Kerkblad Radar


Herhaalde oproep
Groene vingers gezocht!


Nu het voorjaar is geworden vragen de kerktuinen (pastorie en kerk) weer om onderhoud. Dus zoeken we, liefst twee personen, die dit werk willen voortzetten. Hebt u minder groene vingers, maar wel enthousiasme, kunt u altijd voor vragen terecht bij Jaap Lodders, die tevens bereid is mee te denken en mee te werken in de tuin.

Opgeven bij: Hans Elfferich (0111-850606)
Leo Schults (0111-414472)

Commissie van Kerkrentmeesters


SIGNALEN – Het hart van God


“Wat vindt u: heeft God emoties?” – gesprekken in de hal van de Thomaskerk gaan meestal over koetjes en kalfjes, maar de vrouw die me deze vraag stelde, wilde de diepte in. Ze had een mannelijke collega die net als zij voor haar geloof uitkwam, maar wel vaak op heel andere standpunten uitkwam dan zij. Een paar dagen daarvoor was hun discussie gegaan over de vraag of God emoties heeft. Hij vond van niet, zij vond van wel. En nu vroeg ze mij als het ware om scheidsrechter te spelen. Normaal gesproken ben ik daar wat huiverig voor, maar nu ontglipte me spontaan de reactie: “Jij hebt gelijk. God is gevoelig.”
Het werd een boeiend gesprek op een van de laatste zondagen dat ik nog in Zierikzee was. Ik heb de vrouw om toestemming gevraagd om het te verwerken in een stukje voor het kerkblad, met de aantekening dat het er dan pas na mijn vertrek in zou komen. Ze vond het goed. Haar collega had geargumenteerd: ‘God kan geen emoties hebben, want een echte God moet eeuwig hetzelfde blijven. Emoties zouden Hem te veranderlijk maken, te gemakkelijk te beïnvloeden door wie Hij tegenover zich krijgt.’ Zo redeneren mensen vaker, maar daarbij gaan ze uit van veronderstellingen over God. Ze laten zich – bewust of onbewust – leiden
door filosofen uit de Oudheid die God beschreven als de Onbewogen Beweger: ‘Als eerste oorzaak van alles brengt God alles in beweging; dus kan Hij niet door iets of iemand anders bewogen worden. Hij moet zelf onbewogen en onaangedaan blijven.’
Wie zeggen dat God geen emoties kan hebben, zijn bang dat die Hem te mensachtig maken. Maar daarmee maken ze God juist te onmenselijk.
Hun idee over God is te abstract. En dat komt doordat ze vanuit hun al te menselijke uitgangspunten nadenken over God.
God is niet zoals wij denken dat een god moet zijn, maar God is zichzelf. Hij stelt zichzelf aan ons voor in de Bijbel. Die is daarom de beste basis bij het spreken over God. En lees je de Bijbel, dan ontmoet je een God die overloopt van emotie. Hij geniet van wat Hij heeft geschapen. Hij is boos als mensen een puinhoop maken van zijn schepping. Hij is blij als mensen Hem vertrouwen. Hij kan jaloers worden. Hij krijgt het benauwd als zijn mensen benauwd zijn voor geweld.

“Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien” – die woorden van Jezus kun je zo weergeven: “Wil je weten hoe God is, kijk dan naar Mij.” Jezus heeft een God laten zien die vol gevoel is. Als Hij blij en dankbaar was, liet Hij dat duidelijk merken. Hij werd boos omdat de mensen van de tempel van zijn Vader een rovershol hadden gemaakt. Het kortste vers in de Bijbel is: “Jezus huilde”. Dat deed Hij bij het graf van zijn vriend Lazarus. De afbeelding bij deze meditatie is een detail van een schilderij van James
Tissot, ‘Jezus treurt over Jeruzalem’. Hij heeft er verdriet van dat de inwoners van die stad verkeerde levenskeuzes maken. Want Hij houdt van hen.
Jezus laat zien dat God liefde is. Wie liefheeft, weet wat emoties zijn: Vreugde als de liefde wordt aangenomen, teleurstelling als die wordt afgewezen en nog zo veel meer. God blijft eeuwig dezelfde, de liefhebbende
God, maar Hij reageert niet altijd hetzelfde op ons.

