Deze webstek.

Webstek Thomaskerk Zierikzee.

Ontstaan

In 2002 is deze webstek 'geboren'. Zoals bij elke geboorte gaat er een tijd van zwangerschap aan vooraf. Het gebruik van het wereld wijde web is begonnen met het elektronisch verspreiden van een weekbrief voor gemeenteleden en belangstellenden. Als één van de opmakers van deze weekbrief begon ik deze wat op te leuken door kleuren te gebruiken en soms een afbeelding toe te voegen. Daarnaast gebruikte ik koppelingen naar webstekken of e-mail adressen. Onze predikant, toen ds. Aarnoud Jobsen, wilde graag onze inspiratie, creativiteit en motivatie in het geloof delen met de wereld via het internet en 'of ik een webstek kon bouwen'. Hier had ik mij nog niet in verdiept, maar wel eens iets over gelezen. Mij was wel duidelijk dat waar het bouwen al een techniek apart is, het onderhouden zeker zo belangrijk zou zijn. Aan deze eisen kon ik niet voldoen.

Niet lang hierna kon ik door ziekte mijn werk niet doen en was enige tijd gedwongen thuis te zijn. En u raadt het al, het zaadje was gezaaid en vond toen toch ergens vruchtbare bodem. Door eerst te experimenteren met een homepage is uiteindelijk toch deze webstek ontstaan. Langzaam, door te lezen en te 'spieken bij de buren' groeiden de pagina's in de 'breedte en de lengte'. In dit multimediagebeuren komt mijn vroegere hobby, de fotografie, goed van pas. Maar minstens van evenveel belang zijn een interesse in geluid en het graag willen puzzelen.

Beleid

Beleid is niet zozeer omschreven maar wel duidelijk. Talent dat binnen de gemeente aanwezig is, wordt zoveel mogelijk ingezet vanuit de mogelijkheden van de persoon. Er is alle ruimte om daarin te groeien, waarbij positieve stimulans de voeding is. Niets moet en veel mag. Terugkoppeling vindt plaats via onze predikant ds. Michiel de Zeeuw. Ook de kerkenraadleden bezoeken de webstek trouw en ik kan erop vertouwen dat correctievoorstellen snel aan mij gemeld zullen worden. Dit heeft tot nu toe zelden plaatsgevonden. Omdat er slechts één beheerder is vormt dat een groot risico voor de continuïteit. Een tweede persoon erbij is wel wenselijk, zo niet noodzakelijk.
Tot op heden is er geen behoefte aan een intern gedeelte op de webstek. Persoonlijk vind ik dat wel zo prettig. Op een kerkelijke webstek hoort geen ‘verborgen’ gedeelte te zijn. De webstek is tenslotte gemaakt om te delen met de wereld. Als er toch een intern gebruik wenselijk wordt, denk ik dat ik een eigen adres zal aanbevelen.
Wat we te bieden hebben moet uniek zijn, dus geen kopie van wat je elders kunt halen. Ik ga bijvoorbeeld geen moeite doen om de kerkdiensten live uit te zenden, want dat wordt door kerkomroep.nl gedaan. Wel plaats ik achteraf een opname, maar deze is hier en daar bijgeknipt of verbeterd.

Opbouw

De webstek heeft een platte opbouw. Dat wil zeggen dat vanuit de hoofdpagina maar één- of twee lagen diep gegaan hoeft te worden. Een enkele keer is er een derde laag, maar dat is een uitzondering. Er wordt geen gebruik gemaakt van frames. Dit vanwege het vinden van pagina’s via de zoekmachines. Zelf ben ik regelmatig via zoeken een gedeelte van een pagina tegen gekomen, waardoor verder bladeren niet mogelijk was. Daarnaast wil ik graag dat elke pagina in z’n geheel er goed uitziet en is het niet wenselijk om de navigatie op elke pagina groot in beeld te hebben. Maar telkens terug moeten naar de hoofdpagina is ook omslachtig. Daarom is ervoor gekozen om op de hoofdpagina duidelijk de onderdelen weer te geven en is op de subpagina’s onderaan een navigatie gedeelte ingevoegd. Meestal werk ik met gecentreerde tabellen, al dan niet met zichtbare rand. Dit om beter in de hand te hebben wat weergegeven wordt bij verschillende schermresoluties. Volgens de statistieken wordt nog voor een belangrijk deel met een schermresolutie van 800x600 gekeken. Dit aantal neemt snel af en nieuwere pagina's durf ik langzaamaan toch iets ruimer op te zetten.

