ZWO Advent 2022

Filmpje voor 4de advent Ibrahim vluchteling uit Syrië

Filmpje voor 3de advent Ilana vluchteling uit Afghanistan

Filmpje voor 2de advent Asif vluchteling uit Afghanistan

Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.

‘Dit verhaal mag niet worden verteld’

12 okt 2022

Vluchtelingen in Griekenland wordt in toenemende mate het leven onmogelijk gemaakt. Bewust. Hun situatie is onmenselijk. Mensen die hen willen helpen, krijgen een boete. Journalisten mogen er niet over schrijven. “Dit verhaal mag niet worden verteld.”

Ingeborg Beugel is een Nederlandse journaliste in Athene die al jarenlang van de daken schreeuwt dat vluchtelingen in Griekenland zich in een helse situatie bevinden. Vanwege deze ‘kritische’ houding moest ze vorig jaar zelfs het land verlaten. “Maar ook Nederland weigert aandacht te geven aan de situatie van vluchtelingen in Griekenland. Dit verhaal mag niet verteld worden, zo lijkt het”, zegt Ingeborg.

Detentiecentrum

“De Europese Unie komt met miljoenen over de brug om de Griekse regering een afschrikbeleid te laten voeren, om vluchtelingen vooral níet naar Europa te laten komen. Ingeborg merkt dat vluchtelingen met toenemende mate het leven onmogelijk wordt gemaakt. Vluchtelingenkampen worden ommuurd of van het een op het andere moment gesloten. Een landelijk huisvestingsprogramma voor vluchtelingen wordt opeens opgeschort. “Dit heeft enorme gevolgen voor de duizenden vluchtelingen. Van het een op andere moment sta je op straat of word je gedeporteerd naar een gesloten kamp ver buiten de bewoonde wereld, een plek die je beter een detentiecentrum kunt noemen.”

Boetes en persvrijheid

Burgers die gedocumenteerde vluchtelingen helpen, riskeren hoge boetes, soms zelfs gevangenisstraf. “Dat is al heel lang aan de gang,” vertelt Ingeborg. “Een taxichauffeur op Samos, die een gewonde vluchteling naar het ziekenhuis bracht, kreeg daarvoor een boete van 5000 euro. Een wet uit april 2020 zegt dat advocaten op de ‘aanspoeleilanden’ geen contact mogen hebben met zogenaamde ‘new arrivals’, mensen die net met een bootje op het eiland zijn aangekomen. Telefoons van advocaten worden afgeluisterd. Als je betrapt wordt, verlies je jouw advocatenlicentie.” Ook is er vanaf september 2021 een nieuwe Griekse perswet van kracht die bepaalt dat journalisten geen ‘fake news’ meer mogen publiceren. “De regering bepaalt wat ‘fake news’ is. Eigenlijk is er geen persvrijheid meer in Griekenland, dat onlangs 32 plaatsen is gekelderd op de wereldranglijst voor persvrijheid. Griekenland doet het het slechtst van heel Europa en staat áchter Botswana en Congo.”

Kinderen Voor vluchtelingenkinderen heeft deze situatie rampzalige gevolgen. Ingeborg: “Kinderen zijn, vooral als ze alleen op de vlucht zijn, een makkelijke prooi voor de seksindustrie. Er zijn sinds 2015 tienduizenden kinderen verdwenen. Sommigen zijn op hun vierde al suïcidaal. Wat wil je als je wordt weggestopt in een afgelegen kamp, zonder onderwijs, zonder medische en psychologische zorg, zonder of met structureel zwaar depressieve ouders… Stel het je voor: wonen opeen plek waar helemaal niets te doen is, en dat vele jaren lang…”

Kaartenactie Advent 2022: Vergeet ze niet

Geef vluchtelingen een stem 

Er móet iets gebeuren aan de onmenselijke situatie van vluchtelingen in Griekenland en ook in Nederland. We kunnen niet langer wegkijken. Ook politici niet! Laten we dit onrecht daarom samen aankaarten. Hoe? Door in de adventsperiode massaal een kaartje te sturen naar Den Haag. Dáár zitten de mensen die het huidige harde beleid menselijker kunnen maken. Geef vluchtelingen in Griekenland en Nederland een stem.

Stuur met advent kaarten naar politici

Schrijf een kaart aan de Tweede Kamerleden van de Vaste Commissie Justitie en Veiligheid, liefst t.a.v. een lid van een partij die past bij uw eigen politieke voorkeur. Maak bijvoorbeeld (deels) gebruik van onderstaande voorbeeldtekst. Stuur de kaarten op tijd (liefst vòòr 15 december), want van 23 december 2022 t/m 16 januari 2023 hebben de politici kerstreces.

[Adres:]

Tweede Kamer der Staten-Generaal

t.a.v. (namen en partijen staan onderaan)

lid van de Vaste Commissie Justitie en Veiligheid

Postbus 20018 

2500 EA Den Haag

———- [voorbeeldtekst:] ——————–

Geachte heer / mevrouw (naam van de gekozen politicus, zie hieronder),

[Ik ben lid van uw partij / Ik voel me betrokken bij uw partij omdat… ]

Ik maak me ernstige zorgen over de behandeling van vluchtelingen in Griekenland én Nederland, waaronder veel kinderen. Wilt u daarom staatssecretaris Van der Burg vragen er bij de Griekse en Nederlandse regering op aan te dringen:

  • stop met het terugsturen van vluchtelingen (pushbacks),
  • vang vluchtelingen menswaardig op
  • sluit vluchtelingen niet op,
  • geef vluchtelingen een eerlijke asielprocedure met rechtshulp, 
  • bied erkende vluchtelingen huisvesting, opleiding en werk.

