Liederen, gecomponeerd bij speciale gelegenheden.

Er zijn veel manieren om onze gevoelens te delen met anderen.
Onze cantor, Mar van der Veer en voorganger Michiel de Zeeuw hebben bij verschillende gelegenheden
hun gevoel vertaald in muziek en poëzie. Deze combinatie heeft een aantal composities opgeleverd,
die wij graag met u willen delen. Hieronder treft u een overzicht aan.


Titel Omschrijving
Ga naar...
Hoe Houd Ik Hoog Themalied 2016-2017
Mijn leven wacht Lied voor de Zeeuwse Kerkendag, 30-5-2015
Open je handen Lied voor de veertigdagentijd 2015
De Amandeltwijg Lied voor oudjaar 2014
Wie reist beweegt zich Lied voor de veertigdagentijd 2014
>>>>
Lied van de Aartsmoeders Adventlied 2013
Nieuw leven Projectlied 40 dagentijd 2013
>>>>
In het donker klinkt een stem Adventlied 2012
>>>>
De Wereld Zit Op Slot Projectlied voor Advent 2011
>>>>
Wil je weten? Lied voor de veertigdagentijd 2011
>>>>
Kijk Eens Verder Projectlied voor Advent 2010
>>>>
Ga je Mee? Lied voor de Veertigdagentijd 2010
>>>>

Lijkt het duister

Adventslied 2009
Licht dat mensen leven doet Lied bij het 40 dagen project te gebruiken bij de lezingen in het Kind op Zondag-project 'Onnavolgbaar'
Wij wachten voor een dichte deur Adventlied 2008
Zoveel Stemmen Lied bij de 55ste herdenking van de watersnoodramp 1953
ga naar het lied Zoveel Stemmen
In een wereld vol geweld Adventslied 2007
Ga naar
Het is de vraag of wij bestaan Lied om vruchtbaar om te gaan met alle commotie rondom de publiciteit bij het boek van ds. K. Hendrikse.
Ga naar
Klimmend Licht Lied bij het adventproject van Kind en Zondag 2006
Aan tafel Lied bij het jaarthema 2006-2007
"Wiens brood men eet diens taal men spreekt"
Hoeveel schoenen Adventslied bij het project
"Komt allen tezamen" 2005
Een Duizendpoot Lied voor de kinderen
Met warmte. Een koninklijk lied Bij de geboorte van Alexia
Leren Rekenen Projectlied voor de 40-dagentijd 2005
Aartsmoeders projectlied bij het kerstproject 2004
Het woord zoekt zich een weg in taal lied bij de Nieuwe Bijbelvertaling
Een bloem groeit dwars 40-dagentijd, de tijd van bezinnig vóór Pasen
Zeven-Twaalf Bij de geboorte van Amalia op 7-12-2003