KERKDIENSTEN

Beluister via kerkomroep.nl
-of download de kerkomroep app-

(In zorgcentra onderzijde pagina >>>)zondag 26 januari Viering Heilig Avondmaal
10.00 uur ds. Freek Schipper
liturgie: klik hier
collecten: Diakonie, Kerk
lector: Marja Jonker
organist: Anton Weenink
kinderdienst: Isabel van der Krieke, Ineke van Harten
crèche: Nikita Hulsken, Jesca den Boer
koster: Gerard van Wagtendonk, Hilly Steenstra

Welke aansporing spreekt je het meest aan, ‘Bekeert u!’ of ‘Kom tot inkeer’? Het zijn verschillende vertalingen van hetzelfde woord waarmee Matteüs de oproep van Jezus weergeeft. Maar ‘bekering’ en ‘inkeer’ hebben voor ons een verschillende gevoelswaarde. Op de vraag of dat terecht is, wordt op 26 januari ingegaan aan de hand van Petrus en Lucas. Wat verandert Jezus in hun levens, en wat niet?

vrijdag 31 januari
19.00 uur: Huwelijksinzegening

Op vrijdagavond 31 januari wordt het huwelijk bevestigd van Wilco Nuijens en Sandra Nuijens-van de Velde. De viering vindt plaats in de Thomaskerk. Het bruidspaar heeft zelf 1 Korintiërs 13 als lezing aangereikt. Daarin wordt de onvergankelijkheid van de liefde bezongen. Maar die liefde wordt werkelijkheid in de kwetsbaarheid van het bestaan. Door wat Wilco en Sandra hebben meegemaakt, zijn ze zich daarvan maar al te bewust. Ze willen ieder moment als geschenk van God in ontvangst nemen. Daarin raken het nu en de eeuwigheid van Gods liefde elkaar.

zondag 2 februari
10.00 uur ds. Freek Schipper
collecten: JOP, Onderhoud
organist: Mar van der Veer
kinderdienst: Sigrid den Boer, Giel van Leeuwen
crèche: Rineke Hamstra, Marijn Vrolijk
koffie: Tess van der Velde, Coby Bakker
koster: Jan Leen van Liere, Hillie Steenstra

Op zondag 2 februari worden de Zaligsprekingen uit Matteüs 5 gelezen. Omdat er over elk van die ‘omgekeerde gelukwensen’ een preek te houden zou zijn, wordt er een uitgelicht. Het is een zaligspreking waaruit een diep verlangen naar de nabijheid van God spreekt. De thematiek van het werelddiaconaat die eigenlijk op deze zondag aan de orde hoort te komen, krijgt een week later de ruimte. Dan gaat een bijzondere gastpredikante voor die werkzaam is in een bijzonder diaconaal centrum.


Diensten in de zorgcentra:

Verpleeghuis Cornelia 10.30 uur
Zondag 26 januari Ds. E. Lingen-van Veen
Zondag 2 februari pastor F. Postema

Zorgcentrum De Wieken 15.30 uur
Vrijdag 24 januari mevr. J. Westerbeke
Vrijdag 31 januari mevr. R. Janse
Vrijdag 7 februari ds. S. Doolaard


 


of