Kinderkerstspel

Zondag 18 december 2016 in de Thomaskerk

De rollen worden verdeeld op zondag 20 november na de dienst!