STARTDAG
Zondag 9 september 2018

Een vrolijk begin van het nieuwe seizoen. In vorm en inhoud is de startzondag een afspiegeling van het jaarthema, GRENSGANGERS.

Kom en zing mee met Waisisi. Kom en doe mee aan workshops. Neem deel aan de lunch, ook als je zelf niets hebt gekookt of gekocht. Er is genoeg!

Hieronder een foto-impressie van hoe dat dan ging:

 

 

 

De kerkdienst wordt geleid door ds Freek Schipper

 

Waisisi zingt als muzikale inleiding: Kom voor de dag en wandel in het licht...

 

 

 

 

 

 

 

Er is ook een

Thema: “Stippellijnen, prikkeldraad en vaste grenzen”


 

Na de kerkdienst...

 

 

 

 

 

 

Eén naam vat allen samen,
één Geest heeft ons geraakt
en tot het ene lichaam,
tot huis van God gemaakt.
Het is de naam van Christus,
die Gods aloude Woord
in vlees en bloed deed klinken.
In ons plant Hij zich voort.

Zijn weg is ware wijsheid
die naar het leven voert,
is leven in de vrijheid,
door deze Geest beroerd.
Geen slaven van de machten,
geen knechten van het lot,
geboeid alleen door Christus,
als grensgangers van God.

(Tekst: Sytze de Vries)

Over grenzen kijken...

 

 

 

 

Grenzen verkennen...

 

 

 

 


En nog even dit...

 

Of probeer hier voor de VIDEO...