KERKDIENSTEN

Reserveren voor kerkdiensten

Van harte welkom in de kerk! Wil je een kerkdienst bijwonen, geef je dan - tot uiterlijk twee dagen voor de dienst – op bij onze scriba, Trees Kakebeke, tel. 0111 416389.

Beluister via kerkomroep.nl
-of download de kerkomroep app-

(In zorgcentra onderzijde pagina >>>)Zondag 25 oktober
10.00 uur: ds. Freek Schipper
lector: Marja Jonker
organist: Peter Wels
koster: Co de Jonge en Hillie Steenstra
liturgie: klik hier

De dienst van 25 oktober is er een om hoopvol naar uit te kijken. Eva Krom, haar moeder Constans Leenheer, Sandra en Wilco Nuijens zullen openlijk voor hun geloof uitkomen; Wilco zal ook gedoopt worden. Het was heel inspirerend om met hen geloofsgesprekken te voeren en de dienst voor te bereiden. Ze hebben er zelf de liederen, bijbelteksten en beelden voor aangedragen. Daarin valt een duidelijke kern te ontdekken: God raakt het hart - van woorden, waarden en mensen.

Zondag 1 november
10.00 uur: ds. Freek Schipper
organist: Mar van der Veer
koster: Gerard van Wagtendonk en Hillie Steenstra

Woensdag 4 november Dankdag
10.00 uur: ds. Freek Schipper
organist: Mar van der Veer
koster: Gerard van Wagtendonk

Zondag 8 november
10.00 uur: ds. J. Nauta, Middelburg
organist: Clemens Pronk
koster: Jan Leen van Liere en Hillie Steenstra


Diensten in de zorgcentra:

Verpleeghuis Cornelia 10.30 uur
Geen nieuwe data bekend

Zorgcentrum De Wieken 15.30 uur
Geen nieuwe data bekend


 


of