NIEUWS
BRIEF

Zondag 24 mei– zaterdag 13 juni
Liturgische kleur wit / rood / groen

KERKDIENSTEN...

Informatie over kerkdiensten kunt u via de hoofdpagina openen...

Weer naar de kerk?
“Vanaf 1 juni mogen er weer diensten met maximaal 30 kerkgangers worden gehouden, en vanaf 1 juli met maximaal 100, op voorwaarde dat…” – dit landelijke nieuws heeft gemengde gevoelens losgemaakt. Blijdschap omdat we weer naar de kerk mogen, huiver omdat er toch een risico in schuilt, bezorgdheid of het wel mogelijk is om aan alle voorwaarden te voldoen. Die mix van emoties is er onder jullie als gemeenteleden, maar ook onder ons als leden van de kerkenraad. We hebben vorige week de kerkdiensten in een lang overleg besproken. We willen u door middel van deze extra Nieuwsbrief vertellen wat daar uit is gekomen. De kerkenraad heeft besloten om vanaf 21 juni weer kerkgangers toe te gaan laten tot de diensten. Hierbij willen we er vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid op wijzen dat kerkbezoek risico’s met zich mee kan brengen. Maar we gaan uit van ieders volwassen verstand en verantwoordelijkheidsgevoel. En we zullen zorg dragen voor de nodige veiligheidsmaatregelen.

Een beperkt aantal kerkgangers
Het aantal kerkgangers waar onze kerkzaal ruimte voor biedt, is beperkt als we ons houden aan de regels van de overheid en het hiervan afgeleide protocol van de landelijke kerk. Anderhalve meter afstand tussen gezinnen, stellen en individuele kerkgangers; geen zitplaatsen naast de gangpaden – het komt erop neer dat we in een dienst hooguit 40 mensen welkom kunnen heten. Het overgrote deel van de gemeenteleden zal dus thuis moeten bljven. Daarom blijven we de kerkdiensten in de eerste plaats vormgeven als online-diensten voor wie thuis meevieren. Dat brengt ook met zich mee dat we voorlopig door blijven gaan met het verzorgen van uitzendingen voor de kinderen, in samenwerking met de Gasthuiskerk.

Een paar weken uitstel van de kerkgang
We beginnen nog niet meteen op de eerste zondag in juni met de openstelling voor kerkgangers. Die vraagt namelijk om veel voorbereiding. De kerkrentmeesters moeten bijvoorbeeld een gedetailleerd gebruiksplan opstellen. Uitstel tot 21 juni helpt om dat goed te doordenken. Bovendien kunnen we dan nog even kijken hoe het landelijk beleid zich ontwikkelt. Zo is nu nog niet duidelijk of het aantal kerkgangers berekend moet worden inclusief of exclusief het ‘personeel’, de vaste medewerkers als voorganger en organist.

Reservering Om goed te regelen wie er wanneer naar de kerk kunnen komen, wordt gewerkt met een reserveringssysteem. Van de maandag t/m de vrijdag voorafgaand aan de betreffende zondag kunt u uw kerkbezoek telefonisch reserveren bij onze scriba, Trees Kakebeke, nummer 0111 416389 . Ze zal u dan vragen of u gezond bent. Als het maximum aantal bezoekers al is bereikt, zal ze met u overleggen over kerkbezoek op een zondag daarna. Op grond van de reservering worden zaterdags de plaatsen gemarkeerd waar men op zondag kan gaan zitten. Op bepaalde zondagen krijgen gezinnen met kinderen t/m 12 jaar de voorrang bij de reservering, onder andere bij de overstapdienst die verschoven is naar 5 juli. In overleg kan nagegaan worden of er dan crèche of kinderdienst geregeld moet worden.