Kleurgebruik

De webstek kent een aantal basiskleuren maar deze worden niet overal gebruikt. De basiskleur van de pagina-achtergrond is lichtblauw/grijs, achter de tekst een donkerdere kleur blauw met een witte letter. Een lichte letter op een donkere achtergrond is wat rustiger aan de ogen dan andersom. Waar dat voor de sfeer nodig is, worden de basiskleuren losgelaten. Als voorbeelden noem ik de pagina’s symbolisch schikken of de weergave van de kinderkerstspelen. Bij de schikkingen is het kleurgebruik in de kunstwerken het uitgangspunt. De veertigdagentijd heeft een andere sfeer dan bijvoorbeeld advent, een doop of een uitvaart. Bij de kerstspelen is gekeken naar het verhaal voor een bijpassende achtergrond. Voordeel van deze werkwijze is dat het volledige scherm benut wordt om bij te dragen aan de sfeer. Daarom staat op de hoofdpagina ook de tip om functietoets F11 te gebruiken voor weergave op volledig scherm. Vooral de symbolische bloemschikkingen worden dan een schilderij op zich. Voor sommigen geeft deze manier van werken misschien een rommelige indruk, voor anderen is de verrassing juist een stimulans om eens verder te bladeren. Persoonlijk vind ik de sfeer van de volledige pagina belangrijker dan eenvormigheid.
Aandachtpunten

De leesbaarheid blijft bepalend. Naast het kleurgebruik is dan het lettertype erg belangrijk. Een letter met schreef (dunne dwarsstreepjes aan het uiteinde van de verticale en horizontale balken) is erg onrustig. Deze leest op drukwerk wel prettig maar niet op het beeldscherm. Times New Roman is een voorbeeld van een slecht bruikbaar lettertype voor beeldschermweergave. Een goede schreefloze letter is Verdana. Dit is een open letter die prettig leest. Een meer informele letter is Comic Sans MS. Er zijn natuurlijk meer goede letters, maar de web bladerprogramma’s ondersteunen maar een beperkt aantal lettertypes. Grotere stukken tekst probeer ik voor de leesbaarheid op functionele plaatsen te onderbreken met een lege regel.
Het gebruik van afbeeldingen heeft een aantal punten waar ik op let. Animaties gebruik ik niet of nauwelijks op pagina’s waar de tekst belangrijk is. Het is erg storend als je iets interessants aan het lezen bent en in je ooghoek zie je steeds iets bewegen. Daarnaast is de laadsnelheid belangrijk. Niet iedereen heeft een snelle internetverbinding. Bij een pagina met veel afbeeldingen zullen de afbeeldingen kleiner moeten zijn. Bij slechts één foto kan deze wat forser zijn. Na het verkleinen moet wel de scherpte bijgewerkt worden. De meeste fotobewerkers hebben een gereedschap als ‘onscherp masker’. De grens van JPG compressie ligt bij mij op 20%. Liever zou ik 10% toepassen maar dan is de foto weer een stuk zwaarder. Gelukkig zijn er maar weinig mensen meer met een trage internetverbinding waardoor de kwaliteit van de foto's verbeterd kan worden.
Nieuwe pagina’s worden met verschillende bladerprogramma’s uitgetest. In noem dan Internet Explorer, Firefox en Chrome en Safari. Deze worden volgens de telling het meest gebruikt. De gebruikte koppelingen worden goed uitgetest. Interne koppelingen natuurlijk bij plaatsing en de gebruikte koppelingen naar externe webstekken loop ik regelmatig langs om te controleren of ze nog wel bestaan.
Het gastenboek krijgt helaas wel eens bezoek van lieden die het anders gebruiken dan waar het voor bedoeld is. Om snel te kunnen corrigeren, komt een geplaatst bericht direct in mijn postbus.

