Radar

SIGNALEN – Coronakroniek

Je hebt maar één lichtje nodig
om het donkerste duister te verlichten

Je hebt maar één mens nodig
om de donkerste eenzaamheid te verlichten

Je hebt maar één woord nodig
om de beklemmendste stilte te verbreken

Je hebt maar één hand nodig
om je aan omhoog te trekken uit de diepste put

Je hebt soms maar weinig nodig
om in je grootste nood weer toekomst te voelen
Toekomst begint klein

Dit gedichtje is een van de bijdragen aan een project waartoe Gonnie Hordijk twee jaar geleden het
initiatief heeft genomen: twee
schriftjes om te laten circuleren in
de gemeente. Voorin staat het verzoek om er iets ter bemoediging
van andere Thomaskerkleden in te
schrijven. Tekens van verbondenheid in tijden van lockdown en belemmerd contact. Na hun omzwervingen zijn de cahiers bij mij terechtgekomen. Bij het doorlezen word ik geraakt door de persoonlijke
verhalen vol zorg en moed.


❖ Dit schriftje doet me denken aan mijn poëziealbum waar tijdens de
oorlog in werd geschreven. Ook toen waren het angstige tijden.
❖ Dat ook de economie op z’n kop staat, merken we in ons gezin. Mijn
man is na 30 jaar op straat komen te staan.
❖ Ik besefte: alles is anders en het zal nooit meer worden als voorheen.
❖ Als verpleegkundige heb ik zoveel mensen naar adem happend zien
vechten tegen de corona, maar ook veel mooie dingen gezien, heel
veel mooie gesprekken gehad.

Bij de verhalen staan veel gedichten om anderen moed in te spreken.
Die ademen vaak wel de sfeer van de eerste maanden van de pandemie. Dat was de tijd van applaus voor de zorg, happy stones, tulpenacties en knuffelberen voor de ramen. Die teksten lees ik nu met een zekere weemoed. Wat lag er toen veel nadruk op de goede bijwerkingen van de crisis: gebaren van meeleven, oog en oor voor de natuur die langs de stille straten opeens veel meer opviel.

Gods glimlach in gewone dingen
de zon die door de wolken breekt
een vogel die opeens gaat zingen
een buurman die zijn hand opsteekt.


Wat is er over van die positieve houding? De kaartenactie van de kerk kreeg geen vervolg. Op de filmpjes voor de kinderen, met zoveel moeite in elkaar gezet, kwam steeds minder respons. Veel ouders vergaten er hun kinderen naar te laten kijken. Ze waren te moe geworden van het begeleiden van het thuisonderwijs en hadden de zondagmorgen zelf al
een andere invulling gegeven.


… en al klinkt Goddank de preek nog via internet
op een andere manier woord en gebed
toch mis ik mijn plaats onder jouw dak enorm
en ook de mensen waarmee ik een gemeente vorm

Door de oorlog in Oekraïne is het moeilijk om blij te zijn met de vrijheidna corona. En we weten ook niet hoelang die vrijheid zal duren. Toch hoop ik dat er mensen zijn die een positieve afronding van de coronakroniek in de schriftjes willen schrijven. Laat het me maar weten als je dat letterlijk wilt doen; er zijn nog genoeg bladzijden over.


Eeuwige God, waar zouden we zijn als U ons niet draagt
dank dat U ons ontmoeting geeft
mensen op ons pad van leven om even mee op te trekken
en als we weer verder moeten gaan, help ons dan
om door de donkerte te hopen op het licht
we weten ons in Uw hand.


Het is vooral die hand die ons opnieuw hoopvol en betrokken kan maken.

Ds. Freek Schipper


WIL JE WAT VOOR DE KERK DOEN?

Een vraag die op gezette tijden langskomt. Veel mensen zullen de vraag herkennen en de gedachten die daarna door
het hoofd gaan:


“Ja, maar wat dan?”
Het hoeft niet veel te zijn, want met z’n allen kleine inspanningen leveren, levert uiteindelijk iets groots en waardevols op.
Een beetje zoals het reisgenoten contact.
Iedereen houdt met één of een paar anderen contact en samen vormen we de kerkgemeenschap (En waren we daar
even precies op tijd mee! Alsof hogerhand daar iets van sturing aan gaf).


