WEEK
BRIEF
17- 2018 Zondag 22 april- zaterdag 28 april
Liturgische kleur wit

KERKDIENSTEN...

Zondag 22 april -dienst van Doop en Belijdenis-
10.00 uur ds. Freek Schipper
collecten: Kerk, Onderhoud
lector: Ingrid Leenheer
organist: Aad van Poppel
kindernevendienst: Wieteke van der Paal, Colinda Gabriëls
crèche: Irene Vrolijk, Merel den Engelsman
koffie: Loes en Co de Jonge
koster: Jan van IJsseldijk, Hillie Steenstra

17.00 uur ds. Freek Schipper
Kleurrijke dienst met kleurrijke mensen
organist: Marien Stouten

Diensten in de zorgcentra:

Verpleeghuis Cornelia 10.30 uur
Zondag 22 april ds. B. van Ginhoven

Zorgcentrum De Wieken 15.30 uur
Vrijdag 20 april ds. F. Schipper
Vrijdag 27 april dhr. Biesma


BIJ DE DIENSTEN...

Vrijdagmiddag 20 april ga ik voor in de weeksluiting in De Wieken. Veel mensen die op leeftijd komen, maken een levensboek waarin beeld en verhaal vertellen wat ze hebben meegemaakt. God houdt ook een levensboek bij. Hij is de liefdevolle getuige en begeleider van ons leven.

Zondag 22 april zijn er twee bijzondere, feestelijke diensten. ‘s Morgens doet Rineke Hamstra belijdenis van haar geloof; haar dochtertje Vera wordt gedoopt. Het valt nog niet mee om aan een meisje van 3 uit te leggen wat de doop is. Ik heb het, op mijn hurken bij de doopvont, wel geprobeerd. Het is ook niet erg als ze het niet helemaal begrijpt; daar hangt Gods belofte niet van af. Ze mag het ondergaan. Ik heb met Rineke een aantal goede gesprekken mogen voeren over de inhoud en doorwerking van haar geloof. Ook hebben we samen naar de invulling van de dienst gekeken.
De preek sluit aan bij wat Rineke heeft verteld. Er zal geen knielbank voor in de kerk staan. Rineke heeft namelijk kort geleden een knieoperatie ondergaan. Ik leg haar de handen op terwijl ze staat, maar in gedachten gaat ze wel voor Gods liefde door de knieën. Er wordt een liturgieboekje voor deze dienst gemaakt.

Dat geldt ook voor de dienst van zondagmiddag. Op de voorkant staat een gelijkenis van Jezus afgebeeld die niet zo bekend is. Die gaat over musicerende kinderen die anderen uitnodigen om mee te doen aan hun spel. ‘Ga je met de muziek mee?’ is het thema van de dienst. Dat was dit seizoen ook de rode draad van de bijeenkomsten van de gespreksgroep voor mensen met een verstandelijke beperking. We ontmoetten bijbelse en Zeeuwse muzikanten en merkten hoe muziek ons kan troosten en aansporen. We kunnen ons geloof ermee voeden en uiten. In de kleurrijke dienst willen we daar iedereen in laten delen. Maar dat betekent wel dat aan de ingang aan je gevraagd kan worden: ‘Doe je straks met de muziek mee?’

Ds. Freek Schipper


PLAATSEN VRIJ OUDERENREIS...

Woensdag 25 april is onze jaarlijkse ouderenreis. Er zijn nog enkele plaatsen in de bus beschikbaar. Dus wie belangstelling heeft om met ons mee te gaan, kan contact opnemen met Willy Schouls, telefoon 412461 of mail : wschoklem@zeelandnet.nl In verband met het reserveren kan dit nog tot zaterdag 23 april.


AGENDA...

Zondag 22 april
17:00 uur Kleurrijke Dienst – Met de muziek mee!

Maandag 23 april
20:00 uur Gespreksgroep Verder bij Rianne, Wielingenstraat 30

Dinsdag 24 april
19:30 uur College van Kerkrentmeesters, Thomaskerk

Dondaerdag 26 april
20:00 uur Pastoraal beraad, Thomaskerk

Wilt u iets op de agenda zetten in de weekbrief?
Stuur het dan naar Wieske van Bleek, e-mailadres: wieskevanbleek@live.nl


 

Weekbrief redactieadres: Ds. F. Schipper. e-mail: weekbriefredactie@thomaskerkzierikzee.nl
Weekbrief verspreiding: dhr. P. Janse, tel 413777

Aanmelden om de weekbrief per e-mail te ontvangen!!!
Wijzigen of opzeggen van de digitale weekbrief!!!