Renate zegt iedereen Hartelijk welkom.

Wat ze hierbij te vertellen heeft leest ze voor, maar op een speciale manier. Ze leest niet van woorden maar van plaatjes en dat laat ze iedereen even zien.

 

Op de piano

Mar van der Veer.
Hij speelt bij de liederen.
Soms ook op het orgel.

 

Niels steekt de kaars aan.

Dan zeggen we samen:

Lieve God,
u heeft het licht gebracht
in deze wereld
wees vanmiddag bij ons
zoals een licht
dat warm en blij maakt

 

We zingen samen

Lied 382 uit de Evangelische Liedbundel

Heer, uw licht en uw liefde schijnen, Waar U bent zal de nacht verdwijnen. Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. Levend Woord, ja, uw waarheid bevrijdt ons.

Refrein: Schijn in mij, schijn door mij. Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom, Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’ vervullen. Spreek, Heer, uw woord, dat het licht overwint.

Waar gaat het over vanmiddag?

Dominee Freek vertelt het verhaal over Joke en Charlotte.
Dominee Freek laat zien hoe het eruit ziet als je opeens op hoge hakken moet lopen als je dat niet gewend bent. Je kunt aan de gezichten zien hoe dat eruit zag !!

'Lees je bijbel, bid elke dag...
...Dat je groeien mag'

Mark is er niet meer om de gebaren bij dit lied te doen. Toch doet iedereen goed mee...

 

We luisteren naar het gedicht

‘Voel je eens in’

gelezen door Bianca

Oordeel niet.
Zeg niet te snel:
‘Die is lui, maar hij kan het wel’
Of: ‘Die is stom want ze kijkt altijd kwaad’.
Denk eerst na voordat je iets zegt.
Voel eens na hoe het met de ander gaat.
Voel je eens in.
Dan weet je het echt!

Iedereen met de eigen schoenen.

De verkleedpartij van de Gibeonieten

Een verhaal over hoe een groep mensen de kleren en schoenen aantrokken om zich als een ander voor te doen

 

Vincent zingt het lied

'OOP'

Uit de musical 'Straten'

 

Lineke leest het gedicht

‘Wat kun je doen?’

Het gaat niet zoals je dacht,
Heel anders dan het ging.
Waarom zo onverwacht?
En steeds verandering?
Wat kun je doen?

Probeer opnieuw te merken
Wat goed zou kunnen werken,
Gods liefde niet beperken,
De wereld zo versterken –
Dat kun je doen.
Dat kun je doen!

 

Samen delen:

Elke avond van de gespreksgroep sparen we. We doen geld in het groene collectepotje. Dat is geld om andere mensen te helpen. Zij horen er ook bij.

 

Collecte

Ondertussen speelt Hillie op haar keyboard voor ons: “Ik wil zingen van mijn Heiland”

Zegen

Aan het eind van de dienst zingen we nog:

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!


Laat hier voor meer foto's het filmpje maar eens lopen!Naar de hoofdpaginaTerug naar het overzicht