WEEK
BRIEF
39
2017
Zondag 24 september - zaterdag 30 september
Liturgische kleur: groen

KERKDIENSTEN...

Zondag 24 september
10.00 uur. Voorganger: ds. Freek Schipper
collecten: Solidariteitskas, Kerk
lector: Eva Krom
organist: Mar van der Veer
kindernevendienst: Nettie van Nieuwkerk, Ineke van Harten
crèche: Joke Sanderse, Julia Sanderse
koffie: Tess van de Velde, Coby Bakker
koster: Jan Leen van Liere, Hillie Steenstra

Diensten in de zorgcentra:

Verpleeghuis Cornelia 10.30 uur
Zondag 24 september: ds. A. van der Ploeg.

Zorgcentrum De Wieken 15.30 uur
Vrijdag 22 september: dhr. J. Verbruggen


BIJ DE DIENST

‘Kom, volg Mij’. Het verhaal van de roeping van de discipelen wordt vaak gelezen in een bevestigingsdienst. Nu er komende zondag geen nieuwe ambtsdragers worden bevestigd, horen we toch deze uitnodiging van Jezus. Want die is gericht aan iedereen. Niet alleen als je voor het eerst bewust met hem op weg gaat, maar telkens weer. In de preek gaat het over Petrus en ons, over Noorse vissers en een scène uit 'Oorlog en Vrede' van Tolstoi. Het Thomaskoor werkt mee aan de dienst. Er is een liturgieboekje.


LEVEN IS MEELEVEN...

Op 13 september is Cornelia Margaretha Jacomina Steenis-van der Wekken overleden. Ria is 63 jaar geworden. Op de rouwkaart staat een gedichtje dat begint en eindigt met de woorden ‘Rust nu maar uit’. In de afscheidsdienst op dinsdag 19 september hoorden we hoe Jezus aan mensen die zwaar belast zijn rust wil geven. Wie achterblijven mogen ook de last van hun verdriet bij hem neerleggen en zijn troost ontvangen. Die wensen we toe aan John die zijn vrouw moet missen, aan mevr. van der Wekken die een dochter heeft verloren, aan de kinderen, de kleinkinderen, broers en zussen.

Frans Babijn is vorige week bij het sporten onwel geworden. Een catheterisatie wees uit dat het hart niet beschadigd is. Na de schrik was dat een hele opluchting. Wel heeft Frans een doorverwijzing gekregen naar de neuroloog omdat hij last blijft houden van duizeligheid.

Nel den Hollander heeft laten weten dat de schouderoperatie goed verlopen is. De pijn is te verdragen, maar er is nog een lange weg te gaan. Ze is voorlopig in het huis van haar zus die dezelfde operatie heeft ondergaan.

(adressen worden in de webversie niet vermeld maar zijn bij de predikant bekend) FS


BIJBELQUIZ 9 NOVEMBER

Namens het Platform van kerken in Zierikzee nodigen we jullie uit om deel te nemen aan de NBG Bijbelquiz. Deze avond zal dit jaar op donderdag 9 november gehouden worden in de Protestantse Gemeente te Kerkwerve. U kunt u aanmelden in teams van 4 personen, eventuele individuele aanmeldingen kunnen op avond zelf een groepje vormen. We heten u welkom vanaf half 8, in het Kerkerf (ingang Ring) met een kopje koffie of thee. Vanaf 8 uur zullen we de quiz spelen en na een korte pauze zullen we gezamenlijk de antwoorden nakijken.
U kunt u aanmelden bij fam. J. Bolle, Kerkwerve, via de mail: bolle27@zeelandnet.nl of telefonisch 0111-720618. Graag aanmelden voor 1 november 2017.


AGENDA...

Dinsdag 26 september
19:00 en 20:00 uur Openingsavond catechese
19:30 uur College van Kerkrentmeesters, Thomaskerk

Woensdag 27 september
19:00 uur Classis

Wilt u iets op de agenda zetten in de weekbrief?
Stuur het dan naar Wieske van Bleek, e-mailadres: wieskevanbleek@live.nl


Bezoek de kerktuin: open woensdagmiddag en zondagmiddag. Lees meer...
 

Weekbrief redactieadres: Ds. F. Schipper. e-mail: weekbriefredactie@thomaskerkzierikzee.nl
Weekbrief verspreiding: dhr. P. Janse, tel 413777

Aanmelden om de weekbrief per e-mail te ontvangen!!!
Wijzigen of opzeggen van de digitale weekbrief!!!