KERKDIENSTEN

De kerkenraad heeft besloten tot nader order de kerkdiensten online te houden zonder kerkgangers, met alleen de medewerkers.
Meer info HIER

Beluister via kerkomroep.nl
-of download de kerkomroep app-

(In zorgcentra onderzijde pagina >>>)Zondag 31 januari
10.00 uur dr. Mar van der Veer
Organist: Danny de Feijter
Koster: Jules van den Doel

Eén naam staat centraal: Jezus. Door de dienst heen zal dan ook het lied ‘Jezus mijn verblijden’ (Gezang 907) worden gevlochten en organist Danny de Feyter zal daarbij fraaie orgelvariaties laten horen. Wie is Jezus? Wat antwoorden wij als iemand ons vraagt wie Hij is? Klopt ons beeld eigenlijk wel? Uitgangspunt is de evangelielezing van deze zondag (oecumenisch leesrooster), Marcus 1 : 21-28. De ‘maidenspeech’ die Jezus in Kapernaum geeft veroorzaakt een enorm tumult: een nieuwe boodschap, een schreeuwende demon en een ontstelde menigte. De demon siddert van angst maar weet iets wat niemand ziet: hij weet wie Jezus is. Komen wij er ooit achter?

Zondag 7 februari
10.00 uur ds. Freek Schipper
Koster: Kees Dane

Zondag 14 februari
10.00 uur ds. Freek Schipper
Organist: Rein van der Kluit
Koster: Gerard van Wagtendonk


Diensten in de zorgcentra:

Verpleeghuis Cornelia 10.30 uur
Geen nieuwe data bekend

Zorgcentrum De Wieken 15.30 uur
Geen nieuwe data bekend


 


of