Het Thomaskoor Zierikzee

In 2018 vierde het Thomaskoor dat het 70 jaar geleden werd opgericht. Het koor bestaat uit circa 40 bijzonder trouwe leden. Veel koorleden zijn al tientallen jaren lid. Nu en dan meldt zich een nieuw lid. Echt jonge aanwas is er helaas (nog) niet. Dat is jammer, want leeftijd doet er niet toe als je graag zingt. Samen zingen met anderen geeft er nog een extra dimensie aan!

Aan de zangkwaliteit van nieuwe zangers wordt geen speciale eisen gesteld. Mocht iemand zijn of haar lang gekoesterde wens in vervulling willen laten gaan om eens mee te zingen in een kerkkoor onder leiding van een inspirerende dirigent, dan is die van harte welkom. Sopraan, alt, tenor of bas, iedereen is welkom. Als je twijfelt - dat is Thomas niet vreemd - kom dan gewoon op één van onze repetitie-avonden, ’s maandags 19.30 uur. Je kunt je ook aanmelden als gastzanger voor projecten als je al enige ervaring hebt.

Projecten

Elk jaar, op de laatste vrijdag voor Kerst voert het koor de Ceremony of Christmas Carols uit. Dit jaar (2019) op vrijdag 20 december, 20.00 uur Nieuwe Kerk Zierikzee. Ook werkt het koor elk jaar mee aan een aantal kerkdiensten, meestal op hoogtijdagen of in speciale diensten. Eén- of tweemaal per jaar is er een bijzonder concert.

Op zaterdag 28 maart 2020 viert het koor dat Mar van der Veer 40 jaar onze dirigent is. Dat doen we met een jubileumconcert. Het zal een bijzonder feestelijk concert worden. Reserveer alvast de datum in uw agenda: zaterdag 28 maart 2020, 15.30 uur Nieuwe Kerk Zierikzee!

Bestuur en leiding

Het bestuur van het Thomaskoor bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: deze functie is vacant
Vice voorzitter: Gerrit Brul
Secretaris: Conny Verhage-Reehorst
Penningmeester: Anke Krabbe-Bosma
Muziekbeheerder: Piet Kakebeke
Bestuurslid: Arie Bakker

Het Thomaskoor staat onder leiding van Mar van der Veer.

Contact

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij secretaris Conny Verhage-Reehorst.
Telefoon: 0111- 65 20 95
E-mail: koor@thomaskerkzierikzee.nl