Nieuwsbrief

Zondag 3 oktober – zaterdag 16 oktober 2021
Liturgische kleur 
groen

Informatie over kerkdiensten kunt u via de hoofdpagina openen of gaan naar Overzicht kerkdiensten .


Het beleid rond de kerkdiensten in de komende tijd

Bijlage bij de Nieuwsbrief van eind september 2021
De overheid heeft nieuwe coronamaatregelen opgesteld.
Naar aanleiding daarvan heeft de landelijke kerk adviezen gegeven aan plaatselijke ge-meenten.
Daarin staat onder meer:

 • Kerken hoeven niet om een coronatoegangsbewijs (ctb) te vragen, omdat dat niet bij
  kerkdiensten past.
 • De anderhalve meter als veilige afstand wordt losgelaten, maar wel wordt geadviseerd
  om ‘gepaste afstand’ te houden.
 • Er wordt aandacht en zorg voor de kwetsbaren gevraagd.
 • Het wordt aan plaatselijke kerken overgelaten hoe een en ander ingevuld moet worden.
  Maatwerk wordt aanbevolen.

Deze adviezen roepen binnen de kerkenraad veel dubbele gevoelens op. We vroegen ons af wat er toch met gepaste afstand wordt bedoeld en hoe die moet worden gewaarborgd. Ergens vinden we het niet terecht dat de kerk een uitzonderingspositie krijgt doordat ze –in tegenstelling tot bijvoorbeeld theaters– niet met een ctb hoeft te werken. Aan de andere kant stuit het tegen de borst om daar waar iedereen welkom mag zijn aan mensen om een toegangsbewijs te vragen. Elk van ons legde iets andere accenten, maar elk van ons voelde de dilemma’s.

De kerkenraad heeft daarom besloten om van 10 oktober tot half november een proef te doen.
We vragen bij de ingang van de kerk niet om een coronatoegangsbewijs, maar we doen wel een beroep op verantwoordelijkheidsgevoel en vertrouwen.

We passen maatwerk toe:

 • Het (grootste deel van) het middenvak is voor mensen die volledig gevaccineerd of
  recent getest zijn en zich veilig voelen bij minder dan 1½ meter afstand – daar zijn de
  zitplaatsen niet gemarkeerd;
 • de zijvakken, de gaanderij en indien nodig de achterste banken van het middenvak zijn
  voor hen die niet gevaccineerd en niet recent getest zijn of die dat wel zijn maar zich
  toch veiliger voelen met 1½ meter vrije ruimte om zich heen – daar zijn de zitplaatsen
  wel gemarkeerd.

Er is dus geen sprake van een zichtbare tweedeling wel gevaccineerd – niet gevaccineerd. Want in de 1½-meterbanken zitten ook mensen die zich ondanks volledige vaccinatie prettiger voelen als er geen anderen direct naast hen zitten – en daarvan zijn er meer dan je misschien zou denken.


Aan wie in het middenvak gaan zitten wordt gevraagd de bank vanuit het midden te vullen, enigszins afstand te houden tussen de groepjes (huishoudens) bijvoorbeeld door er de jassen tussenin te leggen.
Na de dienst mogen de mensen die in de 1½-meter-rijen zitten, de kerk het eerst verlaten.


Nog steeds moet iedereen die naar de kerk wil komen, zich telefonisch opgeven bij de scriba. Zij zal dan navragen waar men wil zitten, in het middenvak of op de 1½-meter plaatsen.

De eerste keer dat ze dat aan het gemeentelid vraagt, zal ze ook een toelichting geven. Bij een keuze voor het middenvak: ‘Dan gaan we er in goed vertrouwen vanuit dat jullie (en eventuele kinderen van 12 jaar en ouder) gevaccineerd of getest zijn en dan vragen we jullie er rekening mee te houden dat anderen wat dichterbij komen zitten dan voorheen’. Bij een keus voor zijvakken of gaanderij: ‘Dat is voor wie niet gevaccineerd en getest is maar ook voor wie dat wel is maar liever meer vrije ruimte om zich heen heeft’.
Zo kan de scriba er een beeld van krijgen hoeveel rijen met 1½ meter afstand er nodig zijn.
Onze schatting is dat hiermee tussen de 120 en de 150 mensen de kerkdiensten kunnen bijwonen.

