"Wij wachten voor een dichte deur"

Geschreven bij het adventproject 2008 "Dit zal voor jullie het teken zijn"

Bij de op te halen bestanden vindt u niet alleen een meer- en eenstemmige versie, maar ook nog twee orgelzettingen (wijwachtenorgel, wijwachtenaaklein).  

Toelichting bij het adventproject:
Advent 1, zondag 30 november 2008: 1 Samuël: 1 t/m 16 en Lucas 1: 5 t/m 23
Advent 2, zondag 7 december 2008: dienst met viering H. Avondmaal: 1 Samuël 1: 21 t/m 2:3 en Lucas 1: 26-38 Advent 3, zondag 14 december ‘Gaudete’: 1 Samuël 3: 1 t/m 15 en Lucas 1:39 - 56
Advent 4, zondag 21 december Kinderkerstspel: rond de teksten: 1 Samuël 2: 18 en 19 & Lucas 2: 12  

Verbeelding
Op het podium in de kerk staat een gesloten deur, die per week van uiterlijk verandert. Op de deur is een symbool zichtbaar, elke week een ander. Voor de kinderen weggaan mogen ze, na wachten en kloppen, de deur openen en ligt er voor elke groep een rebus in geheimschrift om op te lossen. De kinderen nemen deze opdracht mee en aan het eind van de kindernevendienst lossen ze met elkaar de rebus op (groep 1 heeft een andere oplossing dan groep 2). Terug in de kerk komen ze naar het podium om de oplossing bekend te maken. Bij een goed resultaat krijgen ze een foto mee van een kenmerkende deur in Zierikzee, waar ze, als ze de deur herkennen en willen zoeken, na de dienst een symbolisch presentje kunnen vinden.

Wij wachten voor een dichte deur       

Wij wachten voor een dichte deur,
de toekomst lijkt op slot.
In duisternis zien we geen kleur
en zelfs ons kloppen stelt teleur.
Zo wachten we op God.

1. Kunt u mijn woorden wel verstaan,
mijn spreken voelt gewond.
Hoe kan mijn leven verder gaan?
Beloften spreken minder aan.
Met moeite bidt mijn mond.

2. Een engel brengt ons Gods verhaal,
licht van de overkant.
Verwachting voor ons allemaal.
Ontvang je deze nieuwe taal
met ruimte in je hand?

3. Wie hoort het roepen in de nacht,
de stem van het begin?
Jouw naam klinkt kloppend onverwacht.
Wordt er door God op mij gewacht?
Versta ik deze zin?

4. Als eens de deur geopend staat,
mijn hart de weg weer weet,
ga ik met licht dat leven laat,
gehoorzaam mee zover het gaat,
met liefde aangekleed.


tekst: Michiel de Zeeuw
muziek:Mar van der Veer


Luisteren:

Ophalen:

bestanden (gecomprimeerd)