LIED VAN DE AARTSMOEDERS

Hierbij reik ik u graag een lied aan dat goed zou kunnen functioneren in de weken voor kerst bij het project van Kind op Zondag. Weliswaar is vanuit de NZV ook een lied aangereikt dat eveneens goed bruikbaar is. Bijgaand lied is een mogelijk alternatief zodat de keuzemogelijkheid wat groter wordt.
Hier volgen wat bijzonderheden van het bijgaande lied.


Baboeska-element ook in de tekst

Het lied is met de eenvoud van de korte regels eenvoudig voor kinderen. Ook bijzonder is het ‘baboeska’ – element dat versterkt wordt door het terugkerende begin van de coupletten ‘Zijn moeder’.

Bewegingspel

Daarbij leent het refrein van het lied zich ook tot combinatie met beweging.

Een boom rekt zich in takken uit (handen verbeelden takken)
om te genieten van het licht (handen waaien in de wind)
Zo staat een stamboom opgericht (door de knieën omhoog gaan)
In Christus breekt de bloesem uit. (handen wijd)
Elk mensenkind mag in die boom
doorgeven uit die levensstroom
(handen houden elkaar – hoog- vast)

Uitbeelden van de tekst

De muziek is sterk beeldend. Het groeien van de boom gaat gelijk op met het stijgen van de melodie. Terwijl de vrucht (de bloesem die uitbreekt) muzikaal grote nadruk krijgt. In het couplet valt alle aandacht op de naam van elke moeder en loopt de melodie met de tekst mee ook als die van de ene zin in de andere zin overgaat.

Baboeska-element ook in de muziek

Ook in de muziek is de ‘baboeska’ gedachte verwerkt. Die is te vinden in de laatste zin van het refrein. Deze melodie is dezelfde als die van de eerste en laatste regel van elk couplet.
Het ‘doorgeef’ element is dus voor iedereen herkenbaar. Het lied kan zelfs zo worden gezongen (bijvoorbeeld met de kerst) dat de gemeente in twee groepen verdeeld de coupletten letterlijk doorgeven. Als groep 1 met de laatste regel begint groep 2 tegelijk met de eerste regel van het volgende couplet.

Het is de bedoeling dat het refrein alleen aan het begin en het einde van alle coupletten gezongen wordt.
De eerste zondag is de volgorde: Refrein Couplet Refrein, tweede zondag Refrein Couplet Couplet Refrein enz.

Speelstukken

Voorts is het lied eenvoudig: het moet snel door een gemeente kunnen worden opgepikt.
Van dit lied zijn speelstukjes gemaakt. Kinderen kunnen met klokkenspelen, xylofoons, blokfluiten hele eenvoudig wijsjes meespelen met het refrein. Bij de coupletten zijn twee tegen-melodieën voor solo-instrumenten geschreven.

Versies

a. Van het lied is een eenstemmige versie gemaakt
b. Een versie voor solostem en eenvoudige begeleiding
c. Een versie voor begeleidende instrumenten
d. Een volledige partituur

Deze versies kunnen worden aangevraagd door een mailtje te sturen naar marvdveer@hetnet.nl

Met vriendelijke groet, Mar van der Veer


Het lied van de aartsmoeders
-bij het adventsproject 2004-

refrein : Een boom rekt zich in takken uit
om te genieten van het licht
Zo staat een stamboom opgericht;
in Christus breekt de bloesem uit.
Elk mensenkind mag in die boom
doorgeven uit de levensstroom.

Zijn moeder Tamar heeft het hart
om zich te weren zonder macht.
Een man die nee en ja verwart
wordt zo tot eerlijkheid gebracht.

Zijn moeder Rachab deelt haar brood
en is een voorbeeld voor het land
gastvrij beschermt zij wie in nood
als vreemde wacht op onze hand.

Zijn moeder Ruth geeft hem een thuis
haar trouw en haar verbondenheid
gaan over grenzen mee naar huis,
die plaats in Gods geborgenheid.

Zijn moeder Batseba verliest
haar man, haar kind, door alles heen
draagt zij een vredevorst; hij kiest
voor wijsheid, bron uit God alleen.

Maria noemt haar kind ‘God redt’
haar woorden treffen doel voor mij
straks leeft dit kind als een gebed
omdat zijn Vader ‘amen’ zei.

Bestanden ophalen in ZIP-formaat