KERKDIENSTEN

Beluister via kerkomroep.nl
-of download de kerkomroep app-

Zorgcentra en avondgebed >>>

Zondag 23 sept 10.00 uur ds. Freek Schipper
collecten: Solidariteitskas, Diakonie
lector: Piet Kakebeke
organist: Mar v.d. Veer
kindernevendienst: Nettie van Nieuwkerk, Giel van Leeuwen
crèche: Irene Vrolijk, Lilian Fertoute
koffie: Gonnie Hordijk, Licia Schiettekatte
koster: Kees Dane, Hillie Steenstra

Deze zondag zal het kunstwerk van Hedi Bogaers dat sinds kort de voorkant van ons kerkblad siert, in de kerk te zien zijn. In drie dimensies komt het natuurlijk veel meer tot zijn recht dan op het platte vlak.
Dit najaar preek ik afwisselend volgens het oecumenisch leesrooster en uit de verhalen rond Jozef en zijn broers. In de voorafgaande week overleg ik met de leiding van de kindernevendienst welk verhaal daar behandeld wordt. Het kan hetzelfde zijn als waar ik over preek, maar ook een ander. Op het landelijk rooster staan veel lezingen uit de evangeliën die ook al vaak in het voorjaar aan bod komen. Ik wilde wel eens wat meer aandacht voor het Oude Testament. De ‘Jozef-novelle’ biedt bovendien veel aanknopingspunten voor ons jaarthema ‘Grensgangers’. Deze zondag horen we hoe de vrouw van Potifar over de grens gaat van Jozefs vrijheid en integriteit. Ze probeert hem te verleiden en als dat niet lukt, beschuldigt ze hem vals. Hoe zou dit verhaal overkomen op mensen die niet met de Bijbel vertrouwd zijn? Zouden zij Jozef geloofwaardig vinden?

Zondag 30 sept-Bevestiging ambtsdragers-
10.00 uur ds. Freek Schipper
collecten: Plaatselijk jeugdwerk, Onderhoud
lector: Arne Timmerman
organist: Mar v.d. Veer
kindernevendienst: Suzan Hanse, Tuti Sanderse
crèche: Joke en Julia Sanderse
koffie: Lies Hanse, Jan Heuseveld
koster: Huib Bruggeman, Hillie Steenstra

Zondag 7 okt 10.00 uur ds. Freek Schipper
collecten: Kerk en Israël / Onderhoud
lector: Suzan Hanse
organist: ......
kindernevendienst: Sigrid den Boer, Ineke van Harten
crèche: Samantha Kristelijn, Angela de Jonge
koffie: Leanne en Jaap Lodders
koster: Jan van IJsseldijk, Hillie Steenstra

Zondag 14 okt 10.00 uur ds. P. Boomsma, Nijverdal
collecten: Kerk, Diakonie WD
lector: Anneke Visser
organist: Aad van Poppel
kindernevendienst: Wieteke v.d. Paal, Marleen de Vlieger
crèche: Irene en Marijn Vrolijk
koffie: Tess v.d. Velde en Coby Bakker
koster: ........., Hillie Steenstra

Zondag 21 okt 10.00 uur ds. Freek Schipper
collecten: Solidariteitskas, Onderhoud
lector: Jos Maassen
organist: Aad van Poppel
kindernevendienst: Sanne Tamerus, Giel van Leeuwen
crèche: Hera de Leeuw, Merel den Engelsman
koffie: Roel de Boer en Joke de Koeijer
koster: …………., Hillie Steenstra

Zondag 28 okt 10.00 uur ds. Freek Schipper
collecten: Kerk, Ondrhoud
lector: Nikita Hulsken
organist: Mar v.d. Veer
kindernevendienst: Marije Kouijzer, Collinda Gebriëls
crèche: Nikita en Isabella Hulsken
koffie: Inge en Joop Bijl
koster: ....., Hillie Steenstra

Diensten in de zorgcentra:

Verpleeghuis Cornelia 10.30 uur
Zondag 23 september ds. W. Schaap

Zorgcentrum De Wieken 15.30 uur
Vrijdag 28 september dhr. J. Verbruggen

Avondgebed in de Gasthuiskerk 19.00 uur:
Een korte dienst met een paar liederen en een bijbellezing omlijst door enkele inleidende gedachten of toelichtende woorden. En vooral de nodige ruimte voor stilte en gebed.

Geen nieuwe data bekend
 
 


of