Kerkblad Radar

ADVENT EN KERST 2023
Help kinderen in Oekraïne de oorlog door Bij deze Radar treft u de Adventskalender die aansluit bij het jaarthema ‘Ga mee!’. Het nodigt de lezer uit om samen op weg te gaan naar Kerst. De kalender bevat voor elke dag een korte overdenking, aangevuld met mooie citaten, liederen en (gespreks)vragen.

Tijdens Advent en Kerst 2023 komt Kerk in Actie in actie voor kinderen in Oekraïne.

Veiligheid, stabiliteit en psychosociale ondersteuning is wat zij nu hard nodig hebben. Dat is precies wat Kerk in Actie hun wil bieden! Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in het land. Maar de veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen.

Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal
kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren.


Help kinderen in Oekraïne de oorlog door. Doe je mee door te sparen in het spaardoosje? Wil je het spaardoosje op eerste Kerstdag weer meenemen naar de kerk?


Namens de diaconie/ZWO, Giel van Leeuwen


SIGNALEN
WEL ZELF
Er zijn stappen die niemand anders voor je zetten kan,
als je achter je wilt laten wat je onvrij heeft gemaakt.
Er zijn wegen die je zelf moet gaan
uit een beladen verleden naar een lichtere toekomst.
Er zijn bergen waar je tegenop ziet,
maar die je zelf beklimmen moet.


Ingeklemd tussen de zee en de legers van farao
klaagden de Israëlieten hun nood.
Er werd geduldig geluisterd
en er werd een uitweg gewezen,
maar wel met de opdracht:
Ga op weg door de diepte heen!
Het moeizame pad door het slik van de zeebodem
moet je zelf betreden.
Alleen kinderen en ouderen werden gedragen
door wie het daardoor nog zwaarder kregen.
Wie kon moest eigen voet voor eigen voet zetten
maar het was wel het pad naar het beloofde land.


Je kunt naar honderd hulpverleners gaan
en toch niets doen.
Je kunt overal raad inwinnen
en toch alles laten verzanden.
Omdat je gewend bent geraakt aan medelijden,
zalf op de wond die open blijft,
of omdat de angst voor de weg tussen muren van water
sterker is dan het besef hoe slecht je er nu aan toe bent.


Als je in je hart wel weet dat er een uitweg is:
Blijf niet talmen, maar ga!
En wees niet bang, want – al moet je zelf gaan –
je bent niet alleen

MAAR NIET ALLEEN

Er bestaat een eenzaamheid die groter is dan nodig
en die door anderen geopend kan worden
Er zijn geheimen die maar beter wel verteld kunnen worden
aan de vertrouwelingen die er zijn.
Er zijn kwetsuren die geheeld kunnen worden
door ze te tonen.
Er zijn gedachten die niet meer in een cirkeltje ronddraaien
als ze geuit worden.

De Israëlieten moesten zelf op weg,
maar niet als eenlingen.
In wolk en vuurkolom ging er Een met hen mee
door slijk en dreiging.
Een deelgenoot die het vertrouwen wekte
dat ze begrepen werden.
Hun benen bewogen zelf;
toch voelden ze zich gedragen.

Er zijn mensen die kunnen luisteren,
ook al is hun leven anders dan dat van jou;.
die je niet afschepen met een advies
dat je er toch weer alleen voor doet staan;
die niet meewarig doen,
maar je weer moed geven door hun meeleven.

En zelfs waar echt geen uitweg is,
is er nabijheid.
Zelfs waar echt geen anderen zijn,
is er de Ander.

‘Zelf’ en ‘alleen’ – woorden die zo gemakkelijk verward worden.
Ja, je moet zelf gaan, maar – en dat maakt het verschil –
je hoeft niet alleen te gaan.

Ds. Freek Schipper`


DOORGEVEN VAN WIJZIGINGEN
Zijn er wijzigingen in uw situatie m.b.t verhuizen, geboorte, huwelijk of verandering van een vast telefoonnummer naar een 06 nummer? Geef het dan door aan onze ledenadministratie, zodat de administratie te allen tijde bij is en blijft. Dit voorkomt verassingen aan beide kanten.


Dit kan via mail: kbgkzz@zeelandnet.nl of
telefoon 0111-416637 bij Jos Maassen.
Het College van Kerkrentmeesters