KERKDIENSTEN

Beluister via kerkomroep.nl
-of download de kerkomroep app-

Zorgcentra en avondgebed >>>

Zondag 18 nov 10.00 uur ds. J.C. van de Putte, Zierikzee
collecten: ZWO, Onderhoud
lector: Henk Schouls
organist: Hans Biesma
kindernevendienst: Wieteke van der Paal, Tuti Sanderse
crèche: Joke en Julia Sanderse
koffie: Licia en Daan Schiettekatte
koster: Huib Bruggeman, Hillie Steenstra

Deze zondag lezen we psalm 126, een gedeelte uit Marcus 4 en een paar verzen uit de brief van Paulus aan zijn gemeente in Korinthe. Het thema is: zaaien en oogsten, sterven en opstaan, en het geheim van de zaadkorrel die in de aarde valt. Vorige week ging de preek over het laatste oordeel, en volgende week worden de namen van overledenen van het afgelopen jaar genoemd en worden er kaarsen aangestoken als teken van geloof en verbondenheid. God kent onze namen tot in de dood. Marcus vertelt in verschillende gelijkenissen over de weg van het zaad en Paulus heeft het over het mysterie van ons geloof en bedoelt daarmee de weg van Christus die gaat door lijden en dood, een weg die niet doodloopt, maar door God bekroond wordt. Zo sluiten deze drie diensten op elkaar aan in deze zondagen van einde van het kerkelijk jaar, voleinding en voorbereiding op advent. We zingen psalm 126, en lied 43 uit de bundel van liederen van de hand van voorganger Michiel de Zeeuw en organist en cantor Mar van der Veer. Het laatste vers luidt als volgt: wat van mijn zaden lijkt verwaaid/ rust in de voren van de mens/ die voor mij uitging aan de grens/ mijn doopnaam staat hier ingezaaid.

Ds. Josée van de Putte

Zondag 25 nov-Gedachtenisdienst m.m.v. Thomascantorij-
10.00 uur ds. Freek Schipper
collecten: Kerk, Onderhoud
lector: Nelly Maassen
organist: Mar van der Veer
kindernevendienst: Sanne Tamerus, Giel van Leeuwen
crèche: Irene en Marijn Vrolijk
koffie: Corrie Konijnenburg, Anke Krabbe
koster: Jan van IJsseldijk, Hillie Steenstra

Zondag 2 dec -Eerste Advent, viering Heilig Avondmaal-
10.00 uur ds. Freek Schipper
collecten: Diaconie, Kerk
lector: Ingrid Leenheer
organist: Mar van der Veer
kindernevendienst: Suzan Hanse, Sigrid den Boer
crèche: Samantha Kristelijn, Merel den Engelsman
koster: Jan Leen van Liere, Hillie Steenstra

Zondag 9 dec -Tweede Advent- 10.00 uur ds. Freek Schipper
collecten: ZWO, Onderhoud
lector: Coby Bakker
organist: Danny de Feijter
kindernevendienst: Marije Kouijzer, Marleen de Vlieger
crèche: Hanneke van der Bijl
koffie: Trees en Piet Kakebeke
koster: Kees Dane, Hillie Steenstra

Diensten in de zorgcentra:

Verpleeghuis Cornelia 10.30 uur
Zondag 18 november Dhr. M. Biesma

Zorgcentrum De Wieken 15.30 uur
Zondag 18 november ds. J. van Langevelde -H.A.-
Vrijdag 23 november ds. J. van Langevelde


 
 


of