Radar

Verjaardagsfonds


Het college van kerkrentmeesters vraagt uw aandacht voor het verjaardagsfonds.
Na lange tijd van bestaan is in 2020 het verjaardag fonds in haar huidige vorm opgeheven. Het fonds bestaat nog steeds, u wordt alleen niet meer persoonlijk benaderd.
In Radar nummer 2020-6 werd dit bekend gemaakt en in Radar nummer 2022-3 nogmaals gecommuniceerd, met daaraan gekoppeld het verzoek om bij verjaardagen zelf het initiatief te nemen en een bedrag(je) uit dankbaarheid te doneren.
Het lijkt erop dat het fonds een beetje uit beeld is geraakt, op een enkele positieve uitzondering na. U kunt nog steeds iets overmaken op rekening NL52 INGB 0666 4139 16 t.n.v. Geref. kerk Zierikzee.
Schrijft u er wel bij dat het een gift is voor het verjaardagsfonds?
Dank u wel!


Het college van kerkrentmeesters.


SIGNALEN –
“Dominee, niet te lang preken, hoor!”
‘Christelijke tegeltjes’ deel 3“Als de preek langer dan een uur duurt, komt de duivel de kerk binnen.” – Bij mijn eerste bezoek aan Joke de Boer zag ik meteen dit tegeltje naast de
kapstok. Ik kan me niet herinneren of ik gevraagd heb waarom het in
het Fries was. Wel dat we, terwijl ik nog in de gang stond, een heel gesprek over de kerkdienst hadden: “Een uur is ook wel héél lang voor een preek.” Later heb ik een foto gemaakt van het tegeltje, met de belofte er ooit een stukje voor Radar over te schrijven. Dat heeft Joke helaas niet meer mee mogen maken.
Hoe lang moet de preek duren? Meestal kom je de opvatting van het tegeltje tegen: “Niet te lang preken, hoor!” In oude kerken zoals die van Raalte zijn nog zandlopers te zien die aan de kansel zijn bevestigd. Vóór de preek moest de predikant de zandloper omdraaien en hij moest ‘Amen’ hebben gezegd vóór al het zand in het onderste deel van het glas was gelopen. Dominees kregen een boete als ze dan toch doorgingen. Kerkgangers die voortijdig de kerk uitliepen trouwens ook. Het boetegeld was voor een goed doel.
Kort na mijn intrede in Zierikzee zei een vrouw tegen me: “Ik moet wennen aan je preken. Die zijn zo kórt! Weet je, ik ben overgekomen uit een gereformeerd-vrijgemaakte kerk waar de preek meer dan een half uur moet duren. En wat krijgt je dan? Dat de dominee het – vaak overbekende – bijbelverhaal in z’n preek nog eens gaat navertellen, het dan
vers voor vers doorneemt en elke zin met net iets andere woorden herhaalt. Ik begin het eerlijk gezegd steeds meer te waarderen dat jij kort en krachtig preekt.”
Volgens mij preek ik nóg niet kort en krachtig genoeg voor sommige kerkgangers. Ik ben me ervan bewust, dat mensen in deze tijd van beelden en soundbites nauwelijks meer gewend zijn om meer dan 15 minuten achter elkaar naar één persoon te luisteren. Daarom maak ik de preek niet te lang.

Maar te kort is ook niet goed. Want het tegeltje van Joke heeft maar half gelijk. De aandachtsboog kan inderdaad niet te lang gespannen staan. Anders dwalen de gedachten af, vaak naar niet al te christelijke dingen (dat is dat duveltje). Dan schiet de preek zijn heilige doel voorbij. Maar je laat je ook beduvelen als je te veel naar je horloge kijkt en niet meer
naar de inhoud luistert.
Preken is het vertalen van Gods Woord naar onze tijd. Daarom moet een preek recht doen én aan de bron én aan de bestemming. Om vlakke algemeenheden te voorkomen moeten zowel het bijbelverhaal als onze levenssituatie uitgediept worden. En tussen die twee moet een verbinding worden gelegd die verheldert, bevrijdt en aanmoedigt. Dat kan niet in een paar minuutjes.
Laatst heb ik studietijd besteed aan het lezen van ‘de mooiste preken uit 20 eeuwen’. Er waren preken bij van 3 bladzijden, maar ook van 21 die even boeiend waren als de korte – dankzij de bevlogenheid van de prediker.
Hoe kort of lang de preek ook duurt, het is goed om het luisteren ernaar te zien als een activiteit. Kom uit je consumentenhouding. Je bent als hoorder van het Woord geen emmer die zich vol laat gieten, maar iemand die aan het verwerken wordt gezet.
Ik weet van gemeenteleden die in een notitieboekje aantekeningen maken van de preek, tijdens de dienst of bij thuiskomst. Je kunt ook meer uit een preek halen door die te visualiseren: maak er in je hoofd plaatjes van of schema’s met steekwoorden in cirkels met lijnen ertussen. Probeer tijdens de preek de opbouw ervan te ontdekken. Welke boodschap wordt uit het bijbelgedeelte gehaald en hoe wordt die toegepast op ons leven van vandaag? Zoek antwoord op de vragen:

Welke kerngedachte kan ik hieruit meenemen?
Wat heeft me aangesproken? Hoe vertaal ik het
gehoorde naar mijn eigen leven?

