40 dagentijd 2023

Kerk helpt kwetsbare mensen

in Moldavië

Door de economische situatie zien veel mensen in Moldavië geen andere mogelijkheid dan voor korte of langere tijd in het buitenland te gaan werken.

Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen zij er voor deze kinderen en ouderen zijn. Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij hun diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen.

Door de slechte economische omstandigheden in Moldavië is er weinig werkgelegenheid. Gebrek aan banen zorgt ervoor dat naar schatting 25% van de bevolking in het buitenland is gaan werken. Het wegvallen deze midden-leeftijdscategorie heeft een desastreus effect op de samenleving. Dat is vooral goed zichtbaar in de dorpen, waar veel kinderen en ouderen wonen die alleen zijn achtergebleven.

Ook de kerken hebben hieronder te lijden. Er zijn maar weinig actieve kerkleden en weinig inkomsten. Toch zijn er in veel kerkelijke gemeenten wel diaconale initiatieven om de kinderen en ouderen te helpen. Zij hebben daar steun bij nodig. MCA ondersteunt kerkelijke gemeenten en kleine christelijke organisaties met training, advies en financiën. In vijf dorpen in de regio Edinet traint MCA samen met de lokale kerkelijke gemeente kinderen en jongeren om steun te geven en op te komen voor ouderen in hun dorp. Dit heeft een hele positieve uitwerking op zowel de jongeren als de ouderen. De jongeren zien dat ze wat kunnen betekenen voor anderen, krijgen hierdoor meer gevoel van eigenwaarde. Zij krijgen een training en een deel van hen doet mee aan de summerschool. De ouderen krijgen ondersteuning en zijn blij met de aandacht die er is, want zij hebben veel te maken met eenzaamheid.

MCA is ontstaan nadat Kerk in Actie er bij de Wereldraad van Kerken op aandrong om de kerken in Moldavië te helpen bij het opzetten en uitbreiden van hun diaconale werk. De kerken hadden in de voormalige Sovjet-staat Moldavië decennialang geen diaconaal werk kunnen doen en moesten hun structuren weer opbouwen. Dankzij MCA kunnen de kerken hun krachten bundelen en bieden zij nu hulp.

Minder verdrietig

In het dorpje Varazic is de kerk met hulp van MCA een project gestart waarin jongeren zieke en eenzame ouderen bezoeken. Vlada en Serge ontfermen zich over de oude Maria. Haar man en zoons zijn overleden en andere familie is er niet. Het bezoek van de jongeren beurt haar altijd op. Ze halen water uit de pomp, zorgen voor hout, doen de was, maken haar huisje schoon en brengen eten mee. Vooral het contact met de jonge mensen doet haar goed.

Maria straalt als Vlada en Serge een praatje met haar maken. Vlada is ook enthousiast: “Door dit project heb ik nieuwe vrienden gemaakt, van jong tot oud!” Lilia, directeur van MCA, ziet onverwacht iets moois ontstaan. “Niet alleen ouderen krijgen hulp, jongeren worden zo zelf ook geholpen. Jong en oud helpen elkaar.” Vlada kan het beamen. “Hierdoor ben ik minder verdrietig en veel minder alleen.”

Heb je het spaardoosje vergeten mee te nemen?

Neem het dan volgende week mee naar de kerk.