40dagentijd 2021: Ik ben er voor jou

Er zijn zóveel mensen die wachten op een een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid. Sommigen wonen in Moldavië, anderen in Libanon. Weer anderen in Indonesië, Ghana, Zuid-Afrika of bij ons om de hoek.
In de 40dagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerige eten en de dorstige drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag.
Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen.
Samen zijn we de kerk in actie. Doe mee!

Algemene overzichtsfilm 40dagentijd: https://vimeo.com/475893836

week 1 t/m zondag 21 februari:  Thema Kerken in Moldavië helpen kwetsbare mensen

Vanwege grote armoede werken veel inwoners in het buitenland. Kerken in Moldavië willen graag iets betekenen voor kwetsbare achterblijvers: ouderen en kinderen.
Moldovian Christian Aid leert kerken om vrijwilligersteams op te zetten. De kerken raken betrokken bij de dagelijkse problemen waar mensen voor staan. Jongeren gaan ouderen helpen. De band tussen jong en oud versterkt.
Priester Dascals, vrijwilligster Vlada en mevrouw Maria vertellen wat dit werk dat u via Kerk in Actie kunt steunen voor hen betekent.  Link: https://vimeo.com/389278919