Bezoek

Momenteel krijgen onze webpagina's dagelijks gemiddeld 70 bezoekers die bij elkaar 265 pagina's bekijken. In oktober 2011 werden er 11.336 pagina’s bekeken. Dit wordt gemeten met een gratis teller van OneStat.com. Veel interesse is er voor het liturgisch schikken. Daarnaast worden eigenlijk alle pagina's wel bezocht. Vanuit de hele wereld wordt er gekeken. Emigranten vinden een stukje herkenning van hun geboortegrond, anderen doen inspiratie op voor een kinderkerstspel of de bouw van het liturgisch centrum en weer anderen vinden misschien de weg via de plattegrond. Maar de kern blijft het delen van de inspiratie die we opdoen uit de bijbel: een boodschap die mensen stimuleert elkaar te waarderen vanuit Gods liefde voor deze wereld.


Paginabezoek januari 2007


Techniek

Als bouwhulp gebruik ik Macromedia Dreamweaver MX. Dit is geen bewuste keuze. Eerst gebruikte ik Corel Webdesigner, maar ik wilde graag knopeffecten gebruiken en een kennis had het programma Dreamweaver voor mij. Helaas is mijn (programmeer-technisch) Engels niet erg denderend, zodat ik het programma maar voor een klein deel benut.
Knoppen en koppen ontwerp ik zelf. Hiervoor gebruik ik het Nederlandstalige Corel Draw 12 en voor de fotobewerking Corel Paint Shop Pro X4.
Voor de dynamische gedeelten gebruik ik PHP als programmeertaal. Het gastenboek liep in het begin nog via mijn homepage en de formulierverwerking via een gratis aanbieder. Ik wilde dit graag in eigen hand hebben en na enige tijd snuffelen in de boekhandel vond ik een klein boekje met voorbeeldscript in PHP. Na veel puzzelen en experimenteren is het gelukt om inderdaad formulieren en gastenboek in eigen beheer te hebben. De column wordt door de predikant zonder mijn tussenkomst geplaatst, ook dankzij PHP.

Materiaal

Dankzij een enthousiaste en creatieve gemeente en predikanten heb ik beschikking over veel materiaal, maar ook de eigen actieve betrokkenheid draagt zeker bij tot het verkrijgen van materiaal. Teksten worden veelal spontaan aangeleverd. Foto’s maak ik meest zelf. Lukt dat niet dan is meestal Henk Walraven mijn redder in nood. Op onze webstek vind je geen fotoalbum. Het gaat ons om de inhoud en daarbij hebben foto’s een ondersteunende functie. Mij stoort het als ik op een webstek een hele verzameling foto’s zie, van bijvoorbeeld een uitje van de jeugdclub, en ik zie daarop veel voor mij onbekende mensen waarvan niet duidelijk is wat ze doen of waarom ze iets doen. Zet zoiets dan op een afgeschermd gedeelte, want het heeft alleen waarde voor ingewijden.

Tenslotte

Duidelijk mag zijn dat het met betrekkelijk eenvoudige middelen mogelijk is om een behoorlijk product te krijgen. Dat het een behoorlijk product is, baseer ik op de vele positieve reacties van zowel bezoekers als van collega-bouwers. Ook de nominatie voor de Gouden Kerkmuis is zeker een hele opsteker geweest. Wat uiteraard nodig is voor het behalen van resultaat is een groep enthousiaste mensen. Onder resultaat versta ik niet het hebben van een mooie webstek met een groot aantal bezoekers, maar dat mensen geïnspireerd worden om in het dagelijks leven de christelijke levensvisie uit te stralen.

Wim Bom, beheerder www.thomaskerkzierikzee.nl