NIEUWS
BRIEF

Zondag 26 januari- zaterdag 8 februari 2020
Liturgische kleur groen

KERKDIENSTEN...

Informatie over kerkdiensten kunt u via de hoofdpagina openen...

 


UIT DE PASTORIE...

Kerstspel met foto’s
Wie de site van de Thomaskerk opzoekt, kan ‘Beeldig’ opnieuw beleven. Webmaster Wim Bom heeft de schitterende foto’s die Peter Kouijzer tijdens het kerstspel heeft gemaakt, in het complete script geplaatst.

Belijdeniskring
Een jonge vrouw uit de gemeente heeft laten weten belijdenis van haar geloof te willen doen en dat graag in een groep te willen voorbereiden. Een paar andere mensen willen aan die kring deelnemen. Of zij ook belijdenis gaan doen, weten ze nog niet, maar ze hebben in elk geval behoefte aan een inhoudelijk gesprek over het geloof. De eerste bijeenkomsten van de nieuw gevormde kring zijn op donderdag 6 februari en woensdag 26 februari om 19.30 uur. Daarna volgen er nog 2 of 3 geloofsgesprekken en dan 1 of 2 bijeenkomsten waarin de belijdenisdienst wordt voorbereid. Die zal waarschijnlijk op 7 juni plaatsvinden. Heb je ook belangstelling voor deze kring, neem dan contact met me op.

Andere datum kinderleerhuis
Bij het inplannen van het kinderleerhuis dácht ik goed rekening gehouden te hebben met de data van de meivakantie, zoals een landelijke site die weergaf. Maar door de grote mate van vrijheid die scholen hebben bij het bepalen van de vakantieperiodes zijn er wel drie weken waarin de jonge eilandbewoners de hort op kunnen zijn. Daarom is het kinderleerhuis verschoven naar een schooldag, woensdagmiddag 15 april. We beginnen om 16.30 uur. De maaltijd na het leerhuis is tegen 18.30 uur afgelopen. Er komt te zijner tijd nog een uitnodiging, maar het is goed om dit alvast te noteren. En schrap de datum die in de Aanbodkrant heeft gestaan. Het broodbakken in de pastorie blijft wel op 9 mei staan. Sommige kinderen zullen dan misschien op vakantie zijn, maar om nu al drie weken vóór Avondmaalszondag 10 mei brood te gaan bakken…

Ds. Freek Schipper


LEVEN IS MEELEVEN...

Deze rubriek wordt niet meer op het web gepubliceerd vanwege het persoonlijke karakter van deze mededelingen.


AGENDA...

Via de hoofdpagina is de agenda te raadplegen.

Wilt u iets op de agenda zetten in de nieuwsbrief?
Stuur het dan naar Gonnie Hordijk: h.hordijk@solcon.nlNieuwsbrief redactieadres: Ds. F. Schipper. e-mail: nieuwsbriefredactie@thomaskerkzierikzee.nl
Nieuwsbrief verspreiding: dhr. P. Janse, tel 413777

Aanmelden om de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen!!!
Wijzigen of opzeggen van de digitale nieuwsbrief!!!