De basisregels blijven van kracht: handen ontsmetten, geen handen geven, thuisblijven bij klachten enz.
Er zal op de ventilatie worden gelet. De zijdeuren krijgen windhaken.
De collectes blijven plaatsvinden in de hal van de kerk, met hulp van schalen op standaard.
Helaas zien we geen mogelijkheid om op een veilige manier koffiedrinken na de dienst mogelijk te maken.


Op zondagmiddag 10 oktober (ZierikZingt) en zondagmorgen 7 november (Nieuwe Kerkviering) vinden er samenkomsten plaats waarbij wèl om een coronatoegangsbewijs gevraagd zal worden omdat die in de Nieuwe Kerk plaatsvinden, een locatie waar dat ook gebeurt bij concerten e.d. omdat het officieel geen kerkgebouw is.
Zo kunnen we de praktische en gevoelsmatige uitwerking van beide vormen van toegangsbeleid ervaren.
Jullie reacties zullen meegewogen worden als de kerkenraad het beleid gaat evalueren.
De kerkenraad is er zich van bewust dat aan elk concreet beleid haken, ogen, bezwaren en nadelen zitten, maar er moest wel een knoop worden doorgehakt. We hopen dat jullie daar begrip voor hebben.
En we kijken uit naar de tijd dat we verlost zijn van onmogelijke keuzes, zonder opgave vooraf naar de kerk kunnen, tijdens de dienst en bij het koffiedrinken de ander met een veilig gevoel nabij kunnen komen.


Namens de kerkenraad,
Trees Kakebeke, scriba
en ds. Freek Schipper, voorzitter


Uit de pastorie

Werk in uitvoering tijdens onze afwezigheid

Dit berichtje komt uit een zieke pastorie. Mevr. Sursumcorda, de dame van het Vrije 47, heeft gezondheidsproblemen. Dat ze overal piept en kraakt is voor iemand van 93 niet vreemd. Maar nu heeft ze ook nog ernstige voetschimmel gekregen.
Er groeien zelfs paddenstoelen tussen haar tenen. Er was sinds begin dit jaar vreemd roodbruin stof te zien op de vloer van een kamertje op de begane grond. Wat later begonnen er op verschillende plekken zwammen te groeien. Daar moest iets aan gedaan worden, begrepen kerkrentmeesters en een geraadpleegd bouwbedrijf. Toen ik op hun verzoek alvast het laminaat in het voorkamertje verwijderde, zakte ik door de vloer.
Schimmel is ongezond, maar het spul waarmee het bestreden wordt, óók. Het antigif kan daarom maar het beste inwerken tijdens onze afwezigheid, tot en met 17 oktober. Deze week wordt ook bekeken hoeveel er nog meer is aangetast. We hopen maar dat de vloer van de woonkamer nog gezond is gebleven.
Ik schrijf deze kopij voor ons vertrek naar Polen. Daardoor is niet alle informatie in de pastorale rubriek actueel als de Nieuwsbrief verschijnt. Al heb ik de scriba wel gevraagd om er belangrijke ontwikkelingen in te verwerken. In dringende gevallen kan met haar contact worden opgenomen.

Presentaties jodendom en islam

De aanmeldingen voor de activiteiten vermeld in de Aanbodkrant blijven dit jaar een beetje achter. Daarom por ik jullie even op. Bijvoorbeeld om je op te geven voor de lezingen op 21 oktober en 4 november over het jodendom, en voor die van 18 november en 2 december over de islam. We zullen coronaproof in de kerkzaal gaan zitten en dan nog is er plaats genoeg. Kijk nog eens naar de informatie in de Aanbodkrant en geef je dan alsnog op, via het formulier op de site van de Thomaskerk, de antwoordkaart of rechtstreeks bij

Trees Kakebeke, tel. 416389

Ds. Freek Schipper


Actie Schoenendoos

Maakt u ook een kind blij met een gevulde schoenendoos? Vanaf 9 oktober gaat in de Thomaskerk de schoenendoosactie weer van start. U kunt een schoenendoos vullen met pennen, schriften enzovoort en wat speelgoed voor kansarme kinderen. In de kerk liggen de flyers met de instructies of kijkt u op https://schoenendoosactie.nl

De Thomaskerk neemt de portokosten voor haar rekening. De gevulde schoenendozen dienen te worden gesloten door een postbode-elastiek.

Dus niet de deksel dichtplakken. De dozen kunnen worden ingeleverd op zondag 31 oktober. Indien u niet in staat bent de doos die zondag in te leveren kunt u contact met mij opnemen voor een oplossing.

