"Het lied van de aartsmoeders"

Voor Advent 2013.

refrein :

Een boom rekt zich in takken uit
om te genieten van het licht.
Zo staat een stamboom opgericht;
in Christus breekt de bloesem uit.
Elk mensenkind mag in die boom
doorgeven uit de levensstroom.
Zijn moeder Tamar heeft het hart
om zich te weren zonder macht.
Een man die nee en ja verwart,
wordt zo tot eerlijkheid gebracht.

Zijn moeder Rachab deelt haar brood
en is een voorbeeld voor het land.
Gastvrij beschermt zij wie in nood
als vreemde wacht op onze hand.

Zijn moeder Ruth geeft hem een thuis,
haar trouw en haar verbondenheid
gaan over grenzen mee naar huis,
die plaats in Gods geborgenheid.

Zijn moeder Batseba verliest
haar man, haar kind. Door alles heen
draagt zij een vredevorst; hij kiest
voor wijsheid, bron uit God alleen.

Maria noemt haar kind ‘God redt’,
haar woorden treffen doel voor mij.
Straks leeft dit kind als een gebed,
omdat zijn Vader ‘amen’ zei.
Michiel de Zeeuw
Beluister de melodie:

Alle bestanden (ZIP) 

naar overzicht liederen