Het tegeltje van Joke was aan het adres van dominees gericht. Ik maak er een tegeltje voor kerkgangers van: “Driuw de duvel út dyn hert: lit de
preek deryn sinke.”


Ds. Freek Schipper


DE GROENE BOOM VAN DE NIEUWE KERKVIERING

  • Vaker mijn kinderen bezoeken
  • Verbinding zoeken met de mensen in mijn buurt
  • Minder eten weggooien
  • Opnieuw contact leggen met
    vrienden die ik uit het oog verloren heb
  • Vaker fietsen
  • Afval bij mij in de buurt opruimen
  • Meer geduld hebben

Dat zijn 7 van de ruim 100 voornemens die op 23 april aan de eerst nog kale boom in de Nieuwe Kerk kwamen te hangen.
Het kon best eens zijn, dat heel veel van die voornemens ook echt uitgevoerd zijn in de afgelopen weken.
De oorzaak? Probeer de tekst op dit blaadje eens te ontcijferen; dan krijg je een aanwijzing.


Namens de werkgroep Nieuwe Kerkvieringen,
Ds. Freek Schipper
KOM NAAR GOES

Het afgelopen jaar heb ik voor het eerst meegedaan als docent aan de cursus
Theologische Vorming voor Gemeenteleden in Goes. Ik geef in de Vredeskerk
de vakken kerkmuziek en filosofie. Ik had geen idee hoe de sfeer zou zijn,
maar na een jaar kan ik deze cursus op donderdagavond sterk aanbevelen. De groepen zijn belangstellend en hecht. Voor de deelnemers is het iedere week een feest om zich veel meer te verdiepen in de Bijbel, het Oude en Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis, dogmatiek, kerkmuziek, pastoraat enz. De meest gehoorde opmerking is ‘nooit geweten!’, ‘wat mooi!’. Daarbij zijn het kleurrijke groepen afkomstig uit alle vleugels van de protestantse kerk maar ook de rooms katholieke kerk.
De cursus is een oud fenomeen. Meerdere leden uit de Thomaskerk hebben deze cursus in het verleden gevolgd, zeker dankzij de stimulering van onze oud-predikant Aarnoud Jobsen, die als docent Oude Testament en Jodendom aan de cursus verbonden is. Maar er zijn ook cursisten die gewoon nóg een keer de cursus volgen omdat er altijd nieuwe
ontwikkelingen zijn en je nooit genoeg van de geloofsleer kunt afweten.
Huiswerk is er niet. Examens ook niet. De cursisten gaan als vanzelf met de nieuwe kennis aan de slag.
Vorig jaar kwam er een flinke nieuwe groep (25 leden). Voor het komende seizoen is het weer afwachten geblazen. Wat wel opvallend was dat er van ons eiland…. geen enkele nieuwe cursist was. En dat is erg jammer. Want je gaat toch anders in het leven staan, ontdekt meer, je wordt alleen maar rijker. Kortom: kijk eens op de website www.ctvgoes.nl
of wordt lid van de Facebook groep CTV Theologische Verdieping Zeeland. Er is ook een nieuwe folder uit.


Op donderdag 24 augustus is er een voorlichtingsbijeenkomst in de Vredeskerk, Ds. W.H. van der Vegtplein 2, 4461 NG Goes. Maar u kunt zich ook eerder opgeven om verzekerd te zijn van een plek in de nieuwe cursus. Dat kan bij Dhr. Henk van Elzelingen, Westerzicht 586, 4385 BV Vlissingen, tel: (0118) 47 28 18. E-mail: hvelzelingen@zeelandnet.nl.
Voor meer inlichtingen kunt u ook telefonisch of via de e-mail contact opnemen met de cursusleider Dr. Aarnoud Jobsen, tel: (0113) 211188 E-mail: ajobsen@zeelandnet.nl.


Mar van der Veer


KLEURRIJKE DIENST

Ik was uitgenodigd om de kleurrijke dienst van de interkerkelijke gespreksgroep “De Kaars” in de Gasthuiskerk bij te wonen. Het thema was: “Daar zit wat in” Tijdens die dienst kwam het spaarkistje tevoorschijn.
De gespreksgroep had in de afgelopen periode gespaard voor de Voedselbank. Arjan, zelf actief bij de Voedselbank, overhandigde mij dit
kistje.
Veel aanwezigen hebben wat er in het kistje zat na de kleurrijke dienst
aangevuld met een gift. We hebben beloofd dat we deze gift vrijdags
aan de Voedselbank zouden geven.


Namens de Voedselbank Schouwen-Duiveland
Joop Bijl