Het is de vraag of wij bestaan

Zierikzee, 13 november 2007

Geachte lezer(es),

In het laatste kwartaal van het jaar 2007 hebben de media uitvoerig bericht over ds. K. Hendrikse, als predikant verbonden aan vrijzinnige wijkgemeentes in Middelburg en Zierikzee, die een boekje op de markt bracht over zijn opvattingen rondom kerk en atheïsme. Op zich is dat allemaal niet zo bijzonder.
In die brede publiciteit is echter vaak een beeld van de kerk geschetst dat we niet herkennen. In onze beleving is de kerk geen in zichzelf gekeerde club waar men elkaar strijdend de maat neemt, maar juist een open gemeenschap met kleurrijke mensen waar inspiratie gedeeld en gezocht wordt rondom het evangelie. De indruk wordt gewekt alsof de kerk nu slechts één kant op kan: Of een vrijzinnige voorganger met veel stampij en koude harten de wacht aanzeggen, of zijn opmerkingen ongemoeid laten en daarmee de indruk wekken dat ze gelegitimeerd worden. Vanuit Zierikzee sturen we u een lied toe om een andere mogelijkheid te benadrukken: De kerk leeft als zij zingt. Zingen is ook een reactie, maar dan wel een die het hart verwarmt en de adem deelt.
We nodigen u uit om het lied te verspreiden binnen uw gemeenschap. Misschien is er een koor of cantorij dat het wil inoefenen en voorzingen. Open er een vergadering mee, vermeld het in uw kerkblad, sluit er een studiedag mee af of zing het tijdens een kerkdienst. We noemen u de mogelijkheid om het tijdens een kerkdienst op de eerste zondag van Advent te zingen. Zo kan de kerk in volle breedte en veelzijdigheid laten horen dat er manieren zijn om niet benauwd met verschillen van mening en stijl om te gaan.

Het is de vraag of wij bestaan

Het is de vraag of wij bestaan
en wie ons antwoord zal verstaan
wanneer Gods vraag "Mens waar ben jij?"
vervaagt in 'wij zijn God voorbij'.

Het is de vraag of ik echt leef
als ik mijn Heer geen weerwoord geef.
"Heb je me lief?" zo vraagt hij zacht,
die weerloos op mijn antwoord wacht.

Het is de vraag of God bestaat
in onze wijsheid, ons gepraat,
wanneer een medemens in nood
vergeefs wacht op een bondgenoot.

refrein:
Zing voor de Heer die eeuwig leeft
en ons verstand gegeven heeft
dat door het kloppen van ons hart
niet in geslotenheid verstart,
maar steeds weer openingen biedt
om God te danken in een lied.

12 november 2007 Michiel de Zeeuw

Luister naar het lied
Marlotte van 't Hof: Zang
Marco van 't Hof: Piano


(Bron: Omroep Zeeland)


Midi:

 

Met een hartelijke groet vanuit Zierikzee,

Mar van der Veer & Michiel de Zeeuw.

marvdveer@hetnet.nl
m.e.g.dezeeuw@freeler.nl


’t Vrije 47,
4301 JX Zierikzee.


bijlagen:
-tekstbestand
-eenstemmige versie
-meerstemmige versie

 

 

 

 

Als achtergrond: Michiel de Zeeuw en Mar van der Veer zijn respectievelijk predikant en cantor van de Gereformeerde kerk in Zierikzee, onderdeel van de Protestantse kerk in Nederland.
Van hun hand verschenen o.a. een bundel nieuwe kerkliederen ‘Een vleugje olijf’, een passieoratorium ‘Een gat in het dak’ en een Pinkstercantate ‘Taal.’ In voorbereiding is het oratorium Gebroken jaren dat begin 2008 voor het eerst zal worden uitgevoerd op diverse plaatsen.