereen is welkom!

Groet, Irene Vrolijk


PARKEREN


Zoals u misschien al hebt vernomen, heeft de gemeente Schouwen-Duiveland het parkeerbeleid drastisch veranderd. Dat betekent dat het parkeren in de binnenstad voortaan ALLE DAGEN van de week alleen vergunningen-parkeren is geworden. Uitgezonderd daarvan zijn de parkeerplaatsen Gasthuisboomgaard (achter de AH) en de Mosselboom-gaard. Deze zijn vrij op de tijden dat je ook niet bij een betaalautomaat hoeft te betalen. Dus ook op zondag.
Concreet houdt dit in dat parkeren op de parkeerplaats in de Nieuwe Bogaardstraat en de straten bij de kerk NIET meer mogelijk is. Er worden al boetes uitgeschreven!
Parkeren is op zondag is dus alleen mogelijk op de genoemde parkeerplaatsen of ‘buiten de gracht’. Parkeren met een invalidepas blijft mogelijk op de daarvoor aangewezen plaatsen.


Het College van Kerkrentmeesters


Kerkdiensten online
Via www. kerkomroep.nl: Bij Vind uw kerk invullen Zierikzee. U krijgt vier kerken te zien. Kies hieruit de Geref. Thomaskerk. Daarna kunt u op de datum van uitzending een keuze maken: luisteren, kijken of opslaan.

De diensten op YouTube kunnen o.a. gevonden worden door op de website www.thomaskerkzierikzee.nl onderaan het menu Informatief te klikken op het logo van YouTube. Bij YouTube kan de ondertiteling ingeschakeld worden dan: radertje rechtsonder aanklikken, dan ondertiteling en Nederlands. De computer van YouTube begrijpt alleen niet altijd goed wat er gezegd wordt…

Helaas zijn er af en toe weer storingen in de uitzendingen van kerkdiensten. Die zijn beslist niet aan ons technisch team te wijten. De oorzaak ligt op landelijk niveau, bij de ondersteunende bedrijven. Daar wordt gewerkt aan verbetering en achter de schermen van de Thomaskerk wordt druk overlegd wat we ermee aan moeten. Een compliment is op zijn plaats voor de mensen die de PowerPoints maken, zondag aan zondag en vaak ook tussendoor aan de knoppen zitten om iedereen thuis in de gelegenheid te stellen de diensten mee te beleven.


LEVEN IS MEELEVEN…

Deze rubriek wordt niet meer op het web gepubliceerd vanwege het persoonlijke karakter van deze mededelingen.


AGENDA…

Via de hoofdpagina is de agenda te raadplegen.

Wilt u iets op de agenda zetten in de nieuwsbrief?
Stuur het dan naar Gonnie Hordijk: h.hordijk@solcon.nl