KERKDIENSTEN

Beluister via kerkomroep.nl
-of download de kerkomroep app-

(In zorgcentra onderzijde pagina >>>)Zondag 20 oktober 10.00 uur
ds. Freek Schipper
collecten: Solidariteitskas, Onderhoud
lector: Ingrid Leenheer
organist: Hans Biesma
kinderdienst: Talitha Schuhmacher, Sigrid den Boer
crèche: Janneke Kousemaker, Nikita Hulsken
koffie: Hilda Haasnoot, Carla Loos
koster: Rien Schouls, Hillie Steenstra

In de dienst van 20 oktober staan we weer stil bij het jaarthema. 'We zijn Gods beelddragers', komt daarin naar voren. Dan is het goed om erbij stil te staan wat voor beeld we van God hebben. Eigenlijk zijn we daarmee al een stap te ver, want eerst moeten we ons afvragen of we ons wel een beeld van God mógen vormen. Uit het tweede van de Tien Woorden, 'Gij zult u geen beeld maken…', wordt vaak afgeleid dat dat niet mag. Ook denk-beelden over God maken hem te klein. Maar hoe valt dat te rijmen met de beeldrijke taal van de Bijbel waarin God ook vaak vergeleken wordt met van alles waarvan we ons een voorstelling kunnen maken? God wordt afgeschilderd als een vader, een koning, een bron, een schild, als het licht en nog veel meer. Wat hebben die beelden ons te zeggen?

Zondag 27 oktober – Nieuwe Kerkviering om 10.00 uur
ds. Freek Schipper
collecten: Kerk, Diaconie
lector: Arne Timmerman
organist: Marien Stouten
kinderdienst: Marije Kouijzer, Suzan Hanse,
Ineke van Harten, Colinda Gabriëls
crèche: Hanneke van der Bijl, Senne den Boer
koster: Gerard van Wagtendonk, Hillie Steenstra

Op 27 oktober komen we bij elkaar in de Nieuwe Kerk. De band Eline & Friends werkt mee aan de viering. De groep speelde vorig jaar in een openluchtdienst in Willemstad, waarin Caroline en ik toevallig belandden. Ik dacht meteen: 'Die moeten we in Zierikzee zien te krijgen.' De bandleden voelden daar wel voor. Samen hebben we de nummers uitgezocht die ze hier laten horen. Het gaat om songs van Bon Jovi, Ed Sheeran, Bløf, Eric Clapton, Danny Vera, Carole King en De Dijk – dus van heel recent tot al wat ouder. De rode draad is het thema dat de werkgroep Nieuwe Kerkvieringen heeft gekozen: 'Bidden is leven'. Of met de woorden van Bon Jovi: Livin’ on a Prayer.
Op het eerste gehoor lijken in veel songs mensen aan elkaar te beloven dat ze er altijd voor de ander zullen zijn. Maar de woorden stijgen vaak uit boven wat wij, met onze menselijke beperkingen, waar kunnen maken. De diepere dimensie van wat er gezongen wordt, komt aan het licht in korte doordenkers tussen de nummers door. We zingen ook samen, onder begeleiding van Marien Stouten. Er is crèche voor kleine kinderen in een ruimte van de Nieuwe Kerk en kinderdienst in het Burgerweeshuis. De viering is te beluisteren via www.kerkomroep.nl (in het zoekvenster invoeren: nieuwe kerk zierikzee).


Diensten in de zorgcentra:

Verpleeghuis Cornelia 10.30 uur
Zondag 20 oktober Ds. W. Schaap
Zondag 27 oktober Ds. P. Goodijk

Zorgcentrum De Wieken 15.30 uur
Vrijdag 18 oktober Dhr. W. Verwijs
Vrijdag 25 oktober Dhr. J. Verbruggen
Vrijdag 1 november Ds. F. Schipper


 


of