NIEUWS
BRIEF

Zondag 24 januari– zaterdag 6 februari 2021
Liturgische kleur groen

KERKDIENSTEN...

Informatie over kerkdiensten kunt u via de hoofdpagina openen...

De kerkdiensten worden online gehouden zonder kerkgangers via de kerktelefoon en via kerkomroep.nl

Voorlopig zijn er ook geen zangers in de kerk. Vanuit de landelijke kerk is het dringende advies gekomen om af te zien van alle zang in de kerk. Ook de inzet van zanggroepjes wordt sterk afgeraden. Aanleiding vormen onder meer de besmettingen opgelopen door leden van een kerkelijke zanggroep in Biddinghuizen, de strengere lockdown en de verspreiding van de Britse, meer besmettelijke, variant van het coronavirus. Als kerkenraad van de Thomaskerk hebben we onze eigen verantwoordelijkheid, maar volgen we vrijwel altijd de landelijke richtlijnen. Er zal in elk geval tot en met zondag 7 februari geen zang in de kerk plaatsvinden.

Wat betreft de muziek in de kerkdiensten is gekozen voor afwisseling: Soms zal het orgel spelen, al dan niet ter begeleiding van het voorlezen van liedteksten. Soms klinken er stemmen en instrumenten van internet. We weten dat er onder jullie verschillend over wordt gedacht. Voor de een is er pas sprake van een eredienst als er ‘niet ingeblikte’ orgelmuziek te horen is. De ander wil graag zingende mensen horen en zien, ook al is dat in filmvorm. We doen een beroep op jullie om rekening te houden met de verschillen in beleving en met de beperkingen waarmee we nu te maken hebben.

Heel wat kerken zijn helemaal gestopt met het houden van erediensten. Dan mogen wij ons gelukkig prijzen met de mogelijkheden die we hebben en de inzet van ons technisch team. Dat heeft de camera zo verplaatst dat de voorganger recht van voren en haast op ooghoogte in beeld wordt gebracht. Ik ervaar het als een verbetering dat ik niet meer schuin omhoog naar een muur hoef te kijken om jullie aan te zien; ik hoop jullie ook. Ondertussen blijft het allemaal erg schraal. Voor mij (ik vind het niet gemakkelijk om voor een vrijwel lege kerkzaal te staan), maar vooral voor jullie. Zoals komende zondag een van jullie in een filmpje zal zeggen: “We missen de kerk héél erg. Het samen zingen, maar zeer zeker ook de ontmoetingen met elkaar, voor en tijdens de dienst en bij de koffie na afloop. Maar we kijken uit naar betere tijden.”

Kerkdiensten online
Via www. kerkomroep.nl: Bij Vind uw kerk invullen Zierikzee. U krijgt vier kerken te zien. Kies hieruit de Geref. Thomaskerk. Daarna kunt u op de datum van uitzending een keuze maken: luisteren, kijken of opslaan.

De diensten op YouTube kunnen o.a. gevonden worden door op de website www.thomaskerkzierikzee.nl onderaan het menu Informatief te klikken op het logo van YouTube. Bij YouTube kan de ondertiteling ingeschakeld worden dan: radertje rechtsonder aanklikken, dan ondertiteling en Nederlands. De computer van YouTube begrijpt alleen niet altijd goed wat er gezegd wordt…

Helaas zijn er af en toe weer storingen in de uitzendingen van kerkdiensten. Die zijn beslist niet aan ons technisch team te wijten. De oorzaak ligt op landelijk niveau, bij de ondersteunende bedrijven. Daar wordt gewerkt aan verbetering en achter de schermen van de Thomaskerk wordt druk overlegd wat we ermee aan moeten. Een compliment is op zijn plaats voor de mensen die de PowerPoints maken, zondag aan zondag en vaak ook tussendoor aan de knoppen zitten om iedereen thuis in de gelegenheid te stellen de diensten mee te beleven.


KINDERFILMPJES...

De Gasthuiskerk en de Thomaskerk hebben de draad weer opgepakt die tijdens de eerste lockdown gesponnen is. Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd worden er wekelijks filmpjes gemaakt. Daarin worden bijbelverhalen verbonden met verhalen uit onze tijd. Als ik er het script voor schrijf, spelen Aron, Talitha en hun vriendinnetje Amani daar de hoofdrol in. De stemmen zullen regelmatig ingesproken worden door gemeenteleden uit beide kerken. Ze maken de geluidsopname thuis en sturen die dan digitaal en coronaproof naar de montagecomputer. Na het ‘editen’ worden de filmpjes op de YouTube- en Kerkomroepkanalen van beide kerken gezet. Het is een bijzondere vorm van samenwerking die in deze donkere tijden voor lampjes van creativiteit en pretlichtjes in de ogen wil zorgen.

Ds. Freek Schipper


UIT DE PASTORIE...

Deze week bel ik mijn catechisanten op. De één is kort van stof; de ander gaat er eens lekker voor zitten en vertelt honderduit, blij met het persoonlijke contact na alle online groepslessen. Door de verhalen groeit mijn bewondering voor de jongeren, hun ouders en de leerkrachten. Wat een veerkracht! Maar ook: wat een eerlijkheid over leerachterstanden, irritaties in huis en het missen van sociale contacten. Iedereen heel veel sterkte gewenst!

Ds. Freek Schipper


STILTEWANDELING...

Beste mensen, Op 29 januari was het de bedoeling samen in stilte te wandelen, maar door de corona regels is dat nu niet mogelijk. Jammer, het samenkomen op het strand bij “de Buurman” onder het genot van een kopje koffie en na de wandeling soep, wat het zo gezellig maakte, zullen we uit moeten stellen tot betere tijden.

Henk Walraven


ACTIE KERKBALANS...

In de vorige weekbrief stond vermeld dat de actie Kerkbalans op 19 januari a.s. begint. Door de strengere maatregelen is dit uitgesteld tot 9 februari. U kunt vanaf die datum een enveloppe in uw brievenbus verwachten.

Het College van Kerkrentmeesters


RADIOPROGRAMMA DE SCHATKIST...

Iedere woensdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur wordt op Radio Schouwen-Duiveland het Bijbelse kinderprogramma De Schatkist gepresenteerd waarin de presentatoren vertellen over een verhaal in de bijbel of andere actuele onderwerpen voor kinderen. Ook zijn er regelmatig kinderen in de studio die over een onderwerp meepraten. Tussen het praten en vertellen kunnen jullie luisteren naar liedjes van onder ander Elly en Rikkert of De Sjofar. Ook kan je meedoen met een prijsvraag met leuke prijzen! Je kan op verschillende manieren luisteren, 107.1 FM, 994 digitaal of via www.radiosd.nl Luister je ook?

Het College van Kerkrentmeesters


LEVEN IS MEELEVEN...

Deze rubriek wordt niet meer op het web gepubliceerd vanwege het persoonlijke karakter van deze mededelingen.


AGENDA...

Via de hoofdpagina is de agenda te raadplegen.

Wilt u iets op de agenda zetten in de nieuwsbrief?
Stuur het dan naar Gonnie Hordijk: h.hordijk@solcon.nlNieuwsbrief redactieadres: Ds. F. Schipper. e-mail: nieuwsbriefredactie@thomaskerkzierikzee.nl
Nieuwsbrief verspreiding: dhr. P. Janse, tel 413777

Aanmelden om de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen!!!
Wijzigen of opzeggen van de digitale nieuwsbrief!!!