Op zondagmiddag 3 maart 2013 was er een kleurrijke kerkdienst. Een gezamenlijke dienst waar deelnemers van de Bijbelgespreksgroep Schouwenoord actief aan meewerkten. Op de bijeenkomsten van de gespreksgroep ging het dit seizoen over wat je woont:
“Mijn huis, mijn kamer”.

Begin 2013 kwam de nieuwe woonvoorziening in de Regenboogstraat in Zierikzee gereed. Verschillende deelnemers van de gespreksgroep zijn verhuisd naar deze mooie appartementen. Alle deelnemers, ook zij die niet verhuisden, zijn vol verhalen over wat die veranderingen met je doen. Het lijkt bij verhuizen wel alsof er steeds een nieuw laadje open gaat. Wat zou er in het volgende laadje zitten?

Dit seizoen werden op de gespreksgroep deze verhalen aan elkaar verteld en ook luisterden we naar Bijbelverhalen over hoe je het huis van je leven kunt inrichten. We gebruiken daarbij een klein ladekastje, waarin we steeds nieuwe dingen ontdekken. In de kerkdienst stond op het podium een ladekast, iets groter dan de exemplaren die we op de gespreksgroep gebruiken. Wat daar allemaal uit tevoorschijn kwam…

Ook hadden de mensen van de gespreksgroep hard gewerkt aan een bijzondere verrassing.

Eerst was er een ontmoeting met een kopje koffie en wat lekkers.

 
 

Mariëlle heeft haar beer meegenomen.
Gezellig hoor!

 
 

Bij de ingang van de kerkzaal deelt Vincent, net als op veel andere zondagen, de liturgieboekjes uit.
Fijn dat Hans er ook is.

 
 
Voor de dienst begint oefent meneer Mar het nieuwe lied met ons.
Het heet “Waar jij woont” en gaat zo…
Oeps, kun je het lied niet afspelen?
Probeer het dan hier!


 
 De kerkdienst begint met het welkom, dat uitgesproken wordt door Renate.

 
 Dan steek Nelis de kaars aan en samen zeggen we daarbij:

Lieve God,
u heeft het licht gebracht in deze wereld.
Wees vanmiddag bij ons
als een licht dat warm en blij maakt.

Daarna wil Nelis nog graag wat zeggen:

Hij vertelt dat hij een meeuw gezien heeft
met een vleugel die kapot was.

 
 Uit het eerste laatje komt een verhuisbericht tevoorschijn. Zo'n kaartje stuur je om mensen te laten weten wat je nieuwe adres is.

Ds. Michiel vertelt dat je er ook op kunt zetten

‘Kom je een keertje bij me op bezoek
in mijn nieuwe huis?’

 
 Dan vertelt Jannie dat ze eergisteren jarig was.
Ze wordt nog eens vrolijk toegezongen door alle mensen in de kerk.
 
 

Hieperdepiep….HOERA!

 
 

 

Bij het lied “Een wijs man” doet Mark de gebaren even voor:
Ook vertelt hij nog dat hij over twee maanden een echte oom gaat worden
als Eelco-Jan en Nienke een baby krijgen.

 
 

 

Bianca leest een bijbelverhaal over “Mijn huis” (naar Mattheüs 7: 24-27)

 
 

Vincent speelt iets van Bach en wordt daarbij begeleid door Mar van der Veer.
Vincent is een groot fan van Mar.

 
 

 

 

Wat fijn dat Truus ook gekomen is.
Ze vertelt dat ze het lied “Scheepke onder Jezus hoede”
wel uit haar hoofd kent.

 
 

 

Amelia leest uit de bijbel over ‘kun je goed opruimen?’ (naar Lucas 15: 8 en 9)

 
 

 

Wim helpt bij het openen van het onderste laatje.
Wat zit er in? Een cadeau!

 
 Gerard Jan en Mariska helpen bij het onthullen van het grote cadeau.
 
 
Het is een door de mensen van de gespreksgroep versierd kastje. Ze hebben het dit seizoen zelf bij elkaar gespaard. Het kastje is voor in de Regenboogstraat.
In het kastje kun je allerlei spulletjes vinden die te maken hebben met je geloof. Mooie boekjes, onze zelfgemaakte luister-cd, grote platen uit de Kijkbijbel, een heleboel kleurplaten met stiften, dia’s en nog veel meer.

 
 Het bovenste laatje is een ruillaatje.
Daarover komt Corrie vertellen.
Je mag iets uit dat laatje halen
als je er ook iets moois in teruglegt.

 
 


Voor we gaan bidden en danken, vertelt Renate dat we wel mogen danken voor de mooie huizen in de Regenboogstraat.

Ze is er zo blij mee, iedereen mag het horen!
 
 

 

Corine helpt, samen met diaken Colinda
mee met de collecten.

 
 
Hillie speelt ondertussen het lied “Welk een vriend is onze Jezus” en krijgt daarvoor een groot applaus.
 
 

Na de dienst eten we samen nog lekkere soep. Die is gemaakt door Gerard, een geweldige kok!

 
 

 

Het was weer een fijne dienst. Kom je volgende jaar ook?
Alle mensen die geholpen hebben om deze kerkdienst mogelijk te maken:
Heel hartelijk bedankt !


 
 

Foto's: Henk Walraven
Teksten: Michiel de Zeeuw

 

Terug naar het overzicht