“Maar ik héb het al zo druk!”
Dat hoor je vaak, want dat geldt voor heel veel mensen. Vooral na je pensioen schijn je het nog drukker te krijgen. Ik krijg daar langzamerhand al wel een beeld bij, met zoveel kleinkinderen en zoveel leuke dingen die ik in mijn vrije tijd kan en wil doen. En toch: Er is echter altijd wel een stukje tijd over waarin je iets voor een ander of voor de kerk kunt doen, of niet?


“Maar ik weet dat er veel geschiktere mensen rondlopen, en die zijn vast nog niet gevraagd!”
Dat klopt, en toch ook weer niet. Er zijn namelijk altijd mensen die geschikter zijn. Er zijn slimmere, leukere mensen die het werk voor de kerk veel beter zouden kunnen doen en misschien zijn er zelfs mensen die nog niet gevraagd zijn. Maar nu wordt jíj gevraagd. Er zijn dus mensen die je in de gaten gekregen hebben en dat betekent dat je kwaliteiten hebt die je
misschien zelf niet in de gaten hebt.


“Ik heb het nu nog erg druk, maar volgend jaar lukt het wel, denk ik.”
Dat zou mooi zijn, en soms is het zelfs ook echt waar maar… Ben je geen verstoppertje aan het spelen voor jezelf? Elk jaar lijkt het wel weer drukker te zijn dan het jaar daarvoor, en dat zal waarschijnlijk volgend jaar dus ook zo zijn. Zoals Freek aangaf in zijn preek over snoeien op 27 maart: aandacht geven aan wat écht belangrijk is en stoppen met zaken die dat
niet zijn, zorgt voor ruimte voor groei.

En dan nu de vraag waar het eigenlijk om begon:
Er zijn weer mensen nodig voor verschillende taken. De mensen die die taken nu doen, zijn aan het eind van hun termijn of doen dat werk al héél erg lang. Sommigen willen die termijn best verlengen, of nog eventjes doorgaan maar het is altijd goed als er vers bloed komt. En: een beetje tegengeluid zorgt voor beter werk. Dus: als je een beetje tijd hebt, een beetje eigenwijs bent, graag met (nieuwe) mensen samenwerkt: kom erbij!


Wat je eraan hebt?
Je doet nieuwe contacten op, je leert hoe zaken achter de schermen werken, krijgt soms heel nieuwe ervaringen waar je wijzer van wordt, kortom: je komt er over het algemeen rijker uit dan dat je eraan begon.

De ervaring van Wilco Nuijens is een mooi voorbeeld.
Dit is wat hij er over zegt:
“Hé Wilco, jeugdouderling is wel wat voor jou.”
Die zag ik niet aankomen. Even was ik stil. Ik dacht: “Wie ik?? Pff, dat weet ik niet hoor.” Het klinkt zo zwaar en denk dat ik niet zo serieus ben. Een paar dagen later speelde het nog steeds door mijn hoofd. Begon mij dingen af te vragen: “Waarom ik..?”
Mijn gedachten gingen verder: “Ja, het is leuk op de zaterdagavondclub. Leuke verhalen en dingen zien groeien zoals vriendschappen, chips en pittige onderwerpen over school. Ik voel me daar thuis en ik hoef niet altijd serieus te zijn. En een grapje en wat vertellen kan ik wel.”
Toch die vraag: “Waarom ik…?” Het antwoord kwam vanzelf. Ik geloof en ik doe dit niet alleen. Mag dit doen voor mensen en met mensen die hetzelfde willen: onze liefde voor God uiten. Daar komt ook bij: de jeugd heeft de toekomst, ook voor het voortbestaan van de kerk. Ja natuurlijk, het kost tijd. Iedereen heeft het druk. Het is wel een naam hoor: ‘jeugdouderling’. Ja, het verandert niks aan wie ik ben.

Ben en blijf mezelf. Ben je ook graag jezelf en wil je helpen aan de toekomst van de kerk?
Iedereen is welkom; voor iedereen is wel iets te doen. Er zijn vacatures voor pastorale ouderlingen, een jeugdouderling, een ouderling-kerkrentmeester en diaconaal medewerkers. Maar ook elders in de gemeente is er werk aan de winkel. Wees niet bang, je doet het niet alleen en we hebben geweldige mensen die kunnen helpen, net zoals ze mij geholpen hebben. We lopen samen in het licht. Het licht dat er is en altijd ons hart zal verwarmen ook als we het moeilijk hebben.


