40 dagentijd 2023

Missionair werk, Kliederkerk

in Nederland

Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan.

Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong én oud op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen (weer) ontdekken.

Nelleke Plomp, Kliederkerk: “Als het aan mijn kinderen ligt, gaan we elke week. Eigenlijk ben ik het wel met ze eens. Samen een Bijbelverhaal spelenderwijs ontdekken, vieren én lekker eten, dat is gewoon een feest! Bij het woord kliederen denken veel mensen aan knutselen, vingerverven en knoeien met lijm. Een begrijpelijke associatie, maar niet (of in ieder geval niet alleen) wat we bij kliederkerk bedoelen met kliederen. De naam kliederkerk is gekozen om te laten zien dat we vanuit de chaos van het leven op allerlei manieren een Bijbelverhaal kunnen ontdekken. Op die manier leren we over en van God en elkaar.”

“Kliederkerk is een ideale plek voor gezinnen om samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbel en geloof te ontdekken. Samen eten, samen kliederen en samen vieren zijn de hoofdingrediënten van deze niet-alledaagse vieringen. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. Daarmee blijkt kliederkerk duidelijk in een brede behoefte te voorzien. Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop.”

Met de opbrengst uit het spaardoosje ondersteunt de Protestantse Kerk de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als plekken van geloof, hoop en liefde.