De vrouw vertelde waarom zij geloofde in een God met gevoel: “Als God geen emoties heeft, is het toch ook helemaal niet zinvol om te bidden? Want je hoopt dat Hij blij wordt, als je Hem bedankt. En je merkt dat het Hem raakt als je Hem iets vertelt wat jou bezighoudt.”
Daarmee sloot ze aan bij de ervaringen van mensen door de eeuwen heen, van bijbelse tijden tot en met nu. De wis- en natuurkundige Blaise Pascal had een briljant brein, maar hij besefte dat ons verstand zijn grenzen moet kennen bij het spreken over God. Hij probeerde een indringende ontmoeting met God te verwoorden met verbaasde uitroepen – “Vuur! Zekerheid! Gevoel! Vreugde, vreugde, vreugde!” – en met zinnen als deze: “Hij is de God van Abraham, Izaäk en Jakob, niet de god van de filosofen en geleerden. Je leert Hem alleen kennen door de wegen van het Evangelie te volgen.”

God heeft hart voor de mensen.

Ds. Freek Schipper


Wandeling in de Manteling

Foto: Nel Ringelberg

Op zaterdag 11 mei vertrokken we, een beetje verlaat door een klein misverstand over de afgesproken plaats (al die parkeerplaatsen
ook!), met een groepje van 13 personen (er waren een paar afmeldingen) naar de Manteling, een natuurgebied tussen Oostkapelle en
Domburg. Het was prachtig weer en door de zon van de afgelopen
dagen lieten de Rododendrons zich van hun mooiste kant zien. Onderweg werd er dan ook druk gefotografeerd. Het was een prachtige wandeling, veel mooie bomen ook. Zeker de bijzonder gevormde beuken, die samen met eiken, soms helemaal in elkaar verstrengeld, een mooi laantje vormen. Nog een uitstapje naar de duinen -we moesten toch ook nog even de zee zien! -waar door een oplettende fotograaf een groep bijzondere slakjes werd opgemerkt. Na de wandeling smaakte de koffie/thee/fris in het museumcafé voortreffelijk en werd er gezellig gebabbeld met elkaar. Als afsluiting natuurlijk nog een bezoek aan het museumwinkeltje. Al met al een geslaagde middag!


MDA-actie: geef gul voor diaconie en ZWO
(Zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking)

Beste gemeenteleden, broers en zussen, U kunt weer uw bijdrage voor de diaconie en ZWO
geven tijdens onze MDA actie (Missionair Diaconaal Aandeel). Deze week kunt
u een brief verwachten, waarmee u uw toezegging
voor een gift kunt aangeven.

De brief zal in de week van 3-8 juni opgehaald worden. Het is ook mogelijk om uw
gift via e-mail door te geven.
De diaconie bezig met het insteken van de MDA-enveloppen.
Met uw bijdrage steunt onze kerk diaconale projecten, zoals Kerk in Actie,
en projecten in het buitenland, bijvoorbeeld ‘Delta voor Columbia’.
Het geld wordt ook besteed aan projecten dichterbij, bijvoorbeeld activiteiten rondom ons jaarthema ‘Ga je mee?’, ‘Tijd voor elkaar in de Thomas’ en hulp in de regio. Daarnaast bieden we steun als er een beroep op ons wordt gedaan voor noodhulp.
U begrijpt dat we geen groter aandeel in de hulp kunnen nemen dan waartoe u ons in staat stelt.

Namens de diaconie en ZWO van de Thomaskerk, alvast hartelijk dank.
Theresia Koelewijn


Overstappen van ING naar de Regiobank

Op het gemeenteberaad is voorgesteld om al onze gelden van de INGbank bij de Regiobank onder te brengen. De aanwezige gemeenteleden stemden hier unaniem voor. Een aantal gemeenteleden heeft inmiddels de overschrijving al aangepast naar de Regiobank. Mocht u hier hulp bij nodig hebben, meldt u zich dan bij een van de leden van het College van Kerkrentmeesters. Wij helpen u graag.
De ING-rekening zal pas worden opgeheven als er geen betaalverkeer meer op plaatsvindt.

Wieske van Bleek
Penningmeester


Fotografen gezocht

Beste gemeenteleden,
Ook het komende jaar willen wij de ontmoetingsruimte van de Thomaskerk weer aankleden met foto’s rondom
het jaarthema 2024-2025 “Als nieuw!” – Leven in het licht van Gods koninkrijk.
Op donderdag 6 juni om 19:30 uur is er een bijeenkomst in de Thomaskerk om elkaar te inspireren hoe dit jaarthema in beeld gebracht kan worden.

Mocht u hieraan mee willen doen maar kunt u op deze avond niet
aanwezig zijn stuur dan een mail naar Giel van Leeuwen

(gielvleeuwen@zeelandnet.nl) voor verdere informatie