Nieuwsbrief

Zondag 4 julimei– zaterdag 3 juli 2021
Liturgische kleur 
groen

Informatie over kerkdiensten kunt u via de hoofdpagina openen of gaan naar Overzicht kerkdiensten .

Hoera, weer naar de kerk!

Vorige week heeft de kerkenraad besloten dat met ingang van 6 juni de diensten weer bijgewoond mogen worden door kerkgangers, met een maximum aantal van 30 exclusief hen die aan de dienst meewerken.

We mogen weer zingen in de kerk! Voorlopig alleen het laatste lied van de dienst, maar er is goede hoop dat de samenzang uitgebreid zal worden. En in de openlucht is er sowieso geen beperking!

Reservering

Om goed te regelen wie er wanneer naar de kerk kunnen komen, wordt gewerkt met een reserverings-systeem. Van de maandag tot en met de vrijdag voorafgaand aan de betreffende zondag kunt u uw kerkbezoek telefonisch reserveren bij onze scriba, Trees Kakebeke, nummer 0111 416389. Ze zal u dan vragen of u gezond bent. Als het maximum aantal bezoekers al is bereikt, zal ze met u overleggen over kerkbezoek op een zondag daarna. Op grond van de reservering worden zaterdags de plaatsen gemarkeerd waar men op zondag kan gaan zitten.

Op bepaalde zondagen (de komende tijd zijn dat 13 juni en 4 juli) krijgen gezinnen met kinderen tot en met 12 jaar de voorrang bij de reservering. We hopen dat er in elk geval op díe zondagen kinderdienstgroepen gevormd kunnen worden. Verder wordt er per zondag op grond van de aanmeldingen nagegaan of er crèche en kinderdienst geregeld moeten worden.

Veiligheidsmaatregelen

Om alles zo veilig als mogelijk te laten verlopen

 • wordt de Vismarkt aan de Sint Domusstraat als fietsenstalling gebruikt; die naast de kerk is vanwege de nauwe steeg ernaartoe niet veilig genoeg
 • vraagt een coördinator als u binnenkomt of u nog steeds gezond bent
 • wordt u verzocht uw handen te desinfecteren voor u de kerkzaal binnengaat
 • wijst een ambtsdrager u waar u kunt gaan zitten
 • wordt u verzocht uw jas niet aan de kapstok te hangen maar naast u in de bank te leggen
 • mag alleen het toilet voor minder validen gebruikt worden, en dat alleen als het echt nodig is
 • regelt een ambtsdrager dat na de dienst niet iedereen tegelijk naar de uitgang gaat
 • mag er collectegeld gelegd worden op een schaal die bij de zaaluitgang staat, maar wordt erop aangedrongen dat ook kerkgangers het collectegeld overmaken naar een rekening van de kerk.
 • wordt er geen koffie gedronken na de dienst
 • wordt u gevraagd er ook na afloop goed op te letten dat u op straat niet te dicht bij elkaar gaat staan
 • worden de kerkzaal en de andere gebruikte ruimtes na afloop schoongemaakt.

Uit de pastorie


De vakantie in Zuid-Limburg heeft me goed gedaan, maar ik fleur nog meer op van het vooruitzicht weer kerkgangers te mogen ontmoeten in de kerkzaal en de openlucht. Omdat ik inmiddels mijn tweede vaccinatie heb ontvangen, voel ik me ook vrijer om meer afspraken te maken voor bezoeken aan huis. Het studieverlof duurde iets korter dan gepland, maar ik heb wel gedaan wat ik wilde doen om me voor te bereiden op lezingen in het nieuwe seizoen.
De werkgroep ‘Aanbod’ bereidt een heel gevarieerd jaarprogramma voor; sommige onderdelen in samenwerking met de Gasthuiskerk.


Ds. Freek Schipper


PARKEREN


Zoals u misschien al hebt vernomen, heeft de gemeente Schouwen-Duiveland het parkeerbeleid drastisch veranderd. Dat betekent dat het parkeren in de binnenstad voortaan ALLE DAGEN van de week alleen vergunningen-parkeren is geworden. Uitgezonderd daarvan zijn de parkeerplaatsen Gasthuisboomgaard (achter de AH) en de Mosselboom-gaard. Deze zijn vrij op de tijden dat je ook niet bij een betaalautomaat hoeft te betalen. Dus ook op zondag.
Concreet houdt dit in dat parkeren op de parkeerplaats in de Nieuwe Bogaardstraat en de straten bij de kerk NIET meer mogelijk is. Er worden al boetes uitgeschreven!
Parkeren is op zondag is dus alleen mogelijk op de genoemde parkeerplaatsen of ‘buiten de gracht’. Parkeren met een invalidepas blijft mogelijk op de daarvoor aangewezen plaatsen.


Het College van Kerkrentmeesters


Kerkdiensten online
Via www. kerkomroep.nl: Bij Vind uw kerk invullen Zierikzee. U krijgt vier kerken te zien. Kies hieruit de Geref. Thomaskerk. Daarna kunt u op de datum van uitzending een keuze maken: luisteren, kijken of opslaan.

De diensten op YouTube kunnen o.a. gevonden worden door op de website www.thomaskerkzierikzee.nl onderaan het menu Informatief te klikken op het logo van YouTube. Bij YouTube kan de ondertiteling ingeschakeld worden dan: radertje rechtsonder aanklikken, dan ondertiteling en Nederlands. De computer van YouTube begrijpt alleen niet altijd goed wat er gezegd wordt…

Helaas zijn er af en toe weer storingen in de uitzendingen van kerkdiensten. Die zijn beslist niet aan ons technisch team te wijten. De oorzaak ligt op landelijk niveau, bij de ondersteunende bedrijven. Daar wordt gewerkt aan verbetering en achter de schermen van de Thomaskerk wordt druk overlegd wat we ermee aan moeten. Een compliment is op zijn plaats voor de mensen die de PowerPoints maken, zondag aan zondag en vaak ook tussendoor aan de knoppen zitten om iedereen thuis in de gelegenheid te stellen de diensten mee te beleven.


Voor de jongeren die eindexamen hebben gedaan, is het een heel vreemd schooljaar geweest. Ondanks alle coronategenslagen hebben ze het heel goed gedaan. Ze zijn allemaal geslaagd. Gefeliciteerd, en veel zegen op jullie verdere levensweg!


Ds. Freek Schipper


LEVEN IS MEELEVEN…

Deze rubriek wordt niet meer op het web gepubliceerd vanwege het persoonlijke karakter van deze mededelingen.


AGENDA…

Via de hoofdpagina is de agenda te raadplegen.

Wilt u iets op de agenda zetten in de nieuwsbrief?
Stuur het dan naar Gonnie Hordijk: h.hordijk@solcon.nl