"Ga je mee?"

Voor de Veertigdagentijd 2010 een projectlied uit Zierikzee.

Refrein:

Ga je mee op reis naar morgen?
Volg je roeping mens te zijn!
Zie de schepping, durf te zorgen:
Pasen schetst jouw levenslijn.
Wie als pelgrim leven wil,
maakt uit liefde het verschil.

Invocabit, Eerste zondag Veertigdagentijd

Exodus 3: 1 - 18

Roeping is om te bevrijden.
Vurig klinkt van Gods verdriet
dat zijn mensen bitter lijden.
Ga, want Hij vergeet ons niet.

Reminiscere, Tweede zondag Veertigdagentijd

Exodus 4: 18 - 31

Goede herders moeten kiezen:
geldt gehoed zijn ook voor mij?
Wie zijn hart niet durft verliezen
gaat het hartsgeheim voorbij.

                                                                                                         

Oculi, Derde zondag Veertigdagentijd

Exodus 6: 2-9 en 28-7:7

Zie, de HEER heeft zich verbonden
met ons leven, met ons lot.
Hoor naar wie Hij heeft gezonden,
weet met wie Egypte spot.

Laetare, Vierde zondag Veertigdagentijd

Exodus 7: 8 - 25

Slagen om te onderscheiden:
Zie hier lijdt de schepping pijn.
Om zijn mensen te bevrijden
zal de HEER herschepper zijn.

                                                                                                         

Judica, Vijfde zondag Veertigdagentijd

Exodus 9: 13 - 35

Welvaart die je hebt gestolen
openbaart wat jou bezielt,
nu de hemel heeft bevolen
tot een neerslag die vernielt. 

                                                                                                         

Palmarum, Zesde zondag Veertigdagentijd

Exodus 11: 1-10

Ligt de toekomst voor het grijpen
als je deel bent van de macht,
zul je dan ook iets begrijpen
van de tranen in de nacht?

                                                                                                         

Paasfeest

Exodus 14: 15 - 15:1a 

Waar wij aan het einde lijken,
brengt Gods trouw een nieuwe tijd,
zal de doodszee moeten wijken.
Liefde duurt in eeuwigheid.

                                                                                                         
 
Michiel de Zeeuw
Zierikzee, 2010
Beluister de melodie:

Haal bestanden op in .ZIP formaat
(Deze bestanden zijn: Tekst in Word, bladmuziek eenstemmig en meerstemmig in PDF en het MIDi bestand.) 

naar overzicht liederen