Con Spirito en de Con Spirito Cantorij

Het koor Con Spirito en de cantorij die daar bij speciale momenten uit gevormd wordt, is het koor dat eerder als Thomaskoor en daarvoor als Gereformeerd Kerkkoor door het leven ging.

De naamsverandering is voortgekomen uit de wens om meer leden aan te trekken en tevens duidelijk uit te stralen dat het koor niet alleen in de Thomaskerk optreedt. Voorbeelden daarvan zijn de Zierikzingt- uitvoeringen, de Christmas Carols en (in 2022) een uitvoering in de Nieuwe Kerk.

Het koor bestaat uit ongeveer 25 trouwe leden. Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom. Wie eens wil proberen of dit koor iets voor hem of haar zou kunnen zijn, kan gewoon op maandag om 19.30 uur in de Thomaskerk komen om een repetitie mee te maken.
Het koor werkt elk jaar een paar maal aan kerkdiensten mee, meestal op hoogtijdagen of in speciale diensten. Eén- of tweemaal per jaar is er een bijzonder concert.
Elk jaar, op de laatste vrijdag voor Kerst voert het koor de Ceremony of Christmas Carols uit,  20.00 uur in de Nieuwe Kerk in Zierikzee.

Het bestuur van het Thomaskoor bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:                  Sjoerd Ennenga
Vice voorzitter:         Marcel van der Zande
Secretaris:                  Marcel van der Zande
Penningmeester:     vacant
Muziekbeheerder:   Miranda Coenraad
Bestuurslid:               Esther van der Schee

Het koor staat onder leiding van Mar van der Veer.
Inlichtingen zijn te verkrijgen bij secretaris Marcel van der Zande of een van de andere bestuursleden.
mail: koor@thomaskerkzierikzee.nl en conspiritozierikzee@gmail.com