Veiligheidsmaatregelen
Om alles zo veilig als mogelijk te laten verlopen:

 • wordt de Vismarkt aan de Sint Domusstraat als fietsenstalling gebruikt; die naast de kerk is vanwege de nauwe steeg ernaartoe niet veilig genoeg
 • vraagt een coördinator als u binnenkomt of u nog steeds gezond bent
 • wordt u verzocht uw jas niet aan de kapstok te hangen maar naast u in de bank te leggen
 • wordt u verzocht uw handen te desinfecteren voor u de kerkzaal binnengaat
 • mag alleen het toilet voor minder validen gebruikt worden, en dat alleen als het echt nodig is
 • wijst een coördinator u waar u kunt gaan zitten
 • regelt een coördinator dat na de dienst niet iedereen tegelijk naar de uitgang gaat
 • mag er collectegeld gelegd worden op een schaal die bij de zaaluitgang staat, maar wordt erop aangedrongen dat ook kerkgangers het collectegeld overmaken naar een rekening van de kerk
 • wordt er geen koffie gedronken na de dienst
 • wordt u gevraagd er ook na afloop goed op te letten dat u op straat niet dicht bij elkaar gaat staan
 • worden de kerkzaal en de andere gebruikte ruimtes na afloop schoongemaakt; hiervoor zal mogelijk ook een beroep gedaan worden op enkele kerkgangers

Zang
“Gemeentezang is helaas niet mogelijk” benadrukt het protocol van de PKN. Het is een hele beperking: mógen we eindelijk naar de kerk, kunnen we nog niet samen zingen! Maar de regel is er niet voor niets; het virus schijnt ver te komen op de adem van zangers. Als alternatief zal er een afwisseling zijn van muzikale vormen: orgel of pianospel met liedmelodieën, muzikale YouTube- filmpjes, voordracht van liedteksten met muziek op de achtergrond. Bij de eerste twee vormen kunnen gemeenteleden thuis naar hartenlust meezingen, maar moeten kerkgangers de mond gesloten houden. Neuriën mag wel – dat haalt het niet bij zang, maar kan ook mooi klinken.

Verruimen van kijkmogelijkheden
De kerkrentmeesters zijn bezig om uit te zoeken of het een goede optie is de diensten niet alleen via Kerkomroep maar ook via YouTube uit te zenden. Voordeel is dan, dat er meer mensen live kunnen kijken. Bij Kerkomroep is dat beperkt tot enkele tientallen, met als gevolg dat de dienst vaak veel later op de zondag, of zelfs op de dagen daarna, bekeken wordt. Dat kan afbreuk doen aan het gevoel van saamhorigheid. Live kijken kan voor meer samenhang zorgen: ‘Op ditzelfde moment kijkt een groot deel van de Thomaskerkleden naar deze dienst en zo voel ik me toch nog een beetje verbonden met de gemeente’. Als ook gebruik gemaakt gaat worden van YouTube, kan het zijn dat de aanvangstijd van opname en uitzending weer 10 uur wordt. We houden u op de hoogte in volgende Nieuwsbrieven. Lukt het u niet goed om de uitzendingen op internet te vinden, laat dit dan scriba of predikant weten. Zij kunnen dan mensen inschakelen om u erbij te helpen.

Blijf verbonden met de Thomaskerk
Een Nieuwsbrief vol beperkingen, regels, reserverings- en hygiëneprotocollen – de drempel van de Thomaskerk wordt er niet veel lager door. Het kan helaas niet anders. Maar we gaan proberen er het beste van te maken. Daarom willen we je uitnodigen om – als je gezond en lenig genoeg bent – over die drempel heen te stappen en de kerkzaal binnen te gaan. Daarmee help je ook de voorganger om beter te preken nu dat niet meer voor lege banken hoeft. Het zal je goed doen om ons kerkgebouw binnen te gaan en weer wat medegemeenteleden te zien. Kun je niet komen, stem dan af op de uitzendingen van de Thomaskerk. Het is niet erg als je ook naar landelijke tv- uitzendingen kijkt of een keertje afstemt op een andere kerk. Maar doe wat je kunt om de band met de eigen gemeente te voeden en levendig te houden. In deze week leven we toe naar het feest van de Heilige Geest. Die lijkt op een verfrissende bries die zich niet laat tegenhouden door muren en afstanden, maar doordringt in elk huis om geloof, hoop en onderlinge liefde uit te delen.