Sjoerd Ennenga


OPVANG EN HULP VOOR VLUCHTELINGEN UIT OEKRAÏNE

De Russische inval in Oekraïne heeft ons wereldbeeld totaal veranderd. De Oekraïners zijn
hun veiligheid kwijt, hun toekomst wordt kapotgeschoten. Vele duizenden mensen hebben
huis en haard moeten verlaten en zijn op de vlucht geslagen. De beelden die wij hier dagelijks via de
media te zien krijgen zijn hartverscheurend en spreken voor zich. Ook in Nederland zoeken deze
vluchtelingen bescherming. Inmiddels worden er ook op Schouwen-Duiveland vluchtelingen uit Oekraïne bij gastgezinnen opgevangen. De verwachting is dat dit aantal zal toenemen. In Wereldregio wordt de Cornelia, als de huidige bewoners hun intrek hebben genomen op de nieuwe locatie, genoemd als mogelijke huisvesting voor mensen uit Oekraïne.


Als kerk willen we hulp bieden bij de opvang van deze vluchtelingen, we willen hierbij samenwerken met de andere kerken, de gemeente Schouwen-Duiveland en andere instanties. Dit alles om deze mensen het gevoel te geven er niet alleen voor te staan, dat ze zich werkelijk welkom weten.


Op dit moment is er nog geen concreet beroep op ons gedaan maar dat zou zomaar kunnen veranderen. Wij willen klaar staan wanneer die vraag komt. Daarom willen we nu al inventariseren wie zich aan wil melden om zich als vrijwilliger in te zetten bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. We hopen zo een heel team van vrijwilligers te vormen dat direct aan de slag kan wanneer een hulpvraag komt.

Overweegt u gastgezin te worden voor vluchtelingen uit Oekraïne? Kijk dan eens op de site van www.takecarebnb.org daar staan allerlei overwegingen en tips.

U kunt zich aanmelden als vrijwilliger bij onze gemeenteleden Ruben en Jeanine Colijn: mullerjeanine@gmail.com.
Of bij diaken Anja van Iwaarden: ajvaniwaarden@solcon.nl

telefoonnummer (na 18.00 uur): 06-124 207 19.


40-DAGENTIJD 2022: “ALLES KOMT GOED?!”

Met het thema ‘Alles komt goed?!’ staat de Veertigdagentijd in het teken van de toekomst, waarvan we geloven dat die goed is. Tegelijk is ‘Alles komt goed?!’ een
oproep om nú op te staan en bij te dragen aan een wereld waarin het al beter zal worden. In navolging van Jezus kijken we in deze periode om naar onze naaste en
delen van wat we hebben gekregen.

In de 40dagentijd zijn 7 projecten van Kerk in Actie
onder de aandacht gebracht:

  1. Rwanda – Met zusters werken aan gezond eten (zending)
  2. Kerk zijn doe je met elkaar (binnenlands diaconaat)
  3. Indonesië – Een betere toekomst voor straatkinderen (werelddiaconaat)
  4. Jong en oud thuis in de kliederkerk (missionair werk)
  5. Moldavië – Kinderen en ouderen worden gezien (werelddiaconaat)
  6. PaasChallenge: inleven in het paasverhaal (Jong Protestant)
  7. Libanon – Kansen voor jongeren in achterstandswijk (werelddiaconaat)

Op de website, in de ontmoetingsruimte en voor of na de dienst van de Thomaskerk heb je waarschijnlijk deze projecten voorbij zien komen.
Alle projecten zijn gekozen aan de hand van de zeven werken van barmhartigheid. Ken je ze nog? Schrijf de zeven werken van barmhartigheid op aan de hand van de tekeningen (volgende pagina). En weet je ook welk project erbij hoorde? Schrijf dit tussen de haakjes.


Met het spaardoosje heb je voor al deze projecten kunnen sparen. Wil je het spaardoosje op eerste Paasdag meenemen naar de kerk, afgeven bij een van de diakenen bij jou in de buurt of bij Giel van Leeuwen, Plevierstraat 21 te Zierikzee?


Met Pasen wordt de vraag ‘Alles komt goed?’ een antwoord: Jezus’ opstanding laat zien dat er een nieuw begin is. In dat vertrouwen geloven we dat alles goed komt. Gezegende Paasdagen gewenst.

Namens de diaconie/ZWO en Kerk-in-Actie hartelijk dank!
Giel van Leeuwen.


A. ……………………………………………………………………………… ( )
B. ……………………………………………………………………………… ( )
C. ……………………………………………………………………………… ( )
D. ……………………………………………………………………………… ( )
E. ……………………………………………………………………………… ( )
F. ……………………………………………………………………………… ( )
G. ……………………………………………………………………………… ( )