Liturgische schikkingen

In de kerkelijke traditie hebben bloemen lange tijd een rol gespeeld om het verhaal van het Evangelie te vertellen. Bloemen kregen een symbolische duiding. Sinds enige jaren is er hernieuwde aandacht gekomen voor de mogelijkheid om met bloemen en materialen de geloofsinhoud uit te drukken. Kleuren, vormen lijnen en karakter van bloemen en planten hebben een speciale betekenis. Deze worden gebruikt om aan bijzondere kerkdiensten een eigen, speciale bijdrage te leveren.


Pinksteren 2023

De kleuren rood en wit staan daar symbool voor.

In vuur en vlam de Geest van Pinksteren,

Vuur dat niet dooft.

Liefde voor elkaar


Archief Liturgische Schikkingen

In deze rubriek zijn de Liturgische schikkingen terug te vinden die in de loop van de jaren door de bloemengroep gemaakt zijn:

Advent en Kerst

Jaarwisseling

Week van het gebed voor de eenheid van Christenen

Werelddiaconaat

Stille week en Pasen

40 dagentijd

Biddag voor gewas en arbeid

Hemelvaart

Pinksteren

Dankdag voor gewas en arbeid

Laatste zondag van het kerkelijk jaar, gedachtenisdienst

Doop

Huwelijk

Uitvaart

Diversen