NIEUWS
BRIEF

Zondag 20 september– zaterdag 3 oktober
Liturgische kleur groen

KERKDIENSTEN...

Informatie over kerkdiensten kunt u via de hoofdpagina openen...

Van harte welkom in de kerk! Wil je komen, geef je dan - tot uiterlijk twee dagen voor de dienst – telefonisch op bij onze scriba, Trees Kakebeke, tel. 0111 416389.

Kerkdiensten online
Via www. kerkomroep.nl: Bij Vind uw kerk invullen Zierikzee. U krijgt vier kerken te zien. Kies hieruit de Geref. Thomaskerk. Daarna kunt u op de datum van uitzending een keuze maken: luisteren, kijken of opslaan.

De diensten op YouTube kunnen o.a. gevonden worden door op de website www.thomaskerkzierikzee.nl onderaan het menu Informatief te klikken op het logo van YouTube. Bij YouTube kan de ondertiteling ingeschakeld worden dan: radertje rechtsonder aanklikken, dan ondertiteling en Nederlands. De computer van YouTube begrijpt alleen niet altijd goed wat er gezegd wordt…

Al gezien dat de repetities van het Thomaskoor ook op Kerkomroep en YouTube staan?


STARTZONDAG 20 SEPTEMBER...

Op 20 september vindt onze startdag plaats in de openlucht! Familie Colijn stelt het terrein rond het huis aan de Platteweg 2a gastvrij ter beschikking. Jullie kunnen auto’s en fietsen goed kwijt bij hen in de buurt. Stoelen uit de kerk worden op het grasveld geplaatst. De kinderdienst vindt plaats op aparte veldjes en er is crèche in de woning. Om 11 uur begint de dienst waaraan Waisisi meewerkt. Aansluitend is er een maaltijd met door jullie zelf meegenomen lunchpakketjes én wat traktaties waar de werkgroep voor zorgt. Rond 12.45 uur ronden we af.

We hanteren geen maximum aantal deelnemers, maar willen toch graag weten wie er komen. Willen jullie je opgeven bij Trees Kakebeke, liefst via de mail: scriba@gereformeerdzierikzee.nl Als op 18 september de weersverwachting voor de 20ste te slecht is, houden we die zondag een gewone dienst in de Thomaskerk. Wie zich hebben opgegeven, krijgen daar dan bericht van – met een mededeling of er al dan niet plek voor hen is in de kerkzaal waar wel een maximum aantal kerkgangers geldt. De startdag in de openlucht wordt dan opgeschoven naar de 27ste – bij goed weer aan de Platteweg, bij slecht weer in de Thomaskerk.

De openluchtdienst zal niet live te volgen zijn, maar het is de bedoeling dat iemand er een filmopname van maakt die in de loop van de middag op Kerkomroep en YouTube zal worden geplaatst. We hopen dat er zoveel mogelijk mensen zullen komen. En dat kan ook goed, want familie Colijn heeft de ruimte, de ventilatie kan niet beter en er zal goed op de veiligheid gelet worden.

Graag tot ziens! De werkgroep voor de startdag


UIT DE PASTORIE...

Nieuwe predikant voor de Gasthuiskerk
De hervormde gemeente van Zierikzee (gewone wijkgemeente) heeft een beroep uitgebracht op ds. Leon de Borst, predikant in Buren en Zoelen. Hij heeft dat beroep aangenomen. Hij woont met zijn gezin (vrouw Mieke en dochters Phebe en Siphra) al min of meer hier. Zo was het mogelijk dat de meiden het nieuwe schooljaar meteen in Middelharnis konden beginnen. Op zondagmiddag 4 oktober wordt ds. De Borst aan de gemeente verbonden. In het gedeelte van de dienst rond de officiële verbintenis mag ik ook een rol spelen. Ds. De Borst is met me komen kennismaken en dat werd een heel leuk gesprek. Hij zit vol ideeën en staat erg open voor interkerkelijke samenwerking.

De presentatie van het filmproject
van de jongeren was op 15 september in de kerkzaal soms moeilijk te verstaan. Het geluid van de opname op Kerkomroep en YouTube is een stuk beter.

Ds. Freek Schipper


RUIMTEN KERKGEBOUW...

Nu het nieuwe seizoen begonnen is, wordt er ook door de week steeds meer gebruik gemaakt van verschillende ruimten van het kerkgebouw. Laten we daarbij zorgen voor zoveel mogelijk ventilatie, voor de vereiste onderlinge afstand en voor het desinfecteren van de handen vooraf en achteraf, en van tafels, stoelen en wat er nog meer is aangeraakt, na afloop.


LEVEN IS MEELEVEN...

Deze rubriek wordt niet meer op het web gepubliceerd vanwege het persoonlijke karakter van deze mededelingen.


AGENDA...

Via de hoofdpagina is de agenda te raadplegen.

Wilt u iets op de agenda zetten in de nieuwsbrief?
Stuur het dan naar Gonnie Hordijk: h.hordijk@solcon.nlNieuwsbrief redactieadres: Ds. F. Schipper. e-mail: nieuwsbriefredactie@thomaskerkzierikzee.nl
Nieuwsbrief verspreiding: dhr. P. Janse, tel 413777

Aanmelden om de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen!!!
Wijzigen of opzeggen van de digitale nieuwsbrief!!!