Dag jongens en meisjes,

In en rond de kerk worden veel dingen georganiseerd voor jonge mensen. Dat is logisch, want geloven is niet alleen voor oudere mensen. Juist jonge mensen kunnen vaak goed aanvoelen wat Jezus bedoelde in zijn verhalen over God. 
Hieronder kun je lezen wat er zoal te doen is. Je bent van harte welkom om mee te doen! Misschien heb je een leuk idee om iets te organiseren, of wil je een stukje schrijven voor deze site, dan kun je contact opnemen met Wim Bom

We beginnen bij het begin: de jongste kinderen:

Elke zondagmorgen is er vanaf kwart voor tien kindercrèche
in de ruimte van het jeugdhonk (op de eerste verdieping in de kerk).
Zo kunnen de kinderen die nog te jong zijn voor de kindernevendienst een uur leuk spelen,
terwijl hun ouders bij de kerkdienst kunnen zijn.
Er is voor de kinderen leuk speelgoed beschikbaar en voor de allerkleinsten ook een box.
Twee personen vormen per ochtend de leiding.
Vaak zijn dit ouders van de kinderen die van de crèche gebruik maken, die bij toerbeurt meewerken. 

Elke zondag is er voor de kinderen in de leeftijd van de basisschool kindernevendienst. Daar wordt het bijbelverhaal dat in de kerkdienst alle aandacht krijgt op een voor jonge mensen verstaanbare manier verteld. Vaak is er ook een knutselwerkje of een kleurplaat bij. Soms ook oefenen we een leuk lied in. Als het bijna kerstfeest of Pasen is leven we daar tijdens de kindernevendienst naar toe met een project. Zo'n project bestaat vaak uit een mooi gekleurd bord, bijzondere verhaal en een lied dat alle mensen zingen. Er gebeurt vaak veel tijdens kindernevendienst en het is gezellig om de andere kinderen ook weer te zien. Zo hebben we soms een extra knutselmiddag zoals pas nog voor de World Servants groep Zierikzee, of maken we speelgoeddozen voor kinderen in andere landen die minder speelgoed hebben dan wij (Operatie schoenendoos). Als je iets leuks weet om te doen op kindernevendienst, dan kun je dat altijd zeggen tegen de leiding.

Wanneer je de overstap maakt van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, dan maak je ook in de kerk een overstap: Je gaat van de kindernevendienstgroep naar de groep die al de hele kerkdienst goed kunnen begrijpen en meemaken. Die overstap vieren we in een "Overstapdienst" die door de groep overstappers zelf wordt voorbereid met de dominee.


Op de zondagmorgen van de vierde advent voerden de kinderen van de kindernevendienst een mooi kerstspel op: "Komt allen tezamen". Bekijk de foto's en lees het verhaal. Beleef het opnieuw.
Er is ook een overzicht van de kerstspellen sinds 2002


Waar ging het over?
Sinds de catechese dit seizoen van start ging zijn er in elke groep zo'n drie bijeenkomsten geweest. Er zijn zo'n twintig jongeren tussen de 12 en 14 en twintig tussen de 15 en 17 die 1x in de twee weken bij elkaar komen. De jongste groep is in gesprek (in woord en daad) over het gebed dat Jezus ons geleerd heeft, het  Onze Vader . Dat gebed blijkt heel veel kanten te hebben, waar je misschien altijd overheen bidt... 
De oudste groep onderzoekt het `omgaan met God . Kun je God kennen, Hem ontmoeten, welk beeld heb je van Hem, zijn vragen die gesteld zijn. We hebben een enqu te ingevuld, een rollenspel gespeeld en (bijbel)verhalen gelezen. Opvallend was dat wij wel vertrouwen dat we bij God terecht kunnen ( Hij is er voor je, wat je ook doet`) maar aan de andere kant zeggen niet zoveel van God te merken. Over het omgaan met God is het laatste woord nog niet gezegd...
Binnenkort gaan we in alle groepen bezig met de voorbereiding voor de jongerendienst in februari. Wie dit leest en ook zin heeft om mee te doen: welkom!


Bij veel mensen in Zierikzee staan de kleurrijke beelden van de musical Nehemia (uit 2002) nog duidelijk op het netvlies. Een flinke groep mensen, jong en oud, bracht de verhaallijn uit het bijbelboek Nehemia tot leven. De spelersgroep, de verdere medewerkenden en het publiek waren zo samen deel van het verhaal geworden. Het gebeurt nu nog wel eens dat je op een stille avond in de stad een lied hoort fluiten uit die musical.

Met die goede herinnering in het hoofd, is opnieuw het plan geboren om een musical met elkaar in te studeren en op te voeren. Net als vorige keer is er een werkgroep in het leven geroepen vanuit de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente om een en ander voor te bereiden. Dat wil niet zeggen dat het project alleen bedoeld is voor gemeenteleden. Iedereen die belangstelling heeft om mee te doen is van harte welkom.

Dit keer vormt het boek van de Psalmen de inspiratiebron voor de musical. Het zal dan niet zozeer gaan om een weergave van de tijd waarin een bepaalde psalm geschreven is, maar om een weergave van onze tijd. Hoe zouden de psalmen vandaag geschreven zijn? Hoe klinken de indrukken uit het aloude psalmenboek in woorden van vandaag?

De musical werd geschreven door Mar van der Veer en Michiel de Zeeuw, terwijl Lies Hanse tot onze vreugde opnieuw bereid was om de regie voor haar rekening te nemen. De uitvoering was in november 2004. Op deze webstek kunt u het (opnieuw) beleven.