WEEK
BRIEF
4-2018 Zondag 21 januari - zaterdag 27 januari
Liturgische kleur -groen-

KERKDIENSTEN...

Zondag 21 januari
-Interkerkelijke dienst
in de Week van Gebed voor de Eenheid-

Nieuwe Kerk: 10.00 uur, voorgangers ds. Freek Schipper, de heer W. Hacking en ds. P. de Graaf
Collecten: Stichting Vrienden van Emergis
organist: Mar van der Veer
kindernevendienst: Marije Kouijzer, Sigrid den Boer
crèche: Joke Sanderse, Julia Sanderse in de Driehoek
koster: Gerard van Wagtendonk, Hillie Steenstra

Diensten in de zorgcentra:

Verpleeghuis Cornelia 10.30 uur
Zondag 21 januari  Ds. J. van de Putte

Zorgcentrum De Wieken 15.30 uur
Vrijdag 19 januari mevrouw Westerbeke
Vrijdag 26 januari dhr. W. Verwijs


BIJ DE DIENST...

‘Verbonden’ is het thema van de oecumenische dienst op 21 januari. Een woord dat voor meerderlei uitleg vatbaar is. Soms moeten er kwetsuren verbonden worden, bij voorbeeld wonden veroorzaakt door boeien, door negatieve invloeden die ons kunnen binden. We lezen hoe Jezus mensen bevrijdt. Kinderen verbeelden de verandering van gebondenheid naar verbondenheid. Het Thomaskoor o.l.v. Mar van der Veer verleent medewerking aan de dienst. Er is een liturgieboekje gemaakt.
We komen samen in de Nieuwe Kerk. Goed nieuws voor wie de diensten thuis meevieren: de Nieuwe Kerk is sinds kort voorzien van een zender, zodat diensten daar ook via www.kerkomroep.nl of via de kerkomroep app beluisterd kunnen worden! De instructie die ik door mocht geven:

  • Wie internet gebruikt of de app; zoek naar de Nieuwe Kerk Zierikzee.
  • De mensen die via een KWR (een kastje) luisteren, kunnen op de “rode knopjes” op het kastje drukken totdat de Nieuwe Kerk in de display zichtbaar wordt.
  • De dienst van aanstaande zondag wordt ook uitgezonden via Radio Schouwen-Duiveland (107.1 of 107.6 FM). Helaas wordt de uitzending om 11.00 uur afgebroken. Het kan dus zijn dat wie afstemt op deze zender niet de hele dienst kan beluisteren.

LEVEN IS MEELEVEN...

Anneke Visser wordt deze week geopereerd. Er zal een borst worden verwijderd omdat er een voorstadium van kanker is geconstateerd. Gelukkig zijn er geen uitzaaiingen gevonden. Als alles goed gaat, blijft Anneke maar één nacht in het ziekenhuis in Dirksland.

Mevr. Seinen is aan de beterende hand. Al valt aan de oorzaak weinig te doen, ze heeft minder last van rugpijn.

Ook mevr. Van den Houten verblijft in het buurtzorgpension. Met de buik gaat het beter, maar pijn in een been en een schouder maken dat ze nog erg hulpbehoevend is.

Gerard van ’t Veer had er zich zo op verheugd deze week thuis te komen. Maar hij is flink ziek geworden en nu moet hij langer in de Cornelia blijven. Een flinke teleurstelling. Hopelijk slaan de antibiotica snel aan.

Annie Bal heeft een abonnement op de medische molen, lijkt het wel. Keer op keer moest ze de afgelopen tijd naar het ziekenhuis voor onderzoeken. Ze blijkt te lijden aan neuropathie: aantasting van zenuwen met name in de ledematen. Dat was schrikken voor haar, ook omdat haar moeder dezelfde aandoening heeft en daar ernstige gevolgen van ondervindt. Ze hoopt dat de medicijnen die ze gekregen heeft, voorkomen dat het bij haar ook zo ver komt.

Voorzichtig-hoopvolle berichten over Isabelle en Sophie, de tweelingkleindochters van Sjoerd en Wiets Ennenga. Ze zijn al een week vrij stabiel. Het ademhalen gaat steeds beter. En ze zijn iets groter geworden. Waarschijnlijk gaan ze naar een ander ziekenhuis met iets minder intensieve zorg. De komende weken blijven ze nog steeds erg vatbaar voor infecties, maar er is alle reden tot dankbaarheid dat ze er tot nu toe zo goed zijn doorgekomen.

Ds. Freek Schipper

(adressen worden in de webversie niet vermeld maar zijn bij de predikant bekend)


UIT DE PASTORIE...

