NIEUWS
BRIEF

Zondag 22 maart- zaterdag 11 april
Liturgische kleur paars

KERKDIENSTEN...

Informatie over kerkdiensten kunt u via de hoofdpagina openen...

Diensten mogen doorgaan
Uit overleg van de landelijke kerken met de overheid is de richtlijn gekomen kerkdiensten zoveel mogelijk online te laten plaatsvinden. Er mogen zo veel mensen verspreid in de kerkzaal aanwezig zijn als er nodig zijn om de dienst en de uitzending mogelijk te maken, met een maximum van 30. Dat maakt de bijdrage mogelijk van bijv. een extra musicus of een kleine zanggroep – als men maar niet te dicht bij elkaar staat. Maar de landelijke kerk adviseert daar wijs mee om te gaan: we moeten niet de indruk wekken nonchalant met de veiligheidsmaatregelen om te gaan.

De diensten bekijken.
De uitzending vindt plaats via www.kerkomroep.nl In het zoekvenster bij Vind uw kerk intypen: zierikzee - klikken op Zierikzee, Geref. Thomas Kerk – klikken op kijken achter de juiste datum.
De capaciteit van de site is niet helemaal berekend op de grote aantallen bezoekers. Als de dienst live wordt bekeken, krijgt een beperkt aantal mensen toegang. Wie gaat kijken nadat de opname is afgerond, loopt minder kans op haperingen. Daarom beginnen kerkdienst en opname al om 9 uur. Na afloop van de opname duurt het even voor de datum van de betreffende zondag plus de bijbehorende bestanden weer op de site van Kerkomroep verschijnen. Ga niet allemaal tegelijk om 10 uur kijken, want dan ontstaan opstoppingen. Spreid het bekijken over de zondag. Lukt het niet meteen, heb geduld en probeer het later nog eens. Een goed advies is om eerst te klikken op opslaan, helemaal rechts achter de betreffende datum. Nadat het bestand met de dienst op de computer is gezet, kan het worden geopend in de map Downloads (of de door uzelf gekozen map) om het te bekijken. Dit laatste is niet mogelijk in de app van Kerkomroep (smartphone en tablet), maar wel op laptop en computer.
Bij een enkeling lopen beeld en geluid niet helemaal synchroon. Volgens Jan Blom moet dit doorgaans in de eigen apparatuur bijgesteld worden. Ook kan het soms goed zijn een andere browser te gebruiken. In deze link is dit uitgebreid beschreven: https://webwereld.nl/how-to/software/zo-laat-je-geluid-en-beeld-weer-gelijk-lopen-3773500/

Invulling van de diensten
Uit veel reacties blijkt hoe blij men is met de mogelijkheid de diensten thuis mee te kunnen vieren. Dat er ook muziek klinkt, wordt erg gewaardeerd. Maar sommigen missen de mogelijkheid om mee te zingen. Daarom zal er vanaf zondag 29 maart tussen de onderdelen van de dienst naast meditatief piano- of orgelspel soms ook de begeleiding van een lied klinken. De tekst daarvan wordt zichtbaar gemaakt in de uitzending. Het voelt misschien eerst vreemd om in je eentje of als gezin thuis mee te zingen, maar probeer het eens: het went snel. ‘Houd dan de lofzang gaande’, zongen we in de laatste zondagse dienst met een volle kerkzaal. Nu doen we dat op een andere manier.


UIT DE PASTORIE...

“Liefde in tijden van corona” – deze toespeling op de titel van een roman van Gabriel García Márquez is al een cliché aan het worden. Op een nieuwssite stond het onder deze foto. Die riep bij mij eerst de gedachte op ‘die zijn ook niet veilig bezig’ en meteen daarna: ‘wat herkenbaar, die behoefte aan nabijheid, juist nu.’ ‘Kerk zijn in tijden van corona’ – hoe doe je dat, als kerkdiensten alleen in schrale vorm gehouden mogen worden en als allerlei bijeenkomsten afgeblazen moeten worden?
Iemand zei me: “De kerkgang is zo belangrijk voor me. Ik ben er echt verdrietig van dat ik thuis moet blijven.” Maar ik hoor ook: “Wat mogen we dankbaar zijn, dat er net een camera was geïnstalleerd in de Thomaskerk!” Hoe kunnen we een gemeenschap van bemoediging vormen als we elkaar nauwelijks kunnen zien?

