Nieuwsbrief

Zondag 28 februari– zaterdag 13 maart 2021
Liturgische kleur paars

Informatie over kerkdiensten kunt u via de hoofdpagina openen of gaan naar Overzicht kerkdiensten .

De kerkdiensten worden online gehouden zonder kerkgangers via de kerktelefoon en via kerkomroep.nl

Voorlopig zijn er ook geen zangers in de kerk. Vanuit de landelijke kerk is het dringende advies gekomen om af te zien van alle zang in de kerk. Ook de inzet van zanggroepjes wordt sterk afgeraden. Aanleiding vormen onder meer de besmettingen opgelopen door leden van een kerkelijke zanggroep in Biddinghuizen, de strengere lockdown en de verspreiding van de Britse, meer besmettelijke, variant van het coronavirus. Als kerkenraad van de Thomaskerk hebben we onze eigen verantwoordelijkheid, maar volgen we vrijwel altijd de landelijke richtlijnen.

Wat betreft de muziek in de kerkdiensten is gekozen voor afwisseling: Soms zal het orgel spelen, al dan niet ter begeleiding van het voorlezen van liedteksten. Soms klinken er stemmen en instrumenten van internet. We weten dat er onder jullie verschillend over wordt gedacht. Voor de een is er pas sprake van een eredienst als er ‘niet ingeblikte’ orgelmuziek te horen is. De ander wil graag zingende mensen horen en zien, ook al is dat in filmvorm. We doen een beroep op jullie om rekening te houden met de verschillen in beleving en met de beperkingen waarmee we nu te maken hebben.

Heel wat kerken zijn helemaal gestopt met het houden van erediensten. Dan mogen wij ons gelukkig prijzen met de mogelijkheden die we hebben en de inzet van ons technisch team. Dat heeft de camera zo verplaatst dat de voorganger recht van voren en haast op ooghoogte in beeld wordt gebracht. Ik ervaar het als een verbetering dat ik niet meer schuin omhoog naar een muur hoef te kijken om jullie aan te zien; ik hoop jullie ook. Ondertussen blijft het allemaal erg schraal. Voor mij (ik vind het niet gemakkelijk om voor een vrijwel lege kerkzaal te staan), maar vooral voor jullie. Zoals komende zondag een van jullie in een filmpje zal zeggen: “We missen de kerk héél erg. Het samen zingen, maar zeer zeker ook de ontmoetingen met elkaar, voor en tijdens de dienst en bij de koffie na afloop. Maar we kijken uit naar betere tijden.”


Kerkdiensten online
Via www. kerkomroep.nl: Bij Vind uw kerk invullen Zierikzee. U krijgt vier kerken te zien. Kies hieruit de Geref. Thomaskerk. Daarna kunt u op de datum van uitzending een keuze maken: luisteren, kijken of opslaan.

De diensten op YouTube kunnen o.a. gevonden worden door op de website www.thomaskerkzierikzee.nl onderaan het menu Informatief te klikken op het logo van YouTube. Bij YouTube kan de ondertiteling ingeschakeld worden dan: radertje rechtsonder aanklikken, dan ondertiteling en Nederlands. De computer van YouTube begrijpt alleen niet altijd goed wat er gezegd wordt…

Helaas zijn er af en toe weer storingen in de uitzendingen van kerkdiensten. Die zijn beslist niet aan ons technisch team te wijten. De oorzaak ligt op landelijk niveau, bij de ondersteunende bedrijven. Daar wordt gewerkt aan verbetering en achter de schermen van de Thomaskerk wordt druk overlegd wat we ermee aan moeten. Een compliment is op zijn plaats voor de mensen die de PowerPoints maken, zondag aan zondag en vaak ook tussendoor aan de knoppen zitten om iedereen thuis in de gelegenheid te stellen de diensten mee te beleven.


De site van de Thomaskerk is vernieuwd!

Er is de afgelopen maanden hard gewerkt aan een gedaanteverwisseling van de internetsite van onze kerk. Vooral Kees Hanse heeft er uren werk in gestopt. Hij wordt ook de nieuwe webbeheerder.

Hij neemt die taak over van Wim Bom. Die heeft (als ik het goed begrepen heb meer dan 20 jaar) de site altijd heel nauwgezet bijgehouden. Hij is ook intensief betrokken geweest bij de overdracht en de nieuwe opzet van de site.

In een eerder stadium hebben Ruben Colijn en een van zijn collega’s meegedacht over de vormgeving.

Die is helder en overzichtelijk. De pagina waarop de bezoeker welkom wordt geheten, overdondert niet met een bombardement van beeld en informatie, maar nodigt uit om de site verder te verkennen. Wie dat doet, komt onder meer presentaties tegen waaruit buitenstaanders kunnen opmaken wat voor soort gemeente de Thomaskerk is. Ook bevat de site een overzicht van de kerkdiensten, een uitgebreid archief van de liturgische schikkingen, een stukje waarin de voorganger zich voorstelt en informatie over het aanbod aan activiteiten.