‘Dank jullie wel dat jullie er gedurende zoveel jaren trouwe inzet aan hebben bijgedragen dat de lofzang gaande is gehouden.’ Met die woorden heeft de liturgiecommissie afscheid genomen van Tannie Stoutjesdijk en Matty van ’t Veer. Samen met hen werd teruggeblikt op de veranderingen in de eredienst van onze kerk. Een ontwikkeling van de kerkdienst als ‘preek met iets eromheen’ naar het vieren van de band met God en elkaar door te zingen, te bidden, te spreken en te luisteren. Daarbij heeft de zichtbare verkondiging een eigen plaats gekregen in wisselwerking met de hoorbare. De liturgische schikkingen, de kaarsen in de gedachtenisdienst, kunstafbeeldingen in de liturgieboekjes – ze vallen niet meer weg te denken uit de Thomaskerk.

“We zijn gemaakt voor een leven vol vreugde. Dat betekent niet dat het gemakkelijk of pijnloos zal zijn. Het betekent dat wij ons gezicht naar de wind kunnen keren en aanvaarden dat wij door deze storm heen moeten. Aanvaarding is het tegenovergestelde van berusting en verslagenheid.” Op 25 januari luisteren we naar de gesprekken tussen Desmond Tutu en de Dalai Lama, zoals die zijn opgeschreven in ‘Het boek van vreugde’. De avond begint om 19.30 uur. Vanwege het aantal aanmeldingen zitten we in de kerkzaal.

Ds. Freek Schipper


STILTEWANDELING...

Door onvoorziene omstandigheden kan de stilte wandeling op vrijdag 2 februari niet doorgaan. We hebben nu een andere datum gevonden en dat is vrijdag 26 januari. Jammer dat er daardoor mensen af moesten haken, maar het is ook een mogelijkheid om als men toch mee wil, je nog aan te melden. We zijn blij dat de heer van Felius met zijn scootmobiel ook mee gaat. Daardoor is er een kortere route die steeds over de weg gaat, en biedt tevens een mogelijkheid voor mensen die het anders te ver vinden.
Ook dit jaar zijn we weer te gast bij de fam. van der Bijl, Rietdijk Zonnemaire waar we vanaf 19.30 uur welkom zijn. Wil je nog mee en niet aangemeld, wil je dat dan voor maandag 22 januari nog doen? Daarna zullen we via de mail/telefoon iedereen verder informeren.

Namens de voorbereidingsgroep.
Met een hartelijke groet, Henk Walraven
henkwalraven@zeelandnet.nl Tel: 0111-414295


ACTIE KERKBALANS 2018...

Op 20 januari a.s. gaat de jaarlijkse actie Kerk- balans van start om geld in te zamelen voor onze kerk. Er zijn weer veel vrijwilligers bereid gevonden een wijk voor hun rekening te nemen om u de bekende enveloppe te brengen. Evenals voorgaande jaren zijn er een aantal jonge gemeenteleden vanaf 20 jaar die voor het eerst benaderd worden. Wij hopen dat ook zij bereid zijn aan de Thomaskerk bij te dragen. In de enveloppe van de actie Kerkbalans is een folder bijgesloten, waarin staat te lezen wat er voor onze kerkgemeenschap nodig is om met elkaar een levende gemeente te zijn.

 

Mogen wij op uw steun rekenen?
Het college van kerkrentmeesters


WEEK VAN GEBED...

De interkerkelijke dienst op 21 januari maakt eigenlijk deel uit van een Week van Gebed. Wereldwijd wordt dan gebeden om eenheid tussen christenen en om een einde aan het onrecht in de wereld. Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een bijzonder gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities kunnen inspirerend en verfrissend zijn. Christenen van enkele kerken op ons eiland organiseren tijdens deze week gebedsbijeenkomsten Bid je mee?

  • Maandag 22 januari Haamstede Chr. Ger.Kerk Dapperweg 25
  • Dinsdag 23 januari Zierikzee Christengemeente Grevelingenstraat 35
  • Donderdag 25 januari Zierikzee Chr.Ger.Kerk Zevengetijstraat 11
  • Vrijdag 26 januari Ouwerkerk Geertruidkerk Ring

Alle avonden zijn van 19.00 -20.00 uur


AGENDA...

Woensdag 17 januari
20:00 uur Huiskring bij Giel en Tonnie, Plevierstraat 21

Donderdag 18 januari
19:30 uur Pastoraal beraad, Thomaskerk

Dinsdag 23 januari
19:00 uur & 20:00 uur Catechese, Thomaskerk

Donderdag 25 januari
19:30 uur Gespreksavond ‘Het boek van vreugde’, Thomaskerk

Vrijdag 26 januari
19:00 uur Stiltewandeling

Wilt u iets op de agenda zetten in de weekbrief?
Stuur het dan naar Wieske van Bleek, e-mailadres: wieskevanbleek@live.nl


 

Weekbrief redactieadres: Ds. F. Schipper. e-mail: weekbriefredactie@thomaskerkzierikzee.nl
Weekbrief verspreiding: dhr. P. Janse, tel 413777

Aanmelden om de weekbrief per e-mail te ontvangen!!!
Wijzigen of opzeggen van de digitale weekbrief!!!