40dagentijd 2021: Ik ben er voor jou

Veertig dagen gaan we op weg en bezinnen we ons.  We laten de gang van het normale leven los en we richten ons op de weg van Jezus Christus naar Pasen. Dat gaat niet vanzelf. Er is veel wat onze aandacht vraagt en ons kan afleiden. Op de zondagen staan we op, laten we ons inspireren door de werken van barmhartigheid en de projecten die daarbij horen. Door de week worden we stil, vasten we en kijken we hoe we er concreet kunnen zijn voor de ander.

Er zijn zóveel mensen die wachten op een een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid. Sommigen wonen in Moldavië, anderen in Libanon. Weer anderen in Indonesië, Ghana, Zuid-Afrika of bij ons om de hoek. In de 40dagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen. Samen zijn we de kerk in actie. Doe mee!

Algemene overzichtsfilm 40dagentijd: https://vimeo.com/475893836


4 april

7x barmhartigheid Pasen: Ik ben er voor jou!

‘Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben’

1 Johannes 4:21

In de traditie van de kerk zijn de zes – later zeven – daden die Jezus noemt gaandeweg de zeven

werken van barmhartigheid gaan heten. Een titel die je kunt lezen als een samenvatting en die duidelijk maakt: bij alle werken is het barmhartigheid waar het ten diepste om draait.

Wil je je hart openstellen voor de ander, wil je er daadwerkelijk zijn als hij een beroep op jou doet met zijn honger, dorst of ziekte? Wees barmhartig. Sommigen zien dit vervolgens weer als een samenvatting van de boodschap van de Bijbel. Voed de hongerigen en geef de dorstigen te drinken; geef de vreemdelingen onder­dak en kleed wie naakt is; bezoek wie ziek is en gevangen zit en begraaf de doden. Zeven keer barmhartigheid. Zodat de ander ervaart: ik ben er voor jou.

IK BEN ER VOOR JOU IN ZUID-AFRIKA

Jezus deed ons de werken van barmhartigheid voor. Met Pasen vieren we zijn ultieme daad van barmhartigheid: Hij gaf zijn leven en stond op uit de dood. Hij zegt: Ik ben er voor jou. Hetzelfde zegt de orga­nisatie die in Zuid-Afrika kansarme kinderen helpt. Het inspireert ons om er ook voor anderen te zijn, persoon­persoon­lijk of als gemeente. Samen zijn we de kerk in actie: in Zuid-Afrika, in Nederland, overal.

Veel jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. Velen van hen maken hun school niet af en worden werkloos. Wat is het dan mooi als er mensen zijn die zeggen: Ik ben er voor jou. Kerk in Actie steunt een organisatie die kansarme kinderen helpt met huiswerk, maar vooral met persoonlijke groei. Zo maken ze kans op een beter leven.

Bekijk de video: https://vimeo.com/497998967


Gedurende de 40dagentijd heeft u kunnen sparen voor zeven projecten van Kerk-In-Actie.

Aangezien het niet mogelijk is om de spaardoosjes mee naar de kerk te nemen biedt de diaconie de mogelijkheid om de spaardoosjes af te geven bij Jan Heuseveldt, Anja van Iwaarden*, Tuti Sanderse*, Maria Muller* of Giel van Leeuwen* [*= graag na 18:00 uur]. Bent u niet in de gelegenheid om het spaardoosje af te geven dan kunt u het gespaarde bedrag ook overmaken op de rekening van de ZWO, NL68INGB001756630 t.n.v. Gereformeerdekerk Zierikzee onder vermelding van “spaardoosje 40dagentijd 2021”. Wilt u dit doen vóór 14 april dan kunnen wij het totaalbedrag overmaken naar Kerk-In-Actie.

Namens Kerk-In-Actie en de diaconie/ZWO, hartelijk dank.