Waar ga je naar toe?

Dienst door de Interkerkelijke Werkgroep Zierikzee met leden van de Bijbelgespreksgroep Schouwenoord.

Al een seizoen lang leeft de Bijbelgespreksgroep Schouwenoord toe naar de dienst van zondagmiddag 19 april 2009. Het thema van de dienst, “Waar ga je naar toe?”, is het thema dat daar in allerlei bijbelverhalen aan de orde kwam. De deelnemers kennen de vraag uit de eerste hand, meestal reist er iemand met hen mee, een begeleider, een collega, een familielid of chauffeur. Mensen die je helpen om goed op je bestemming te komen.

In deze IWZ-dienst ontmoeten we allerlei reisgenoten, die ergens vandaag komen en ergens naar toe gaan. Zij geven ons allerlei verhalen mee voor onderweg. De collecte in deze dienst is voor de wereldreizigers van Projectgroep Schouwen. Ook aan hen vragen we “Waar ga je naar toe?”


Iedereen wordt hartelijk welkom geheten en er wordt gevraagd:"Waar ga jij naar toe?"

 

Dan wordt door Janny de kleine kaars aangestoken aan de paaskaars.

Lieve God, U heeft het licht gebracht
in deze wereld.
Wees vanmiddag bij ons
als een licht dat warm en blij maakt.


 

Het gebed wordt ondersteund door handgebaren.


Amalia Fiere leest:
Een lied voor onderweg. (bij Psalm 121)

Het duurt nog lang
voor ik er ben.
Ik voel me bang;
wie kan me helpen?

Ik zie leeuwen en beren
Ik zie bergen
waar ik nooit overheen kom.
Ik durf niet verder.

Er komt een lied in mijn hoofd,
een lied van vroeger...

De aarde is van God
dus laat je niet bang maken.
Hij gaat met je mee,
Hij weet op aarde de weg.

Het lied gaat in mijn benen verder
en ik ga verder
veilig.

Al duurt het nog lang
voor je er bent,
wees maar niet bang
God weet de weg.


 

Onderweg komen we verschillende mensen tegen, onder andere Kapitein Flip. Hij wil naar Australië maar om daar te komen heeft hij wel hulp nodig. Hij heeft een zeekaart en zijn verrekijker bij zich...


 

 

Vincent Romijn is een grote fan van Elvis Presley. Hij gaat naar Amerika, naar het landgoed Graceland en vertelt hierover. Hij zingt ook het bekende lied van Elvis "Love Me Tender"
Begrafenisleider Leen van der Werf begeleidt mensen bij hun 'laatste reis'. Onlangs heeft de groep dit zelf meegemaakt bij het afscheid van Jaap Dorst, en veel emoties komen los.


 

 

Ambulanceman Erik is ook veel met mensen onderweg maar zij moeten meestal naar het ziekenhuis toe...


 

De mensen van projecgroep Schouwen vertrekken deze zomer naar verschillende verre landen waar mensen het veel minder goed hebben. Zij gaan daar helpen met het bouwen van scholen en woningen...


De geloofsbelijdenis wordt gelezen door Hettie Rotte, samen met Tiny Kieboom.

Ik geloof in God die als een lieve Vader oog heeft
voor waar zijn kinderen naar toe gaan.

Ik geloof in Jezus, die mensen de weg wijst naar God,
Hij liep met mensen mee en hielp hen overeind
als ze moe waren of heel verdrietig.

Ik geloof in de Heilige Geest
die mensen goede moed geeft om weer verder te gaan.
Die ons helpt om oog te hebben voor de mensen
die óók onderweg zijn en onze hulp nodig hebben.

Ik geloof in reisgenoten, mensen die met je meegaan,
samen onderweg.
Mensen die de kracht van God delen en durven vragen.
Want God heeft beloofd dat hij onze reisgenoot is
op allerlei manieren; dat geloof ik.


 

Vóór het bidden wordt aan de mensen in de kerk gevraagd waar we voor zullen bidden. Mark Janse sluit het gebed af met het "Onze Vader"

De collecte die gehouden wordt is bestemd voor de wereldreizigers van de Projectgroep Schouwen. Tijdens de collecte speelt Hillie Steenstra een lied.