WEEK
BRIEF
3/4 -2019 Zondag 13 januari- zaterdag 26 januari '19
Liturgische kleur groen

KERKDIENSTEN...

Informatie over kerkdiensten kunt u via de hoofdpagina openen...

 

 


UIT DE PASTORIE...

Slechte muziek uit Nashville
Bij ‘Nashville,Tennessee’ moest ik tot voor kort altijd denken aan de hoofdstad van de country-muziek. Maar nu is de stad bekend geworden als de bakermat van een verklaring waarin behoudende christenen stelling nemen tegen ‘het ruimte geven aan homoseksuele liefde en het relativeren van het onderscheid tussen mannen en vrouwen’. De Nederlandse vertaling van de verklaring is ondertekend door een paar honderd predikanten en voorgangers. Voornamelijk reformatorische en evangelische mannen, maar er zijn ook enkele tientallen predikanten uit de Protestantse Kerk in Nederland bij.
De discussie over de verklaring krijgt veel aandacht in de media; het journaal en Nieuwsuur stonden er uitgebreid bij stil. Triest dat de kerk zo in het nieuws moet komen. Het is niet moeilijk te raden wie er in zijn vuistje lacht bij al die verdeeldheid en negatieve aandacht; en wie er de dupe zijn van de stellingenoorlog. De ene na de andere predikant voelt zich geroepen een tegenverklaring af te leggen. Daar voel ik me ongemakkelijk bij. Niet dat ik in het vage wil laten waar ik zelf sta, maar ik herken iets van de moeite van veel moslims van wie verlangd wordt dat ze zich distantiëren van afschuwelijkheden die door een handjevol fanatici in naam van hun godsdienst begaan zijn. Doordat anderen schieten vanuit stellingen word je haast gedwongen om zelf ook een loopgraaf in te gaan. Daarmee is het gesprek verder weg dan ooit.
De nadruk ligt ook wel erg op wat predikanten vinden. Het lijkt me beter om meer accent te leggen op een liefdevolle omgang met elkaar in de plaatselijke en landelijke kerk.

In de Thomaskerk zullen we de slechte muziek uit Nashville niet laten horen. Tekenend is wat onze kerkenraad onlangs heeft laten opnemen in de ‘plaatselijke regeling’ (een soort statuten): In onze gemeente kunnen ook levensverbintenissen tussen twee mannen of twee vrouwen tijdens een kerkdienst worden ingezegend. In het verslag van de kerkenraadsvergadering dat volgende week in Radar verschijnt, kan hier meer over worden gelezen.
Zelf kom ik niet met een eigen tegenverklaring, maar sluit ik me aan bij wat Ds. René de Reuver, scriba van de synode van de PKN heeft geschreven:
“De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen.

Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente. Het kan alleen in een open houding waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden.
In november jl. heeft de generale synode van de Protestantse Kerk uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen. Bovendien heeft zij, in tegenstelling tot de verklaring van Nashville, uitgesproken dat de Protestantse Kerk geen waardeoordeel uitspreekt over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen.
Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een veilig en open gesprek over seksualiteit en gender in de gemeenten.”

Ds. Freek Schipper


PAULUS...

De bijbelstudiekringen rond deze grensganger komen bij elkaar op 16 januari, 6 februari en 6 maart, om 15.00 en 19.30 uur.

Bijeenkomst met Marinus van den Berg
“Aan de grens van ons leven”

Marinus van den Berg is pastor van verpleeghuis Antonius en bij het regionaal palliatief centrum Cadenza in Rotterdam. Hij heeft vele boeken geschreven over omgaan met ziekte en sterven. Het meest recente is ‘Meegaan tot het einde’.

Op woensdag 23 januari komt hij spreken over de grens van ons leven. Er wordt in de media veel geschreven over euthanasie en voltooid leven. Iedereen heeft er wel een algemene mening over maar als het persoonlijk wordt, als het om jezelf gaat, om je ouders, om je kinderen, lukt het dan om aan tafel te gaan zitten? Wie leidt het gesprek en wie neemt het initiatief? Op wie kan gerekend worden als de zorg toeneemt? Waar bent u bang voor en wat geeft u hoop? - Op dit soort vragen wil Marinus van de Berg ingaan.

Ook binnen de gemeente van de Gasthuiskerk wordt bekendheid gegeven aan deze avond. Daar wordt bij vermeld dat het niet nodig is zich van te voren ervoor op te geven. Dat geldt dan ook voor leden van de Thomaskerk die er zich niet voor hadden aangemeld via de antwoordkaart van de Aanbodkrant. Kom gerust!

De bijeenkomst begint om 19.30 uur.


MAALTIJD OVER DE GRENS...

Beste mensen, als u zich hebt aangemeld voor ‘Grenzenloos eten’ op 30 januari, maar nog niet hebt doorgegeven dat u iets te eten mee wilt nemen – wilt u ons dat dan alsnog laten weten? Via rjvdr@zeelandnet.nl of 0111-413812. Dan kan de voorbereidingsgroep gaan ‘turven’ en naar het resultaat daarvan handelen. Trouwens: er zijn al genoeg mensen die hebben gemeld soep te zullen maken…

Vriendelijke groet van Els, Cisca, Ria en Ria


LEVEN IS MEELEVEN...

Deze rubriek wordt niet meer op het web gepubliceerd vanwege het persoonlijke karakter van deze mededelingen.


AGENDA...

Via de hoofdpagina is de agenda te raadplegen.

Wilt u iets op de agenda zetten in de weekbrief?
Stuur het dan naar Wieske van Bleek, e-mailadres: wieskevanbleek@live.nlWeekbrief redactieadres: Ds. F. Schipper. e-mail: weekbriefredactie@thomaskerkzierikzee.nl
Weekbrief verspreiding: dhr. P. Janse, tel 413777

Aanmelden om de weekbrief per e-mail te ontvangen!!!
Wijzigen of opzeggen van de digitale weekbrief!!!