Themalied 2016-2017
“Hoe Houd Ik Hoog?”

1. Wie ondersteunt mij in de strijd?
Wie houdt mijn armen opgeheven?
Hoe houd ik hoog? Wat wint het pleit?
Of twijfel ik wat staat geschreven?
Ik zie omlaag slechts woestenij
en Amalek wint meer terrein.
De dood verslint het leven.
2. Wie houdt mijn armen opgericht?
Wie helpt mij om de staf te dragen,
om mee te torsen hoog het licht
dat zicht geeft bij een dwalend vragen?
Want Amalek in de woestijn
verzoekt en zoekt naar heerschappij,
wel meer dan veertig dagen.
3. Kom jij bij mij, kom naast me staan
en steun me voor ik ben bezweken.
Een mens alleen kan het niet aan
de Mozes’ staf omhoog te steken.
Want Israel vindt slechts behoud
als het niet hoog in ere houdt:
Torah, de weg ten leven.
4. Wie ondersteunt mij in de strijd?
Wie houdt mijn armen opgeheven?
Mijn stok en staf, Gij zijt het zelf
die kracht geeft voor een nieuw herleven.
Hoog op de rots staat opgericht
het kruis van leven en van licht
dat Amalek doet sneven.
Tekst en melodie: Mar van der Veer
Zierikzee, 2016
Beluister de melodie:

Bestanden ophalen: PDF en MP3 in gecomprimeerde map. 

naar overzicht liederen