Irene Vrolijk, telefoon 417105


Winkelwagen

Afgelopen week nam een van de medewerkers van De Voedselbank contact op met de diaconie met de vraag of de mensen van de Thomaskerk weer producten voor De Voedselbank zouden willen inzamelen.
Op dit moment is er dringend behoefte aan de volgende houdbare producten:

JAM – CHOCOLADEPASTA – PASTASAUZEN – SOEPEN – ZONNEBLOEMOLIE – MAYONAISE – CURRY – AARDAPPELPUREE – PASTEITJES – SUIKER – ZOUT – PEPER – KOFFIEMELK en KOFFIEPADS.

Op de zondagen 10, 17, 24 en 31 oktober zal de winkelwagen voor het inleveren van bovenstaande producten in de hal staan.
Maak gebruik van deze mogelijkheid om voluit te delen!

De diakenenCrècheleiding gezocht!


Voor de bezetting van de crèche in de kerk ben ik dringend op zoek naar mensen die een keer per 6 tot 8 weken willen oppassen tijdens de kerkdienst. Het aantal jonge ouders die meedraaien loopt terug. Toch willen we de crèche graag behouden, om die jonge ouders juist de gelegenheid te geven naar de kerk te komen en ook als welkom voor kinderen van verder weg of logees bij opa en oma. Hoe meer mensen er meedraaien, hoe minder vaak u/ je aan de beurt bent. Naast een volwassene is er ook altijd een middelbare scholier bij aanwezig. Bent u geïnteresseerd? Mail irenevrolijk@gmail.com of 0111-417105. Iedereen is welkom!

Groet, Irene Vrolijk


PARKEREN


Zoals u misschien al hebt vernomen, heeft de gemeente Schouwen-Duiveland het parkeerbeleid drastisch veranderd. Dat betekent dat het parkeren in de binnenstad voortaan ALLE DAGEN van de week alleen vergunningen-parkeren is geworden. Uitgezonderd daarvan zijn de parkeerplaatsen Gasthuisboomgaard (achter de AH) en de Mosselboom-gaard. Deze zijn vrij op de tijden dat je ook niet bij een betaalautomaat hoeft te betalen. Dus ook op zondag.
Concreet houdt dit in dat parkeren op de parkeerplaats in de Nieuwe Bogaardstraat en de straten bij de kerk NIET meer mogelijk is. Er worden al boetes uitgeschreven!
Parkeren is op zondag is dus alleen mogelijk op de genoemde parkeerplaatsen of ‘buiten de gracht’. Parkeren met een invalidepas blijft mogelijk op de daarvoor aangewezen plaatsen.


Het College van Kerkrentmeesters


Kerkdiensten online
Via www. kerkomroep.nl: Bij Vind uw kerk invullen Zierikzee. U krijgt vier kerken te zien. Kies hieruit de Geref. Thomaskerk. Daarna kunt u op de datum van uitzending een keuze maken: luisteren, kijken of opslaan.

De diensten op YouTube kunnen o.a. gevonden worden door op de website www.thomaskerkzierikzee.nl onderaan het menu Informatief te klikken op het logo van YouTube. Bij YouTube kan de ondertiteling ingeschakeld worden dan: radertje rechtsonder aanklikken, dan ondertiteling en Nederlands. De computer van YouTube begrijpt alleen niet altijd goed wat er gezegd wordt…

Helaas zijn er af en toe weer storingen in de uitzendingen van kerkdiensten. Die zijn beslist niet aan ons technisch team te wijten. De oorzaak ligt op landelijk niveau, bij de ondersteunende bedrijven. Daar wordt gewerkt aan verbetering en achter de schermen van de Thomaskerk wordt druk overlegd wat we ermee aan moeten. Een compliment is op zijn plaats voor de mensen die de PowerPoints maken, zondag aan zondag en vaak ook tussendoor aan de knoppen zitten om iedereen thuis in de gelegenheid te stellen de diensten mee te beleven.


LEVEN IS MEELEVEN…

Deze rubriek wordt niet meer op het web gepubliceerd vanwege het persoonlijke karakter van deze mededelingen.


AGENDA…

Via de hoofdpagina is de agenda te raadplegen.

Wilt u iets op de agenda zetten in de nieuwsbrief?
Stuur het dan naar Gonnie Hordijk: h.hordijk@solcon.nl