NIEUWS
BRIEF

Zondag 3 november- zaterdag 16 november
Liturgische kleur groen

KERKDIENSTEN...

Informatie over kerkdiensten kunt u via de hoofdpagina openen...

 


HUWELIJK...

Samen hun liefde vieren – daartoe willen Bram en Marja de Bruine-van den Bos ons uitnodigen. Op vrijdagavond 8 november wordt hun huwelijk bevestigd in de Thomaskerk. Het bruidspaar heeft bijbelteksten uitgezocht waarin treffend verwoord is dat de liefde de uitvinding en het geschenk van God is. Liefde blijft leven door te bewegen, te stromen van God naar ons, van de ene mens naar de ander, en weer terug naar God. Er zullen vast veel kinderen in de kerk komen: zoon Thijs en dochter Sanne natuurlijk, maar ook leerlingen van juf Marja. Er komen ook veel familieleden en vrienden. Maar dan nog blijft er ruimte genoeg over voor veel gemeenteleden. Iedereen is welkom!


UIT DE PASTORIE...

Afscheid dominee De Graaf
Op zondagmiddag 3 november neemt Ds. Piet de Graaf afscheid van de Gewone Wijkgemeente van de Gasthuiskerk, omdat hij binnenkort met emeritaat gaat. Niet alleen daar, maar in heel Zierikzee zal hij gemist worden. Met zijn directe manier van spreken waarin hij heeft getuigd van zijn doorleefde geloof heeft hij hier de harten weten te raken. Met een bijzondere afwisseling van humor en ernst heeft hij mensen aan het denken en gesprekken in beweging gezet. Met zijn oecumenische openheid heeft hij veel betekend voor het Platform voor de kerken in Zierikzee en natuurlijk voor de hernieuwde toenadering tussen zijn gemeente en die van de Thomaskerk. In de dienst die om 14.30 uur begint, zal ik als consulent de officiële tekst uit het Dienstboek uitspreken die begint met ‘Geliefde broeder, vandaag eindigt uw dienstwerk als dienaar des Woords te Zierikzee’ en voorgaan in het korte gebed dat daar bij hoort. Na de dienst ben ik een van de sprekers. Ik zal een toespraakje houden namens de Thomaskerk en namens de werkgemeenschap van predikanten van Schouwen-Duiveland en Tholen.

Dankbare kinderen in de kerk
Er is me gevraagd om mee te werken aan een viering die op woensdagmorgen 6 november vanaf 9.30 uur plaatsvindt in ons kerkgebouw. Leerlingen en leerkrachten van de J.L. de Jongeschool komen dan samen omdat het Dankdag voor gewas en arbeid is. Ze zullen veel vrolijke dankliedjes zingen. Een paar kinderen lezen het verhaal voor over het kruikje waaruit maar olie blééf stromen. En ik ga met de kinderen in gesprek onder het motto ‘Danken is dóórdenken’. Wie zin heeft om erbij te zijn, is van harte welkom.

Ds. Freek Schipper


GASTVRIJE MENSEN GEVRAAGD...

"Goedemorgen, fijn dat u er bent!" - zo'n groet doet goed. Nu we minder ambtsdragers hebben, worden er ook minder ingeroosterd om op zondag dienst te doen. Een van de gevolgen is dat de ouderling van dienst alleen staat bij het verwelkomen van kerkgangers bij de ingang van de kerk. Die blijkt het te druk te krijgen: Een gast moet wegwijs gemaakt worden, iemand die met krukken loopt, moet over de drempel geholpen worden, een ander doet een beroep op een luisterend oor. En als er een gastpredikant komt, is de ouderling ook nodig in de consistorie. Daarom is al van verschillende kanten de suggestie gedaan anderen bij de verwelkoming in te schakelen. Vandaar onze vraag: wie zou mee willen helpen om de kerkgangers welkom te heten? Laat het mij weten. Als ik voldoende namen binnen heb, zal ik een rooster opstellen en toesturen.

Namens de kerkenraad, Trees Kakebeke, scriba


SCHOENENDOZEN...

Op zondag 3 november kunnen de gevulde schoenendozen van Actie4Kids ingeleverd worden in de hal van de kerk. We hopen op veel mooi versierde en goed gevulde dozen voor kinderen die het minder hebben dan wij. De kerk zal de portokosten betalen.


SIRKELSLAG KIDS...

Op vrijdag 15 november is het weer tijd voor Sirkelslag Kids. Het thema is: "In het donker zoeken naar licht". We gaan de strijd aan met honderden kinderen in het hele land en proberen door spellen en quizvragen te spelen de "kids-beker" te winnen.

Alle kinderen uit groep 6,7 en 8 zijn welkom om mee te doen. De kerk is open vanaf 19.00 uur, de wedstrijd start stipt om half 8 via een internetverbinding. We gaan er een gezellige avond van maken en om 21.00 uur is het klaar.


LEVEN IS MEELEVEN...

Deze rubriek wordt niet meer op het web gepubliceerd vanwege het persoonlijke karakter van deze mededelingen.


AGENDA...

Via de hoofdpagina is de agenda te raadplegen.

Wilt u iets op de agenda zetten in de nieuwsbrief?
Stuur het dan naar Gonnie Hordijk: h.hordijk@solcon.nlNieuwsbrief redactieadres: Ds. F. Schipper. e-mail: nieuwsbriefredactie@thomaskerkzierikzee.nl
Nieuwsbrief verspreiding: dhr. P. Janse, tel 413777

Aanmelden om de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen!!!
Wijzigen of opzeggen van de digitale nieuwsbrief!!!