liedbundel

‘In een land dichter bij zee’

De titel van een nieuwe liederenbundel van de Zierikzeese dichter Michiel de Zeeuw en componist Mar van der Veer. Het is een verzameling van zeventig kerkliederen, kinderliederen en canons die het resultaat zijn van een jarenlange samenwerking als predikant en cantor van de Thomaskerk in Zierikzee.

De nieuwe liederen zijn ontstaan in Zeeland en dat is te merken aan veel beelden die in de teksten gebruikt worden. Zoals in de oude Hebreeuwse psalmen beelden uit de natuur werden gebruikt (herder, rots, vesting) zijn er in deze liederen uit de 21e eeuw beelden te ontdekken die verraden in welke omgeving zij zijn ontstaan. Zo vertellen de liederen van golven, kust, wind, licht en een hoge hemel, begrippen die nauw verbonden zijn met het Zeeuwse landschap. Om deze reden worden de liederen in de bundel afgewisseld door fraaie foto’s van een aantal Zeeuwse fotografen. Het lied ‘In een land dichter bij zee’ is gemaakt ter gelegenheid van de eerste Zeeuwse kerkendag. Het Zeeuwse ‘Koningslied’, dat in 2013 gezongen werd voor de nieuwe koning en koningin, vertelt ook over Zeeuwse begrippen die een beeld zijn van het koningschap.
De canon ‘Gevleugeld wil ik leven’ ontleent zijn inspiratie aan de vogels en zo zijn er nog tal van liederen te noemen waaruit blijkt dat de beelden om ons heen kunnen werken als een ‘Beeldfontein’. Vaak zijn de liederen geschreven vanuit een bepaalde situatie of voor een bepaald gebeuren. Regelmatig vonden liederen een weg buiten Zeeland. Mede om die reden hebben Michiel de Zeeuw en Mar van der Veer besloten om de hoeveelheid geschreven liederen niet alleen voor eigen gebruik maar ook voor anderen samen te brengen in een kleurrijke bundel voor koor, solozang of gemeentezang. Enkele liederen komen uit grotere werken die door het duo geschreven zijn waaronder het Kerstoratorium ‘Plaats vinden’ (2012)
Aan het einde van de bundel is ook een aantal nieuwe vertalingen van onbekende Duitse kerkliederen opgenomen o.a. van de in de Tweede Wereldoorlog omgekomen journalist en schrijver Jochen Klepper..

De bundel is verkrijgbaar voor € 7,50 (eenstemmige editie) en voor € 10,- (meerstemmige editie) via bestelliedbundel@thomaskerkzierikzee.nl (bij adressen buiten Zierikzee plus verzendkosten) of in de winkel van Van der Krieke Computers, Mol 11 in Zierikzee.