Kees, Wim, Ruben en de anderen die hun bijdrage hebben geleverd aan de oude en de nieuwe site: complimenten en heel hartelijk dank!


Geen Bach- maar wel kunstpresentatie

Mar van der Veer zou in maart twee bijeenkomsten verzorgen over de Mattheüspassion van J.S. Bach. Maar omdat we nog steeds niet met een groep mensen samen mogen komen, heeft hij besloten die uit te stellen tot het volgende seizoen. Zijn lezingen komen veel meer tot hun recht bij samenspel met de mensen die ze fysiek kunnen bijwonen. We houden ze gelukkig tegoed.

De bijeenkomsten met Mar waren bedoeld als een gezamenlijke activiteit van de Gasthuiskerk en de Thomaskerk. In onderling overleg is nu besloten om van mijn lezing over het kruis in de beeldende kunst iets gezamenlijks te maken. Eerder heb ik aangegeven dat die lezing van het najaar naar mei verschoven zou worden. Maar ze past beter in de tijd voor Goede Vrijdag. Op donderdagavond 25 maart is de presentatie vanaf 19.30 uur online te volgen op de YouTube- en Kerkomroep-kanalen van beide kerken.

Eeuwenlang is het kruis afgebeeld om te laten zien hoe Jezus zich voor ons heeft opgeofferd. Maar toen de kunst zich ging losmaken van de kerk, nam ze de vorm van het kruis mee en gaf ze er een nieuwe inhoud aan. Het kruis werd symbool van menselijk lijden of van de doorgang naar een nieuw bestaan. In deze presentatie wordt zichtbaar hoe kunstenaars aan het kruis een nieuwe vorm en betekenis hebben gegeven. We maken een reis door de tijd, van graffiti in het oude Rome tot een eigentijdse kunstenaar die ergens in het huidige Rome Jezus afbeeldt als iemand die zowel gekruisigd als opgestaan is.

Ds. Freek Schipper


Vogelen in coronatijd

Na de eerste presentatie, opperde Jan Blom het idee, of het mogelijk was om tegen het voorjaar de voorjaarsvogels te laten zien. Natuurlijk wilden we daar gehoor aan geven.

Vanaf 25 februari op Kerkomroep en YouTube een presentatie van voorjaarsvogels door Cor en tuinvogels door mij.

Henk Walraven


KINDERFILMPJES…

De Gasthuiskerk en de Thomaskerk hebben de draad weer opgepakt die tijdens de eerste lockdown gesponnen is. Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd worden er wekelijks filmpjes gemaakt. Daarin worden bijbelverhalen verbonden met verhalen uit onze tijd. Als ik er het script voor schrijf, spelen Aron, Talitha en hun vriendinnetje Amani daar de hoofdrol in. De stemmen zullen regelmatig ingesproken worden door gemeenteleden uit beide kerken. Ze maken de geluidsopname thuis en sturen die dan digitaal en coronaproof naar de montagecomputer. Na het ‘editen’ worden de filmpjes op de YouTube- en Kerkomroepkanalen van beide kerken gezet. Het is een bijzondere vorm van samenwerking die in deze donkere tijden voor lampjes van creativiteit en pretlichtjes in de ogen wil zorgen.


KINDERDIENST EN VEERTIGDAGENTIJDPROJECT…

Op dit moment ziet het er niet naar uit, dat we binnenkort weer diensten met kerkgangers kunnen houden. Dus van de kinderdienst en een Veertigdagentijdproject voor de kinderen zal helaas ook niet veel terecht komen. Maar er zijn alternatieven:
Voor de Thomaskinderen zijn er gezinsboekjes besteld met de titel ‘Levensweg’. Die worden binnenkort bezorgd bij gezinnen die van plan zijn ze te gebruiken. In de uitzendingen voor de kinderen van de Gasthuiskerk en de Thomaskerk wordt aangesloten bij thema’s van Passie en Pasen. En met het volgende nummer van Radar wordt de Veertigdagentijdkalender ‘Ik ben er voor jou’ verspreid. Veel mogelijkheden voor de eredienst thuis.HUISPAASKAARS…

Voel je verbonden met de Thomaskerkdienst en bestel nu de huispaaskaars. Vanaf nu is er weer een huispaaskaars te bestellen bij Wieteke van der Nieuwsbrief 6 – 6 (2021) Zondag 7 Feb. – zaterdag 27 Feb. Liturgische kleur: groen Paal. U kunt de bestelling telefonisch 06- 52343715 of via de mail wbabijn@hotmail.com aan mij doorgeven. Graag voor 24 februari


LEVEN IS MEELEVEN…

Deze rubriek wordt niet meer op het web gepubliceerd vanwege het persoonlijke karakter van deze mededelingen.


AGENDA…

Via de hoofdpagina is de agenda te raadplegen.

Wilt u iets op de agenda zetten in de nieuwsbrief?
Stuur het dan naar Gonnie Hordijk: h.hordijk@solcon.nl