"WAT HEB JE AAN"

Aan de gezamenlijke kerkdienst op zondagmiddag 29 mei 2011 werkten veel deelnemers van de Bijbelgespreksgroep Schouwenoord mee. Het thema van deze kerkdienst “Wat heb je aan?” is in de bijeenkomsten van deze groep uitvoerig aan bod gekomen. De verschillende bijbelverhalen over kleding gingen hand in hand met verhalen over kleding in ons dagelijks leven. Zo deelden we de volgende verhalen:

De geitenvellen van Jakob (Genesis 27) – doen alsof je iemand anders bent
De kleurrijke jas van Jozef (Genesis 37) – jaloers op een ander…
Een nieuwe jas voor Samuël (1 Samuël 1 en 2) – liefde, als een warme jas om je heen
Je kleren ruiken naar de stal (‘in doeken gewikkeld’, Lucas 2) – Wie is Jezus? God dicht bij mensen!
De profetenmantel van Elia (1 Koningen 19 en 2 Koningen 2) – Verder gaan met wat een ander begonnen is
In zak en as (Jona 3) – Laten zien dat je spijt hebt
Wat een kameel draagt (Marcus 10:25) – Je bent zoveel meer dan je kleren en je spullen
Het kleed van Jezus (Johannes 19) – Een mens uit één stuk
Kleed je goed aan (Efeze 6) – Zorg dat je niet koud wordt

In voorbereiding op de kerkdienst hebben we papieren hoedjes versierd, die de mensen in de kerk kregen. Zo kon iedereen zien dat het ging over ‘Wat heb je aan?’


 
 

Voor de dienst drinken we koffie en thee. Er zijn lekkere soesjes bij! Ook worden er mooie verhalen gedeeld. Vincent voert hier het woord.

Janny heeft een zere arm, maar is toch gekomen.
 
 

Op de tafels liggen de geschilderde hoedjes al klaar.
Wie dat wil mag er een opzetten.

Mar van der Veer heeft een speciale hoed gekregen
met zijn naam erop.
 
 

Tiny Kieboom heeft lekkere soep gekookt. Lydia Flikweert helpt met broodjes smeren.

 
 

De kerkenraad komt binnen.


Nelis steekt de kaars aan. Allemaal zeggen we daarbij “Lieve God, u heeft het licht gebracht in deze wereld. Wees vanmiddag bij ons als een licht dat warm en blij maakt.”


Mark doet de gebaren voor bij het lied “Lees je bijbel, bid elke dag”


Een jas van liefde, zoals Samuël die van zijn moeder kreeg.


Amelia leest uit de bijbel over “Kleed je goed aan”, uit Efeze 6.Renate heet iedereen welkom.


Vincent is de dirigent bij het nieuwe lied “Wat heb je aan”.


Germa leest uit de bijbel over Samuël, die van zijn moeder elk jaar een nieuwe jas kreeg.


Michel zingt voor ons “Je hoeft niet bang te zijn”.

 
 


Mark doet de gebaren voor bij het lied “Zeg wie heeft geschapen…?”
 
 


Ad zegt voor ons de geloofsbelijdenis
en daarbij nog iets moois over Mozes.


Renate en Bianca helpen bij het collecteren. We zamelen geld in voor “Kinderen in de knel”, net als op de gespreksgroep.
Hillie speelt op haar keyboard : “Welk een vriend is onze Jezus”.
Na afloop krijgt ze een groot applaus.>>>


Wim vraagt of we voor Jaap zullen bidden.
Jaap gaat binnenkort verhuizen.

 
 


Na afloop de lekkere soep van Tiny en broodjes. Een goede afsluiting van een feestelijke kerkdienst.