Wilt u er ook op aandringen dat hij met de ministers van de andere Europese landen afspraken maakt over een eerlijke verdeling van vluchtelingen over Europa. En dat Nederland ook meer vluchtelingen uit Griekenland opneemt.

Ik hoop dat uw inzet een lichtpuntje mag zijn voor vluchtelingen in Griekenland en Nederland.

Met vriendelijke groet,

[eigen naam]

———- [einde voorbeeldtekst] —————-

Partijen en namen van Kamerleden die over justitie en veiligheid gaan:

    BBB: mevr. Caroline van der Plas

    BIJ 1: mevr. Sylvana Simons

    CDA: mevr. Anne Kuik

    ChristenUnie: dhr. Don Ceder

    D66: mevr. Anne-Marijke Podt

    DENK: dhr. Tunahun Kuzu

    Fractie Den Haan: mevr. Liane den Haan

    FVD: dhr. Gideon van Meijeren

    GroenLinks: mevr. Suzanne Kröger

    JA 21: dhr. Joost Eerdmans

    PvdA: mevr. Kati Piri

    PVV: dhr. Gidi Markuszower

    SGP: dhr. Kees van der Staaij

    SP: dhr. Jasper van Dijk

    Volt: mevr. Marieke Koekkoek

    VVD: dhr. Ruben Brekelman

Of kies één van de 20 andere politici van deze commissie. 

Kijk op de website van de Thomaskerk: www.gereformeerdzierikzee.nl

of Kerk in Actie: www.kerkinactie.protestantsekerk.nl/kaartenactie

Geef vluchtelingenkinderen een stem. Bedankt voor je steun!

Dunia is dankbaar dat haar familie veilig is.

Toen hun huis en wijk in Palestina gebombardeerd was, waar­bij opa omkwam, had de familie van Dunia (11) en Reyad (12) niets meer te verliezen. Een gezin met 7 kinderen op de vlucht is een spannende onderneming. Nu wonen ze in Grie­kenland, maar hun toekomst is nog onzeker.

Slecht slapen van alle angstige herinneringen.

Dunia vertelt:

“Mijn broer Reyad en ik kunnen ons nog het meest herinneren van alles wat we meegemaakt hebben in Gaza. We kunnen er vaak slecht van slapen, omdat al die beelden weer boven komen.”

We waren bang toen de bom­men vielen. Als we terugdenken hoe we onze opa dood in huis zagen liggen tussen het puin, dan huilen we samen. Maar we kunnen ook lachen, bijvoor­beeld als ik met mijn vriendinnen hier in de buurt buiten speel. Reyad voetbalt graag. Omdat ik de oudste dochter ben, moet ik mijn moeder ook vaak helpen.

Moeder moest alleen verder met de kinderen.

Toen we ons land verlieten, zijn we eerst naar Egypte gegaan. Van daaruit gingen we over land naar Turkije. Onze vader werd daar gevangen gezet. Ik weet niet waarom dat was. Toen dat lang duurde besloot mijn moeder dat we zonder mijn vader verder moesten vluchten. Ik vond het heel erg om hem alleen achter te laten in een vreemd land. We staken met z’n achten met nog andere mensen in een rubber boot de zee over naar het Griekse eiland Leros. Dat was heel spannend. Daar hebben we gewacht tot onze vader uit de gevangenis kwam. Hij kwam over zee naar ons toe.

Grieks vluchtelingenkamp op Leros.

We hadden het heel moeilijk in het vluch­telingenkamp op het eiland Leros. Mijn moeder moest alles alleen regelen voor ons, omdat mijn vader nog steeds gevan­gen zat in Turkije. Reyad en ik merkten dat ze bang was tussen al die vreemde men­sen. We deden ons best om haar te helpen met de kleintjes. Reyad was vaak bang, omdat hij zich verantwoordelijk voelde als oudste man in onze tent. We waren ook bezorgd over onze vader. Net toen hij weer veilig bij ons was, kregen we toestemming om naar Athene te verhuizen in een appartement. Daar is het veel beter en veiliger.


Mee helpen in het gezin.

Als ik ‘s morgens wakker word, maak ik me klaar om naar school te gaan. Ook help ik mijn moeder om de kleinsten in de kleren en aan het eten te krijgen. Dan gaan we met z’n vijven naar school. Na schooltijd help ik mijn moeder met het huishouden en doe wat huiswerk. Als er tijd over is speel ik met vrien­dinnen. Reyad voetbalt graag, maar hij helpt onze vader ook met allerlei klussen, omdat hij nog steeds last heeft van zijn hand en been. Hij moet er ei­genlijk aan geopereerd worden, maar wie moet er dan extra geld voor ons gezin verdienen?

Laat de vluchtelingenkinderen niet in de kou staan
Spaar mee in het spaardoosje!