Gelukkig ontstaan er al vele mooie initiatieven. De kaarten- en tekeningenactie is er een van. Zie het bericht hieronder. ‘Predikant zijn in tijden van corona’ is een zoektocht met voortdurende koersveranderingen. Voor het pastoraat maak ik veel gebruik van WhatsApp en vooral van de telefoon. Alleen als de situatie erom vraagt en het echt verantwoord is, ga ik op bezoek bij gemeenteleden – na overleg en op afspraak. Bij alle afwegingen van wat ik wel of niet kan doen, wil ik me laten leiden door de gedachte, dat corona niet de kroon mag dragen die alleen aan de Heer toebehoort die van zijn gemeente houdt.

Andere goede initiatieven
om met elkaar mee te leven en iets voor elkaar te doen. Eén voorbeeld uit de vele die ik tegenkom: Bloementelers zitten momenteel met een enorm overschot, nu de export is gestopt. Velen helpen de telers (bijvoorbeeld die van tulpen in Kerkwerve) door voor een klein bedrag grote bossen te kopen en ervan uit te delen aan mensen die alleen zijn.

Uitzending voor de kinderen
We hebben het voornemen elke week een ‘filmpje’ voor de kinderen uit te zenden. Die zal dan meestal vanaf zaterdagmiddag op Kerkomroep te vinden zijn. Downloaden is aan te raden. Het bestand wordt ook op www.thomaskerkzierikzee.nl gezet. Het eerste filmpje was vrij statisch. Die van komend weekend is al wat afwisselender: het resultaat van de tekeningenactie – een nieuw verhaal over Aron en Talitha geïllustreerd met beelden – een nieuw knutselidee.
Tip van een moeder: kijk zondags eerst met de kinderen naar dit filmpje en laat hen daarna gaan knutselen. Kinderdienst thuis, terwijl je als ouders rustig de kerkdienst kunt bekijken.

Ds. Freek Schipper


KAARTENACTIE...

De afgelopen jaren waren we gewend om gedurende de zomermaanden een kaart te sturen naar gemeenteleden die door omstandigheden aan huis gebonden zijn. Op dit moment is dat extra actueel. Een reden om de kaartenactie te vervroegen. Graag willen we op deze manier de onderlinge verbondenheid vorm geven en elkaar bemoedigen.

Er is al door veel kinderen gereageerd op de oproep tekeningen te maken voor gemeenteleden. Kijk komend weekend (29 maart) maar eens naar de uitzending voor de kinderen op Kerkomroep. De oproep om medegemeenteleden een kaartje te sturen geldt natuurlijk ook voor de volwassenen! Vraag Gonnie Hordijk via telefoon (416208) of mail om een paar adressen om kaarten naartoe te kunnen sturen.

De vraag is opgekomen of het nog wel verantwoord is om mensen kaartjes en tekeningen te sturen omdat het coronavirus 24 uur schijnt te kunnen overleven op papier. In artikelen daarover wordt uiteengezet dat in theorie wel zo is, maar in de praktijk best mee zal vallen. Wilt u toch het zekere voor het onzekere nemen, laat de post dan een dag liggen voor u hem oppakt en opent.

Gonnie Hordijk


REIS OUDERE GEMEENTELEDEN...

De voorbereidingen voor de reis waren al in volle gang. Locatie en bus waren al geregeld toen half maart het virus op kwam zetten. Na overleg hebben we besloten om het reisje te verplaatsen naar het najaar. U zult allen begrijpen dat we geen risico’s willen lopen. En dat we het beter in deze fase al kunnen uitstellen dan wanneer alles echt rond is. Natuurlijk zult u teleurgesteld zijn, maar we moeten maar zo denken: wat is het vat zit, verzuurt niet.

Hopelijk kunnen we elkaar binnenkort weer in goede gezondheid en zonder gevaren ontmoeten.

Met een vriendelijke groet,
namens de diaconie,
Colinda Gabriëls


THOMASKOOR...

Het concert van het Thomaskoor op 28 maart ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van Mar van der Veer is verzet naar 3 oktober.


LEVEN IS MEELEVEN...

Deze rubriek wordt niet meer op het web gepubliceerd vanwege het persoonlijke karakter van deze mededelingen.


AGENDA...

Via de hoofdpagina is de agenda te raadplegen.

Wilt u iets op de agenda zetten in de nieuwsbrief?
Stuur het dan naar Gonnie Hordijk: h.hordijk@solcon.nlNieuwsbrief redactieadres: Ds. F. Schipper. e-mail: nieuwsbriefredactie@thomaskerkzierikzee.nl
Nieuwsbrief verspreiding: dhr. P. Janse, tel 413777

Aanmelden om de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen!!!
Wijzigen of opzeggen van de digitale nieuwsbrief!!!