Overstapdienst zondag 26 juni 2011
"KOM VOOR DE
DAG"

De kinderen die de overstap maken van basisschool naar vervolgonderwijs, maken een grote stap in hun leven. Ze groeien van kind naar jongere, van een beschermd leven naar een leven met meer zelfstandigheid. Ook in de kerk wordt die overstap zichtbaar. We vieren hoe Joost van den Doel, Leander IJzelenberg, Britt van Liere, Amar van Maanen, Ruben van Meer, Jitske Speelman, Rosalie de Zeeuw en Christian van Zeventer de overstap maken van kindernevendienst naar de kring van de volwassenen in de gemeente. Het thema van de dienst is: "Kom voor de dag"


 
 

Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’ Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’ Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’ Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’


KOM VOOR DE DAG!
We kijken naar de binnenkanten van de maskers:
wie ben jij?
MASKERS
We kijken naar de afbeelding op de muur en naar verschillende maskers die mensen kunnen dragen.

TUSSEN DE MENSEN JOUW GEZICHT
Een foto voor de overstappers van de gemeente in de Thomaskerk: tussen alle mensen mag je herkenbaar zijn. We nodigen de mensen in de kerk uit hun naam op de foto te zetten
en er eventueel een wens bij te zetten.
 
 
 
 

De 'overstappers':
Joost van den Doel, Leander IJzelenberg, Britt van Liere, Amar van Maanen,
Ruben van Meer, Jitske Speelman, Rosalie de Zeeuw, Christian van Zeventer.