WEEK
BRIEF
13
2019
Zondag 24 maart - zaterdag 30 maart
Liturgische kleur paars

KERKDIENSTEN...

Informatie over kerkdiensten kunt u via de hoofdpagina openen...

 

 


BIJ DE DIENST...

24 maart
Achter de Thomaskerk staat een grote vijgenboom. Het zou waarschijnlijk haast niemand opvallen als daar geen vruchten aan zouden groeien. Want de boom staat op een onopvallende plaats. Velen zullen ook niet verwachten dat zo’n mediterrane plant het goed doet ten noorden van de Alpen. Maar blijkbaar zijn klimaat en bodem van Zeeland heel geschikt voor de vreemdeling, want hij brengt ieder jaar uitbundig vruchten voort. Hij laat zien hoe het bedoeld is. Niets goeds voortbrengen valt niet op. Tot we geconfronteerd worden met hem die een en al goedheid is – zo kan het ook, zo zou het moeten zijn met ons. Gelukkig heeft hij ook veel geduld met ons. Daarover gaat het op 24 maart in de preek over de gelijkenis van de vijgenboom in Lucas 13.

Voor de kinderen naar hun dienst gaan, horen ze weer een stukje van het verhaal over Julia, Stef en hun tuin. Wat duurt het lang voor alles gaat groeien en bloeien!


UIT DE PASTORIE...

Gebed bij de aanslag in Utrecht
Een gebed door ds. René de Reuver, scriba (secretaris) van de generale synode (het landelijk kerkbestuur) van de Protestantse Kerk in Nederland, naar aanleiding van de aanslag in Utrecht.

Eeuwige God,
angst vervult ons hart.
Nauwelijks bekomen van de ontzetting over de afschuwelijke aanslagen in twee Nieuw-Zeelandse moskeeën, zijn we maandag opnieuw opgeschrikt door geweld, nu in Utrecht.
Opnieuw zijn er mensen in koelen bloede vermoord.
Woorden schieten tekort om onze verbijstering over zo veel geweld, terreur en dood uit te drukken.
Mensen die van het ene op het andere moment zomaar uit het leven worden weggerukt, voor hun leven zijn verwond of gedompeld in tomeloos verdriet.
Het maakt ons bang en boos.
In wat voor wereld leven wij?
Kyrië eleison. Christus eleison.
We bidden U voor de slachtoffers en voor de nabestaanden, voor allen die hen lief zijn, voor hulpverleners.
Wees hen allen nabij met uw kracht en troost.
Geef, Heer, dat onze angst en boosheid niet uitgroeien tot verbittering of wraak.
Geef dat uw liefde en ontferming het winnen, bij ons en bij die ander.
Laat komen, Heer, uw rijk, uw koninklijke dag…
Amen.


PAASGROETENACTIE...

Op zondag 24 maart kunt u, indien u op 17 maart verhinderd was, nog meedoen aan de Paasgroetenactie. Dan kunt u vóór en na de dienst deze kaarten ondertekenen. Er wordt een eigen bijdrage van € 1,00 gevraagd; de diaconie verzorgd de verzending.
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Namens de diaconie/ZWO
Giel van Leeuwen.


LEVEN IS MEELEVEN...

Deze rubriek wordt niet meer op het web gepubliceerd vanwege het persoonlijke karakter van deze mededelingen.


AGENDA...

Via de hoofdpagina is de agenda te raadplegen.

Wilt u iets op de agenda zetten in de weekbrief?
Stuur het dan naar Wieske van Bleek, e-mailadres: wieskevanbleek@live.nlWeekbrief redactieadres: Ds. F. Schipper. e-mail: weekbriefredactie@thomaskerkzierikzee.nl
Weekbrief verspreiding: dhr. P. Janse, tel 413777

Aanmelden om de weekbrief per e-mail te ontvangen!!!
Wijzigen of opzeggen van de digitale weekbrief!!!