Renate zegt iedereen Hartelijk welkom...

...en vraagt iedereen die dat kan
te gaan staan

 

Nelis steekt de kaars aan...

Dan zeggen we samen:

Lieve God,
u heeft het licht gebracht
in deze wereld
wees vanmiddag bij ons
zoals een licht
dat warm en blij maakt

 

 

Waar gaat het over vanmiddag?

 

En traditiegetrouw zingen we samen

'Lees je bijbel...

Lees je bijbel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag, dat je groeien mag, dat je groeien mag. Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.

En ook in het Engels...

Read your bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your bible, pray every day, if you want to grow, if you want to grow, if you want to grow. Read your bible, pray every day, if you want to grow.

 

Er wordt uit de Bijbel gelezen:

‘Lucas 7 vers 31 en 32’

gelezen door Annika

 

Jezus zei: “Ik en mijn leerlingen lijken op kinderen die muziek maken.
Ze zingen verdrietige liedjes en ze roepen naar andere kinderen:
‘Waarom zingen jullie niet mee?!’
Ze spelen vrolijk op de fluit.
En dan roepen ze naar iedereen:
‘Dit is een liedje voor een feest!
Doe je ook mee met bruiloftje spelen?
Zing je mee? Speel je mee?’
Maar veel mensen om ons heen
lijken op vervelende kinderen.
Die roepen: ‘Nee, we hebben geen zin!
We willen geen bruiloftje spelen.
We willen niet met jullie muziek meedoen!’
Dat is jammer.
Maar Ik hoop dat ze over een tijdje
tóch mee gaan doen!”

Samen muziek maken...

Een panfluit heeft een aantal fluitjes op een rij.
Die fluitjes zijn los van elkaar gehaald en uitgedeeld met een eigen kleur.
Nu gaan we muziek maken.

De volgorde staat op het bord en wordt door de 'Dirigent' aangegeven. Even oefenen, dat wel!!!

 

 

 

Gedicht “Met de muziek mee”

Bianca leest het voor

Als je vrolijk in de maat
ook met de muziek meegaat,
die de Heer ons horen laat,
word je sterker dan het kwaad.

Speel toch mee en schaam je niet
voor je lach of voor verdriet
waar je door muziek aan denkt.

God zegt ja, dus zeg geen nee,
Doe maar met ons zingen mee,
met de liefde die Hij schenkt.

 

Er wordt veel gezongen...

 

Lineke leest het gedicht

‘Gods cadeau’

 

 

De muziek is door God uitgevonden
toen Hij de wereld schiep
Het eerste concert is uitgezonden
toen de eerste merel fluitend riep:
‘Wat ben ik toch blij met mijn vrouw en de zon!’
Het is de Schepper die ermee begon
de mensen muziekles te geven:
de wind speelt wijsjes in het riet.
Dank U wel, God, voor muziek in mijn leven,
voor alle geluiden waarvan ik geniet!

Samen delen...

Elke avond van de gespreksgroep sparen we. We doen geld in het groene collectepotje. Dat is geld om andere mensen te helpen. Bij voorbeeld als ze geen geld hebben om nieuwe kleren en schoenen te kunnen kopen. Daarom hebben we dit jaar gespaard voor de Kledingbank in Zierikzee. We gaan nu ook voor dat doel collecteren.

 

Tijdens de collecte wordt muziek gemaakt...

Vincent zingt, begeleid door de organist Marien Schouten,
Bianca bespeelt het mondorgel
en Hillie het keyboard

Zegen...

Aan het eind van de dienst zingen we nog:

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!


Zierikzee april 2018


Naar de hoofdpaginaTerug naar het overzicht