KERKDIENSTEN

Beluister via kerkomroep.nl
-of download de kerkomroep app-

(In zorgcentra onderzijde pagina >>>)In verband met de afgekondigde maatregelen rond het coronavirus heeft het moderamen van de Thomaskerk besloten de diensten van de komende zondagen niet door te laten gaan. Er komt wel een uitzending vanuit de Thomaskerk via Kerkomroep.nl. Uitgebreide informatie via de hoofdpagina.

zondag 29 maart 5e zondag 40 dagentijd
10.00 uur ds. Freek Schipper
liturgie: klik hier

De dienst op zondagmorgen 29 maart zou al gemeenschappelijk zijn. Een deel van wat anders in de Nieuwe Kerk zou zijn gedaan, vindt nu plaats voor de vrijwel lege banken van de Thomaskerk: lezingen uit Matteüs 9 en 27 – ontleend aan het rooster dat in de Gasthuiskerk wordt gevolgd - en een verkondiging rond het thema “De gewonde dokter”. Nu het coronavirus rondwaart, krijgt het een bijzondere lading dat Jezus zichzelf met een arts vergelijkt. Aan het kruis is hij de gewonde genezer.

zondag 5 april Palmzondag
10.00 uur ds. Freek Schipper

Wat zullen we op 5 april de kinderen met hun zelfgemaakte palmpasenstokken missen! Een geschonden intocht – daarop sluit de verkondiging aan. Zowel David als Jezus, de Zoon van David, wensen dat er geen ziekte en handicap meer zullen zijn in Jeruzalem. Maar om dat ideaalbeeld te verwerkelijken handelen ze wel heel verschillend bij hun intocht in de stad van vrede en heelheid.


Diensten in de zorgcentra:

Verpleeghuis Cornelia 10.30 uur
Geen nieuwe data bekend

Zorgcentrum De Wieken 15.30 uur
Geen nieuwe data bekend


 


of