Namens de kerkenraad,
ds. Freek Schipper


UIT DE PASTORIE...

De uitzendingen voor de kinderen worden ook door volwassenen bekeken – terecht, want ze versterken het gevoel van verbondenheid met de kinderen van zowel de Thomaskerk als de Gasthuiskerk. Ze zijn vaak leuk om te zien en je kunt er soms nog iets van leren, ook.

De uitzending op 23 mei wordt verzorgd door een duo van iemand uit de Gasthuiskerk en iemand uit onze kerk. Ze hebben er een flinke klus aan, alleen al doordat ze er de vele reacties in moeten verwerken, die zijn binnengekomen op de vraag van de vorige keer: Wat voor aardige dingen heb jij de laatste tijd voor andere mensen gedaan? Laat je verrassen door de lieve, sociale karaktertrekken van onze donderstenen.

De uitzending in het Pinksterweekend zal een beetje anders dan anders zijn. Aron en Talitha komen dit keer niet aan bod. Drie kinderen uit de Gasthuiskerk hebben gevraagd of zij mochten meewerken aan een ‘special’. En vorige week kreeg ik de vraag van een journalist-in-opleiding of ik hem wilde helpen bij het maken van een ‘explainer video’ over Pinksteren. De bijdragen worden gecombineerd in een filmpje dat ingaat op lastige vragen als: Wat is de Heilige Geest? Wat vieren we met Pinksteren? waarom is er behalve een Eerste ook een Tweede Pinksterdag? De uitzendingen zijn te vinden op Kerkomroep.nl, bij de Thomaskerk in Zierikzee. Meestal worden ze op zaterdag opgenomen.

Ds. Freek Schipper


MISSIONAIR DIACONAAL AANDEEL (MDA)......

Deze week heeft u weer de uitnodiging ontvangen om bij te dragen aan het MDA. Deze uitnodiging om te delen valt dit jaar samen met allerlei beperkingen door het coronavirus. Beperkingen die diep ingrijpen in het gemeenteleven van de Thomaskerk maar ook in ieders persoonlijk leven. Toch heeft de diaconie er voor gekozen de actie door te laten gaan. Juist nu we zelf met beperkingen te maken hebben is het belangrijk te delen met mensen die misschien hun hele leven minder kansen hebben.

In de week voor Pinksteren wordt de brief weer bij u opgehaald. U kunt de antwoordstrook natuurlijk ook in de brievenbus doen bij degene die de brief bij u bezorgd heeft. Er is ook de mogelijkheid uw bijdrage te mailen naar: diaconie@thomaskerkzierikzee.nl

Van harte aanbevolen,

Diaconie/ ZWO Thomaskerk


KAARTENACTIE...

In deze tijd van sociale beperkingen loopt de kaartenactie door. Blijft u er aan denken? Adressen kunt u opvragen bij Gonnie Hordijk 0111-416208 of h.hordijk@solcon.nl


LEVEN IS MEELEVEN...

Deze rubriek wordt niet meer op het web gepubliceerd vanwege het persoonlijke karakter van deze mededelingen.


AGENDA...

Via de hoofdpagina is de agenda te raadplegen.

Wilt u iets op de agenda zetten in de nieuwsbrief?
Stuur het dan naar Gonnie Hordijk: h.hordijk@solcon.nlNieuwsbrief redactieadres: Ds. F. Schipper. e-mail: nieuwsbriefredactie@thomaskerkzierikzee.nl
Nieuwsbrief verspreiding: dhr. P. Janse, tel 413777

Aanmelden om de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen!!!
Wijzigen of opzeggen van de digitale nieuwsbrief!!!